Dôležité dokumenty

ČSOB Banka

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.10.2022
do 31.12.2023
.pdf 723 kB
Všeobecné obchodné podmienky od 01.01.2024 .pdf 325 kB
Navrhované zmeny - Všeobecné obchodné podmienky od 01.01.2024 .pdf 206 kB
Všeobecné obchodné podmienky od 20.07.2022
do 30.09.2022
.pdf 616 kB
Reklamačný poriadok ČSOB od 01.01.2024 .pdf 200 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 21.03.2022 .pdf 532 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 07.12.2022 .pdf 498 kB
Navrhované zmeny - Obchodovanie na finančných trhoch od 15.03.2023
do 19.11.2023
.pdf 155 kB
Navrhované zmeny - Obchodovanie na finančných trhoch od 20.11.2023 .pdf 100 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 15.03.2023
do 19.11.2023
.pdf 851 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 20.11.2023 .pdf 847 kB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok od 01.06.2016 .pdf 298 kB
Terms and Conditions for Bank Correspondents from 01.01.2024 .pdf 231 kB
Obchodné podmienky pre vyporiadanie obchodov a správu cenných papierov od 01.02.2022 .pdf 314 kB
Pravidlá trhov cenných papierov od 01.02.2021 .pdf 405 kB
Obchodná politika Systematického internalizátora v ČSOB od 11.06.2021 .pdf 207 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery na bývanie od 01.01.2024 .pdf 334 kB
Postup pre poskytovanie úverov na bývanie od 01.11.2022 .pdf 181 kB
Spotrebiteľské úvery od 01.01.2024 .pdf 160 kB
Úverové obchodné podmienky od 01.01.2022 .pdf 339 kB
Úverové obchodné podmienky ČSOB II. od 01.06.2024 .pdf 243 kB
Podmienky pre vydanie a používanie ČSOB kreditnej karty od 01.12.2023 .pdf 229 kB
Poistenie hypotekárnych úverov pre exOTP od 01.10.2021 .pdf 9,8 MB
Poistenie spotrebiteľských úverov pre exOTP od 01.10.2021 .pdf 3,4 MB

Účty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky
Podmienky vedenia bežného účtu od 09.05.2024 .pdf 454 kB
Podmienky vedenia produktových balíkov pre deti, študentov a mladých (Študentský účet FUN a Detský účet Sloník) od 09.05.2024 .pdf 174 kB
Povolené prečerpanie bežného účtu od 01.07.2024 .pdf 277 kB
Podmienky vedenia ČSOB Sporiacich účtov pre fyzické osoby od 15.05.2024
do 31.07.2024
.pdf 176 kB
Podmienky vedenia ČSOB Sporiacich účtov pre fyzické osoby od 01.08.2024 .pdf 176 kB
Podmienky vedenia ČSOB Sporiacich účtov pre klientov Private Banking od 15.05.2024
do 31.07.2024
.pdf 177 kB
Podmienky vedenia ČSOB Sporiacich účtov pre klientov Private Banking od 01.08.2024 .pdf 177 kB
Podmienky vedenia ČSOB BENEFIT konta a ČSOB Sporiaceho účtu Depozit od 15.05.2024 .pdf 187 kB
Depozitné účty (vedené v systéme IBIS) od 01.01.2024 .pdf 202 kB
Podmienky vedenia účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitú pre fyzické osoby a klientov Private Banking od 15.05.2024
do 31.07.2024
.pdf 308 kB
Podmienky vedenia účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitú pre fyzické osoby a klientov Private Banking od 01.08.2024 .pdf 308 kB
Podmienky vedenia účtu ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitú pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby od 15.05.2024 .pdf 211 kB
Cezhraničné zriaďovanie platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 64 kB
Presun platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 79 kB
Ďalšie dôležité dokumenty k účtom
Informácie o poplatkoch - Základný bankový produkt od 15.01.2024 .pdf 125 kB
Informácie o poplatkoch - Bežný účet od 15.01.2024 .pdf 117 kB
Informácie o poplatkoch - účet Pohoda od 15.01.2024 .pdf 116 kB
Informácie o poplatkoch - účet Extra Pohoda od 15.01.2024 .pdf 124 kB
Informácie o poplatkoch - účet Pohoda Senior od 15.01.2024 .pdf 119 kB
Informácie o poplatkoch - Smart účet od 09.05.2024 .pdf 112 kB
Informácie o poplatkoch - Smart účet Start od 09.05.2024 .pdf 112 kB
Informácie o poplatkoch - Smart účet Plus od 09.05.2024 .pdf 112 kB
Informácie o poplatkoch - Smart účet Premium od 09.05.2024 .pdf 112 kB
Informácie o poplatkoch - Študentský účet FUN od 15.01.2024 .pdf 175 kB
Informácie o poplatkoch - Detský balík Sloník od 15.01.2024 .pdf 130 kB
Informácie o poplatkoch - Osobitný účet dlžníka od 15.01.2024 .pdf 107 kB
Informácie o poplatkoch - Investičné konto od 15.01.2024 .pdf 160 kB
Informácie o poplatkoch - Privátne konto (EUR) od 15.01.2024 .pdf 125 kB
Informácie o poplatkoch - Privátne konto (USD) od 15.01.2024 .pdf 147 kB
Informácie o poplatkoch – Transparentný účet od 15.01.2024 .pdf 107 kB
Informácie o poplatkoch - Platobný účet so základnými funkciami od 15.01.2024 .pdf 127 kB
Slovník štandardizovanej terminológie od 01.09.2023 .pdf 186 kB
Príklady výpočtu úrokov, poplatkov a sankcií pri jednotlivých depozitných produktoch ČSOB od 15.01.2024 .pdf 256 kB
Základný bankový produkt - informácie od 15.01.2024 .pdf 230 kB
Platobný účet so základnými funkciami - informácie od 15.01.2024 .pdf 226 kB

