Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

EN

 
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Kežmarok
23.09.2016, Kežmarok, Zástup za materskú dovolenku
Klientský/-á pracovník/-čka - teller pre pobočku ČSOB Banská Bystrica
22.09.2016, Banská Bystrica
Poradca/-kyňa pre investície pre pobočku ČSOB Banská Bystrica
22.09.2016, Banská Bystrica
Project lead Smartbanking for ČSOB Bratislava
22.09.2016, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - teller pre pobočku ČSOB Prievidza
19.09.2016, Prievidza
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Skalica
19.09.2016, Skalica
Klientský/-á pracovník/-čka pre oblasť malých a stredných podnikateľov pre ČSOB Bratislava
16.09.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre mikro SME klientelu pre ČSOB Bratislava - Región Bratislava
16.09.2016, Bratislava
Poradca/-kyňa pre Compliance pre ČSOB Bratislava
13.09.2016, Bratislava
Financial reporting - Junior pre ČSOB Bratislava
09.09.2016, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre ČSOB Bratislava
09.09.2016, Bratislava
Administrátor/-ka správy životného poistenia pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
09.09.2016, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
08.09.2016, Banská Štiavnica,Banská Bystrica,Bánovce nad Bebravou,Nové Mesto nad Váhom,Detva,Brezno,Trenčín,Považská Bystrica,Žiar nad Hronom,Partizánske,Žarnovica,Zvolen,Prievidza,Bytča,Čadca,Liptovský Mikuláš,Dolný Kubín,Turčianske Teplice,Ružomberok
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
08.09.2016, Michalovce,Trebišov,Prešov,Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
08.09.2016, Myjava,Skalica,Senica,Trnava,Levice,Komárno,Šaľa,Topoľčany,Nitra,Bratislava,Nové Zámky,Zlaté Moravce,Dunajská Streda,Galanta,Piešťany,Malacky,Pezinok,Senec
Špecialista/-tka pre korporátne úvery pre korporátnu pobočku ČSOB Košice
07.09.2016, Košice
Vzťahový/-á manažér/-ka pre korporátnu klientelu pre korporátnu pobočku ČSOB Košice
07.09.2016, Košice
Brigádnik/-čka pre pomoc s inventarizáciou pre ČSOB Bratislava v termíne od 10.10. do 22.10.2016
07.09.2016, Bratislava
Špecialista/-tka pre riadenie lokálnych operačných rizík pre oblasť Firemného bankovníctva pre ČSOB Bratislava
06.09.2016, Bratislava
Upisovateľ/-ka rizík - referent/-ka (underwritter referent) pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
06.09.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trebišov
02.09.2016, Trebišov
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Myjava
02.09.2016, Myjava
Klientský/-á pracovník/-čka - teller - lastovička pre klaster ČSOB Senica
30.08.2016, Myjava,Skalica,Senica
Špecialista/-tka predaja pre sporenie a investície pre ČSOB – retailový region Košice (doba určitá – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)
26.08.2016, Košice, Zástup za materskú dovolenku
Interný/-á lektor/-ka pre ČSOB Poisťovňu Banská Bystrica
26.08.2016, Banská Bystrica
Schvaľovateľ/-ka úverov fyzickým osobám pre ČSOB Bratislava
26.08.2016, Bratislava
Analytik/-čka dát pre KBC Asset Management Slovensko NV, pobočka zahr. správ. spol.
