KBC Asset Management

  • medzinárodné skúsenosti, znalosť lokálnych trhov a know-how

  • jedna z najširších ponúk fondov na Slovensku

  • možnosti spoločensky zodpovedného investovania

KBC Asset Management vznikol transformáciou dovtedajšej spoločnosti ČSOB Asset Management. Cieľom transformácie bola centralizácia aktivít spojených s riadením portfólií, ako aj posilnenie lokálneho zastúpenia v oblasti podpory distribúcie a vývoja investičných produktov. KBC Asset Management ako pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je jedným z členov ČSOB Finančnej skupiny.

KBC Asset Management sa zameriava predovšetkým na podporu predaja fondov, intenzívnejšiu prípravu a školenia klientskych pracovníkov, rozšírenie investičných možností pre klientov prostredníctvom nových produktov a zlepšenie kvality služieb súvisiacich s investovaním, ktoré poskytujú klientom obchodné miesta ČSOB.

ČSOB. Pre vás osobne.

KBC Asset Management disponuje jednou z najširších ponúk fondov na Slovensku, vrátane štruktúrovaných fondov a fondov s ochrannou úrovňou (unikátnych na slovenskom trhu), a to v rôznych menách s možnosťou využitia niekoľkých investičných stratégií.

Dana Škublová

Dana Škublová
riaditeľka pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti

Dana Škublová pôsobí v ČSOB Finančnej skupine od roku 2009. V ČSOB zastávala riadiace pozície v oblasti bankopoistenia, sporenia, investovania a platieb. Do KBC Asset Management prišla z pozície riaditeľky Odboru riadenia prémiového segmentu ČSOB. Vo finančnom sektore pôsobí viac ako 20 rokov.

Názov a sídlo spoločnosti

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Žižkova 11
811 02, Bratislava

IČO: 47 243 929
IČ DPH: SK4020386942

ČSOB Infolinka: 02 5966 8844
E-mail: info@csob.sk

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Po, vložka číslo 2159/B.