Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

 
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Ružomberok
22.09.2017, Ružomberok
Poradca/-kyňa pre SME pre pobočku ČSOB Poprad
22.09.2017, Poprad
Klientský/-á pracovník/-čka - pokladník pre pobočku ČSOB Zvolen
22.09.2017, Zvolen
Klientský/-á pracovník/-čka - pokladník pre pobočku ČSOB banky - Štefánikova trieda, Nitra
21.09.2017, Nitra
Klientský/-á pracovník/-čka - pokladník pre pobočku ČSOB Považská Bystrica
21.09.2017, Považská Bystrica
Procurement Manager for ČSOB Transformation Program
21.09.2017, Bratislava
Controller for ČSOB Transformation Program
21.09.2017, Bratislava
Právnik/-čka pre oblasť vymáhania pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
21.09.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Vzťahový/-á manažér/-ka junior pre MicroSME klientelu pre ČSOB - región Bratislava III
19.09.2017, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre MicroSME klientelu pre ČSOB Bratislava - región Bratislava III
19.09.2017, Bratislava
Pracovník/-čka správy sporiacich zmlúv pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
19.09.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB banky Komárno
19.09.2017, Komárno
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Skalica
18.09.2017, Skalica
Prémiový bankár pre pobočku ČSOB Piešťany
18.09.2017, Piešťany
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Trnava
18.09.2017, Trnava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB v OC Avion v Bratislave
14.09.2017, Bratislava
Projektový/-á manažér/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
14.09.2017, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne
13.09.2017, Bratislava,Malacky,Pezinok,Senec
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
13.09.2017, Nitra,Nové Zámky,Šaľa,Topoľčany,Zlaté Moravce,Bratislava,Malacky,Pezinok,Senec,Dunajská Streda,Galanta,Piešťany,Senica,Skalica,Trnava,Myjava,Komárno,Levice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
13.09.2017, Michalovce,Trebišov,Prešov,Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
13.09.2017, Bytča,Čadca,Dolný Kubín,Liptovský Mikuláš,Ružomberok,Turčianske Teplice,Banská Bystrica,Banská Štiavnica,Brezno,Bánovce nad Bebravou,Detva,Lučenec,Nové Mesto nad Váhom,Poltár,Partizánske,Považská Bystrica,Rimavská Sobota,Prievidza,Zvolen,Trenčín,Žarnovica,Žiar nad Hronom
Bankový/-á špecialista/-tka pre ČSOB Bratislava
12.09.2017, Bratislava
Pracovník/-čka pre poštové služby pre ČSOB Poisťovňu v Bratislave
12.09.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre úvery pre ČSOB Trenčín
12.09.2017, Trenčín
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE
11.09.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB banky Štúrovo
08.09.2017, Nové Zámky
Mobile Solutions Architect for KBC Group Bratislava
08.09.2017, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Holíč
07.09.2017, Skalica
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banky Nitra - obchodné centrum MAX
07.09.2017, Nitra
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Púchov
07.09.2017, Púchov
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ PLÁNOVANIA A COTROLLINGU
06.09.2017, Bratislava
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ KORPORÁTNEHO BANKOVNÍCTVA
06.09.2017, Bratislava
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ HR – VZDELÁVANIE A ROZVOJ
06.09.2017, Bratislava
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ RIADENIA RIZIKA A KAPITÁLU V POISŤOVNI
05.09.2017, Bratislava
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ IT – VÝVOJ A PODPORA DISTRIBUČNÝCH KANÁLOV
05.09.2017, Bratislava
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ DIZAJNU KLIENTSKÝCH PROCESOV
05.09.2017, Bratislava
TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ ÚVEROVÉHO MODELINGU
05.09.2017, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky ČSOB Poprad
05.09.2017, Poprad
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Piešťany
05.09.2017, Piešťany
Analytik procesov pre oblasť platobného styku pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
04.09.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Špecialista/-tka pre zmluvnú dokumentáciu pre právnické subjekty pre ČSOB Bratislava
04.09.2017, Bratislava
Účtovník/-čka junior pre ČSOB Bratislava
31.08.2017, Bratislava
Účtovný/-á metodik/-čka - expert pre divíziu Financií pre ČSOB Bratislava
30.08.2017, Bratislava
Interný/-á audítor/-ka pre ČSOB Stavebná Sporiteľňa Bratislava
30.08.2017, Bratislava
Analytik/-čka plánovania a controllingu - Senior pre ČSOB Bratislava
25.08.2017, Bratislava
Likvidátor/-ka poistných udalostí - teamleader pre ČSOB Bratislava
25.08.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banská Bystrica
25.08.2017, Banská Bystrica
Manažér/-ka obchodnej skupiny pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Michalovce, Trebišov, Humenné, Vranov nad Topľou
23.08.2017, Michalovce,Humenné,Trebišov,Vranov nad Topľou
Manažér/-ka obchodnej skupiny pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Poprad, Spišská Nová Ves, Štrba, Kežmarok, Levoča
23.08.2017, Kežmarok,Spišská Nová Ves,Levoča,Poprad
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banky Bratislava - obchodné centrum
21.08.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre SME klientelu pre pobočku ČSOB Bratislava
15.08.2017, Bratislava
Analytik/-čka procesov II pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
15.08.2017, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Bratislava
15.08.2017, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Senec
15.08.2017, Senec
Špecialista/-tka pre vymáhanie úverových pohľadávok pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava - zástup za MD/RD
10.08.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Pracovník/-čka pre riadenie operačných rizík - segment RETAIL pre ČSOB Bratislava
09.08.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bardejov
09.08.2017, Bardejov
Špecialista/-ka pre SME pre pobočku ČSOB Karadžičová
03.08.2017, Bratislava
Klientský/-a pracovník/-čka pre pobočku ČSOB Stavebná sporiteľňa Prievidza
31.07.2017, Prievidza
Klientský/-a pracovník/-čka pre pobočku ČSOB Stavebná sporiteľňa Senica
31.07.2017, Senica
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banky Vráble
26.07.2017, Nitra
Špecialista/-ka pre bankopoistenie pre ČSOB NITRA
21.07.2017, Nitra
Nákupca/-kyňa - junior pre ČSOB Bratislava
11.07.2017, Bratislava
Produktový/-vá manažér/-ka - senior pre životné poistenie pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
11.07.2017, Bratislava
ICT Analyst for CSOB Bratislava
06.07.2017, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Nové Zámky
03.07.2017, Nové Zámky
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Nitra
29.06.2017, Nitra
Klientsky/-a pracovník/-čka call centra – špecialista/-ka platobného styku pre ČSOB Bratislava
23.06.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB v OC Eurovea v Bratislave
22.06.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Bratislava
21.06.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre úvery pre pobočku ČSOB Bratislava
21.06.2017, Bratislava
Všeobecný/á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Banky Levice
19.06.2017, Levice
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trnava
06.06.2017, Trnava
Všeobecný poradca pre pobočku ČSOB Krížna, Bratislava
31.05.2017, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Banku v Galante
31.05.2017, Galanta
Účtovný/-á metodik/-čka - junior pre divíziu Financií pre ČSOB Bratislava
25.05.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Pezinok
15.05.2017, Pezinok, Zástup za materskú dovolenku
Špecialista/-tka pre bezpečnosť informačných systémov pre ČSOB Bratislava
11.05.2017, Bratislava
Information Security Officer for areas SIEM & DLP for ČSOB Bratislava
21.04.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre SME úvery pre ČSOB Banku Žilina
18.04.2017, Žilina
Analytik/-čka servis desk-u pre ČSOB Bratislava
31.03.2017, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Senec
10.03.2017, Senec
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB POISŤOVŇU pre región Lučenec a Rimavská Sobota
10.03.2017, Lučenec,Poltár,Rimavská Sobota,Veľký Krtíš
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Nitra
10.03.2017, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Nitra
10.03.2017, Nitra
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Senior ICT Biznis Analytik pre ČSOB Bratislava
28.02.2017, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre odbor produktového manažmentu a procesov pre retailové úvery
17.02.2017, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB v obchodnom centre Aupark v Bratislave
26.01.2017, Bratislava
Senior IT Enterprise Integration Architect for ČSOB Bratislava
17.01.2017, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - lastovička pre ČSOB región Bratislava III
24.11.2016, Bratislava
Špecialista/-ka pre validáciu modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava
25.10.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Trnava,Bratislava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Trnava,Bratislava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Ružomberok,Martin a Dolný Kubín
06.10.2016, Dolný Kubín,Martin,Ružomberok
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu Nitra
21.06.2016, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu - oblasť Zlaté Moravce, Trenčín, Piešťany, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Čadca, Žilina
17.06.2016, Žilina,Zlaté Moravce,Čadca,Považská Bystrica,Prievidza,Púchov,Trenčín,Piešťany
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Levice
17.06.2016, Levice
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trenčín, Žilina, Prievidza, Piešťany, Považská Bystrica
07.03.2016, Žilina,Považská Bystrica,Prievidza,Piešťany
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región sever pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Žilina,Bánovce nad Bebravou,Myjava,Liptovský Mikuláš,Trenčín
Úverový/-á špecialista/-ka pre región východ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Michalovce,Humenné,Sobrance,Spišská Nová Ves,Levoča,Trebišov,Poprad,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región juh pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Nitra,Banská Bystrica,Zvolen,Žiar nad Hronom
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región západ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bánovce nad Bebravou
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou
Klientský/-á pracovník/-čka - Teller pre pobočku ČSOB Bratislava
12.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre oblasť Lučenec pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
26.01.2016, Lučenec
Brigádnik/čka - dohoda o brigádnickej práci študenta pre ČSOB Bratislava
07.09.2015, Bratislava