Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

 
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Žižkova
16.03.2018, Bratislava
Manažér/-ka oddelenia podnikateľov a malých firiem pre ČSOB Poprad
16.03.2018, Poprad
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Myjava
16.03.2018, Myjava
Hypotekárny/-a špecialista/-tka – telefonický/-á operátor/-ka pre ČSOB Bratislava
15.03.2018, Bratislava
Informačná a administratívna podpora pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
15.03.2018, Bratislava
Interný/-á lektor/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
15.03.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Einsteinova - Aupark
14.03.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre akceptačnú jednotku pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
14.03.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Prémiový/-á bankár/-ka pre pobočku ČSOB Banská Bystrica
13.03.2018, Banská Bystrica
Vzťahový/-á manažér/-ka pre SME pobočku ČSOB Trnava
13.03.2018, Trnava
Pracovník/-čka pre riadenie lokálnych operačných rizík – LORM - podpora prevádzky pobočkovej siete pre ČSOB Bratislava
12.03.2018, Bratislava
Brigáda na IT oddeleniach ČSOB Bratislava
09.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Považská Bystrica
09.03.2018, Považská Bystrica
Pracovník kontaktného centra pre komunikáciu s klientmi pre ČSOB Bratislava
08.03.2018, Bratislava
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2018, Bratislava
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banská Bystrica OC ESC
08.03.2018, Banská Bystrica
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banská Bystrica OC ESC
08.03.2018, Banská Bystrica
Interný lektor pre ČSOB Bratislava
07.03.2018, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky ČSOB banky v Šali (zástup dlhodobej PN)
07.03.2018, Šaľa
Špecialista/-tka pre zmluvnú dokumentáciu pre právnické subjekty pre ČSOB Bratislava
06.03.2018, Bratislava
Manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu s miestom výkonu práce Banská Bystrica
06.03.2018, Banská Bystrica
Manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu s miestom výkonu práce Žilina
06.03.2018, Žilina
Špecialista/-ka pre validáciu modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava
06.03.2018, Bratislava
Manager of Market risk and Capital management section
05.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre analýzu kreditného rizíka pre ČSOB Bratislava
05.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre riadenie kreditného rizíka pre ČSOB Bratislava
05.03.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB (Modra/Pezinok)
05.03.2018, Trnava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Zvolen
02.03.2018, Zvolen
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trebišov
02.03.2018, Trebišov
Špecialista/-ka pre bankopoistenie pre ČSOB Košice
02.03.2018, Košice
Brigádnik/čka na oddelenie vzdelávania a rozvoja pre ČSOB Bratislava
27.02.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne
27.02.2018, Bratislava,Malacky,Pezinok,Senec
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre Kežmarok, Starú Ľubovňu a okolie
27.02.2018, Kežmarok,Stará Ľubovňa
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
27.02.2018, Nitra,Nové Zámky,Šaľa,Topoľčany,Zlaté Moravce,Bratislava,Malacky,Pezinok,Senec,Dunajská Streda,Galanta,Piešťany,Senica,Skalica,Trnava,Myjava,Komárno,Levice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
27.02.2018, Michalovce,Trebišov,Poprad,Prešov,Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
27.02.2018, Bytča,Čadca,Dolný Kubín,Liptovský Mikuláš,Ružomberok,Turčianske Teplice,Banská Bystrica,Banská Štiavnica,Brezno,Bánovce nad Bebravou,Detva,Lučenec,Nové Mesto nad Váhom,Poltár,Partizánske,Považská Bystrica,Rimavská Sobota,Prievidza,Zvolen,Trenčín,Žarnovica,Žiar nad Hronom
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Spišská Nová Ves
27.02.2018, Spišská Nová Ves
Pracovník/-ka pre riadenie rizík pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava - zástup za MD/RD
27.02.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Analytik/-ka produktov pre digitálne kanály pre ČSOB Bratislava
26.02.2018, Bratislava
