Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

 
Pracovník/-čka klientskeho centra likvidácie poistných udalostí pre ČSOB Poisťovňa Bratislava
22.05.2018, Bratislava
Administrátor/-ka správy poistenia pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
22.05.2018, Bratislava
Pracovník pre obchodné financovanie – aplikačný manažment pre ČSOB Bratislava
21.05.2018, Bratislava
Likvidátor/-ka poistných udalostí pre majetkové poistenie - expert pre ČSOB Poisťovňu Košice
18.05.2018, Košice
Likvidátor/-ka poistných udalostí pre majetkové poistenie - expert pre ČSOB Poisťovňu Žilina
18.05.2018, Žilina
Likvidátor/-ka poistných udalostí pre majetkové poistenie - expert pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
18.05.2018, Bratislava
Daňový/-á špecialista/-ka pre oblasť DPH pre ČSOB Finančnú skupinu
17.05.2018, Bratislava
Administrátor/-ka aplikácií II pre ČSOB Bratislava
17.05.2018, Bratislava
Špecialista/-tka vymáhania pohľadávok pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
15.05.2018, Bratislava
Produktový/-á manažér/-ka pre bežné účty pre ČSOB Bratislava
15.05.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Liptovský Mikuláš
15.05.2018, Liptovský Mikuláš
Mobile Developer – Android pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
Junior SCRUM Master pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
MAS (Mobile Application Server) Developer - senior pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
Portal Back-End Developer - senior pre ČSOB Bratislava
14.05.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre riadenie operačných rizík pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Účtovný/-á metodik/-čka - junior pre ČSOB Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Účtovný/-á metodik/-čka - senior pre ČSOB Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka plánovania a kontrolingu – senior pre retail pre ČSOB Bratislava
11.05.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre finančné výkazníctvo I. junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre úverový proces - Junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Pracovník/-čka Retail Back Office pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Asistentka riaditeľa divízie pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery - Senior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka procesov pre korporátne a microSME úvery - Junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Trenčín, OC Južanka
10.05.2018, Trenčín
Špecialista pre modely úverového rizika - junior pre ČSOB Bratislava
10.05.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre zmluvnú dokumentáciu pre právnické subjekty pre ČSOB Bratislava
09.05.2018, Bratislava
Brigáda - asistent/-ka generálneho riaditeľa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
07.05.2018, Bratislava
Pokladník/-čka pre pobočku ČSOB banky Zlaté Moravce
07.05.2018, Zlaté Moravce
Špecialista/-tka podpory predaja pre ČSOB Bratislava
04.05.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre korporátne úvery pre Korporátnu pobočku ČSOB Bratislava
03.05.2018, Bratislava
Analytik/-čka produktov pre privátne bankovníctvo
03.05.2018, Bratislava
Pokladník/-čka pre pobočku ČSOB Šaľa
03.05.2018, Šaľa
Brigádnik/-čka pre ČSOB Private banking
03.05.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trenčín
03.05.2018, Trenčín
Pokladník/-ka pre klaster ČSOB Banky Piešťany
03.05.2018, Piešťany
Pokladník/-ka pre pobočku ČSOB Banky Čadca
03.05.2018, Čadca
Reprezentant ČSOB Poisťovne
27.04.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
27.04.2018, Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
27.04.2018, Bratislava
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre Poprad
27.04.2018, Poprad
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
27.04.2018, Banská Bystrica
Administratívny špecialista pre obchod SME pre ČSOB Posiťovňu Žilina
27.04.2018, Žilina
Prémiový/-á bankár/-ka pre pobočku ČSOB Stará Ľubovňa
26.04.2018, Stará Ľubovňa
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Košice
26.04.2018, Košice
Analytik/-čka účtovných procesov pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
