Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Dôležité dokumenty - ČSOB

Dôležité dokumenty

ČSOB Banka

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.11.2021 .pdf 515 kB
Všeobecné obchodné podmienky do 30.10.2021 .pdf 510 kB
Reklamačný poriadok ČSOB od 01.05.2021 .pdf 218 kB
Reklamačný poriadok ČSOB od 01.09.2020 .docx 253 kB
Reklamačný poriadok od 13.01.2018 .pdf 394 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 25.05.2020 .pdf 126 kB
Embargo politika ČSOB Finančnej skupiny od 02.12.2021 .pdf 106 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 02.11.2020 .pdf 845 kB
Obchodovanie na finančných trhoch do 01.11.2020 .pdf 853 kB
Navrhované zmeny - Obchodovanie na finančých trhoch od 30.09.2020 .pdf 451 kB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok od 01.06.2016 .pdf 298 kB
Terms and Conditions for Bank Correspondents from 01.03.2021 .pdf 127 kB
Obchodné podmienky pre vyporiadanie obchodov a správu cenných papierov od 01.02.2021 .pdf 267 kB
Pravidlá trhov cenných papierov od 01.02.2021 .pdf 405 kB
Obchodná politika Systematického internalizátora v ČSOB od 11.06.2021 .pdf 207 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery na bývanie od 01.06.2020 .pdf 257 kB
Úvery na bývanie do 31.05.2020 .pdf 348 kB
Postup pre poskytovanie úverov na bývanie od 21.03.2016 .pdf 222 kB
Spotrebiteľské úvery od 21.06.2021 .pdf 160 kB
Spotrebiteľské úvery od 01.03.2016 .pdf 284 kB
Úverové obchodné podmienky od 01.01.2020 .pdf 558 kB
Kreditná karta od 01.08.2021 .pdf 169 kB
Kreditná karta od 01.09.2020 .pdf 192 kB

Účty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky
Bežný účet od 01.01.2019 .pdf 277 kB
Bežný účet od 15.01.2022 .pdf 140 kB
Balíky pre deti, študentov a mladých (Študentský účet FUN a Detský účet Sloník) od 01.09.2020 .pdf 154 kB
Povolené prečerpanie bežného účtu od 01.01.2019 .pdf 148 kB
Sporiace účty pre fyzické osoby od 01.02.2020 .pdf 176 kB
Sporiaci účet Benefit konto a Sporiaci účet Depozit pre podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2018 .pdf 334 kB
Depozitné účty (vedené v systéme IBIS) od 18.03.2017 .pdf 154 kB
Terminovaný vklad od 01.09.2018 .pdf 367 kB
Cezhraničné zriaďovanie platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 64 kB
Presun platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 79 kB
Ďalšie dôležité dokumenty k účtom
Informácie o poplatkoch - Základný bankový produkt od 01.09.2020 .pdf 125 kB
Informácie o poplatkoch - Bežný účet od 01.09.2020 .pdf 124 kB
Informácie o poplatkoch - účet Pohoda od 01.09.2020 .pdf 124 kB
Informácie o poplatkoch - účet Extra Pohoda od 01.01.2019 .pdf 248 kB
Informácie o poplatkoch - Smart účet od 17.05.2021 .pdf 112 kB
Informácie o poplatkoch - Študentský účet FUN od 05.09.2018 .pdf 175 kB
Informácie o poplatkoch - Detský balík Sloník od 01.09.2020 .pdf 130 kB
Informácie o poplatkoch - Osobitný účet dlžníka od 01.09.2020 .pdf 107 kB
Informácie o poplatkoch - Investičné konto od 05.09.2018 .pdf 172 kB
Informácie o poplatkoch - Privátne konto (EUR) od 01.02.2021 .pdf 122 kB
Informácie o poplatkoch - Privátne konto (USD) od 05.09.2018 .pdf 173 kB
Informácie o poplatkoch - Platobný účet so základnými funkciami od 01.09.2020 .pdf 127 kB
Slovník štandardizovanej terminológie bez platnosti .pdf 163 kB
Príklady výpočtu úrokov, poplatkov a sankcií pri jednotlivých depozitných produktoch ČSOB od 01.02.2021 .pdf 245 kB
Základný bankový produkt - informácie od 15.04.2019 .pdf 216 kB
Platobný účet so základnými funkciami - informácie od 15.04.2019 .pdf 218 kB