Manažér/-ka distribučných PSD2 kanálov pre ČSOB Bratislava
26.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Námestie Hraničiarov Bratislava
26.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Martin
26.02.2018, Martin
Analytik/-čka procesov pre retailové úvery ČSOB Bratislava – zástup počas MD/RD
26.02.2018, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - pokladník pre pobočku ČSOB Prešov
26.02.2018, Prešov
Poradca pre pobočku ČSOB banky Nitra
23.02.2018, Nitra
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Poprad - doba určitá/zástup za dlhodobú PN
20.02.2018, Poprad
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
16.02.2018, Bratislava
Finančný/-á analytik/-čka - senior pre projekt IFRS 17 pre ČSOB Poisťovňu
16.02.2018, Bratislava
IT Test Analytik/ IT Tester pre Internet banking ČSOB
16.02.2018, Bratislava
Senior IT Test Analytik/ IT Tester pre Internet banking ČSOB
16.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Avion
15.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Snina
15.02.2018, Snina
Mobilný technik junior pre likvidáciu poistných udalostí pre ČSOB Bratislava
15.02.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre spracovanie transakcií finančných a kapitálových trhov pre ČSOB Bratislava
14.02.2018, Bratislava
Risk manager - Group Risk Competence Centre
12.02.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Bratislava
12.02.2018, Bratislava
Senior specialist for non-financial risk in ČSOB Bratislava
09.02.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Prievidza
09.02.2018, Prievidza
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Martin
09.02.2018, Martin
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Ružomberok
09.02.2018, Ružomberok
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Malacky
08.02.2018, Malacky
Špecialista/-ka pre štruktúrované financovanie pre ČSOB Bratislava
07.02.2018, Bratislava
Špecialista/-tka podpory predaja pre ČSOB Bratislava
06.02.2018, Bratislava
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB POISŤOVŇU pre región Zvolen a Rimavská Sobota
31.01.2018, Rimavská Sobota,Zvolen
Aktuár/-ka špecialista/-ka pre aktuársku funkciu pre ČSOB Bratislava
31.01.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre Compliance – ochrana osobných údajov pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
25.01.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trnava
24.01.2018, Trnava
Projektový/-á manažér/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
23.01.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre riadenie lokálnych operačných rizík pre oblasť korporátnych a SME úverov pre ČSOB Bratislava
22.01.2018, Bratislava
Aplikačný/-á inžinier/-ka - senior pre ČSOB Bratislava
19.01.2018, Bratislava
Business Analytik pre KBC Group Mobile Center of Excellence
18.01.2018, Bratislava
Business Architect of KBC Group Mobile Center of Excellence
18.01.2018, Bratislava
Join us at KBC Group Mobile Development Center of Excellence – new team being built!
18.01.2018, Bratislava
JAVA analytik/-čka - programátor/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
16.01.2018, Bratislava
JAVA analytik/-čka - programátor/-ka pre ČSOB Poisťovňu Prešov
16.01.2018, Prešov
Špecialista/-ka MicroSME pre klastrovú pobočku ČSOB Vranov nad Topľou
16.01.2018, Vranov nad Topľou
Analytik/-čka procesov II pre oblasť platobného styku pre ČSOB Bratislava
16.01.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre Trenčín
15.01.2018, Trenčín
Business Intelligence/DWH analytik/-čka pre ČSOB Bratislava
21.12.2017, Bratislava
Brand manager II pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
20.12.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Poistný/-á matematik/-čka pre ČSOB Bratislava
14.12.2017, Bratislava
Špecialista/-ka MicroSME pre pobočku ČSOB Banky Páričkova
13.12.2017, Bratislava
Pracovník/-čka manažérskej podpory pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
13.12.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
IT Architect for Transformation program for ČSOB Bratislava
06.12.2017, Bratislava
Business Architekt pre program Transformácie pre ČSOB Bratislava
06.12.2017, Bratislava
