Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Stavebné sporenie Profit Maxi

 • pre všetkých nad 18 rokov

 • štátna prémia až do 66,39 € ročne

 • možnosť využiť nasporenú sumu po 6. rokoch sporenia na čokoľvek

 • O produkte
 • Princíp a využitie
 • Platby

Čo získate so stavebným sporením

 • 50 % zľava z poplatku za uzatvorenie online zmluvy,
 • sporenie s ľubovoľnou výškou a frekvenciou vkladov,
 • štátna prémia až 5 % z ročného vkladu, maximálne 66,39 €,
 • štátnu prémiu môže získať každý člen rodiny (dospelý aj dieťa),
 • úroky z vkladov aj štátnej prémie až 1,0 % p. a.,
 • fixný poplatok za uzatvorenie zmluvy bez ohľadu na výšku cieľovej sumy,
 • možnosť využiť nasporenú sumu po 6. rokoch sporenia na čokoľvek,
 • možnosť získať Stavebný úver so zvýhodnenými podmienkami,

Ako získať štátnu prémiu

 • uzatvorte zmluvu o stavebnom sporení,
 • sporiť a čerpať štátnu prémiu môže každý, kto:
  • má rodné číslo,
  • nemá zriadené iné stavebné sporenie s uplatnením štátnej prémie,
 • pre získanie maximálnej štátnej prémie stačí v roku 2018
  vložiť 1 327,80 €.

Ako zriadiť stavebné sporenie

Zriadiť stavebné sporenie môžete jedným z nasledovných spôsobov:

Základné princípy a výhody stavebného sporenia

 • produkt podporovaný štátom prostredníctvom štátnej prémie,
 • štátna prémia nepodlieha dani z príjmu, pripisuje sa raz ročne a môže ju získať každý člen rodiny,
 • bezpečná forma investovania finančných prostriedkov vďaka Zákonu o ochrane vkladov,
 • jediná forma sporenia vytvárajúca právny nárok na poskytnutie úveru.

Výnos zo sporenia po 6 rokoch

Pravidelné mesačné sporenie

Klient si zriadil stavebné sporenie Profit Maxi s cieľovou sumou 10 000 €, úrokovou sadzbou 1,0 % a uplatnil si štátnu prémiu. Pravidelne každý mesiac vkladal na účet 110,65 €. Po 6 rokoch sporenie ukončil s možnosťou použiť prostriedky na akýkoľvek účel. Celková nasporená suma dosiahla hodnotu
8 585,00 €, z čoho vlastné vklady tvorili 8 077,00 €. Zhodnotenie vkladov dosiahlo výšku 2,33 % p. a., čo spolu za 6 rokov predstavuje sumu 620 €.

Pravidelné mesačné sporenie  
Výška mesačného vkladu 110,65 €
Vlastné vklady spolu 8 077,00 €
Štátna prémia 404,00 €
Úroky po zdanení 216,00 €
Nasporená suma 8 585,00 €
Zhodnotenie vkladov 2,33 % p. a.
Celkový zisk zo sporenia 620,00 €

Jednorazový ročný vklad na začiatku roka

Klient si zriadil stavebné sporenie Profit s cieľovou sumou 10 000 €, úrokovou sadzbou 1,0 % a uplatnil si štátnu prémiu. Pravidelne každý rok v januári vkladal 1327,80 €. Po 6 rokoch sporenie ukončil s možnosťou použiť prostriedky na akýkoľvek účel. Celková nasporená suma dosiahla hodnotu 9 894 €, z čoho vlastné vklady tvorili 9 295 €. Zhodnotenie vkladov dosiahlo výšku 2,38 % p. a., čo spolu za 6 rokov predstavuje sumu 712 €.

Jednorazový ročný vklad na začiatku roka  
Výška jednorazového ročného vkladu 1 327,80 €
Vlastné vklady spolu 9 295,00 €
Štátna prémia 465,00 €
Úroky po zdanení 247,00 €
Nasporená suma 9 894,00 €
Zhodnotenie vkladov 2,38 % p. a.
Celkový zisk zo sporenia 712,00 €

Uvedený výpočet je len orientačný, pre viac informácií kontaktujte Infolinku ČSOB Stavebnej sporiteľne – 0800 111 303.

Vklady na účet

SEPA platba - bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín vrátane SR

Jednorazovo prevodným príkazom alebo trvalým príkazom pre pravidelné poukazovanie vkladov.

 • číslo účtu príjemcu – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad v tvare IBAN je uvedené vo výpise z účtu,
 • názov účtu príjemcu – stavebný sporiteľ (povinné pri cezhraničnej SEPA platbe),
 • BIC kód je KBSPSKBX,
 • variabilný symbol (referencia platiteľa) – číslo zmluvy stavebného sporiteľa.

 

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po spracovaní prevodného príkazu v banke.


Bezhotovostné cezhraničné platby

V prospech účtov k zmluvám o stavebnom sporení je možné poukazovať platby len v mene EUR z krajín mimo SEPA, pričom pre prípad tohto prevodu sú povinné údaje o príjemcovi aj o odosielateľovi.

Príjemca

 • číslo účtu príjemcu (stavebný sporiteľ ČSOB SP) v tvare IBAN,
 • názov účtu príjemcu (meno a priezvisko alebo názov stavebného sporiteľa),
 • BIC – swiftový kód banky: KBSPSKBX,
 • názov a adresa Stavebnej sporiteľne,
 • rodné číslo stavebného sporiteľa je možné uviesť v poli Remittance information.

Odosielateľ

 • účet odosielateľa, z ktorého je platba poukázaná v tvare IBAN,
 • názov tohto účtu,
 • BIC banky odosielateľa.

Službou SEPA Direct Debit (SEPA inkasom)

Platiteľ SEPA inkasa musí mať:

 • uzatvorenú osobitnú zmluvu (mandát) s ČSOB stavebnou sporiteľňou, a.s.,
 • zriadený Súhlas so SEPA inkasom alebo Povolenie na otvorenie účtu voči SEPA inkasám Core vo svojej banke podľa toho, aký typ ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu má zvolený.

Hotovostné vklady

Vklad v hotovosti v prospech účtu k zmluve o stavebnom sporení je možné realizovať prostredníctvom pobočiek ČSOB banky, a. s. Žiadne obchodné miesto ani žiadny finančný sprostredkovateľ ČSOB Stavebnej sporiteľne, a. s. neprijíma vklady v hotovosti.

 • číslo účtu (len pre vklady v hotovosti) – 4000009484, ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • variabilný symbol – číslo zmluvy o stavebnom sporení, prípadne medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad preúčtovaný.

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po vložení prostriedkov na pobočke ČSOB.


Výplaty z účtov

Bezhotovostný prevod

Bezhotovostne je možné výplatu z účtu zaslať:

 • SEPA platbou na účet v ČSOB alebo iných peňažných ústavoch v krajinách SEPA,
 • cezhraničnou platbou s údajmi potrebnými pre realizovanie prevodu,
 • urgentnou platbou v rámci eurozóny.

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám