KBC Asset Management

  • zameriava sa na podporu predaja širokej ponuky fondov

  • prináša nové fondy do ponuky

  • prispieva k získavaniu odborných ocenení

O spoločnosti

Patríme do finančnej skupiny s bohatými medzinárodnými skúsenosťami, s výbornou znalosťou lokálnych trhov a silným know-how. Zameriavame sa predovšetkým na podporu predaja fondov, intenzívnejšiu prípravu a školenia klientskych pracovníkov, rozšírenie investičných možností pre klientov prostredníctvom nových produktov a zlepšenie kvality služieb súvisiacich s investovaním, ktoré poskytujú klientom obchodné miesta ČSOB.

Klientom prinášame jednu z najširších ponúk fondov, vrátane štruktúrovaných fondov a fondov s ochrannou úrovňou unikátnych na slovenskom trhu, a to v rôznych menách s možnosťou využitia niekoľkých investičných stratégií.

Dana Škublová

Dana Škublová
riaditeľka pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti

Dana Škublová pôsobí v ČSOB Finančnej skupine od roku 2009. V ČSOB Banke zastávala viaceré riadiace pozície v oblasti bankopoistenia, sporenia, investovania a platieb. Do spoločnosti prišla z pozície riaditeľky Odboru riadenia prémiového segmentu ČSOB. Vo finančnom sektore pôsobí viac ako 20 rokov.

Názov a sídlo spoločnosti

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Žižkova 11
811 02, Bratislava

IČO: 47 243 929
IČ DPH: SK4020386942

ČSOB Infolinka: 0850 111 777
E-mail: info@csob.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 2159/B