Kariéra

 • možnosti kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
 • odborný rozvoj v rámci pracovného procesu,
 • špeciálne programy pre zamestnancov s vysokým potenciálom rastu predovšetkým v retailovej sieti.

Práca v ČSOB

Patríme medzi dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, k čomu prispieva nielen spokojnosť našich klientov, ale i profesionalitaspoľahlivosť vlastných zamestnancov. Do nášho tímu preto hľadáme ľudí, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne, cieľavedome a s rešpektom

Za prejavovanú lojalitu, vynakladanú energiu a  delenie sa s  odbornými skúsenosťami Vám v  ČSOB ponúkame:

 • Vedenie nášho najvyššieho balíčka bežného účtu s  cestovným poistením do celého sveta zdarma +  zľavy na produkty ČSOB
 • Príspevok od zamestnávateľa na DDS +  životné poistenie
 • Možnosť zapojiť sa do program „odporuč svojho kolegu“ a  získať bonus!
 • K dispozícii máme kariérneho kouča, ktorý Vám pomôže so smerovaním Vašej kariéry u  nás
 • 5 dní voľna navyše na regeneráciu po odpracovaní 12 mesiacov
 • 4 dni v  mesiaci možnosť práce z  domu pri vybraných pozíciách
 • Flexibilný pracovný čas v  rámci možnosti danej pozície

Na podporu „Work Life Balance“ poskytujeme našim zamestnancom :

 • MultiSport kartu
 • Dni voľna navyše pri životných udalostiach (narodenie dieťaťa, sťahovanie, životné jubileum, pracovné jubileum)
 • Zaujímavé prednášky na rôzne témy (od bankových trendov, po oblasti zdravia a  zdravého životného štýlu)
 • Pre najmenších členov rodiny k  dispozícií detský kútik v  budove centrály

Benefity, ktoré Vám môžu spríjemniť pracovný deň

 • Za dobrou kávou a  obedom už viac nemusíte nikam chodiť, Kantína a  Anker priamo v  budove
 • Možnosť využitia služby čistiarne v  budove 2 krát do týždňa
 • Potrebujete zmenu na nové nápady? Môžete využiť priestrannú terasu alebo kreatívnu miestnosť

Kariérny rast

Úspech v živote záleží väčšinou od samotného prirodzeného talentu človeka. Ak sa navyše spojí s vedomosťami, zručnosťami či odbornými skúsenosťami, môže byť ešte omnoho výraznejší. Keďže chceme, aby aj naši zamestnanci boli vo svojej práci úspešní, snažíme sa robiť všetko pre ich napredovanie.

V rámci kariéry zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny sa zameriavame na implementáciu odskúšaného modelu rozvoja a získavania zručností, pri ktorom dominuje získavanie odborných znalostí priamo počas pracovného procesu, pri plnení náročnejších úloh, projektov či tímovej práce.

Druhou oblasťou, ktorá formuje a ovplyvňuje zručnosti a rozvoj našich zamestnancov, je priama spätná väzba od kolegu alebo nadriadeného. Odporúčanými formami sú pritom mentoring, tútoring, ako aj koučing zamestnancov.  

Priame vzdelávacie aktivity, medzi ktoré patria napr. školenia, prednášky, workshopy, konferencie či online vzdelávacie kurzy sú plánované na základe individuálnych potrieb jednotlivých zamestnancov tak, aby im pomohli plniť stanovené pracovné ciele.

Rozvojový plán si spolu s manažérom navrhuje každý zamestnanec individuálne. Nastavuje sa s ohľadom na plnenie stanovených úloh a cieľov. 

Program Talent manažment v retaile

Jednou z možností kariérneho rastu v rámci ČSOB Finančnej skupiny je i program Talent Manažment v retaile. Je určený pracovníkom retailovej pobočkovej siete a jeho cieľom je príprava na riadiacu pozíciu riaditeľa pobočky. Každý účastník programu absolvuje tréningy manažérskych zručností, rôzne rozvojové aktivity a má možnosť mentoringu od regionálneho riaditeľa alebo riaditeľa pobočky.