Vital – Životné poistenie pre deti

  • Komplexné detské životné poistenie už od 5 EUR mesačne
  • Dvojnásobné krytie pre deti do 14 rokov pre vybrané riziká
  • Možnosť voľby medzi rizikovým životným poistením alebo poistením s investovaním do fondov

Zriadiť online

4 dôvody, prečo si zvoliť investičné životné poistenie Vital

Krytie až 31 vážnych chorôb detí

Dvojnásobné plnenie

v prípade hospitalizácie na JIS a ARO

Poistíme deti už od 14. dňa

Dvojnásobné plnenie

pri úrazových pripoisteniach

Životné poistenie pre deti Vital

Život občas prináša nešťastné udalosti, ktoré zvyčajne bývajú finančne náročné. Práve vtedy dokáže byť životné poistenie pre deti užitočným pomocníkom. Zabezpečí financie potrebné na nutné zmeny v živote v prípade úrazu alebo choroby. Rodič sa môže sústrediť na to najdôležitejšie – na svoje dieťa a jeho zdravotný stav.

Na čo môže slúžiť životné poistenie?

Ako dočasný výpadok príjmu, keď potrebujete zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa k lekárovi, pobyty v nemocnici a domácu starostlivosť

Na zaplatenie nadštandardnej starostlivosti, napríklad v podobe nadštandardnej izby s lepším vybavením a väčším súkromím

Ako bolestné pre dieťa, napríklad na nákup novej hračky, ktorá pomôže dieťaťu ľahšie prekonať obdobie choroby alebo následkov úrazu

Ponuka životného poistenia pre deti

Životné poistenie pre deti viete jednoducho vyskladať a prispôsobiť podľa potrieb:

V prípade vážnej choroby vám vyplatíme poistné plnenie, ktoré pokryje každodenné výdavky aj výdavky na nadštandardnú liečbu pre vaše dieťa.

Tabuľka vážnych chorôb pre deti

Aj menej závažný úraz dieťaťa vám môže znemožniť pracovať. Starostlivosť o dieťa v prípade úrazu vás môže pripraviť o príjem. Vďaka pripoisteniu vám od 13. dňa liečby spätne vyplatíme dennú dávku.

Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného

Vďaka pripoisteniu hospitalizácie môžete vášmu dieťaťu zaplatiť nadštandardnú liečbu. Dvojnásobok poistného plnenia získate v prípade hospitalizácie na oddelení intenzívnej starostlivosti alebo neodkladnej operácie (JIS/ARO).

Poistné plnenie vyplatíme ešte počas trvania liečenia podľa tabuľky pre hodnotenie úrazu so zrýchleným plnením. A tým budete mať financie hneď k dispozícii.

Tabuľka úrazu so zrýchleným plnením

Aj menší úraz môže spôsobiť trvalé následky. Toto krytie zaistí, že v podobných situáciách bude môcť urobiť potrebné zmeny v bývaní v prípade, ak dieťa zostane na vozíčku. Poistné plnenie vyplatíme až do 750 % z poistnej sumy.

Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov úrazu

Kompletný výber pripoistení si môžete pozrieť v rizikovom životnom poistení

Získajte DNA Complex test k životnému poisteniu Vital

Zriaďte si životné poistenie Vital online v min. hodnote 25 EUR/mesačne alebo detské životné poistenie v min. hodnote 15 EUR/mesačne a získajte DNA Complex test od DNA ERA v hodnote 349 EUR.

Vďaka DNA analýze môžete zistiť viac ako 120 genetických predispozícií, ktoré sa týkajú zdravia, výživy, intolerancií, športového profilu a statusu prenášača. Odber vzorky je jednoduchý a bezbolestný. Získajte personalizované odporúčania pre zdravšiu budúcnosť vás a vašich blízkych.

 

Poistiť sa môžete aj z pohodlia domova

Využite online proces v 4 jednoduchých krokoch. Nezaberie vám to viac ako 10 minút:

Vypočítate si cenu poistenia online

 

Vyplníte vaše osobné údaje

 

Uhradíte platbu za poistenie online alebo prevodom

 

Zmluvné dokumenty vám doručíme e-mailom

A je to! Všetky potrebné dokumenty vám pošleme na e-mail a vy sa tak nemusíte o nič starať. Poistenie bude platiť nasledujúci deň od uzavretia.

Asistenčná služba k poisteniu

Medifón a Mediservis môžete využiť non-stop na telefónnom čísle: +421 2 4445 0050

Pre uplatnenie nároku nahláste číslo vašej životnej poistnej zmluvy.

Medifón

Pripoistenie Medifón je asistenčná služba, ktorá zabezpečí informácie 24/7:

praktického lekára na telefóne

o pohotovostných službách a lekárňach, liekoch, zdravotníckych zariadeniach a iné medicínske informácie

o rehabilitačných zariadeniach na území SR

súvisiace s priznaním invalidity

informačno-právne poradenstvo

Mediservis

S pripoistením Mediservis získate nárok na služby Medifón rozšírené o:

návštevu praktického lekára v domácnosti

domácu zdravotnú starostlivosť – osobná návšteva zdravotnej sestry

preplatenie nákladov na rehabilitáciu do 200 EUR a zapožičanie rehabilitačných pomôcok do 50 EUR

možnosť požiadať o vypracovanie druhého lekárskeho názoru vybranými špecialistami z celého sveta až pri 92 diagnózach

dopravu do zdravotníckeho zariadenia a späť v prípade neplánovanej hospitalizácie

Často kladené otázky

Áno, plníme aj dennú dávku v prípade PN aj v tehotenstve. Uplatňujeme 9-mesačnú čakaciu lehotu.

Ak si poistenie prenesiete k nám, akceptujeme čakacie lehoty zo staršej poistnej zmluvy s porovnateľným rozsahom a poistnými sumami.

Psychiatrické diagnózy plníme v riziku hospitalizácia. Vo výlukách máme len diagnózy, ktoré priamo súvisia so závislosťou. V riziku práceneschopnosti máme psychiatrické diagnózy vo výlukách.

Životné poistenie slúži ako finančná pomoc v prípade neočakávaných životných udalostí klienta z dôvodu choroby alebo úrazu. Životné poistenie rozdeľujeme na rizikové, investičné a kapitálové. Môže byť platené jednorazovo alebo pravidelne v menších sumách.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a platí poistné. Poistený je osoba, na ktorej zdravie a život sa vzťahujú poistné riziká.

Žiadosť o vyplatenie poistného plnenia pri dožití podajte osobne v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo u svojho poistného poradcu.

Poistenie môžete vypovedať ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte podať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Výpoveď doručte v písomnej forme spolu s fotokópiou dokladu totožnosti. Scan alebo fotografiu podpísanej výpovede a dokladu totožnosti môžete poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. Viac informácii vám ochotne poskytneme prostredníctvom našej infolinky na čísle 0850 111 303.

Stala sa vám poistná udalosť - ako ďalej?

Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online.

Nahlásiť poistnú udalosť

Dokumenty k poisteniu

Najnovšie články