Investovanie

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.06.2021 .pdf 392 kB
Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 10.03.2021 .pdf 381 kB
Informácia o zmenách OPIPCP od 01.06.2021 .pdf 132 kB
Informácia o zmenách OPIPCP od 10.03.2021 .pdf 95 kB
Spoločný prevádzkový poriadok od 01.01.2020 .pdf 255 kB
Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.06.2021 .pdf 174 kB
Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.12.2020 .pdf 137 kB

Platobné karty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Podmienky pre akceptáciu platobných kariet od 01.05.2021 .pdf 345 kB
Podmienky pre Aplikácie tretích strán od 15.07.2020 .pdf 94 kB
Vydanie a používanie platobnej karty od 01.06.2021 .pdf 168 kB
Vydanie a používanie firemnej karty od 01.07.2021 .pdf 199 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Podmienky pre poskytovanie služby ČSOB SmartSlužby+ od 15.12.2021 .pdf 157 kB
Podmienky pre poskytovanie služby ČSOB SmartSlužby+ od 01.07.2021 .pdf 152 kB
Moja ČSOB a SmartBanking od 01.07.2021 .pdf 239 kB
Moja ČSOB and SmartBanking (English version) from 01.07.2021 .pdf 240 kB
Business Banking od 01.02.2022 .pdf 283 kB
Business Banking od 15.08.2020 .pdf 317 kB
Business Banking (English version) from 15.08.2020 .pdf 275 kB
Multicash 24 od 01.08.2017 .pdf 285 kB
MultiCash 24 (English version) from 01.08.2017 .pdf 364 kB
Inštalácia MultiCash 24 od 01.04.2020 .pdf 154 kB
Requirements for installation MultiCash 24 from 01.04.2020 .pdf 148 kB
Osobitné dojednania pre uzatváranie zmlúv na diaľku od 01.07.2021 .pdf 161 kB
Informácia pred uzavretím finančnej služby na diaľku od 01.08.2020 .pdf 207 kB
Podmienky pre poskytovanie a používanie služieb ČSOB API (PSD2) od 01.04.2019 .pdf 423 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.01.2021 .pdf 186 kB
Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach od 01.01.2021 .pdf 191 kB
Reklamačný poriadok od 01.01.2022 .pdf 153 kB
Reklamačný poriadok od 01.05.2021 .pdf 163 kB
Reklamačný poriadok od 01.06.2018 .pdf 226 kB
Typy sporenia pre občanov od 15.02.2021 .pdf 110 kB
Typy sporenia pre občanov od 01.01.2021 .pdf 82 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 89 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2020 .pdf 71 kB
Spôsoby preukazovania účelového použitia od 01.03.2019 .pdf 187 kB
Spôsoby poukazovania vkladov od 26.03.2019 .pdf 191 kB
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankách od 12.10.2011 .pdf 350 kB
Základné pojmy a údaje uvedené vo výpise z účtu od 01.01.2014 .pdf 2,99 MB
Možnosti účelového použitia finančných prostriedkov stavebného sporenia od 23.12.2014 .pdf 165 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úverové podmienky pre občanov od 21.03.2016 .pdf 710 kB
Úverové podmienky pre spotrebiteľské úvery od 21.03.2016 .pdf 732 kB
Úverové podmienky pre úvery na bývanie od 01.07.2020 .pdf 264 kB
Úrokové sadzby od 15.02.2021 .pdf 118 kB
Úrokové sadzby od 01.01.2021 .pdf 95 kB

