Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Blokácia platobnej karty

Blokácia platobnej karty

  • Blokácia karty
  • Bezpečnosť karty

V prípade straty, krádeže, zneužitia vašej debetnej alebo kreditnej karty je potrebné urýchlene kartu zablokovať. Môžete tak urobiť nasledovnými spôsobmi:

Telefonicky alebo návštevou pobočky

Zavolajte na telefónne číslo +421 2 5966 8230 zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia, prípadne navštívte najbližšiu pobočku ČSOB. Po overení vašej identity bude karta okamžite a trvalo zablokovaná.

Je vhodné, ak si uvedené telefónne číslo (uvedené i na zadnej strane platobnej karty) uložíte do svojho mobilného telefónu, aby ste ho mali v prípade potreby k dispoziícii.


ČSOB SmartBanking

Pomocou aplikácie ČSOB SmartBanking je možné vašu kartu dočasne zablokovať. Dočasná blokácia je zablokovanie karty na dobu určitú.

Stačí sa prihlásiť do vášho ČSOB SmartBanking, prejsť  v hlavnom menu na záložku "karty", vybrať kartu, ktorú chcete zablokovať a zvoliť "blokovať kartu". Zadaním vášho PINu kartu zablokujete. Odblokovanie prebieha rovnakým spôsobom.

Po odblokovaní je karta plne funkčná. Dočasnú blokáciu karty nevyužívajte v prípade, že ste o kartu nenávratne prišli.


Moja ČSOB

Vašu kartu môžete dočasne zablokovať aj prostredníctvom internetbankingu Moja ČSOB. Po prihlásení do internetbankingu Moja ČSOB prejdite do sekcie „Moje produkty“ a kliknite na „Platobné karty“. Zvoľte možnosť „Detail karty“ a následne kliknite na „Blokovať kartu“. Ďalej postupujte overením pomocou SMS alebo aplikácie SmartToken. Kartu môžete odblokovať rovnakým spôsobom. Dočasnú blokáciu karty nevyužívajte v prípade, že ste o kartu nenávratne prišli.


Krádež, strata a zneužitie karty

Po blokácii karty je potrebné požiadať o vydanie novej karty, ktorej dodanie trvá do 10 pracovných dní. Vydanie novej karty je spoplatnené.

Ak bola karta zablokovaná z bezpečnostných dôvodov bankou, je vydanie novej platobnej karty bez poplatku. Expresné dodanie novej karty je možné do 2 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Výšku jednotlivých poplatkov nájdete v aktuálnom sadzobníku poplatkov.


Reklamácia

Klient vyplní tlačivo Prehlásenie o spornej transakcii a zašle na info@csob.sk alebo odovzdá osobne na pobočke. Banka reklamáciu prevezme a bude klienta informovať o výsledku šetrenia reklamačného konania.

V prípade zadržania karty ČSOB bankomatom mimo otváracích hodín pobočky bezodkladne volajte na telefónne číslo +421 2 5966 8230.

V prípade zadržania karty iným ako ČSOB bankomatom, je potrebné túto skutočnosť riešiť s bankou, ktorej bankomat vám kartu zadržal.

Bezpečné používanie platobnej karty

Držiteľ platobnej karty je od momentu jej získanie alebo prevzatia povinný vykonať všetky primerané úkony na zabezpečenie ochrany personalizovaných bezpečnostných prvkov vrátane citlivých platobných údajov (PIN, číslo karty, platnosť karty, CVV/CVC kód).

Chráňte si kartu

1. Karta je viac ako hotovosť. Správajte sa k nej ako k peniazom.

2. Kartu si strážte a noste ju oddelene od svojich dokladov.

3. Kartu si ihneď po prevzatí podpíšte na podpisový prúžok.

4. Karta je vydaná iba pre Vás a je neprenosná.

5. Kartu nikomu nepožičiavajte (ani rodinným príslušníkom).

6. Číslo karty nikdy a nikde bezdôvodne nezverejňujte.

7. Kartu chráňte pre mechanickým poškodením alebo pôsobením magnetického poľa.

8. Po skončení platnosti karty sa riaďte pokynmi banky. Ak ju neodovzdáte banke, zničte ju.

9. V prípade straty, krádeže alebo zneužitia karty, ihneď ju zablokujte na telefónnom čísle +421 2 5966 8230, ktoré je vám k dispozícii nepretržite 24/7.

10. Aktivujte si Zabezpečenú internetovú platbu (3D Secure) ako ochranu pred zneužitím alebo neautorizovaným použitím vašej karty v prostredí internetu.

Strážte si PIN

1. PIN je osobné identifikačné číslo slúžiace na identifikáciu platobnej karty pri jej použití v bankomate alebo POS termináli.

2. PIN sa naučte naspamäť.

3. PIN si nikdy nezapisujte a v žiadnom prípade ho nenoste napísaný spolu s kartou.

4. PIN nikomu neprezrádzajte – príbuzným, polícii, iným orgánom alebo dôveryhodne pôsobiacim subjektom.

5. PIN je diskrétny údaj – banka si ho nikdy nepýta. Nedajte sa oklamať vylákaním PIN cez podozrivé e-maily alebo stránky. Podozrivú aktivitu čo najskôr nahláste svojej banke.

6. Chráňte si PIN pred odpozorovaním – pri platbách v obchodoch alebo pri výberoch z bankomatov. Pri jeho zadávaní zabráňte priamemu výhľadu na klávesnicu.

7. Buďte obozretní pred odpozorovaním PIN pri jeho zobrazovaní prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva.

8. Zmena PIN je možná kedykoľvek pomocou bankomatu ktorejkoľvek banky.

9. Nevhodný PIN je typu 1234 (za sebou idúce čísla) alebo 6666 (rovnaké čísla), nepoužívajte ich. Dbajte, aby bol 4 miestny PIN náhodný.

10. Pri opakovanom nesprávnom zadaní PIN (3 krát) sa karte z bezpečnostných dôvodov obmedzí jej ďalšie používanie. Karta je znovu použiteľná nasledujúci deň od jej obmedzenia.

Platby cez internet

1. Plaťte len u dôveryhodných obchodníkov označených VISA Secure alebo Mastercard ID Check.

2. Plaťte Zabezpečenou internetovou platbou formou zaslaného bezpečnostného číselného SMS kódu (3D Secure) na váš mobilný telefón. SMS kód s nikým nezdieľajte. V prípade, že vám je doručený SMS kód, ale žiadnu transakciu ste nevykonávali, KARTU OKAMŽITE BLOKUJTE na telefónnom čísle +421 259 668 230, ktoré je Vám k dispozícii nepretržite 24/7.

3. Nastavte si primeraný limit pre internetové platby. Limit pre internetové platby si môžete kedykoľvek bezplatne meniť cez služby Internet/Smart bankingu.

4. Ak nevykonávate platby cez internet, môžete ich deaktivovať cez služby Internet bankingu.

5. Vyvarujte sa zadávaniu údajov karty na verejných WiFi sieťach, nedôveryhodných počítačoch.

6. Chráňte citlivé kartové údaje – číslo karty, platnosť karty, CVV/CVC kód (bezpečnostný trojčíselný kód na zadnej strane karty). Buďte obozretní komu ich poskytujete.

7. Skontrolujte si svoju registráciu alebo uloženie čísla karty v systémoch obchodníka, čím udeľujete súhlas obchodníkovi iniciovať opakované kartové transakcie (recurring).

Bezkontaktné transakcie

1. Jednotlivá bezkontaktná transakcia bez zadania PIN je možná do max. výšky 20 EUR, bezkontaktná transakcia nad 20 EUR sa autorizuje zadaním PIN.

2. Z bezpečnostných dôvodov banka nastavila maximálny limit pre bezkontaktné transakcie do výšky 60 EUR za sebou opakovaných jednotlivých transakcií. Limit je možné obnoviť vykonaním kontaktnej transakcie a zadaním PIN.

Mobilná peňaženka (ČSOB SmartPay)

1. Strážte si svoj bezpečnostný kód mPIN, ktorým potvrdzujete vykonanie transakcie a heslo, ktorým sa prihlasujete do aplikácie. Banka od vás tieto údaje nikdy nebude žiadať a chráňte ich pred podvodným vylákaním (phishing). S nikým nikdy nezdieľajte tieto bezpečnostné údaje.

2. Pre platby mobilným zariadením je potrebné mať aktivovanú službu Zabezpečená internetová platba (3D Secure).

3. Aplikáciu si inštalujte výlučne cez obchod Google Play/AppStore.

4. Dbajte, aby bolo vaše mobilné zariadenie zabezpečené antivírovým programom a aktualizovaným operačným systémom výhradne od výrobcu mobilného zariadenia.

5. Využívajte len dôveryhodné dátové pripojenie – mobilný operátor alebo zabezpečená WiFi sieť.

6. Buďte opatrní pri používaní vášho mobilného zariadenia, ak ste si ponechali aktivovanú funkcionalitu NFC. Ak nerealizujete bezkontaktné transakcie mobilným zariadením, radšej si vypnite NFC.

7. V prípade straty mobilného zariadenia s aktivovanou mobilnou peňaženkou, postupujte rovnako ako v prípade straty karty a túto skutočnosť BEZODKLADNE nahláste na telefónnom čísle +421 259 668 230, ktoré je Vám k dispozícii nepretržite 24/7. Karta bude v mobilnej peňaženke zablokovaná, ale vašu plastovú platobnú kartu môžete používať bez obmedzenia.

Výber hotovosti z bankomatu

1. Všímajte si ako vyzerá bankomat.

2. Sústreďte pozornosť na podozrivé úpravy, poškodenie alebo netradičnú zmenu vzhľadu bankomatu.

3. Podozrivý bankomat bezodkladne / ihneď nahláste banke na telefónnom čísle +421 259 668 230, ktoré je Vám k dispozícii nepretržite 24/7.

4. Overte, či sa na bankomate nenachádza kamera na zosnímanie vášho PIN.

Podozrivý obchodník

1. Pri platbách u obchodníka kartu nespúšťajte z očí.

2. Buďte prítomní pri každej platbe.

3. Nedovoľte, aby karta bola mimo váš dosah na čo i len krátky čas.

4. Akékoľvek podozrivé správanie obchodníka nahláste banke na telefónnom čísle +421 259 668 230, ktoré je Vám k dispozícii nepretržite 24/7.

Majte prehľad o svojich platbách

1. Kontrolujte odchádzajúce transakcie – na predajnom doklade skontrolujte sumu a uchovajte si doklad o transakcii.

2. Autorizačné SMS – majte prehľad o všetkých svojich transakciách. Aktivujte si ich cez Internet Banking.

3. Pravidelne si kontrolujte pohyby na účte cez služby Internet/Smart bankingu a porovnajte si ich so zrealizovanými transakciami.

4. Podozrenie na neobvyklú transakciu ihneď nahláste na telefónnom čísle +421 259 668 230, ktoré je Vám k dispozícii nepretržite 24/7.

5. Pri podozrení na zneužitie si zablokujte svoju cez služby Internet/Smart bankingu.

Reklamácia

1. Reklamácia je písomná žiadosť na prešetrenie spornej transakcie.

2. Reklamáciu môžete podať v lehote najneskôr do 13 mesiacov od dátumu uskutočnenia spornej transakcie.

3. Bezodkladne podajte reklamáciu v prípade podozrenia na zneužitie, straty/krádeže. V prípade zneužitia karty je nevyhnutná je trvalá blokácia.

4. Pri podaní reklamácie je potrebné presne špecifikovať spornú transakciu, zdokladovať ju a prípadne dodať iné vyžiadané doklady od banky.

Dôležité informácie

1. Phishing – podvodné e-mailové útoky, ich cieľom je vylákať údaje ku karte a účtu (napr. PayPal, eBay, Skype, Google).

2. Skimming – neoprávnené získanie kartových údajov a PIN prostredníctvom skimmovacieho zariadenia na bankomate alebo POS termináli, výroba duplikátu karty, s ktorým sa následne uskutočňujú výbery z bankomatov v zahraničí.

3. E – commerce – odcudzenie údajov karty z dátových sietí (transakcie cez internet).

4. Family fraud – zneužitie údajov karty blízkym okolím klienta ako sú rodinní príslušníci, kolegovia, priatelia a podobne (najčastejšie u obchodníkov s internetovými hrami).

5. MO/TO a Key Entry – únik údajov karty z e-mailových, faxových a telefonických objednávok, prípadne z manuálneho zadania transakcie cez POS terminál (napr. rezervačné systémy – hotely, letenky, reštaurácie).

ČSOB 2020