Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Oficiálny účet zriadený na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou v Prešove

Verejná zbierka na účte vedenom v ČSOB pre účely pomoci ľuďom zasiahnutých tragédiou v Prešove bola ukončená ku dňu 10.02.2020.
Celkový zostatok na účte k 10.02.2020 predstavuje sumu: 4 471 405,20 €.
Aj v mene Mesta Prešov ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť do tejto verejnej zbierky a pomohli tak zmierniť následky tragickej udalosti.
ČSOB

Stav na účte k 07.02.2020

4 471 405,20 €

SK90 7500 0000 0040 0859 1229

6122019

Poslať príspevok pomocou QR kódu

Po naskenovaní QR kódu si skontrolujte automatizovane vložené údaje o čísle účtu a variabilnom symbole.

Účet je vlastníctvom mesta Prešov, prevádzkuje ho ČSOB a.s., a účelom zverejnenia darcovských príspevkov je snaha o jeho stransparentnenie v súlade s platnými predpismi. Všetky informácie sú zverejnené so súhlasom mesta Prešov.