ČSOB Poisťovňa

Všeobecné poistné podmienky a ďalšie dôležité dokumenty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Cestovné poistenie
Verejný prísľub pre cestovné poistenie od 03.08.2021 .pdf 258 kb
Verejný prísľub do 18.08.2021 .pdf 207 kb
Informačný dokument pre Krátkodobé cestovné poistenie od 20.08.2020 .pdf 267 kb
Informačný dokument pre Dlhodobé cestovné poistenie od 20.08.2020 .pdf 270 kb
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie od 01.06.2019 .pdf 690 kB
Poistná zmluva č. 3030000033 o cestovnom poistení k platobným kartám od 01.07.2021 .pdf 5,4 MB
Informačný dokument pre Cestovné poistenie k platobným kartám od 01.07.2021 .pdf 905 kb
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.07.2021 .pdf 838 kB
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.06.2019 .pdf 915 kB
Cestovné poistenie k platobným kartám - ostatná zmluvná dokumentácia od 01.07.2021 .pdf 1,20 MB
Poistenie auta
Informačný dokument pre Povinné zmluvné poistenie od 20.08.2020 .pdf 407 kb
Všeobecné poistné podmienky pre Povinné zmluvné poistenie od 18.06.2020 .pdf 232 kB
Zmluvné dojednania pre Povinné zmluvné poistenie od 18.06.2020 .pdf 154 kB
Obchodné poistné podmienky k doplnkovým pripoisteniam k Povinnému zmluvnému poisteniu od 18.06.2020 .pdf 194 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb pre Povinné zmluvné poistenie od 01.05.2020 .pdf 142 kB
Informačný dokument pre havarijné poistenie (Auto Partner) od 20.08.2020 .pdf 266 kb
Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie (Auto Partner) od 18.06.2021 .pdf 266 kB
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (Auto Partner) od 01.01.2016 .pdf 57 kB
Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov od 01.01.2016 .pdf 48 kB
Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného od 01.01.2016 .pdf 47 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie (Auto Partner) od 01.05.2020 .pdf 133 kB
Poistenie bývania
Informačný dokument pre Domos Kompakt – poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu od 22.10.2021 .pdf 179 kB
Informačný dokument pre Domos Kompakt – poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu od 01.12.2020
do 21.10.2021
.pdf 78 kB
Informačný dokument pre Domos Kompakt – poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu od 20.08.2020
do 30.11.2020
.pdf 298 kb
Všeobecné poistné podmienky pre Domos Kompakt od 22.10.2021 .pdf 856 kB
Všeobecné poistné podmienky pre Domos Kompakt od 01.12.2020
do 21.10.2021
.pdf 774 kB
Všeobecné poistné podmienky pre Domos Kompakt od 01.06.2018
do 30.11.2020
.pdf 130 kB
Zmluvné dojednania pre Domos Kompakt od 01.06.2018
do 30.11.2020
.pdf 207 kB
Verejný prísľub od 22.10.2021 .pdf 379 kB
Verejný prísľub od 01.03.2017 .pdf 348 kB
Poistenie úrazu a života Spirit
Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach od 01.12.2020 .pdf 85 kB
Všeobecné poistné podmienky od 01.12.2020 .pdf 415 kB
Životné poistenie
Poistenie Vital - balík Standard od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Extra od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Úraz od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa komplexný bez platnosti .pdf 57 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa úrazový bez platnosti .pdf 56 kB
Predzmluvné informácie o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť VITAL od 10.03.2021 .pdf 154 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie VITAL od 15.09.2020 .pdf 1,40 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie od 01.11.2019 .pdf 1,8 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie do 31.10.2019 .pdf 227 kB
Verejný prísľub Mediservis od 01.09.2018 .pdf 109 kB
Dokumenty s kľúčovými informáciami pre životné poistenie
     
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 08.11.2021 .pdf 737 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 13.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 738 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 13.08.2021
do 12.09.2021
.pdf 732 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 30.03.2021
do 13.08.2021
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 05.03.2021
do 29.03.2021
.pdf 732 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 15.02.2021
do 04.03.2021
.pdf 728 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 02.11.2020
do 14.02.2021
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital 16.09.2020
do 01.11.2020
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 25.06.2020
do 15.09.2020
.pdf 5,7 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 12.06.2020
do 24.06.2020
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 24.02.2020
do 11.06.2020
.pdf 728 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 20.12.2019
do 23.02.2020
.pdf 750 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 01.10.2019
do 19.12.2019
.pdf 1,2 MB
     
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 08.11.2021 .pdf 645 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 13.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 655 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 13.08.2021
do 12.09.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 22.02.2021
do 13.08.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 15.02.2021
do 21.02.2021
.pdf 636 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 02.11.2020
do 14.02.2021
.pdf 636 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 16.09.2020
do 01.11.2020
.pdf 637 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 25.06.2020
do 15.09.2020
.pdf 4,7 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 12.06.2020
do 24.06.2020
.pdf 641 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 24.02.2020
do 11.06.2020
.pdf 639 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 20.12.2019
do 23.02.2020
.pdf 655 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 11.02.2019
do 19.12.2019
.pdf 712 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 20.12.2018
do 10.02.2019
.pdf 1,0 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 30.04.2018
do 19.12.2018
.pdf 456 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 16.02.2018
do 29.04.2018
.pdf 287 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 03.01.2018
do 15.02.2018
.pdf 206 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 01.01.2018
do 02.01.2018
.pdf 952 kB
     
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 08.11.2021 .pdf 644 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 13.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 654 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 13.08.2021
do 12.09.2021
.pdf 634 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 22.02.2021
do 13.08.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 15.02.2021
do 21.02.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 02.11.2020
do 14.02.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 16.09.2020
do 01.11.2020
.pdf 636 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 25.06.2020
do 15.09.2020
.pdf 4,7 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 12.06.2020
do 24.06.2020
.pdf 640 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 24.02.2020
do 11.06.2020
.pdf 638 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 20.12.2019
do 23.02.2020
.pdf 654 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 11.02.2019
do 19.12.2019
.pdf 711 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 20.12.2018
do 10.02.2019
.pdf 1,0 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 30.04.2018
do 19.12.2018
.pdf 455 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 16.02.2018
do 29.04.2018
.pdf 287 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 03.01.2018
do 15.02.2018
.pdf 206 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 01.01.2018
do 02.01.2018
.pdf 1,2 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 08.11.2021 .pdf 504 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 13.08.2021
do 07.11.2021
.pdf 584 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 08.11.2021 .pdf 697 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 06.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 707 kB
Úrazové poistenie vodiča
Informačný dokument pre Úrazové poistenie vodiča od 20.08.2020 .pdf 262 kb
Všeobecné poistné podmienky úrazového poistenia vodiča od 01.01.2019 .pdf 55 kB
Poistenie k úverom na bývanie (k hypotekárnym úverom)
Informačný dokument pre poistenie k hypotekárnym úverom od 01.01.2019 .pdf 342 kb
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a poistenie úverov od 01.12.2014 .pdf 298 kB
Poistná zmluva k poisteniu hypotekárnych úverov od 30.04.2020 .pdf 3,3 MB
Poistná zmluva k poisteniu hypotekárnych úverov od 15.02.2016
do 30.04.2020
.pdf 3,0 MB
Poistná zmluva k poisteniu hypotekárnych úverov od 01.12.2014
do 14.02.2016
.pdf 2,8 MB
Poistná zmluva k poisteniu hypotekárnych úverov od 01.12.2012
do 30.11.2014
.pdf 2,7 MB
Poistná zmluva k poisteniu hypotekárnych úverov od 10.02.2012
do 30.11.2012
.pdf 2,4 MB
Poistenie k spotrebiteľským úverom
Informačný dokument pre poistenie k spotrebiteľským úverom od 01.01.2019 .pdf 345 kb
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a poistenie úverov od 01.12.2014 .pdf 298 kB
Poistná zmluva k poisteniu spotrebiteľských úverov od 30.04.2020 .pdf 3,7 MB
Poistná zmluva k poisteniu spotrebiteľských úverov od 15.02.2016
do 29.04.2020
.pdf 3,4 MB
Poistná zmluva k poisteniu spotrebiteľských úverov od 01.12.2014
do 14.02.2016
.pdf 3,3 MB
Poistná zmluva k poisteniu spotrebiteľských úverov od 01.12.2012
do 30.11.2014
.pdf 3,1 MB
Poistná zmluva k poisteniu spotrebiteľských úverov od 01.01.2010
do 30.11.2012
.pdf 3,0 MB
Poistná zmluva k poisteniu spotrebiteľských úverov od 01.01.2009
do 31.12.2009
.pdf 2,8 MB
Poistná zmluva k poisteniu spotrebiteľských úverov od 01.04.2008
do 31.12.2008
.pdf 2,7 MB
Poistenie k stavebným úverom
Informačný dokument pre poistenie k stavebným úverom od 01.01.2019 .pdf 341 kB
Poistenia k ďalším bankovým produktom
Informačný dokument pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.09.2020 .pdf 239 kB
Poistné podmienky pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.07.2019 .pdf 161 kB
Poistná zmluva pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.07.2019 .pdf 150 kB
Informačný dokument pre úrazové poistenie k účtu ČSOB Extra Pohoda od 01.01.2019 .pdf 257 kB
Poistné podmienky pre úrazové poistenie k účtu Extra Pohoda, Pohoda Plus od 15.12.2015 .pdf 291 kB
Informačný dokument pre úrazové poistenie k ČSOB Detskému účtu (Sloník) od 01.01.2019 .pdf 262 kB
Poistné podmienky pre úrazové poistenie k ČSOB Detskému účtu (Sloník) od 15.12.2015 .pdf 414 kB
Poistná zmluva pre úrazové poistenie k ČSOB Detskému účtu (Sloník) od 15.12.2015 .pdf 2,7 MB
Informačný dokument pre Poistenie internetových rizík od 01.03.2019 .pdf 179 kB
Poistné podmienky pre Poistenie internetových rizík od 01.05.2020 .pdf 343 kB
Poistná zmluva pre Poistenie internetových rizík od 01.05.2020 .pdf 2,8 MB
Informačný dokument pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 10.08.2021 .pdf 168 kb
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 10.08.2021 .pdf 194 kB
Poistná zmluva pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 10.08.2021 .pdf 2,1 MB

