Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

  • Obchodné a poistné podmienky
  • Sadzobníky poplatkov
  • Úrokové sadzby
  • Tlačivá
  • Letáky
  • Návody a software

ČSOB Banka

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 13.01.2018 .pdf 2,10 MB
General business conditions till 12.01.2018 .pdf 607 kB
Reklamačný poriadok od 13.01.2018 .pdf 394 kB
Podmienky pre súkromné šeky od 01.01.2018 .pdf 230 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 10.03.2017 .pdf 104 kB
Cut-off times for payment transactions from 10.03.2017 .pdf 101 kB
Zoznam krajín, s ktorými nerealizujeme platobný styk od 23.01.2017 .pdf 252 kB
List of countries to which we do not execute any payment orders from 23.01.2017 .pdf 201 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 01.01.2018 .pdf 1,19 MB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok od 01.05.2016 .pdf 216 kB
Terms and Conditions for Bank Correspondents od 01.06.2016 .pdf 90 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery na bývanie od 01.01.2018 .pdf 663 kB
Postup pre poskytovanie úverov na bývanie od 21.03.2016 .pdf 222 kB
Spotrebiteľské úvery od 01.03.2016 .pdf 284 kB
Úverové obchodné podmienky od 01.08.2017 .pdf 558 kB
Credit business terms and conditions from 01.08.2017 .pdf 490 kB
Kreditná karta od 13.01.2018 .pdf 1,10 MB
Credit Card od 13.01.2018 .pdf 912 kB

Účty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Bežný účet do 28.02.2018 .pdf 264 kB
Bežný účet od 01.03.2018 .pdf 264 kB
Balíky pre deti, študentov a mladých (Študentský účet FUN a Detský účet Sloník) od 01.09.2017 .pdf 389 kB
Povolené prečerpanie bežného účtu od 01.02.2016 .pdf 254 kB
Sporiace účty pre fyzické osoby od 05.07.2016 .pdf 261 kB
Sporiaci účet Benefit konto a Sporiaci účet Depozit pre podnikateľov a právnické osoby od 01.03.2015 .pdf 212 kB
Depozitné účty (vedené v systéme IBIS) od 18.03.2017 .pdf 154 kB
Terminovaný vklad od 01.02.2015 .pdf 364 kB
Cezhraničné zriadenie platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 64 kB
Presun platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 79 kB

Investovanie

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.01.2018 .pdf 491 kB
Spoločný prevádzkový poriadok od 01.06.2014 .pdf 295 kB
Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.11.2017 .pdf 132 kB

Platobné karty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Vydanie a používanie platobnej karty od 13.01.2018 .pdf 1,10 MB
Terms and conditions governing the issuance and use of debit payment cards from 15.03.2016 .pdf 1,02 MB
Vydanie a používanie firemnej karty od 13.01.2018 .pdf 1,10 MB
Issuance and use of a corporate card from 15.03.2016 .pdf 1,20 MB
Akceptácia platobných kariet do 31.01.2017 .pdf 989 kB
Akceptácia platobných kariet od 01.02.2018 .pdf 989 kB
Acceptance of payment cards from 01.03.2017 .pdf 842 kB
Pravidla pre Image karty od 15.04.2016 .pdf 273 kB
Guidelines of Image cards od 15.04.2016 .pdf 277 kB
Firemná Image karta od 01.02.2008 .pdf 45 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Internet Banking 24, Linka 24 a SmartBanking od 01.01.2018 .pdf 518 kB
Internet Banking 24, Linka 24 and SmartBanking (English version) from 01.01.2018 .pdf 586 kB
Business Banking od 01.08.2017 .pdf 411 kB
Business Banking (English version) from 01.08.2017 .pdf 413 kB
Multicash 24 od 01.08.2017 .pdf 285 kB
MultiCash 24 (English version) from 01.08.2017 .pdf 364 kB
Inštalácia MultiCash 24 od 01.08.2017 .pdf 244 kB
Requirements for installation MultiCash 24 from 01.08.2017 .pdf 274 kB
Platobné tlačidlo 24 od 01.08.2017 .pdf 161 kB
Osobitné dojednávania pre uzatváranie zmlúv na diaľku od 01.08.2017 .pdf 409 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 27.03.2017 .pdf 228 kB
Reklamačný poriadok od 13.01.2018 .pdf 226 kB
Reklamačný poriadok do 12.01.2018 .pdf 232 kB
Typy sporenia pre občanov od 15.11.2017 .pdf 92 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 15.11.2017 .pdf 95 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.03.2017 .pdf 312 kB
Spôsoby preukazovania účelového použitia od 23.03.2016 .pdf 202 kB
Dodatok č. 1 k Spôsobom preukazovania účelového použitia od 15.04.2016 .pdf 167 kB
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankách od 12.10.2011 .pdf 350 kB
Základné pojmy a údaje uvedené vo výpise z účtu od 01.01.2014 .pdf 2,99 MB
Možnosti účelového použitia finančných prostriedkov stavebného sporenia od 23.12.2014 .pdf 165 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úverové podmienky pre občanov od 21.03.2016 .pdf 710 kB
Úverové podmienky pre spotrebiteľské úvery od 21.03.2016 .pdf 732 kB
Úverové podmienky pre úvery na bývanie od 21.03.2016 .pdf 744 kB
Úrokové sadzby pre občanov od 01.01.2018 .pdf 76 kB
Medziúvery a stavebné úvery pre podnikateľov, právnické osoby a vlastníkov bytov a nebytových priestorov od 15.05.2017 .pdf 345 kB

ČSOB Poisťovňa

Všeobecné poistné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Cestovné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie od 01.06.2017 .pdf 868 kB
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.08.2017 .pdf 859 kB
Poistenie auta
Všeobecné poistné podmienky - Povinné zmluvné poistenie od 22.10.2016 .pdf 171 kB
Havarijné poistenie (Auto partner) od 01.08.2017 .pdf 87 kB
Úrazové poistenie (Auto partner) od 01.01.2016 .pdf 57 kB
Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov od 01.01.2016 .pdf 48 kB
Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného od 01.01.2016 .pdf 47 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb od 04.10.2014 .pdf 148 kB
Obchodné poistné podmienky k doplnkovým pripoisteniam k Povinnému zmluvnému poisteniu od 21.11.2017 .pdf 188 kB
Poistenie bývania
Všeobecné poistné podmienky od 01.08.2017 .pdf 58 kB
Zmluvné dojednania od 01.08.2017 .pdf 121 kB
Verejný prísľub od 01.03.2017 .pdf 348 kB
Ďalšie dokumenty ČSOB Poisťovne
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 01.10.2016 .pdf 1,30 MB
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu k debetným platobným kartám - kampaň Účet s poistením od 01.10.2016 .pdf 1,30 MB
Úrazové poistenie (Pohoda, Pohoda Plus, Extra Pohoda, Detský účet Sloník) od 15.12.2015 .pdf 291 kB
Úrazové poistenie vodiča od 01.01.2016 .pdf 55 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie od 01.09.2014 .pdf 227 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a poistenie úverov od 01.12.2014 .pdf 298 kB
Náklady na finančné sprostredkovanie od 01.01.2016 .pdf 207 kB
Poistenie internetových rizík - Všeobecné poistné podmienky a Tabuľka limitov poistného plnenia od 16.10.2017 .pdf 1,20 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 01.01.2018 .pdf 951 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 01.01.2018 .pdf 1,25 MB

Ďalšie obchodné podmienky a dôležité dokumenty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky rámcovej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera od 01.07.2009 .pdf 43,1 kB
Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o obchodoch s vybranými druhmi cenných papierov a o ich úschove a správe od 23.06.2011 .pdf 147 kB
Príklady výpočtu úrokov, poplatkov a sankcií pri jednotlivých produktoch ČSOB od 10.01.2018 .pdf 668 kB
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva bez platnosti .pdf 362 kB
Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie bez platnosti .pdf odkaz
Rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie bez platnosti .pdf odkaz
Základný bankový produkt - informácie od 01.01.2018 .pdf 78 kB
Platobný účet so základnými funkciami - informácie od 01.01.2018 .pdf 80 kB

 

Sadzobníky poplatkov

ČSOB Banka

 

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.01.2018 .pdf 214 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2018 .pdf 215 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.01.2018 .pdf 174 kB
Sadzobník životného poistenia od 01.10.2013 .pdf 266 kB
Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia od 30.11.2015 .pdf 381 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2018 .pdf 47 kB
Základné bankové pojmy od 01.01.2016 .pdf 199 kB
Investičné poradenstvo a Cenné papiere
Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.01.2018 .pdf 122 kB

ČSOB Poisťovňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2018 .pdf 47 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 27.03.2017 .pdf 2,26 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 27.03.2017 .pdf 103 kB

Zmeny v sadzobníkoch poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.09.2017 .pdf 303 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.01.2018 .pdf 725 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.02.2017 .pdf 235 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2017 .pdf 95 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2018 .pdf 51 kB

 

Fyzické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady 15.01.2018 .pdf 85 kB
Devízové vklady 01.12.2017 .pdf 80 kB
Nepredávané vklady 01.09.2017 .pdf 76 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery 01.01.2018 .pdf 82 kB
Nepredávané úvery 01.01.2018 .pdf 80 kB
Úvery v cudzej mene 26.04.2016 .pdf 80 kB

Podnikatelia a Právnické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady 03.07.2017 .pdf 79 kB
Devízové vklady 03.07.2017 .pdf 80 kB
Nepredávané vklady 15.01.2018 .pdf 70 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery od 24.10.2016 .pdf 126 kB
Nepredávané úvery od 24.10.2016 .pdf 22 kB

Trhové sadzby

Názov
Trhové úrokové sadzby (O/N BID)
EURIBOR
Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (hlavné refinančné operácie)

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Typy sporenia pre občanov od 15.11.2017 .pdf 92 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 15.11.2017 .pdf 95 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.03.2017 .pdf 312 kB
Úrokové sadzby pre občanov od 01.01.2018 .pdf 76 kB
Medziúvery a stavebné úvery pre podnikateľov, právnické osoby a vlastníkov bytov a nebytových priestorov od 15.05.2017 .pdf 345 kB

 

Úvery

Názov Formát Veľkosť
Potvrdenie o výške príjmu .pdf 127 kB
Employer‘s Confirmation .pdf 118 kB
Bestätigung des Arbeitgebers .pdf 711 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch – fyzická osoba pre potreby úveru hypotekárneho typu .pdf 67 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2016 - podnikateľ .pdf 292 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2016 - právnická osoba .pdf 292 kB
Potvrdenie o výške príjmu manžela / manželky pre potreby podnikateľského úveru .pdf 118 kB
Žiadosť o úver na bývanie .pdf 1,24 MB
Žiadosť o úver na bývanie EDS .pdf 480 kB
Údaje k dohode o zabezpečení pohľadávky ručiteľom EDS .pdf 480 kB

Platobné operácie

Názov Formát Veľkosť
SEPA platby
SEPA platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 51 kB
SEPA platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 733 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 62 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – vzor .pdf 709 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 96 kB
SEPA trvalý platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zadanie - vzor .pdf 701 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zmena - vzor .pdf 677 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zrušenie - vzor .pdf 670 kB
SEPA inkasá
Súhlas so SEPA inkasom – tlačivo na vyplnenie .pdf 111 kB
Súhlas so SEPA inkasom - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Súhlas so SEPA inkasom – vzor .pdf 1,25 MB
Cezhraničné platby
Cezhraničný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 78 kB
Cezhraničný platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor .pdf 1,02 MB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor pre menu RUB .pdf 369 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – tlačivo na vyplnenie .pdf 30 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – vzor .pdf 356 kB
Presun platobného účtu – switching code
Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená .pdf 904 kB
Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená .pdf 191 kB
Údaje pre príjemcu o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na inkaso .pdf 1,20 MB
Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na úhradu .pdf 704 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Formát Veľkosť
Dotazník a podmienky k inštalácií pre MultiCash 24 - Qtri s.r.o. .doc 196 kB
Questionnaire for installation of MultiCash24 - Qtri s.r.o. .doc 196 kB

Poistenie

Názov Formát Veľkosť
Správa o nehode .pdf 320 kB
Žiadosť o technickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 154 kB
Žiadosť o netechnickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 145 kB
Oznámenie poistnej udalosti - cestovné poistenie .pdf 40 kB
Oznámenie poistnej udalosti - poistenie úverov (Cardif) .pdf 151 kB
Oznámenie poistnej udalosti – trvalé následky/trvalé telesné poškodenie .pdf 167 kB
Oznámenie poistnej udalosti – denné odškodné/hospitalizácia z dôvodu úrazu/zrýchlené plnenie úrazu .pdf 101 kB
Oznámenie poistnej udalosti – hospitalizácia z dôvodu choroby .pdf 92 kB
Oznámenie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť .pdf 95 kB
Oznámenie poistnej udalosti – vážna choroba .pdf 157 kB
Identifikácia príjemcu plnenia .pdf 82 kB
Potvrdenie zamestnávateľa o priemernej výške mesačného príjmu .pdf 177 kB