26.04.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Veľký Krtíš
16.04.2018, Veľký Krtíš
Špecialista/-ka pre bankopoistenie pre ČSOB Prešov
13.04.2018, Prešov
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Michalovce
13.04.2018, Michalovce
Analytik procesov v retaili pre ČSOB Bratislava (zástup za MD/RD)
12.04.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Poradca senior pre pobočku ČSOB banky Komárno
11.04.2018, Komárno
Špecialista/-ka digitálneho marketingu pre ČSOB Bratislava
11.04.2018, Bratislava
Analytik/-ka procesov pre oblasť platobných kariet pre ČSOB Bratislava
06.04.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Žilina, OC Dubeň
05.04.2018, Žilina
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Trnava
03.04.2018, Trnava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Banky Martin
29.03.2018, Martin
Poradca/-kyňa pre compliance pre ČSOB stavebnú sporiteľňu Bratislava
21.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre modely úverového rizika – senior pre ČSOB Bratislava
21.03.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa senior pre pobočku ČSOB Žižkova
16.03.2018, Bratislava
Informačná a administratívna podpora pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
15.03.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Einsteinova - Aupark
14.03.2018, Bratislava
Pracovník/-čka pre riadenie lokálnych operačných rizík – LORM - podpora prevádzky pobočkovej siete pre ČSOB Bratislava
12.03.2018, Bratislava
Pokladník/-čka pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2018, Bratislava
Interný lektor pre ČSOB Bratislava
07.03.2018, Bratislava
Manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu s miestom výkonu práce Žilina
06.03.2018, Žilina
Špecialista/-ka pre validáciu modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava
06.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre riadenie kreditného rizíka pre ČSOB Bratislava
05.03.2018, Bratislava
Špecialista/-ka pre bankopoistenie pre ČSOB Košice
02.03.2018, Košice
Pracovník/-ka pre riadenie rizík pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava - zástup za MD/RD
27.02.2018, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Analytik/-ka produktov pre digitálne kanály pre ČSOB Bratislava
26.02.2018, Bratislava
Manažér/-ka distribučných kanálov pre ČSOB Bratislava
26.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Martin
26.02.2018, Martin
Poradca pre pobočku ČSOB banky Nitra
23.02.2018, Nitra
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Poprad
20.02.2018, Poprad
Finančný/-á analytik/-čka - senior pre projekt IFRS 17 pre ČSOB Poisťovňu
16.02.2018, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava Avion
15.02.2018, Bratislava
Špecialista/-tka pre bankopoistenie pre ČSOB Bratislava
12.02.2018, Bratislava
Senior specialist for non-financial risk in ČSOB Bratislava
09.02.2018, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy-senior pre ČSOB Martin
09.02.2018, Martin
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy-senior pre ČSOB Ružomberok
09.02.2018, Ružomberok
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Malacky
08.02.2018, Malacky
Aplikačný/-á inžinier/-ka - senior pre ČSOB Bratislava
19.01.2018, Bratislava
Business Intelligence/DWH analytik/-čka pre ČSOB Bratislava
21.12.2017, Bratislava
Operátor/-ka Service Desk-u pre ČSOB Bratislava
27.10.2017, Bratislava
Prémiový bankár pre pobočku ČSOB Bratislava
17.10.2017, Bratislava
Test Automation inžinier
13.10.2017, Bratislava
Security Incident Officer / CSIRT (CISR) for ČSOB Bratislava
29.09.2017, Bratislava
Mobile Developer for KBC Group Mobile Center of Excellence
29.09.2017, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre korporátnu klientelu
19.09.2017, Bratislava
Mobile Solutions Architect for KBC Group Bratislava
08.09.2017, Bratislava
ICT Podpora zákazníka pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
16.05.2017, Bratislava
Information Security Officer for areas SIEM & DLP for ČSOB Bratislava
21.04.2017, Bratislava
Analytik/-čka servis desk-u pre ČSOB Bratislava
31.03.2017, Bratislava
Poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Bratislava
08.03.2017, Bratislava
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava