Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Úvery zo zdrojov európskych bánk - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Úvery zo zdrojov európskych bánk

  • možnosť kombinácie úverov

  • vhodné aj na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ


Európska investičná banka


Účel
investičný
predovšetkým podpora projektov na zlepšenie klimatických podmienok


Splatnosť
dlhodobý úver (do 10 rokov) s možnosťou odkladu splátok


Výhoda
možnosť 100 % úveru

Rozvojová banka Rady Európy


Účel
investičný
 


Splatnosť
Stredno- a dlhodobý úver


Výhoda
možnosť 100% úveru


Európska investičná banka

Europska únia

Európska investičná banka (EIB) je banka Európskej únie (EÚ) poskytujúca dlhodobé úvery s cieľom prispieť k integrácii, vyváženému rozvoju a ekonomickej a sociálnej súdržnosti členských krajín EÚ. Vďaka najlepšiemu možnému ratingu (AAA) dokáže EIB získať zdroje za výhodných podmienok, ktoré prostredníctvom spolupráce s komerčnými bankami majú možnosť využiť aj malé a stredné podniky.

Europska investicna banka

Rozvojová banka Rady Európy

rozvojová banka Rady Európy

Rozvojová banka Rady Európy (CEB) je multilaterálna rozvojová banka so sociálnym mandátom. Poskytovanie podpory malým a stredným podnikom na vytváranie a udržanie životaschopných pracovných miest patrí medzi prioritné ciele CEB smerujúce k podpore sociálnej súdržnosti. Vďaka vysokému ratingu dokáže CEB získať zdroje za výhodných podmienok, ktoré prostredníctvom spolupráce s komerčnými bankami majú možnosť využiť aj malé a stredné podniky.

Viac o podpore CEB pre malé a stredné podniky

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777

Finančné trhy (zoznam obchodníkov)