Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Nové Zámky
13.11.2018, Nové Zámky
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Košice
12.11.2018, Košice
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Sereď
12.11.2018, Galanta
Špecialista/-tka pre rozvoj distribúcie poistenia pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
12.11.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Prešov
12.11.2018, Prešov
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Michalovce
09.11.2018, Michalovce
Klientsky pracovník na pobočke pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Trenčín
08.11.2018, Trenčín
Špecialista pre odhaľovanie a prevencie proti podvodom – senior pre ČSOB
07.11.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka - SME pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
07.11.2018, Bratislava
Specialist for non-financial risk - junior in ČSOB Bratislava
05.11.2018, Bratislava
Specialist for non-financial risk - senior in ČSOB Bratislava
05.11.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre poštové služby pre ČSOB Bratislava
05.11.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Zvolen
05.11.2018, Zvolen
Špecialista/-ka na Kontaktnom centre (predajný tím poisťovne) pre ČSOB Bratislava
25.10.2018, Bratislava
Produktový špecialista/-ka na Kontaktnom centre pre ČSOB
25.10.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banky Prievidza
25.10.2018, Prievidza
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava – obchodné centrum
24.10.2018, Bratislava
Analytik procesov pre oblasť finančných trhov pre ČSOB Bratislava
24.10.2018, Bratislava
Administrátor/-ka správy poistenia pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
24.10.2018, Bratislava
SCRUM Master – senior pre ČSOB Bratislava
17.10.2018, Bratislava
Manažér úverového rizika pre ČSOB Bratislava
15.10.2018, Bratislava
Špecialista pre výkazníctvo kreditného rizika pre ČSOB Bratislava
15.10.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Kežmarok
15.10.2018, Kežmarok
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banská Bystrica
12.10.2018, Banská Bystrica
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Trenčín
05.10.2018, Trenčín
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy-junior pre ČSOB Prešov
04.10.2018, Prešov
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Myjava
01.10.2018, Myjava
Administrátor/ka platobného styku pre ČSOB Poisťovňu
01.10.2018, Bratislava
Produktový/-á manažér/-ka – špecialista/-ka pre bankové systémy elektronických distribučných kanálov pre ČSOB Bratislava
28.09.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre odhaľovanie a prevenciu proti podvodom junior pre ČSOB Bratislava
28.09.2018, Bratislava
Špecialista/-ka trhových rizík pre ČSOB Bratislava
28.09.2018, Bratislava
Projektový/-á manažér/-ka pre ČSOB UP!
28.09.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava-Námestie Hraničiarov
27.09.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava- Panónska
27.09.2018, Bratislava
Manažér/-ka úverového rizika pre ČSOB Trenčín
19.09.2018, Trenčín
Špecialista/-ka pre štruktúrované financovanie pre ČSOB Bratislava
06.09.2018, Bratislava
Klientsky pracovník na pobočke pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Prešov
04.09.2018, Prešov
Brigáduj v ČSOB
30.08.2018, Bratislava
IT analytik pre ČSOB Poisťovňu Prešov
28.08.2018, Prešov
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banky Galanta - zástup za dlhodobú PN
22.08.2018, Galanta
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Bratislava- Krížna
21.08.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Bratislava
14.08.2018, Bratislava
Aplikačný/-á administrátor/-ka junior pre ČSOB Bratislava
13.08.2018, Bratislava
Procesný/-á analytik/-čka pre ČSOB Bratislava
07.08.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava (Námestie SNP)
06.08.2018, Bratislava
Business Architekt pre oblasť Payments pre ČSOB Bratislava
02.08.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
23.07.2018, Zvolen
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre Poprad
23.07.2018, Poprad
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
23.07.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
23.07.2018, Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne
23.07.2018, Bratislava
Manažér/-ka úverového rizika - Senior pre ČSOB Bratislava
23.07.2018, Bratislava
Manažér/-ka úverového rizika - Junior pre ČSOB Bratislava
23.07.2018, Bratislava
Business Intelligence Architekt - senior pre ČSOB
19.07.2018, Bratislava
Privátny/-a bankár/-ka pre ČSOB
18.07.2018, Bratislava
Dátový analytik pre oblasť Úverov pre ČSOB Bratislava
12.07.2018, Bratislava
IT Test Analytik Senior / IT Tester pre Internet banking ČSOB
11.07.2018, Bratislava
IT Test Analytik Junior / IT Tester pre Internet banking ČSOB
11.07.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre malých a stredných podnikateľov
04.07.2018, Bratislava
Solution Architekt – senior pre ČSOB
29.06.2018, Bratislava
Sieťový špecialista – senior pre ČSOB
29.06.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - Račianska
26.06.2018, Bratislava
Aplikačný/-á administrátor/-ka senior pre ČSOB Bratislava
21.06.2018, Bratislava
Manažér/-ka oddelenia úverového modelingu pre ČSOB Bratislava
14.06.2018, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Zlaté Moravce
12.06.2018, Zlaté Moravce
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Banská Štiavnica a okolie
12.06.2018, Banská Štiavnica
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Žiar nad Hronom a okolie
12.06.2018, Žiar nad Hronom
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Žilina a okolie
12.06.2018, Žilina
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - Polus
04.06.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - Bory Mall
04.06.2018, Bratislava
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - Bory Mall
04.06.2018, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre východ
29.05.2018, Poprad
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu pre Bratislavský kraj
29.05.2018, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu pre Trnavský kraj
29.05.2018, Trnava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Nitra a okolie
29.05.2018, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasť Lučenec a okolie
29.05.2018, Lučenec
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre Trnavský kraj
29.05.2018, Trnava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre Bratislavský kraj
29.05.2018, Bratislava
MAS (Mobile Application Server) Developer - senior pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
Portal Back-End Developer - senior pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery - Senior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery - Junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Špecialista pre modely úverového rizika - junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre compliance pre ČSOB stavebnú sporiteľňu Bratislava
21.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre modely úverového rizika – senior pre ČSOB Bratislava
21.03.2018, Bratislava
Informačná a administratívna podpora pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
15.03.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Einsteinova - Aupark
14.03.2018, Bratislava
Pokladník/-čka pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre validáciu modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava
06.03.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Avion
15.02.2018, Bratislava
Aplikačný/-á inžinier/-ka - senior pre ČSOB Bratislava
19.01.2018, Bratislava
Business Architect of KBC Group Mobile Center of Excellence
18.01.2018, Bratislava
Business Intelligence/DWH analytik/-čka pre ČSOB Bratislava
21.12.2017, Bratislava
IT Architect for Transformation program for ČSOB Bratislava
06.12.2017, Bratislava
Operátor/-ka Service Desk-u pre ČSOB Bratislava
27.10.2017, Bratislava
Prémiový bankár pre pobočku ČSOB Bratislava
17.10.2017, Bratislava
Security Incident Officer / CSIRT (CISR) for ČSOB Bratislava
29.09.2017, Bratislava
Mobile Solutions Architect for KBC Group Bratislava
08.09.2017, Bratislava
Information Security Officer for areas SIEM & DLP for ČSOB Bratislava
21.04.2017, Bratislava
Analytik/-čka servis desk-u pre ČSOB Bratislava
31.03.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava