Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

 
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región západ
06.12.2016, Myjava,Skalica,Senica,Trnava,Levice,Komárno,Šaľa,Topoľčany,Nitra,Bratislava,Nové Zámky,Zlaté Moravce,Dunajská Streda,Galanta,Piešťany,Malacky,Pezinok,Senec
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Michalovce
05.12.2016, Michalovce
Riaditeľ/-ka pobočky pre ČSOB Považská Bystrica
05.12.2016, Považská Bystrica
Manažér/-ka oddelenia spracovania transakcií finančných trhov pre ČSOB Bratislava
02.12.2016, Bratislava
Poradca/-kyňa pre SME klientelu pre pobočku ČSOB Partizánske
01.12.2016, Partizánske
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región východ
01.12.2016, Michalovce,Trebišov,Prešov,Košice
Reprezentant ČSOB Poisťovne pre región stred
01.12.2016, Banská Štiavnica,Banská Bystrica,Bánovce nad Bebravou,Nové Mesto nad Váhom,Detva,Brezno,Trenčín,Považská Bystrica,Žiar nad Hronom,Partizánske,Žarnovica,Zvolen,Prievidza,Bytča,Čadca,Liptovský Mikuláš,Dolný Kubín,Turčianske Teplice,Ružomberok
Riaditeľ/-ka pobočky ČSOB Trebišov
01.12.2016, Trebišov
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trnava
01.12.2016, Trnava
Poradca/-kyňa pre úvery pre pobočku ČSOB Trnava
01.12.2016, Trnava
Riaditeľ/-ka úseku vývoja produktov pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava
01.12.2016, Bratislava
Riaditeľ/-ka úseku úverov pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava
01.12.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Dunajská Streda
30.11.2016, Dunajská Streda
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Zlaté Moravce
28.11.2016, Zlaté Moravce
Pracovník/-čka pre HelpDesk MicroSME pre ČSOB Bratislava
28.11.2016, Bratislava
Administrátor/-ka správy neživotného poistenia pre ČSOB Poisťovňa Bratislava
24.11.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre podnikateľov a malé firmy pre ČSOB Martin
24.11.2016, Martin
Špecialista/-tka pre úvery pre pobočku ČSOB Bratislava - Karadžičova
24.11.2016, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka - lastovička pre ČSOB región Bratislava III
24.11.2016, Bratislava
Senior Auditor in ČSOB Bratislava
23.11.2016, Bratislava
Brigádnik/-čka na recepcii privátneho bankovníctva pre ČSOB Bratislava
22.11.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Púchov
22.11.2016, Púchov
Operátor/-ka Service Desk-u pre ČSOB Bratislava
21.11.2016, Bratislava
Bank Insurance Coordinator for ČSOB Poisťovňa Bratislava
21.11.2016, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Analytik/-čka produktov I pre divíziu privátneho bankovníctva pre ČSOB Bratislava - zástup za MD/RD
16.11.2016, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Špecialista/-ka pre prieskum trhu pre ČSOB Bratislava
16.11.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Trebišov
15.11.2016, Trebišov
Brigáda - Promotér/-ka Smartbankigu na ČSOB pobočke v Bratislave
15.11.2016, Bratislava
Business Architect for ČSOB Corporate banking
08.11.2016, Bratislava
Pracovník/-čka finančného výkazníctva a controllingu pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava
08.11.2016, Bratislava
Špecialista/-tka pre zmluvnú dokumentáciu pre právnické subjekty pre ČSOB Bratislava
04.11.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Žilina
04.11.2016, Žilina
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Nitra
03.11.2016, Nitra
Poradca/-kyňa pre investície pre pobočku ČSOB Poprad
02.11.2016, Poprad
Pracovník/-čka pre obchodné financovanie
31.10.2016, Bratislava
Analytik Business Intelligence pre ČSOB Bratislava
28.10.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre SME pobočku ČSOB Košice
28.10.2016, Košice
Brigáda - Operátor/-ka call centra pre oblasť vymáhania pohľadávok pre ČSOB Bratialava
27.10.2016, Bratislava
Špecialista/-ka pre internú komunikáciu pre ČSOB Bratislava
25.10.2016, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Špecialista/-ka pre hodnotenie modelov úverového rizika pre ČSOB Bratislava
25.10.2016, Bratislava
Business Test Analytik/-čka I pre ČSOB Bratislava
25.10.2016, Bratislava
Pracovník/-čka pre akceptačnú jednotku pre ČSOB Bratislava
25.10.2016, Bratislava, Zástup za materskú dovolenku
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Lučenec
24.10.2016, Lučenec
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Zvolen
20.10.2016, Zvolen
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Bratislava,Trnava,Pezinok,Senec
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Trnava,Pezinok,Senec,Bratislava a Nitra
19.10.2016, Nitra,Bratislava,Trnava,Pezinok,Senec
CRM ICT Architekt pre ČSOB Bratislava
17.10.2016, Bratislava
Úverový/-á špecialista/-tka - telefonický/-á operátor/-ka pre ČSOB Banku Bratislava
11.10.2016, Bratislava
Klientsky/- a poradca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Žilina
11.10.2016, Žilina
Analytik/-čka úverových procesov pre ČSOB Bratislava
11.10.2016, Bratislava
Obchodný/-á zástupca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu pre oblasti Ružomberok,Martin a Dolný Kubín
06.10.2016, Martin,Dolný Kubín,Ružomberok
Junior Cost controller/-ka pre ČSOB Banku Bratislava
04.10.2016, Bratislava
Senior cost controller/-ka pre ČSOB Bratislava
04.10.2016, Bratislava
Specialist SQL pre ČSOB Bratislava
04.10.2016, Bratislava
Brand manager pre ČSOB Bratislava
03.10.2016, Bratislava
Analytik/-čka pre Compliance – ochrana osobných údajov pre ČSOB Bratislava
30.09.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa – špecialista/-ka pre investície pre pobočku ČSOB Panónska cesta v Bratislave
30.09.2016, Bratislava
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB Poisťovňu pre región Zvolen a Rimavská Sobota
28.09.2016, Rimavská Sobota,Zvolen
IT Development Team Leader for Web Solutions for ČSOB Bratislava
28.09.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB Poprad
27.09.2016, Poprad
Klientský/-á pracovník/-čka - teller pre pobočku ČSOB Banská Bystrica
22.09.2016, Banská Bystrica
Project lead Smartbanking for ČSOB Bratislava
22.09.2016, Bratislava
Klientský/-á pracovník/-čka pre oblasť malých a stredných podnikateľov pre ČSOB Bratislava
16.09.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre mikro SME klientelu pre ČSOB Bratislava - Región Bratislava
16.09.2016, Bratislava
Interný/-á lektor/-ka pre ČSOB Poisťovňu Banská Bystrica
26.08.2016, Banská Bystrica
Klientský/-á pracovník/-čka pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Nitra
12.08.2016, Nitra
Absolventská prax v pobočkách ČSOB Nitra, Levice, Dunajská Streda
09.08.2016, Bratislava
Absolventská prax v pobočke ČSOB Prešov
08.08.2016, Prešov
Absolventská prax v pobočke ČSOB Košice
08.08.2016, Košice
Security Incident Officer (CISR) for ČSOB Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Malware Investigation Officer for ČSOB Bratislava
14.07.2016, Bratislava
Analytik/-čka/ PL/SQL vývojár/-ka na platforme Oracle DB
14.07.2016, Bratislava
Business Architekt pre digitálne kanály pre ČSOB Bratislava
29.06.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka poistenia podnikateľských rizík pre ČSOB Poisťovňu Nitra
21.06.2016, Nitra
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Zlaté Moravce
17.06.2016, Zlaté Moravce
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Levice
17.06.2016, Levice
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB Poisťovňu pre región Košice a okolie
17.06.2016, Košice
Oblastný/á riaditeľ/ka pre ČSOB Poisťovňu pre región Banská Bystrica, Brezno a Revúca
17.06.2016, Banská Bystrica,Brezno,Revúca
Dizajnér/-ka klientských procesov - Omnikanál/CRM pre ČSOB Bratislava
16.06.2016, Bratislava
Dátový/-á analytik/-čka - Oddelenie plánovania a controllingu – retail pre ČSOB Bratislava
03.06.2016, Bratislava
Špecialista/-tka pre bezpečnosť informačných systémov pre ČSOB Bratislava
01.06.2016, Bratislava
Aplikačný/-á / datový/-á analytik/-čka pre oblasť úverov pre ČSOB Bratislava
23.05.2016, Bratislava
Senior analytik/-čka na oddelení plánovania a controllingu – retail pre ČSOB Bratislava
17.05.2016, Bratislava
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre pobočku ČSOB v obchodnom centre v Bratislave
13.05.2016, Bratislava
Operátor/-ka infolinky pre ČSOB Banku Bratislava
22.04.2016, Bratislava
Vzťahový/-á manažér/-ka pre mikro SME klientelu pre ČSOB Bratislava - Región Bratislava II
21.04.2016, Bratislava
Špecialista/-tka pre aktuársku funkciu pre ČSOB Poisťovňu Bratislava
19.04.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu - oblasť Trenčín
07.03.2016, Trenčín
Hypotekárny/-a špecialista/-ka pre pobočku ČSOB Bratislava
19.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región sever pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou,Myjava,Žilina,Liptovský Mikuláš,Trenčín
Úverový/-á špecialista/-ka pre región východ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Michalovce,Humenné,Spišská Nová Ves,Sobrance,Levoča,Trebišov,Poprad,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región juh pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Banská Bystrica,Nitra,Žiar nad Hronom,Zvolen
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre región západ pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
12.02.2016, Bratislava
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bánovce nad Bebravou
12.02.2016, Bánovce nad Bebravou
Klientský/-á pracovník/-čka - Teller pre pobočku ČSOB Bratislava
12.02.2016, Bratislava
Klientsky/- a poradca/-kyňa pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu Bratislava (Trvalý pracovný pomer)
12.02.2016, Bratislava
Manažér/-ka obchodnej siete pre ČSOB Stavebnú Sporiteľňu
11.02.2016, Banská Bystrica,Bánovce nad Bebravou,Trnava,Brezno,Žiar nad Hronom,Zvolen,Bardejov,Topoľčany,Nitra,Bratislava,Prešov,Piešťany,Pezinok,Košice
Finančný/-á sprostredkovateľ/-ka pre oblasť Lučenec pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu
26.01.2016, Lučenec
Všeobecný/-á poradca/-kyňa pre úvery pre ČSOB Bratislava
18.01.2016, Bratislava
Poradca/-kyňa klienta pre pobočku ČSOB Bratislava
08.12.2015, Bratislava
Java web developer for ČSOB Bratislava
10.11.2015, Bratislava
Brigádnik/čka - dohoda o brigádnickej práci študenta pre ČSOB Bratislava
07.09.2015, Bratislava
Dátový/-á analytik/-čka - Junior pre ČSOB Bratislava
25.08.2015, Bratislava
iOS Developer pre ČSOB Bratislava
11.06.2015, Bratislava
Java Solution Architect for ČSOB Bratislava
26.01.2015, Bratislava