Ďalšie obchodné podmienky a dôležité dokumenty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky rámcovej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera od 01.07.2009 .pdf 43,1 kB
Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o obchodoch s vybranými druhmi cenných papierov a o ich úschove a správe od 23.06.2011 .pdf 147 kB
Postup pri vybavovaní sťažností od 14.05.2021 .pdf 81 kB
Alternatívne riešenie podnetov spotrebiteľov Inštitútom ARS bez platnosti externý odkaz
Pravidlá a podmienky akcie „stavebná prémia od ČSOB“ - do 31.12.2019 do 30.4.2022 .pdf 196 kB
Pravidlá a podmienky akcie „stavebná prémia od ČSOB“ - do 31.3.2020 do 30.4.2022 .pdf 227 kB
Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe bez platnosti .pdf 332 kB
Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe (EN) bez platnosti .pdf 334 kB
Obchodné podmienky - Bezpečnostné schránky od 1.5.2020 .pdf 185 kB
Štatút súťaže - Vydajte sa na cestu ku krajšiemu bývaniu od 12.08.2020 .pdf 123 kB

 

Sadzobníky poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Dodatok č.1 k Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby - občanov od 01.08.2021 .pdf 77 kB
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.07.2021 .pdf 234 kB
Sadzobník pre ČSOB Smart účet od 01.08.2021 .pdf 52 kB
Sadzobník pre ČSOB Smart účet od 17.05.2021 .pdf 207 kB
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby od 01.07.2021 .pdf 247 kB
Dodatok k sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby od 15.12.2021 .pdf 97 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.07.2021 .pdf 198 kB
Dodatok k sadzobníku pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 15.12.2021 .pdf 95 kB
Sadzobník poplatkov pre akceptáciu kariet od 01.05.2021 .pdf 105 kB
Sadzobník životného poistenia od 01.10.2013 .pdf 266 kB
Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia od 04.02.2019 .pdf 335 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2022 .pdf 75 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.04.2021 .pdf 50 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2021 .pdf 50 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2020 .pdf 70 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2019 .pdf 46 kB

Investičné poradenstvo a Cenné papiere

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.06.2021 .pdf 160 kB
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 16.10.2020 .pdf 137 kB
Zmeny v Sadzobníku pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.06.2021 .pdf 118 kB

ČSOB Poisťovňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2022 .pdf 75 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.04.2021 .pdf 50 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2021 .pdf 50 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2020 .pdf 70 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2019 .pdf 46 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.03.2019 .pdf 115 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 27.03.2017 .pdf 103 kB

Zmeny v sadzobníkoch poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.07.2021 .pdf 92 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.09.2020 .pdf 153 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.07.2021 .pdf 105 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2020 .pdf 149 kB

 

Fyzické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady od 01.09.2021 .pdf 46 kB
Devízové vklady od 01.03.2021 .pdf 37 kB
Nepredávané vklady od 01.09.2017 .pdf 76 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery od 23.06.2021 .pdf 82 kB
Nepredávané úvery od 01.01.2021 .pdf 81 kB
Úvery v cudzej mene od 26.04.2016 .pdf 80 kB

Podnikatelia a Právnické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady od 01.01.2021 .pdf 84 kB
Devízové vklady od 01.03.2021 .pdf 79 kB
Nepredávané vklady od 15.01.2018 .pdf 70 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery od 24.10.2016 .pdf 126 kB
Nepredávané úvery od 24.10.2016 .pdf 22 kB

Trhové sadzby

Názov
Trhové úrokové sadzby (O/N BID)
EURIBOR
Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (hlavné refinančné operácie)

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Typy sporenia pre občanov od 15.02.2021 .pdf 110 kB
Typy sporenia pre občanov od 01.01.2021 .pdf 82 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 89 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2020 .pdf 71 kB
Úrokové sadzby od 15.02.2021 .pdf 118 kB
Úrokové sadzby od 01.01.2021 .pdf 95 kB

 

Úvery

Názov Formát Veľkosť
Potvrdenie o výške príjmu .pdf 126 kB
Employer‘s Confirmation .pdf 118 kB
Bestätigung des Arbeitgebers .pdf 131 kB
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o výške dane na základe daňového priznania k dani z príjmov pre FO / PO .pdf 28 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2016 - podnikateľ .pdf 292 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2017_2018 – podnikateľ .pdf 509 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2016 - právnická osoba .pdf 292 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2017_2018 – právnická osoba .pdf 300 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2019_2020 – právnická osoba .pdf 519 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2019_2020 – fyzická osoba .pdf 527 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2018_2019 – vzor podnikateľ .pdf 519 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2018_2019 – vzor právnická osoba .pdf 509 kB
Potvrdenie o výške príjmu manžela / manželky pre potreby podnikateľského úveru .pdf 118 kB
Žiadosť o úver na bývanie .pdf 1,26 MB
Žiadosť o úver na bývanie EDS .pdf 1,01 MB

Platobné operácie

Názov Formát Veľkosť
SEPA platby
SEPA platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 51 kB
SEPA platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 733 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 62 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – vzor .pdf 709 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 96 kB
SEPA trvalý platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zadanie - vzor .pdf 701 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zmena - vzor .pdf 677 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zrušenie - vzor .pdf 670 kB
SEPA inkasá
Súhlas so SEPA inkasom – tlačivo na vyplnenie .pdf 111 kB
Súhlas so SEPA inkasom - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Súhlas so SEPA inkasom – vzor .pdf 1,25 MB
Cezhraničné platby
Cezhraničný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 78 kB
Cezhraničný platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor .pdf 1,02 MB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor pre menu RUB .pdf 369 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – tlačivo na vyplnenie .pdf 30 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – vzor .pdf 356 kB
Presun platobného účtu – switching code
Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená .pdf 781 kB
Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená .pdf 1,13 MB
Údaje pre príjemcu o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na inkaso .pdf 1,20 MB
Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na úhradu .pdf 704 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Formát Veľkosť
Dotazník pre inštaláciu a podmienky .doc 196 kB
Questionnaire for installation of MultiCash24 - Qtri s.r.o. .doc 196 kB

Poistenie

Názov Formát Veľkosť
Správa o nehode .pdf 320 kB
Žiadosť o technickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 154 kB
Žiadosť o netechnickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 145 kB
Oznámenie poistnej udalosti - cestovné poistenie .pdf 40 kB
Oznámenie poistnej udalosti – trvalé následky/trvalé telesné poškodenie .pdf 167 kB
Oznámenie poistnej udalosti – denné odškodné/hospitalizácia z dôvodu úrazu/zrýchlené plnenie úrazu .pdf 101 kB
Oznámenie poistnej udalosti – hospitalizácia z dôvodu choroby .pdf 92 kB
Oznámenie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť .pdf 95 kB
Oznámenie poistnej udalosti – vážna choroba .pdf 157 kB
Oznámenie poistnej udalosti – chirurgický zákrok .pdf 96 kB
Identifikácia príjemcu plnenia .pdf 82 kB
Potvrdenie zamestnávateľa o priemernej výške mesačného príjmu .pdf 177 kB
Uplatnenie nároku poškodeného z PZP (casco regres) .pdf 56 kB
Uplatnenie poisteného na náhradu škody - majetok .pdf 102 kB

 

Banka

Poisťovňa

Stavebná sporiteľňa

Lízing