Prečo sa oplatí životné poistenie?

Životné poistene pomáha v neočakávaných situáciách, ako výpadok príjmu v dôsledku choroby, úrazu či úmrtia. Finančne zabezpečí vás a vašich blízkych, keď to budete najviac potrebovať. Vyberte si cenovo dostupné životné poistenie prispôsobené na mieru od ČSOB Poisťovne.

Zabezpečenie starostlivosti

Zaistíte si financie na kvalitnú a plnohodnotnú profesionálnu starostlivosť, ak sa o seba nedokážete postarať.

Zachovanie životnej úrovne

Sebe a svojej rodine zabezpečíte rovnakú životnú úroveň v prípade zdravotných problémov.

Udržanie podnikania

Ochránite fungovanie podnikania aj v prípade zdravotných problémov kľúčovej osoby.

Od čoho závisí cena životného poistenia?

Cena životného poistenia závisí od viacerých faktorov, ako je vek, zdravotný stav, životný štýl či povolanie. Významnú úlohu zohráva aj doba poistenia a výška poistných súm pri jednotlivých pripoisteniach.

Platí, že čím je poistený mladší, tým je cena životného poistenia výhodnejšia. Preto odporúčame uzavrieť životné poistenie čo najskôr.

 
Zdravotný stav
Vek
Životný štýl
Povolanie

Vyberte si typ životného poistenia podľa seba

Pre koho je vhodné

Pre klientov s hypotékou

Strata príjmu vám môže znemožniť splácať úvery. Životné poistenie môže pomôcť, že vy ani vaša rodina neostanete zadĺžení.

Pre rodiny s deťmi

So životným poistením budete mať istotu, že ak sa vám niečo stane, vaše deti ostanú zabezpečené.

Správne nastavené rizikové životné poistenie vás finančne ochráni v prípade úrazu či vážnej choroby. Pri krátkodobom alebo dlhodobom výpadku príjmu vám pomôže pokryť pravidelné aj výnimočné výdavky, čím udrží finančnú stabilitu v rodine. Poradíme vám, čo by vaše poistenie malo obsahovať. Môžete si vybrať z ponuky pripoistení, prispôsobiť si poistenie a mať tak pod kontrolou cenu aj výšku krytia.

Výhody

Pomôže splatiť úvery alebo hypotéku, ktorú by ste v prípade výpadku príjmu neboli schopný splácať

Komplexné životné poistenie, ktoré vás finančne zabezpečí pred chorobami a úrazmi

Až 750 % plnenie z výšky krytia v prípade trvalých následkov úrazu

Nevýhody

Nezahŕňa investičné sporenie. Ak máte záujem o poistenie s investičným sporením, môžete využiť investičné životné poistenie

Pre koho je vhodné

Pre deti od 14. dňa života

Pre rodičov, ktorí myslia na finančnú ochranu a budúcnosť svojich detí

Nešťastné udalosti v živote bývajú často spojené s finančnými nákladmi. V takýchto situáciách pomôže životné poistenie pre deti, ktoré zabezpečí finančné prostriedky na neočakávané zmeny v prípade úrazu alebo choroby. Rodičia sa tak môžu sústrediť na svoje dieťa a jeho zdravotný stav. Poistenie kryje široké spektrum rizík vrátane úrazu, vážnej choroby aj hospitalizácie.

Výhody

Kryje až 31 vážnych chorôb detí

Možnosť výberu rôznych pripoistení

Komplexné detské životné poistenie už od 5 EUR mesačne

Nevýhody

Nezahŕňa investičné sporenie. Ak máte záujem o poistenie s investičným sporením, môžete využiť investičné životné poistenie

 

Čo pokrýva životné poistenie?

  • Praktického lekára na telefóne s pripoistením Medifón
  • Úrazy spôsobené mikrospánkom a nevoľnosťou
  • Dvojnásobné plnenie v prípade hospitalizácie na JIS a ARO
  • Hypotekárny benefit - vyplatíme navyše až 6 hypotekárnych splátok
  • Domáca zdravotná starostlivosť s pripoistením Mediservis
Zriadiť online