26.08.2016, Bratislava
Špecialista/-ka pre riadenie lokálnych operačných rizík za oblasť a procesy kapitálových a finančných trhov pre ČSOB Bratislava
25.08.2016, Bratislava
Brigádnik/-čka pre podporu pobočky pre ČSOB Bratislava
24.08.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trenčín
22.08.2016, Trenčín
RETAIL TRAINEE PROGRAM ČSOB BANKY PRE POBOČKY ČSOB ZVOLEN A TOPOĽČANY
22.08.2016, Topoľčany,Zvolen
RETAIL TRAINEE PROGRAM ČSOB BANKY PRE POBOČKY ČSOB POPRAD A PREŠOV
22.08.2016, Poprad,Prešov
RETAIL TRAINEE PROGRAM ČSOB BANKY PRE POBOČKU ČSOB KOŠICE
22.08.2016, Košice
Poradca/-kyňa pre úvery pre pobočku ČSOB Trnava
19.08.2016, Trnava
Team Lead for KBC Group NV – organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby, Bratislava
19.08.2016, Bratislava
Marketingový/-á špecialista/-tka pre segment mass retail pre ČSOB Bratislava
17.08.2016, Bratislava
Špecialista/-tka predaja pre sporenie a investície – retailový región Bratislava
12.08.2016, Bratislava
RETAIL TRAINEE PROGRAM ČSOB BANKY PRE POBOČKY ČSOB ŽILINA, POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRENČÍN A TRNAVA
12.08.2016, Žilina,Trnava,Trenčín,Považská Bystrica
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Nitra
12.08.2016, Nitra
Projektový/-á manažér/-ka pre ČSOB Bratislava
10.08.2016, Bratislava
Absolventská prax v pobočkách ČSOB Nitra, Levice, Dunajská Streda
09.08.2016, Bratislava
Absolventská prax v pobočke ČSOB Prešov
08.08.2016, Prešov
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Stará Ľubovňa
08.08.2016, Stará Ľubovňa
Absolventská prax v pobočke ČSOB Košice
08.08.2016, Košice
Všeobecný/-á poradca/-kyňa - lastovička pre ČSOB Dunajská Streda
01.08.2016, Dunajská Streda
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Štúrovo
29.07.2016, Nové Zámky
Aplikačný inžinier (pre systém odhaľovania podvodov) pre ČSOB Bratislava
22.07.2016, Bratislava
Schvaľovateľ/-ka úverov na oddelení schvaľovania úverov MicroSME pre ČSOB Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Security Incident Officer (CISR) for ČSOB Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Projektový/-á manažér/-ka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Malware Investigation Officer for ČSOB Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava
Špecialista/-ka úverových produktov – telefonický/-á operátor/-ka pre ČSOB Bratislava
08.07.2016, Bratislava
Hypotekárny/-a špecialista/-ka – telefonický/-á operátor/-ka pre ČSOB Bratislava
08.07.2016, Bratislava
Operátor/-ka Service Desk-u pre ČSOB Bratislava
06.07.2016, Bratislava
Administrátor/-ka správy poistení pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
01.07.2016, Bratislava
Analytik/-čka pre retailovú transformáciu pre ČSOB Bratislava
30.06.2016, Bratislava
Business Architekt pre digitálne kanály pre ČSOB Bratislava
29.06.2016, Bratislava
Špecialista/-ka pre SME klientelu pre ČSOB Bratislava
21.06.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu Nitra
21.06.2016, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Zlaté Moravce
17.06.2016, Zlaté Moravce
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Levice
17.06.2016, Levice
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB Poisťovňu
17.06.2016,
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB Poisťovňu
17.06.2016, Banská Bystrica,Brezno,Revúca
Dizajnér/-ka klientských procesov - Omnikanál/CRM pre ČSOB Bratislava
16.06.2016, Bratislava
Dátový/-á analytik/-čka - Oddelenie plánovania a controllingu – retail pre ČSOB Bratislava
03.06.2016, Bratislava
Špecialista/-tka pre bezpečnosť informačných systémov pre ČSOB Bratislava
01.06.2016, Bratislava
Junior špecialista/-tka pre riadenie trhového rizika pre ČSOB Bratislava
24.05.2016, Bratislava
Aplikačný/-á / datový/-á analytik/-čka pre oblasť úverov pre ČSOB Bratislava
23.05.2016, Bratislava
Senior analytik/-čka na oddelení plánovania a controllingu – retail pre ČSOB Bratislava
17.05.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB v obchodnom centre v Bratislave
13.05.2016, Bratislava
Senior Market risk specialist for ČSOB Bratislava
12.05.2016, Bratislava
Risk manažér/-ka pre kreditné riziko – senior pre ČSOB Bratislava
02.05.2016, Bratislava
Operational Risk Management Specialist for ČSOB Bratislava
28.04.2016, Bratislava
Analytik/-čka produktov II pre oblasť vydávania platobných kariet pre ČSOB Bratislava
25.04.2016, Bratislava
Operátor/-ka infolinky pre ČSOB Banku Bratislava
22.04.2016, Bratislava
Dátový/-á špecialista/-ka pre kreditné riziko – senior pre ČSOB Bratislava
22.04.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre mikro SME klientelu pre ČSOB Bratislava - Región Bratislava II
21.04.2016, Bratislava
BUSINESS ARCHITECT (oblasť finančného manažmentu) pre ČSOB Bratislava
20.04.2016, Bratislava
Špecialista/-tka pre aktuársku funkciu pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
19.04.2016, Bratislava
Data Flow Expert/-tka pre oblasť financie pre ČSOB Bratislava
22.03.2016, Bratislava
Metodik/-čka - analytik/-čka opravných položiek pre ČSOB Bratislava
22.03.2016, Bratislava
IT business analytik pre ČSOB
15.03.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trenčín
07.03.2016, Trenčín
Metodik/-čka opravných položiek / IFRS 9 metodik/-čka pre ČSOB Bratislava
22.02.2016, Bratislava
Hypotekárny/-a špecialista/-ka pre pobočku ČSOB Bratislava
19.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región sever pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou,Myjava,Žilina,Liptovský Mikuláš,Trenčín
Úverový/-á špecialista/-ka pre región východ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Michalovce,Humenné,Spišská Nová Ves,Sobrance,Levoča,Trebišov,Poprad,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región juh pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Banská Bystrica,Nitra,Žiar nad Hronom,Zvolen
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región západ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bánovce nad Bebravou
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou
Úverový/-á špecialista/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Košice a Košice-okolie.
12.02.2016, Košice
Klientský/-á pracovník/-čka - Teller pre pobočku ČSOB Bratislava
12.02.2016, Bratislava
Klientsky/- a poradca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Bratislava (Trvalý pracovný pomer)
12.02.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu
11.02.2016, Banská Bystrica,Bánovce nad Bebravou,Trnava,Brezno,Žiar nad Hronom,Zvolen,Bardejov,Topoľčany,Nitra,Bratislava,Prešov,Piešťany,Pezinok,Košice
Klientský/-á pracovník/-čka na pobočke ČSOB Stavebná sporiteľňa Bardejov
01.02.2016, Bardejov
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre oblasť Lučenec pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
26.01.2016, Lučenec
Technik/-čka energetických zariadení budov pre ČSOB Bratislava
25.01.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre úvery pre ČSOB Bratislava
18.01.2016, Bratislava
Poradca/-kyňa klienta pre pobočku ČSOB Bratislava
08.12.2015, Bratislava
Java web developer for ČSOB Bratislava
10.11.2015, Bratislava
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Bratislava
02.11.2015, Bratislava
Brigádnik/čka - dohoda o brigádnickej práci študenta pre ČSOB Bratislava
07.09.2015, Bratislava
Dátový/-á analytik/-čka - Junior pre ČSOB Bratislava
25.08.2015, Bratislava
Tréner/-ka manažérskych zručností - región ČSOB Bratislava
21.08.2015, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre SME pobočku ČSOB Bratislava
25.06.2015, Bratislava
iOS Developer pre ČSOB Bratislava
11.06.2015, Bratislava
Java Solution Architect for ČSOB Bratislava
26.01.2015, Bratislava