Analytik procesov pre oblasť úverov pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
05.12.2017, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery pre ČSOB Bratislava
05.12.2017, Bratislava
Špecialista inovačného štúdia – IT inovátor
29.11.2017, Bratislava
Test analytik produktov a aplikácii e-banking
29.11.2017, Bratislava
Aplikačný vlastník – systémy správy klientov a služieb e-banking
29.11.2017, Bratislava
Vzťahový/- á manažér/- ka pre podnikateľov a malé firmy (junior) pre pobočku ČSOB Banky Prešov
03.11.2017, Prešov
Špecialista/-ka pre korporátne úvery pre SME pobočku ČSOB Trenčín
31.10.2017, Trenčín
Operátor/-ka Service Desk-u pre ČSOB Bratislava
27.10.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Poprad
24.10.2017, Poprad
Manažér úverového rizika pre korporátnu klientelu pre ČSOB Bratislava
20.10.2017, Bratislava
Prémiový bankár pre pobočku ČSOB Bratislava
17.10.2017, Bratislava
Test Automation inžinier
13.10.2017, Bratislava
Projektový/á manažér/ka – podpora Transformačného programu
11.10.2017, Bratislava
Pracovník/-čka pre finančné výkazníctvo I. pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
04.10.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Security Incident Officer / CSIRT (CISR) for ČSOB Bratislava
29.09.2017, Bratislava
Mobile Developer for KBC Group Mobile Center of Excellence
29.09.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre SME pre pobočku ČSOB Poprad
22.09.2017, Poprad
Vzťahový/-á manažér/-ka pre SME klientelu pre ČSOB Bratislava
19.09.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava – obchodné centrum
14.09.2017, Bratislava
Mobile Solutions Architect for KBC Group Bratislava
08.09.2017, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej skupiny pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Poprad, Spišská Nová Ves, Štrba, Kežmarok, Levoča
23.08.2017, Kežmarok,Spišská Nová Ves,Levoča,Poprad
Aplikačný/-á inžinier/-ka pre ČSOB Bratislava
11.08.2017, Bratislava
Klientský/-a pracovník/-čka pre pobočku ČSOB Stavebná sporiteľňa Prievidza
31.07.2017, Prievidza
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Nitra
29.06.2017, Nitra
ICT Podpora zákazníka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
16.05.2017, Bratislava
Information Security Officer for areas SIEM & DLP for ČSOB Bratislava
21.04.2017, Bratislava
Information Security Officer for ČSOB Bratislava
13.04.2017, Bratislava
Analytik/-čka servis desk-u pre ČSOB Bratislava
31.03.2017, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Nitra
10.03.2017, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Nitra
10.03.2017, Nitra
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Senior ICT Biznis Analytik pre ČSOB Bratislava
28.02.2017, Bratislava
Senior IT Enterprise Integration Architect for ČSOB Bratislava
17.01.2017, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - lastovička pre ČSOB región Bratislava III
24.11.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Trnava,Bratislava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Trnava,Bratislava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Ružomberok,Martin a Dolný Kubín
06.10.2016, Dolný Kubín,Martin,Ružomberok
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu - oblasť Zlaté Moravce, Trenčín, Piešťany, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Čadca, Žilina
17.06.2016, Žilina,Zlaté Moravce,Čadca,Považská Bystrica,Prievidza,Púchov,Trenčín,Piešťany
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Levice
17.06.2016, Levice
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trenčín, Žilina, Prievidza, Piešťany, Považská Bystrica
07.03.2016, Žilina,Považská Bystrica,Prievidza,Piešťany
Úverový/-á špecialista/-ka pre región východ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Michalovce,Humenné,Sobrance,Spišská Nová Ves,Levoča,Trebišov,Poprad,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región západ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bánovce nad Bebravou
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre oblasť Lučenec pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
26.01.2016, Lučenec
Brigádnik/čka - dohoda o brigádnickej práci študenta pre ČSOB Bratislava
07.09.2015, Bratislava