Kariéra

  • možnosti kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny,
  • odborný rozvoj v rámci pracovného procesu,
  • špeciálne programy pre zamestnancov s vysokým potenciálom rastu predovšetkým v retailovej sieti.

Úspešne ste dokončili štúdium a hľadáte pracovnú pozíciu, v ktorej by ste dokázali naplno uplatniť svoje nadobudnuté vedomosti alebo sa počas štúdia zatiaľ iba rozhliadate po pracovných príležitostiach či možnostiach získania odbornej praxe? Okrem aktuálne voľných pracovných pozícií v ČSOB Finančnej skupine vám ponúkame možnosť zúčastniť sa našich programov, v rámci ktorých môžete prejaviť svoju kreativitu a dokázať svoje schopnosti a zručnosti.

Trainee program

ČSOB Trainee program - odbehni si na stáž

Trainee program predstavuje polročnú stáž v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, ktorý je určený pre študentov 4. a 5. ročníka vysokých škôl. Cieľom Trainee programu je umožniť študentom prepojiť ich teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami, oboznámiť sa s jednotlivými produktmi a procesmi či zoznámiť sa s odborníkmi z daných oblastí pôsobenia.

Každoročne ponúkame stáž na rôznych oddeleniach v rámci celej ČSOB Finančnej skupiny. Na svoje si prídu študenti s nadšením pre IT, pre prácu s Excelom, a tiež tí, ktorí radi pracujú na mini projektoch a využívajú svoje komunikačné schopnosti pri práci s ľuďmi.

Zmyslom Trainee Programu je pokračovanie ďalšej spolupráce aj po ukončení stáže. Preto vnímame Trainee Program ako ideálnu príležitosť na začatie kariéry u nás v ČSOB.

Prečítajte si, odkazy našich stážistov, ktorí si prešli Trainee programom. 😊

Moje meno je Peter

Peter

„Ahojte! Moje meno je Peter a v mojom poslednom ročníku na výške som sa rozhodol nájsť si popri škole nejakú zaujímavú prácu. Zaujali ma ponuky od ČSOB týkajúce sa Trainee programu. Dostal som sa na oddelenie Odmeňovania, personalistiky a miezd, kde som mal na starosti vytvorenie rozsiahlej databázy a následnú implementáciu zaujímavého HR toolu s názvom HR Chatbot - Ejčár, Práca bola dynamická, zaujímavá, mal som možnosť spoznať množstvo expertov a pracovať s nimi na úrovni, kde som ani len na chvíľu nepocítil, že by som bol menej podstatným článkom než ktokoľvek iný, ale hlavne som mal aj možnosť po úspešnom dokončení projektu ihneď vidieť výsledok svojej práce, čo by asi potešilo každého úplne najviac. Trainee program mi zároveň poskytoval možnosť vyskúšať si na chvíľu aj prácu na iných oddeleniach a nahliadnuť tak na “črevá” ČSOB aj z iných perspektív. Niečo vyše mesiaca pred skončením môjho Trainee programu som dostal od banky ponuku zamestnať sa na plný úväzok na pozícii Pracovník pre styk s klientmi a trhmi. Počas Trainee programu som získal prehľad o fungovaní banky, mal som možnosť vyskúšať si prácu na novučkom projekte už od jeho samotného začiatku, tiež možnosť spoznať množstvo profesionálov a následne bolo výrazne jednoduchšie si nájsť v rámci banky svoje miesto aj na plný úväzok, za čo všetkým koho som počas môjho pôsobenia na HR spoznal patrí veľké Ďakujem!“

Moje meno je Lucia

Lucia

„Ahojte! Ja som Lucia, do Trainee programu som sa prihlásila na jeseň v roku 2018. Ako väčšina študentov vo vyšších ročníkoch, chcela som už reálnu pracovnú skúsenosť, ktorá by mi po škole uľahčila hľadanie práce. Ponuka stáže na oddelení procesného riadenia vyzerala zaujímavo aj preto, že som v tom čase písala diplomovku na tému z oblasti procesného riadenia. Výber stáže sa vyplatil a pri písaní práce som mohla využiť nadobudnuté vedomosti. HR nám ako stážistom zabezpečilo rozvoj v ďalších oblastiach, čo bolo super. Mali doplnkové prednášky, osobnostné testy, e-learningy, aj záverečnú prezentáciu nášho pôsobenia v ČSOB. Trainee program určite odporúčam, je to výborný spôsob ako plynulo prejsť zo školy do pracovného sveta.“

Moje meno je Annamária

Annamária

„Ahojte! Volám sa Annamária a momentálne zastávam pozíciu segmentového manažéra. V ČSOB som začínala svoje pôsobenia ako Trainee a táto skúsenosť ovplyvnila moje ďalšie kariérne smerovanie. Ako študentka marketingu som začala pracovať na oddelení riadenia retailového segmetu, kde pôsobím dodnes. Náplňou práce nášho oddelenia je tvorba ponúk, kampaní, akcií, cenotvorby a poplatkov pre retailovú klientelu. Získala som skúsenosti ako koordinovať reklamné kampane, analyzovať využívanie a aktiváciu zverených produktov, definovať správne cieľovú skupinu, či pripravovať oslovenia a vyhodnocovať ich úspešnosť. Zručnosti z Trainee programu dnes aktívne využívam pri svojej každodennej práci. Všetkým z vás, ktorí váhate, či sa prihlásiť do Trainee programu od ČSOB odporúčam využiť túto príležitosť a čo najskôr odoslať prihlášku 🙂„

Moje meno je Michaela

Michaela

„Ahojte! Moje meno Michaela, moja kariérna cesta v ČSOB bola dlhá a pestrá. Moje začiatky boli na brigádnickej pozícii na Odbore ľudských zdrojov, odkiaľ som následne prešla na pozíciu asistentky na ICT oddelení. Avšak po roku a pol som sa potrebovala opäť posunúť ďalej. Tým, že ČSOB je veľká spoločnosť s piatimi entitami, je veľmi ľahké prechádzať medzi nimi. Moja ďalšia zastávka bola ČSOB poisťovňa. Tam som pracovala na oddelení projektového manažmentu. Po bakalárskych štátniciach som dostala ponuku z ICT na Trainee program. Stážovala som na Oddelení aplikačnej podpory. Trainee program je postavený tak, aby ste dostali komplexný pohľad na celú ČSOB. Má vás zaškoliť do interných procesov, tak aby váš onboarding po Trainee programe bol čo najrýchlejší a stali ste sa plnohodnotným členom ČSOB. Mne sa to stalo. Po štátniciach som dostala pracovnú ponuku na plný úväzok. V tomto čase mám za sebou prvý rok práce. Moja púť v ČSOB mi dala veľa pracovných skúseností a možnosti ďalšieho osobného a kariérneho rastu. Ďakujem za všetky príležitosti, ktoré som doposiaľ v ČSOB dostala a dúfam, že ešte dostanem. 😊“

Žiadosti o zapojenie do programu je možné posielať na adresu kariera@csob.sk.

Pracuje ČSOB pri získavaní údajov na vypracovanie záverečnej práce?

Záverečné práce

ČSOB Finančná skupina podporuje študentov v ich záverečných prácach najmä tým, že všetky potrebné informácie sú dostupné verejnosti prostredníctvom:

Ich analýzou študent získa potrebné množstvo podkladov na spracovanie danej témy. ČSOB spolupracuje najmä so študentmi, ktorí pracujú, alebo brigádujú v ČSOB. Povinnosťou ich zodpovedného manažéra je schvaľovať kvalitu a posudzovať riziko zverejnenia použitých informácií v študentských záverečných prácach.