Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

EN

Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

  • Obchodné a poistné podmienky
  • Sadzobníky poplatkov
  • Úrokové sadzby
  • Tlačivá
  • Letáky
  • Návody a software

ČSOB Banka

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.11.2015 .pdf 1,94 MB
General business conditions from 01.11.2015 .pdf 1,99 MB
Reklamačný poriadok od 11.04.2016 .pdf 208 kB
Šekové operácie od 01.01.2015 .pdf 264 kB
Informácie o lehotách pre vykonávanie platobných operácií od 01.02.2014 .pdf 279 kB
Cut-off times for payment transactions from 01.02.2014 .pdf 270 kB
Zoznam krajín, s ktorými nerealizujeme platobný styk od 17.03.2015 .pdf 78 kB
List of countries to which we do not execute any payment orders from 17.03.2015 .pdf 71 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 20.11.2014 .pdf 1,80 MB
Obchodné podmienky pre vyporiadanie obchodov a správu cenných papierov od 01.05.2015 .pdf 231 kB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok do 30.04.2016 .pdf 216 kB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok od 01.05.2016 .pdf 216 kB
Terms and Conditions for Bank Correspondents od 01.06.2016 .pdf 90 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Hypotekárne úvery do 20.03.2016 .pdf 227 kB
Úvery na bývanie od 21.03.2016 .pdf 310 kB
Postup pre poskytovanie úverov na bývanie od 21.03.2016 .pdf 201 kB
Spotrebiteľské úvery do 29.02.2016 .pdf 300 kB
Spotrebiteľské úvery od 01.03.2016 .pdf 229 kB
Úverové obchodné podmienky od 01.01.2016 .pdf 136 kB
Credit business terms and conditions from 01.01.2016 .pdf 117 kB
Kreditná karta od 15.03.2016 .pdf 864 kB
Credit card from 15.03.2016 .pdf 946 kB

Účty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Bežný účet od 01.01.2016 .pdf 56 kB
Balíky pre deti, študentov a mladých (Študentský účet FUN a Detský účet Sloník) od 01.07.2015 .pdf 190 kB
Povolené prečerpanie bežného účtu od 01.02.2016 .pdf 257 kB
Sporiace účty pre fyzické osoby od 01.02.2015 .pdf 187 kB
Sporiaci účet Benefit konto a Sporiaci účet Depozit pre podnikateľov a právnické osoby od 01.03.2015 .pdf 170 kB
Depozitné účty (vedené v systéme IBIS) od 01.03.2015 .pdf 411 kB
Terminovaný vklad od 01.02.2015 .pdf 350 kB
Kapitálová vkladná knižka od 01.04.2011 .pdf 328 kB
Vkladná knižka bez výpovednej lehoty od 01.04.2011 .pdf 325 kB
Vkladná knižka s výpovednou lehotou od 01.04.2011 .pdf 334 kB
Vkladná knižka KOZ bez výpovednej lehoty od 01.04.2011 .pdf 322 kB
Vkladná knižka JUNIOR bez výpovednej lehoty (nepredávaný produkt) od 01.04.2011 .pdf 333 kB
Vkladná knižka SENIOR bez výpovednej lehoty (nepredávaný produkt) od 01.04.2011 .pdf 327 kB
Cezhraničné zriadenie platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 69 kB
Presun platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 85 kB

Platobné karty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Vydanie a používanie platobnej karty do 14.03.2016 .pdf 906 kB
Vydanie a používanie platobnej karty od 15.03.2016 .pdf 751 kB
Terms and conditions governing the issuance and use of debit payment cards to 14.03.2016 .pdf 816 kB
Terms and conditions governing the issuance and use of debit payment cards from 15.03.2016 .pdf 739 kB
Vydanie a používanie firemnej karty do 14.03.2016 .pdf 324 kB
Vydanie a používanie firemnej karty od 15.03.2016 .pdf 848 kB
Issuance and use of a corporate card from 15.03.2016 .pdf 840 kB
Akceptácia platobných kariet od 01.01.2016 .pdf 875 kB
Pravidlá pre Image karty do 14.04.2016 .pdf 122 kB
Pravidla pre Image karty od 15.04.2016 .pdf 258 kB
Guidelines of Image cards od 15.04.2016 .pdf 253 kB
Firemná Image karta od 01.02.2008 .pdf 44,2 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Internet Banking 24, Linka 24 a SmartBanking od 01.01.2016 .pdf 145 kB
Internet Banking 24, Linka 24 and SmartBanking (English version) from 01.01.2016 .pdf 934 kB
Business Banking 24 od 01.05.2015 .pdf 648 kB
Business Banking 24 (English version) from 01.05.2015 .pdf 566 kB
Multicash 24 od 01.01.2016 .pdf 383 kB
MultiCash 24 (English version) from 01.01.2016 .pdf 174 kB
Inštalácia MultiCash 24 od 01.06.2014 .pdf 111 kB
Requirements for installation MultiCash 24 from 01.06.2014 .pdf 105 kB
Platobné tlačidlo 24 od 09.08.2011 .pdf 93,6 kB
Osobitné dojednávania pre uzatváranie zmlúv na diaľku od 01.05.2014 .pdf 185 kB

Finančné nástroje

Fondy a dlhopisy ČSOB (vrátane Hypotekárneho záložného listu)

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky pre finančné nástroje od 01.03.2016 .pdf 241 kB
Spoločný prevádzkový poriadok od 01.06.2014 .pdf 295 kB
Parametre pre fondy od 31.03.2016 .pdf 166 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 21.03.2016 .pdf 220 kB
Reklamačný poriadok od 25.01.2011 .pdf 82,5 kB
Typy sporenia pre občanov od 15.02.2016 .pdf 78 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.05.2015 .pdf 88 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 15.02.2016 .pdf 78 kB
Spôsoby preukazovania účelového použitia od 23.03.2016 .pdf 152 kB
Dodatok č. 1 k Spôsobom preukazovania účelového použitia od 15.04.2016 .pdf 249 kB
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankách od 12.10.2011 .pdf 350 kB
Základné pojmy a údaje uvedené vo výpise z účtu od 01.01.2014 .pdf 2,99 MB
Možnosti účelového použitia finančných prostriedkov stavebného sporenia od 23.12.2014 .pdf 186 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úverové podmienky pre občanov od 21.03.2016 .pdf 134 kB
Úverové podmienky pre spotrebiteľské úvery od 21.03.2016 .pdf 145 kB
Úverové podmienky pre úvery na bývanie od 21.03.2016 .pdf 167 kB
Medziúvery a stavebné úvery pre občanov od 21.03.2016 .pdf 88 kB
Medziúvery a stavebné úvery pre podnikateľov, právnické osoby a vlastníkov bytov a nebytových priestorov od 15.02.2016 .pdf 73 kB

ČSOB Poisťovňa

Všeobecné poistné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Cestovné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie od 01.01.2016 .pdf 160 kB
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.01.2016 .pdf 448 kB
Poistenie auta
Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia od 02.11.2015 .pdf 60,2 kB
Havarijné poistenie (Auto partner) od 01.01.2016 .pdf 77 kB
Úrazové poistenie (Auto partner) od 01.01.2016 .pdf 54 kB
Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov od 01.01.2016 .pdf 48 kB
Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného od 01.01.2016 .pdf 47 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb od 04.10.2014 .pdf 53 kB
Obchodné poistné podmienky k doplnkovým pripoisteniam k Povinnému zmluvnému poisteniu od 02.11.2015 .pdf 75 kB
Poistenie bývania
Všeobecné poistné podmienky od 01.10.2015 .pdf 85 kB
Zmluvné dojednania od 01.10.2015 .pdf 186 kB
Ďalšie dokumenty ČSOB Poisťovne
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 01.08.2015 .pdf 1,49 MB
Úrazové poistenie (Pohoda Plus, Extra Pohoda, Detský účet Sloník) od 15.12.2015 .pdf 272 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie od 01.09.2014 .pdf 231 kB

ČSOB Factoring

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky k Faktoringovej zmluve od 01.11.2013 .pdf 121 kB

Ďalšie obchodné podmienky a dôležité dokumenty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky rámcovej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera od 01.07.2009 .pdf 43,1 kB
Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o obchodoch s vybranými druhmi cenných papierov a o ich úschove a správe od 23.06.2011 .pdf 147 kB
Príklady výpočtu úrokov, poplatkov a sankcií pri jednotlivých produktoch ČSOB od 29.12.2014 .pdf 319 kB
Podmienky príjimania vkladov, ich úročenia a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre občanov od 01.01.2016 .pdf 642 kB
Podmienky prijímania vkladov, ich úročenia a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre podnikateľov od 01.01.2016 .pdf 560 kB
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva bez platnosti .pdf 339 kB
Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie bez platnosti .pdf odkaz
Rokovací poriadok Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie bez platnosti .pdf odkaz

 

Sadzobníky poplatkov

ČSOB Banka

 

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby do 30.06.2016 .pdf 519 kB
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.07.2016 .pdf 222 kB
Dodatok č.1 k sadzobníku pre fyzické osoby od 15.02.2016 .pdf 237 kB
Dodatok č.2 k sadzobníku pre fyzické osoby od 21.03.2016 .pdf 238 kB
Sadzobník pre fyzické osoby v úplnom znení od 21.03.2016 .pdf 224 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby do 30.06.2016 .pdf 219 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 01.07.2016 .pdf 226 kB
Dodatok č.1 k sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 15.03.2016 .pdf 398 kB
Price list for natural persons - Enterpreneurs and legal entities from 01.01.2016 .pdf 175 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie do 30.06.2016 .pdf 186 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.07.2016 .pdf 184 kB
Price list for corporate clients and financial institutions from 01.01.2016 .pdf 179 kB
Sadzobník životného poistenia od 01.10.2013 .pdf 764 kB
Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia od 30.11.2015 .pdf 114 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2016 .pdf 74 kB
Základné bankové pojmy od 01.01.2016 .pdf 199 kB

Finančné nástroje

Fondy a dlhopisy ČSOB (vrátane Hypotekárneho záložného listu)
Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre finančné nástroje - Fondy a Dlhopisy (vrátane Hypotekárneho záložného listu) od 31.03.2016 .pdf 113 kB

ČSOB Poisťovňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2016 .pdf 74 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 21.03.2016 .pdf 121 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 28.12.2015 .pdf 90 kB

Zmeny v sadzobníkoch poplatkov ČSOB Banky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby do 30.06.2016 .pdf 467 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.07.2016 .pdf 502 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby do 30.06.2016 .pdf 323 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.07.2016 .pdf 318 kB

 

Fyzické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady 16.05.2016 .pdf 88 kB
Devízové vklady 16.05.2016 .pdf 86 kB
Nepredávané vklady 17.08.2015 .pdf 86 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery 15.04.2016 .pdf 88 kB
Nepredávané úvery 27.10.2010 .pdf 80,4 kB
Úvery v cudzej mene 26.04.2016 .pdf 80 kB

Podnikatelia a Právnické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady 16.05.2016 .pdf 81 kB
Devízové vklady 16.05.2016 .pdf 88 kB
Nepredávané vklady 15.05.2015 .pdf 85 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery 15.03.2016 .pdf 127 kB
Nepredávané úvery 15.03.2016 .pdf 125 kB

Trhové sadzby

Názov
Trhové úrokové sadzby (O/N BID)
EURIBOR
Základná úroková sadzba Eúropskej centrálnej banky (hlavné refinančné operácie)

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Typy sporenia pre občanov od 15.02.2016 .pdf 90 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.05.2015 .pdf 88 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 15.02.2016 .pdf 78 kB
Medziúvery a stavebné úvery pre občanov od 21.03.2016 .pdf 88 kB
Medziúvery a stavebné úvery pre podnikateľov, právnické osoby a vlastníkov bytov a nebytových priestorov od 15.02.2016 .pdf 73 kB

 

Úvery

Názov Formát Veľkosť
Potvrdenie o výške príjmu .pdf 55,2 kB
Employer‘s Confirmation .pdf 76 kB
Bestätigung des Arbeitgebers .pdf 622 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch – fyzická osoba .pdf 600 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - právnická osoba .pdf 281 kB
Žiadosť o úver na bývanie .pdf 116 kB

Platobné operácie

Názov Formát Veľkosť
SEPA platby
SEPA platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 51 kB
SEPA platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 253 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 62 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – vzor .pdf 188 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 96 kB
SEPA trvalý platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – vzor .pdf 387 kB
SEPA inkasá
Súhlas so SEPA inkasom  – tlačivo na vyplnenie .pdf 83 kB
Súhlas so SEPA inkasom  – vzor .docx 345 kB
Cezhraničné platby
Cezhraničný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 60 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor .pdf 1,00 MB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor pre menu RUB .pdf 1,04 MB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – tlačivo na vyplnenie .pdf 30 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – vzor .pdf 356 kB
Presun platobného účtu – switching code
Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená .pdf 1,80 MB
Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená .pdf 191 kB
Údaje pre príjemcu o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na inkaso .pdf 149 kB
Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na úhradu .pdf 131 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Formát Veľkosť
Dotazník a podmienky k inštalácií pre MultiCash 24 - Qtri s.r.o. .doc 122 kB
Questionnaire for installation of MultiCash24 - Qtri s.r.o. .doc 122 kB

Poistenie

Názov Formát Veľkosť
Správa o nehode .pdf 2,07 MB
Žiadosť o technickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 154 kB
Žiadosť o netechnickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 145 kB
Oznámenie poistnej udalosti - cestovné poistenie .pdf 40 kB
Oznámenie poistnej udalosti - poistenie úverov (Cardif) .pdf 151 kB
Oznámenie úrazu (trvalé následky) .pdf 3,33 MB
Oznámenie úrazu (denné odškodné / hospitalizácia následkom úrazu) .pdf 3,11 MB
Oznámenie o hospitalizácii následkom choroby .pdf 2,83 MB
Oznámenie pracovnej neschopnosti .pdf 499 kB
Potvrdenie diagnózy (vážnej choroby) .pdf 2,48 MB
Identifikácia príjemcu plnenia .pdf 110 kB