Lízing

 • výhodné financovanie vašich podnikateľských zámerov

 • voliteľná splátka - financovanie šité na mieru podľa vašich potrieb

 • garantovaná fixná výška splátky vrátane poistenia

 • zákaznícky portál - praktický asistent pri správe vozového parku

Finančný
lízing


Účel

Najrozšírenejší produkt na financovanie automobilov, dopravnej techniky, strojov, zariadení, technológií a nehnuteľností.


Vlastník

Po skončení lízingu prechádza predmet lízingu za dohodnutú cenu do vlastníctva nájomcu.


Servis

Nie je súčasťou lízingovej zmluvy.


Výhoda

Potrebná malá vstupná investícia (akontácia od 20 %).
Rýchly schvaľovací proces.
Lízingové splátky sú pre podnikateľov plne uznateľným daňovým nákladom.
Garantovaná výška splátky počas celej doby splácania.
Poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia.
Splátky poistného sú rovnomerne rozložené do mesačných splátok.
Všetky zmluvné dokumenty a splátkové kalendáre dostupné online na Zákazníckom portáli.


Spotrebný
úver


Účel

Spotrebným úverom môžete prefinancovať vami zvolený hnuteľný majetok. Predmet sa ihneď stáva vašim majetkom a môžete ho kedykoľvek vyplatiť.
Vhodné riešenie pre firmy, obce, dopravné podniky, rozpočtové organizácie, družstvá a iné právne subjekty, ktoré majú možnosť čerpať prostriedky z dotačných programov. Ich poskytnutie je viazané na vlastníctvo financovaného predmetu.
K dispozícii aj špeciálny produkt AGROúver.


Vlastník

Vlastníkom sa stávate hneď po prevzatí financovaného majetku.


Servis

Nie je súčasťou úverovej zmluvy.


Výhoda

Rýchly schvaľovací proces.
Minimálna doba splácania od 6 mesiacov.
Garantovaná výška splátky.
Daňové odpisy sú vašou nákladovou položkou.
Poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia.
Všetky zmluvné dokumenty a splátkové kalendáre dostupné online na Zákazníckom portáli.


Operatívny
lízing


Účel

Venujte sa len jazde, o všetko ostatné sa my postaráme.
Financovanie pre osobné, úžitkové či nákladné vozidlá, ale aj pre stroje, zariadenia a nehnuteľnosti.


Vlastník

Financovaný majetok je v prenájme.


Servis

V prípade operatívneho lízingu so službami je servis súčasťou lízingovej zmluvy.


Výhoda

Na výber množstvo doplnkových služieb.
Voliteľná splátka.
Garantovaná výška splátky.
Jasná komunikácia.
Odborné poradenstvo.
Komplexná ponuka bez skrytých poplatkov navyše.Vyberte si z našej ponuky áut a motoriek ihneď skladom

Hľadáte auto, či motorku na ktorej môžete jazdiť už o pár dní? Nahliadnite do našej ponuky. Či už máte záujem o nové alebo jazdené vozidlo, ponúkame vám možnosť financovania formou výhodného lízingu.

Ponuka áut a motoriek ihneď

Značkové financovanie

Výhody

 • Exkluzívna spolupráca s vybranými značkami
 • Expresná realizácia priamo u predajcu
 • Výhodné financovanie konkrétnych modelov

Exkluzívni partneri

Zabezpečujeme financovanie v spolupráci s našimi strategickými partnermi, ktorými sú:

 • Hyundai, Kia, Mitsubishi, Opel, Subaru, Suzuki, Iveco, Tatra, Zetor, Hyster, Jungheinrich, Reylon, Still

Zriadenie

U predajcu na jednom mieste zrealizujete výber vozidla, motorky, strojov alebo nehnuteľnosti, podpis zmluvy a poistenie. V prípade záujmu o financovanie vozidla alebo motorky prostredníctvom nášho spolupracujúceho predajcu môže byť Vaša žiadosť vybavená už do 30 minút.

