Poistenie Kybernetických rizík

 • chráni podnikanie pred dôsledkami hackerských útokov, únikov dát, vydierania

 • kryje škody z kybernetických útokov, ktoré nie sú zahrnuté v bežných poisteniach

 • nonstop pomoc vďaka asistenčnej službe

Poistenie kybernetických rizík je dôležité pre zabezpečenie podnikania, pretože dnes sa väčšina činností spolieha na počítačové systémy alebo softvér. Každý podnikateľ zhromažďuje a uchováva dáta o zákazníkoch, dodávateľoch alebo zamestnancoch. Frekvencia kybernetických útokov stúpa a nie sú problémom iba veľkých spoločností. Obzvlášť zraniteľné sú malé a stredné podniky, ktoré majú menej zdrojov na zabezpečenie systémov a údajov.

Poistenie kybernetických rizík

 • riešenie kybernetických incidentov prostredníctvom IT expertov, právneho poradenstva a PR konzultácie
 • je kombináciou:
  • majetkového poistenia – poisťovňa uhradí vlastné škody poisteného
  • poistenia zodpovednosti - poisťovňa uhradí škody spôsobené tretím osobám, za ktoré poistený právne zodpovedá
  • asistenčnej služby 24/7
Asistencna-sluzba-24_7

V prípade kybernetického incidentu volajte na nonstop telefónne číslo:

0850 311 312

Otázky klientov

  Akým spôsobom musím mať zabezpečené svoje počítačové systémy?

Je dôležité používať legálny softvér, dostatočne silné heslo, mať pravidelne aktualizované antivírusové, anti-spyware alebo podobné programy na ochranu pred malvérmi.

  Čo mám robiť, ak mám podozrenie, že mi niekto “hackol” počítač?”

Odporúčame bezodkladne volať nonstop infolinku 0850 311 312, kde operátor zabezpečí riešenie kybernetického incidentu.

  Vzťahuje sa poistenie na všetky moje zariadenia?

Áno, poistenie kybernetických rizík sa vzťahuje na všetky zariadenia schopné pripojiť sa k sieti, ktoré vlastníte, t. j. Počítače, laptopy, mobily, ale aj výrobné linky, pokladne a iné prístroje.

Príbehy klientov

Vydieranie hotela

Hackeri získali prístup do hotelových počítačov a zašifrovali všetky dáta, vrátane zálohových dát. Podarilo sa im dokonca získať kontrolu nad elektronickým „key card“ systémom a uzamknúť všetky dvere v hoteli, takže hostia ani personál nemohli vojsť, ani vyjsť. Hackeri požadovali výkupné vo výške 3 000 € a hotelový manažment sa rozhodol zaplatiť. Spoločnosť nakoniec utrpela finančné straty bezmála 10 000 €, vrátane investícií na vylepšenie zabezpečovacích systémov. Z poistenia dostal hotel uhradené náklady na výkupné a na obnovu dát.

Zablokovaná výroba sušienok

Hackeri napadli počítačové systémy továrne na výrobu sušienok. Použili softvér na analýzu sietí a prevzali kontrolu nad kľúčovým systémom. Zastavili výrobu a sušienkové cesto, ktoré už bolo vyrobené, zaschlo a zablokovalo prepravné potrubia. Zablokovanie bolo natoľko vážne, že potrubia museli byť rozmontované a nahradené novými, čo malo za následok prerušenie prevádzky továrne. Poisťovňa uhradila škody vzniknuté prerušením prevádzky ako aj ušlý zisk.

Ohrození dôchodcovia

Hackeri získali prístup do počítačového systému v domove dôchodcov a zašifrovali elektronické zložky pacientov. Našťastie vedenie domova malo aj papierové zložky ako zálohu, takže zdravotná starostlivosť, od ktorej sú pacienti závislí, nebola ohrozená. Riaditeľ zariadenia aj napriek tomu nakoniec požadované výkupné zaplatil, aby opäť získali prístup k všetkým dátam. Poistenie vykrylo náklady na výkupné a obnovu dát.

Ukradnuté dáta klientov

Zamestnankyňa pánskeho zákazkového krajčírstva dala výpoveď a prechádzala do nového zamestnania v konkurenčnom krajčírstve. Pri odchode si chcela zobrať so sebou aj databázu klientov. Vedúci prevádzky to zistil a podal trestné oznámenie na bývalú zamestnankyňu. Pani sa obhajovala, že dáta klientov potrebovala na zorganizovanie rozlúčkovej párty, ktorej organizáciou ju poveril vedúci. Z poistenia boli uhradené náklady na prešetrovanie porušenia ochrany dát, ako aj náklady súvisiace s povinnosťou oznámiť porušenie ochrany dát.