ČSOB Stavebná sporiteľňa

ČSOB stavebnú sporiteľňu založila ČSOB v roku 2000 ako špecializovanú banku na stavebné sporenie a je jej 100% dcérskou spoločnosťou. Licenciu pre svoju činnosť získala v októbri 2000 a svoje služby začala následne ponúkať od 1. decembra 2000. V roku 2006 sa ČSOB stavebná sporiteľňa stala jedným z členov sformovanej ČSOB Finančnej skupiny.

Od 1. júla 2022 prestala ČSOB stavebná sporiteľňa ponúkať uzatváranie nových zmlúv o stavebnom sporení a nových zmlúv o medziúvere. Potreby klientov orientované na financovanie kúpy a rekonštrukcie bývania sa rozhodla pokrývať štandardnými bankovými produktami ČSOB. Toto rozhodnutie súviselo s výraznými zmenami na trhu stavebného sporenia, a to najmä z pohľadu jeho štátnej podpory, ako aj možnosti využitia takto našetrených finančných prostriedkov, v dôsledku ktorých sa ako najlepšie riešenie ukázalo poskytovanie produktov určených na zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov, resp. zabezpečovania bývania, výlučne prostredníctvom bankových produktov.

ČSOB. Pre vás osobne.

ČSOB stavebná sporiteľňa je členom Slovenskej bankovej asociácie.

Predstavenstvo

Meno Funkcia
Radomír Kašiar predseda predstavenstva
Štefan Demovič člen predstavenstva
Zuzana Dzuráková člen predstavenstva
 

Dozorná rada

Meno Funkcia
Branislav Straka predseda dozornej rady
Juraj Ebringer člen dozornej rady
Zuzana Jantošová člen dozornej rady

Výročné správy

Názov Za rok Veľkosť
Výročná správa 2022 4,70 MB
Výročná správa 2021 3,10 MB
Výročná správa 2020 1,69 MB
Výročná správa 2019 1,02 MB
Výročná správa 2018 1 023 kB
Výročná správa 2017 2,04 MB
Výročná správa 2016 1,02 MB
Výročná správa 2015 3,75 MB
Výročná správa 2014 796 kB
Výročná správa 2013 688 kB
Výročná správa 2012 1,45 MB
Výročná správa 2011 2,77 MB
Výročná správa 2010 3,22 MB
Výročná správa 2009 1,76 MB
Výročná správa 2008 2,69 MB
Výročná správa 2007 2,24 MB
Annual report 2007 2,21 MB
Výročná správa 2006 1,67 MB
Annual report 2006 1,40 MB
Výročná správa 2005 909 kB

Zverejňované informácie

Informácie zverejňované podľa Opatrenia NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

ku dňu 30.9.2023

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 488 kB

ku dňu 30.6.2023

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 560 kB

ku dňu 31.3.2023

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 499 kB

ku dňu 31.12.2022

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,2 MB
Informácie na zverejnenie podľa CRR 1,8 MB
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS 673 kB

ku dňu 30.9.2022

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 499 kB

ku dňu 30.6.2022

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,06 MB
Informácie na zverejnenie 514 kB

k 31.3.2022

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 487 kB

k 31.12.2021

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 2 MB
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS 932 kB
Informácie na zverejnenie podľa CRR 1,8 MB

k 30.9.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 239 kB
Informácie na zverejnenie 299 kB

k 30.6.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 210 kB
Informácie na zverejnenie 288 kB

k 31.3.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 211 kB
Informácie na zverejnenie 289 kB

k 31.12.2020

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,6 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 211 kB
Informácie na zverejnenie 1,2 MB

k 30.9.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 209 kB
Informácie na zverejnenie 299 kB

k 30.6.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 209 kB
Informácie na zverejnenie 295 kB

k 31.3.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 210 kB
Informácie na zverejnenie 295 kB

k 31.12.2019

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 1 MB

k 30.09.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 296 kB

k 30.06.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 983 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.03.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 967 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.12.2018

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,53 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 875 kB

k 30.9.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 350 kB

k 30.6.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,02 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 351 kB

k 31.3.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,10 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 2,10 MB
Informácie na zverejnenie 460 kB

k 31.12.2017

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,90 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 274 kB
Informácie na zverejnenie 1,20 MB

k 31.12.2016

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 4,52 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 275 kB
Informácie na zverejnenie 865 kB

k 31.12.2015

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 3,87 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 906 kB

Infolinka

Zavolať na Infolinku zo SR Zavolať na Infolinku zo zahraničia

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese csobsp@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.

Služba Pracovné dni
Infolinka 08:30 - 17:00

Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 35 799 200
IČ DPH SK 702 00 002 18
DIČ 202 1544 030

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 2590/B

ČSOB stavebnú sporiteľňu, a. s. dohliada

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava


Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava

Exekúcie 8:00 - 10:00
Ostatné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30