Vstúpte do nového podnikania u nás

Pomôžeme vám založiť firmu len za 1 euro a poskytneme vám k tomu množstvo benefitov.

Mám záujem

Založenie živnosti alebo s.r.o. za 1 EUR pre klientov ČSOB

Vstúpte do sveta podnikania s ľahkosťou. Otvorte si podnikateľský účet v ČSOB a celý proces založenia s.r.o. alebo živnosti pomôžeme vybaviť za vás len za 1 EUR

 

Vyskladajte si balík z ponuky výhod pre začínajúcich podnikateľov

 

Založenie s.r.o. alebo živnosti za 1 EUR

Benefit je možné získať jednoduchou cestou, a to vyplnením kontaktného formuláru. Získanie benefitu na založenie s.r.o. alebo živnosti za 1 EUR je podmienené následným otvorením Podnikateľského konta v ČSOB. Samotné založenie s.r.o. alebo živnosti je poskytované externým partnerom ČSOB - spoločnosťou: firmaprefirmy.sk III. s.r.o..

Výhody pre novovzniknuté firmy v segmente Podnikatelia a malé firmy, ktoré sú obsluhované na retailovej pobočke.

Novovzniknuté firmy v segmete Podnikatelia a malé firmy

Spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia segmentu Podnikatelia a malé firmy, ktoré uzavrú zmluvu, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb Podnikateľské konto do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, získavajú:

Ponuka výhod

 • ČSOB Podnikateľské konto na 24 mesiacov bez poplatku za vedenie
 • mPOS terminál na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • POS terminál na 3 mesiace bez mesačného poplatku a provízií
 • Platobná brána na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • Balík služieb ČSOB Pohoda na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie
 • Zvýhodnené poistenie s 15 % zľavou na Biznis Plus a Havarijné poistenie a 10 % zľavou na Povinné zmluvné poistenie
 • Zvýhodnené leasingové financovanie s akontáciou už od 10 % a obstarávacou cenou až do 40 000 €
 • Tvorba webstránky s 20 % zľavou a implementácia platobnej brány zdarma
 • Služba Finappie na správu firemných financií s 30 % zľavou na všetky balíkové riešenia

Ponuku výhod si môžete nakombinovať podľa Vašej preferencie, jedinou podmienkou je uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb. Podnikateľské konto** do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti.

* Vzťahuje sa na transakcie do 2 000 € mesačne, transakcie nad 2 000 € sú spoplatnené v zmysle Zmluvy o akceptácii platobných kariet.

**Ak ste začínajúci podnikateľ v ČSOB ho získate na prvých 24 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu

Poskytovanie zľavy z poplatkov

 • Ak splníte podmienky na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Podnikateľské konto a ČSOB Pohoda, nebude Banka Váš balík služieb spoplatňovať odo dňa uplatnenia zľavy.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete služby mPOS terminál, POS terminál a Platobnú bránu, Banka umožní získanie výhod od dátumu podpisu zmluvy o akceptácii platobných kariet.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete zvýhodnené poistenie Biznis Plus, zľavu na produkt získavate pri podpise zmluvy uvedeného poistného produktu. Zľavy na Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie získavate automaticky splnením podmienok pre novovzniknuté firmy, do e-mailu vám bude zaslaný jedinečný zľavový kupón na online nákup PZP a Havarijného poistenia. Kupón môžete uplatniť 2 krát (Možné kombinácie: PZP + Havarijné poistenie, 2 krát PZP, 2 krát Havarijné poistenie.). Platnosť kupónu je 60 dní od zaslania do vášho e-mailu.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete zvýhodnené leasingové financovanie, zľavu na produkt získavate pri podpise zmluvy uvedeného leasingového produktu.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete 20 % zľavu na tvorbu webstránky a implementáciu platobnej brány zdarma alebo 30 % zľavu na všetky balíkové riešenia od spoločnosti Finappie, zľavy na produkty získavate vyplnením web záujmov na https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/mr-studio a https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/finappie.

Podmienky zriadenia účtu

 • Výpis z obchodného registra vedného príslušným registrovým súdom nie starší ako 3 mesiace
 • Osvedčenie o živnostenskom podnikaní
 • Doklad o registrácii na Finančnej správe
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Doklad o registrácii na Ministerstve kultúry SR
 • Štatutárny poriadok a stanovy
 • V prípade útvarov s právnou subjektivitou aj Evidenčný list vydaný Ministerstvom kultúry SR vrátane dokladu o pridelení IČO
 • Výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (Okresný úrad v sídle kraja podľa sídla spoločenstva)
 • Aktuálny list vlastníctva príslušného bytového domu
 • Výpis z registra nadácií(Ministerstvo vnútra SR)
 • Nadačná listina (kópia)
 • Doklad o pridelení IČO
 • Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR
 • Zápisnicu preukazujúcu predsedníctvo konkrétnej osoby/uznesenie z volieb predsedu OZ
 • Doklad o pridelení IČO
 • Výpis z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR

Mám záujem


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len na účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.