Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Stavebné sporenie Profit Maxi - ČSOB

Stavebné sporenie Profit Maxi pre plnoletých

 • pre všetkých nad 18 rokov

 • štátna prémia až do 70 € ročne

 • fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy

Čo získate so stavebným sporením

 • možnosť ihneď získať úver na rekonštrukciu alebo úver na kúpu nehnuteľnosti určenej na bývanie,
 • sporenie s ľubovoľnou výškou a frekvenciou vkladov,
 • štátna prémia až 2,5 % z ročného vkladu, maximálne 70 €,
 • štátnu prémiu môže získať každý člen rodiny (dospelý aj dieťa),
 • úroky z vkladov aj štátnej prémie až 1,0 % p. a.,
 • fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy bez ohľadu na výšku cieľovej sumy,
 • možnosť získať Stavebný úver so zvýhodnenými podmienkami,

Ako získať štátnu prémiu

 • uzatvorte zmluvu o stavebnom sporení,
 • sporiť a čerpať štátnu prémiu môže každý, kto:
  • má rodné číslo,
  • nemá zriadené iné stavebné sporenie s uplatnením štátnej prémie a splní podmienky zákona o stavebnom sporení,
 • pre získanie maximálnej štátnej prémie stačí v tomto roku vložiť 2 800 €.

Ako zriadiť stavebné sporenie

Zriadiť stavebné sporenie môžete jedným z nasledovných spôsobov:

Základné princípy a výhody stavebného sporenia

 • produkt podporovaný štátom prostredníctvom štátnej prémie,
 • štátna prémia nepodlieha dani z príjmu, pripisuje sa raz ročne a môže ju získať každý člen rodiny po splnení podmienok zákona o stavebnom sporení,
 • bezpečná forma investovania finančných prostriedkov vďaka Zákonu o ochrane vkladov,
 • jediná forma sporenia vytvárajúca právny nárok na poskytnutie úveru.

Výnos zo sporenia po 6 rokoch

Pravidelné mesačné sporenie

Klient si zriadil stavebné sporenie Profit Maxi s cieľovou sumou 35 100,- €, úrokovou sadzbou 1,0 % a uplatnil si štátnu prémiu. Pravidelne každý mesiac vkladal na účet 233,34 €. Po 6 rokoch sporenie ukončil. Celková nasporená suma dosiahla hodnotu 17 550,66 €, z čoho vlastné vklady tvorili 16 800,48 €.

Pravidelné mesačné sporenie  
Výška mesačného vkladu 233,34 €
Vlastné vklady spolu 16 800,48 €
Štátna prémia 420,- €
Úroky po zdanení 426,18 €
Nasporená suma 17 550,66 €
Celkový zisk zo sporenia 846,18 €

Jednorazový ročný vklad na začiatku roka

Klient si zriadil stavebné sporenie Profit Maxi s cieľovou sumou 35 100,- €, úrokovou sadzbou 1,0 % a uplatnil si štátnu prémiu. Pravidelne každý rok v januári vkladal 2 800,- €. Po 6 rokoch sporenie ukončil s možnosťou použiť prostriedky na akýkoľvek účel. Celková nasporená suma dosiahla hodnotu 17 613,63 €, z čoho vlastné vklady tvorili 16 800,- €.

Jednorazový ročný vklad na začiatku roka  
Výška jednorazového ročného vkladu 2 800,- €
Vlastné vklady spolu 16 800,- €
Štátna prémia 420,- €
Úroky po zdanení 489,63 €
Nasporená suma 17 613,63 €
Celkový zisk zo sporenia 909,63 €

Uvedený výpočet je len orientačný, pre viac informácií kontaktujte Infolinku ČSOB Stavebnej sporiteľne – 0800 111 303.

Vklady na účet

SEPA platba - bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín vrátane SR

Jednorazovo prevodným príkazom alebo trvalým príkazom pre pravidelné poukazovanie vkladov.

 • Číslo účtu príjemcu – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť úhrada pripísaná, v tvare IBAN (je uvedené vo výpise z účtu alebo je možné ho získať pomocou IBAN konvertora zadaním čísla účtu a výberom kódu banky 8170 – ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.),
 • názov účtu príjemcu – stavebný sporiteľ (povinné pri cezhraničnej SEPA platbe),
 • BIC kód je KBSPSKBX,
 • variabilný symbol (referencia platiteľa) – číslo zmluvy stavebného sporiteľa.

 

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po spracovaní prevodného príkazu v banke.


Bezhotovostné cezhraničné platby

V prospech účtov k zmluvám o stavebnom sporení je možné poukazovať platby len v mene EUR z krajín mimo SEPA, pričom pre prípad tohto prevodu sú povinné údaje o príjemcovi aj o odosielateľovi.

Príjemca

 • číslo účtu príjemcu (stavebný sporiteľ ČSOB SP) v tvare IBAN,
 • názov účtu príjemcu (meno a priezvisko alebo názov stavebného sporiteľa),
 • BIC – swiftový kód banky: KBSPSKBX,
 • názov a adresa Stavebnej sporiteľne,
 • rodné číslo stavebného sporiteľa je možné uviesť v poli Remittance information.

Odosielateľ

 • účet odosielateľa, z ktorého je platba poukázaná v tvare IBAN,
 • názov tohto účtu,
 • BIC banky odosielateľa.

Službou SEPA Direct Debit (SEPA inkasom)

Platiteľ SEPA inkasa musí mať:

 • uzatvorenú osobitnú zmluvu (mandát) s ČSOB stavebnou sporiteľňou, a.s.,
 • zriadený Súhlas so SEPA inkasom alebo Povolenie na otvorenie účtu voči SEPA inkasám Core vo svojej banke podľa toho, aký typ ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu má zvolený.

Výplaty z účtov

Bezhotovostný prevod

Bezhotovostne je možné výplatu z účtu zaslať:

 • SEPA platbou na účet v ČSOB alebo iných peňažných ústavoch v krajinách SEPA,
 • cezhraničnou platbou s údajmi potrebnými pre realizovanie prevodu,
 • urgentnou platbou v rámci eurozóny.

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám