Životné poistenie Vital

 • finančné zabezpečenie v nepredvídateľných životných situáciách
 • odmeňujeme darcov krvi, ako aj za absolvovanie preventívnych prehliadok
 • hypotekárny benefit

Poistenie Vital je správnou voľbou

 • pre všetky vekové kategórie od detí po seniorov, ako aj pre všetky kľúčové osoby z hľadiska podnikania: manažéri, konatelia, živnostníci.
 • vďaka flexibilite, ktorá umožňuje meniť a upravovať jednotlivé pripoistenia aj výšky poistných súm počas trvania poistenia, a to v závislosti od aktuálnej životnej situácie.

S poistením Vital získate naviac:

 • dvojnásobné plnenie:
  • pri dopravnej nehode
  • pri hospitalizácii na JIS alebo ARO,
 • poistenie kľúčovej osoby (napr. majiteľ, konateľ, manažér, kľúčový zamestnanec) pre firmy a podnikateľov,
 • možnosť poistenia úveru,
 • zľavy pre klientov ČSOB, ako aj za ročnú frekvenciu platenia,
 • možnosť hromadného poistenia pre rodiny alebo skupiny do 9 osôb.

Každý z nás má v živote iné priority, preto si zvoľte svoju kombináciu voliteľných pripoistení:

 • vážne choroby dospelých, aj detí
 • denné odškodné liečenia úrazu už od 13. dňa spätne za každý deň
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 750 %
 • hospitalizácia
 • dlhodobá pracovná neschopnosť
 • pravidelná investícia
 • chirurgický zákrok
 • úraz so zrýchleným plnením
 • oslobodenie od platenia poistenia v prípade invalidity,
 • invalidita poisteného od 40 % alebo od 70 %,
 • smrť
 • Medifón a Mediservis.

Najčastejšie otázky

Benefity životného poistenia Vital

Odmeňujeme zodpovedných

Preventívne prehliadky každoročne zachránia mnoho životov. Záleží nám na Vašom zdraví, preto odmeníme každého, kto sa o svoje zdravie a zdravie iných aktívne stará. Ak absolvujete preventívnu prehliadku (v posledných 3 rokoch pred poistnou udalosťou) alebo ste darcom krvi (v posledných 2 rokoch pred poistnou udalosťou) vyplatíme Vám zvýšené poistné plnenie o 10% vo všetkých týchto pripoisteniach:

 • vážne choroby
 • invalidity následkom choroby alebo úrazu s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou od 40% alebo 70%,
 • invalidity následkom úrazu s konštantou alebo klesajúcou poistnou sumou od 40% alebo 70%,
 • chirurgický zákrok,
 • hospitalizácia následkom choroby alebo úrazu,
 • hospitalizácia následkom úrazu.

Benefit platí pre všetky poistné zmluvy Vital: nové, ako aj zmluvy uzatvorené v minulosti.

Jedinečný hypotekárny benefit

Hypotéka je veľký finančný záväzok na mnoho rokov a častokrát je hlavným impulzom k uzavretiu životného poistenia. Preto, ak dôjde k poistnej udalosti, pomôžeme nad rámec plnenia dohodnutého v poistnej zmluve a odbremeníme Vás alebo vašich blízkych od splátok hypotéky v ťažkom období. Poisťovňa vyplatí 6 hypotekárnych splátok do maximálnej výšky 3 000 € v pripoisteniach:

 • vážnych chorôb – poisťovňa vyplatí benefit poistenému, ktorý mal v čase diagnostikovania vážnej choroby hypotekárny úver a pripoistenie bolo uzavreté minimálne na 10 rokov s poistnou sumou od 10 0000 €
 • smrti s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou – poisťovňa vyplatí benefit spoludlžníkovi alebo oprávnenej osobe z poistnej zmluvy (pri úvere bez spoludlžníka), ak mal poistený v čase úmrtia hypotekárny úver a pripoistenie bolo uzavreté minimálne na 10 rokov s poistnou sumou od 15 0000 €

Pre vyplatenie benefitu je rozhodujúca hypotéka v čase poistnej udalosti, nie pri uzatváraní poistenia. Benefit sa vzťahuje na hypotéky poskytnuté bankami v SR. Výhodou poistenia a hypotéky v ČSOB finančnej skupine je automatické vyplatenie benefitu, v prípade hypotéky v inej, než ČSOB Banke je potrebné, aby klient/oprávnená osoba dokladoval hypotéku.

 

Medifón

Pripoistenie Medifón je asistenčná služba, ktorá zabezpečí 24 hodín denne informácie:

 • praktického lekára na telefóne,
 • o pohotovostných službách a lekárňach, liekoch, zdravotníckych zariadeniach a iné medicínske informácie.
 • o rehabilitačných zariadeniach na území SR,
 • súvisiace s priznaním invalidity,
 • informačno-právne poradenstvo.

Medifón je Vám k dispozícií na obdobie prvých 5 rokov od uzatvorenia pripoistenia za 0,18 € mesačne.

Tip pre Vás: Medifón získate ako bezplatný benefit, ak:

 • výška poistného za pripoistenia vo Vašej zmluve je minimálne 150 € ročne po uplatnení všetkých zliav.

Mediservis

S pripoistením Mediservis získate nárok na služby Medifón rozšírené aj o:

 • návštevu praktického lekára v domácnosti,
 • domácu zdravotnú starostlivosť – osobná návšteva zdravotnej sestry,
 • preplatenie nákladov na rehabilitáciu do 200 € a zapožičanie rehabilitačných pomôcok do 50 €
 • možnosť požiadať o vypracovanie Druhého lekárskeho názoru vybranými špecialistami z celého sveta až pri 92 diagnózach
 • dopravu do/zo zdravotníckeho zariadenia v prípade neplánovanej hospitalizácie.

Mediservis je Vám k dispozícií na obdobie prvých 5 rokov od uzatvorenia pripoistenia za 2,25 € mesačne.

Medifón a Mediservis je Vám k dispozícií non-stop na tel. čísle: +421 2 4445 0050

Pre uplatnenie nároku je potrebné nahlásiť číslo Vašej životnej poistnej zmluvy.

Poskytovateľ služby Medifón a Mediservis: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.

Zhodnotenie vašich prostriedkov:

 • klienti ČSOB Banky využívajú Investičný program
 • klientom ČSOB Poisťovne ponúkame pravidelné investovanie cez investičnú zložku v poistení Vital

Vybrať si môžete z nasledujúcich stratégií:

Stratégie  KBC Renta
Eurorenta
Responsible Investing
KBC Equity
Fund World
KBC Equity
Fund We Care
Responsible Investing
KBC Equity
Fund Emerging Markets
vyvážená 70% 30% 0% 0%
rastová 45% 25% 15% 15%
dynamická 25% 30% 20% 25%
vlastná Zloženie investičného portfólia určuje poistník