Doklady

Fyzická osoba – podnikateľ

 • Občiansky preukaz majiteľa alebo splnomocnenej osoby
 • Živnostenský list alebo doklad o pridelení IČO
 • Ďalšie doklady v závislosti od ceny predmetu a výšky prvej zvýšenej splátky.

Právnická osoba

 • Občiansky preukaz konateľa spoločnosti alebo splnomocnenej osoby
 • Výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • Osvedčenie IČ DPH
 • Ďalšie doklady v závislosti od ceny predmetu a výšky prvej zvýšenej splátky.

Ďalšie služby

Vyhľadávač VIN kódov

Overte si, či vozidlo ktoré kupujete nie je majetkom lízingovej spoločnosti prostredníctvom vyhľadávača VIN kódov.

Register vozidiel

Repredaj

Súčasťou našej ponuky je repredaj – predaj jazdených vozidiel zvyčajne po operatívnom lízingu. Nájdite si tak vozidlo podľa Vašich predstáv za výhodnejšiu cenu a podmienok.

Repredaj vozidiel ČSOB Leasing

Agroúver

Účel

AGROúver je určený pre všetky podnikateľské subjekty z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, spracovateľského priemyslu a iných, v súlade s podmienkami oprávnenosti prijímateľov nenávratného finančného príspevku v PRV.


Predmet financovania

Nové/použité poľnohospodárske stroje, zariadenia a technológie v súlade s PRV
Nové/použité nákladné a úžitkové automobily, ťahače, návesy a prívesy v súlade s PRV


Doba trvania zmluvy

Minimálna doba financovania od 24 mesiacov


Splácanie

Variabilné splácanie – mesačné alebo kvartálne splátky, sezónne, odložené splátky na začiatku trvania zmluvy alebo aj iné formy splácania


Zabezpečenie úveru

Zabezpečenie úveru záložnou zmluvou, ručiteľskou listinou, notárskou zápisnicou alebo inou PPA akceptovateľnou formou zabezpečenia


Poistenie

poistenie financovaného predmetu počas doby trvania zmluvy o financovaní


Výhody

rýchly schvaľovací proces
garantovaná výška splátky pri fixnom úročení
výhodné poistné sadzby
jednorazová splátka bez poplatku do výšky 50% z nesplatenej istiny
všetky zmluvné dokumenty dostupné online na Zákazníckom portáliZriadenie

U predajcu na jednom mieste zrealizujete výber vozidla, motorky, strojov alebo nehnuteľnosti, podpis zmluvy a poistenie. V prípade záujmu o financovanie vozidla alebo motorky prostredníctvom nášho spolupracujúceho predajcu môže byť Vaša žiadosť vybavená už do 30 minút.


Doklady

Fyzická osoba – podnikateľ

 • Občiansky preukaz majiteľa alebo splnomocnenej osoby
 • Živnostenský list alebo doklad o pridelení IČO
 • Ďalšie doklady v závislosti od ceny predmetu a výšky prvej zvýšenej splátky.

Právnická osoba

 • Občiansky preukaz konateľa spoločnosti alebo splnomocnenej osoby
 • Výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • Osvedčenie IČ DPH
 • Ďalšie doklady v závislosti od ceny predmetu a výšky prvej zvýšenej splátky.

Ďalšie služby

Vyhľadávač VIN kódov

Overte si, či vozidlo ktoré kupujete nie je majetkom lízingovej spoločnosti prostredníctvom vyhľadávača VIN kódov.

Register vozidiel

Repredaj

Súčasťou našej ponuky je repredaj – predaj jazdených vozidiel zvyčajne po operatívnom lízingu. Nájdite si tak vozidlo podľa Vašich predstáv za výhodnejšiu cenu a podmienok.

Repredaj vozidiel ČSOB Leasing