Investovanie

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 15.03.2023 .pdf 424 kB
Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 20.11.2023 .pdf 429 kB
Informácia o zmenách OPIPCP od 20.11.2023 .pdf 103 kB
Spoločný prevádzkový poriadok od 01.01.2020 .pdf 255 kB
Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 20.01.2023 .pdf 308 kB
Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.03.2023 .pdf 170 kB

Platobné karty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Podmienky pre akceptáciu platobných kariet od 01.07.2023 .pdf 252 kB
Podmienky pre Aplikácie tretích strán od 15.05.2022 .pdf 103 kB
Podmienky na vydanie a používanie debetnej platobnej karty od 09.05.2024 .pdf 181 kB
Podmienky na vydanie a používanie firemnej karty od 01.11.2023 .pdf 220 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Podmienky pre poskytovanie služby ČSOB SmartSlužby+ od 22.11.2023 .pdf 262 kB
Moja ČSOB a SmartBanking od 15.02.2024 .pdf 283 kB
Moja ČSOB and SmartBanking (English version) from 15.02.2024 .pdf 252 kB
Business Banking od 01.02.2024 .pdf 293 kB
Business Banking (English version) from 01.02.2024 .pdf 282 kB
Multicash 24 od 01.08.2017 .pdf 285 kB
MultiCash 24 (English version) from 01.08.2017 .pdf 364 kB
Inštalácia MultiCash 24 od 01.04.2020 .pdf 154 kB
Requirements for installation MultiCash 24 from 01.04.2020 .pdf 148 kB
Osobitné dojednania pre uzatváranie zmlúv na diaľku od 01.06.2022 .pdf 161 kB
Osobitné dojednania pre uzatváranie zmlúv na diaľku (English version) from 01.06.2022 .pdf 153 kB
Informácia pred uzavretím finančnej služby na diaľku od 01.08.2020 .pdf 207 kB
Informácia pred uzavretím finančnej služby na diaľku pre termínované vklady od 01.07.2023 .pdf 155 kB
Informácia pred uzavretím finančnej služby na diaľku pre sporiace účty od 09.04.2024 .pdf 161 kB
Podmienky pre poskytovanie a používanie služieb ČSOB API (PSD2) od 01.04.2019 .pdf 423 kB

Stavebné sporenie

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.01.2021 .pdf 186 kB
Spôsoby preukazovania účelového použitia od 01.03.2019 .pdf 187 kB
Spôsoby poukazovania vkladov od 01.04.2022 .pdf 152 kB
Základné pojmy a údaje uvedené vo výpise z účtu od 01.01.2014 .pdf 2,99 MB
Možnosti účelového použitia finančných prostriedkov stavebného sporenia od 23.12.2014 .pdf 165 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úverové podmienky pre spotrebiteľské úvery od 01.01.2022 .pdf 199 kB
Úverové podmienky pre úvery na bývanie od 01.09.2023 .pdf 252 kB

ČSOB Poisťovňa

Všeobecné poistné podmienky a ďalšie dôležité dokumenty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Cestovné poistenie
Verejný prísľub pre cestovné poistenie od 01.01.2023
do 31.12.2023
.pdf 231 kb
Verejný prísľub pre cestovné poistenie od 01.01.2024 .pdf 236 kb
Public promise - Travel insurance od 01.01.2023
do 31.12.2023
.pdf 235 kb
Public promise - Travel insurance od 01.01.2024 .pdf 215 kb
Informačný dokument pre Krátkodobé cestovné poistenie od 20.08.2020 .pdf 267 kb
Informačný dokument pre Dlhodobé cestovné poistenie od 20.08.2020 .pdf 270 kb
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie od 01.06.2019 .pdf 690 kB
Poistná zmluva č. 3030000033 o cestovnom poistení k platobným kartám od 01.07.2021 .pdf 5,4 MB
Dodatok k poistnej zmluve č. 3030000033 o cestovnom poistení k platobným kartám od 07.05.2022 .pdf 437 kB
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 3030000033 o cestovnom poistení k platobným kartám od 01.01.2024 .pdf 186 kB
Informačný dokument pre Cestovné poistenie k platobným kartám od 01.07.2021 .pdf 905 kb
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.07.2021 .pdf 838 kB
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.01.2024 .pdf 729 kB
Poistenie auta
Informačný dokument pre Povinné zmluvné poistenie od 16.12.2022 .pdf 90 kb
Všeobecné poistné podmienky pre Povinné zmluvné poistenie od 16.12.2022 .pdf 239 kB
Zmluvné dojednania pre Povinné zmluvné poistenie od 15.06.2024 .pdf 152 kB
Obchodné poistné podmienky k doplnkovým pripoisteniam k Povinnému zmluvnému poisteniu od 18.06.2020 .pdf 194 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb pre Povinné zmluvné poistenie od 01.03.2023 .pdf 194 kB
Informačný dokument pre havarijné poistenie (Auto Partner) od 20.08.2020 .pdf 266 kb
Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie (Auto Partner) od 01.02.2024 .pdf 407 kB
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (Auto Partner) od 01.01.2016 .pdf 57 kB
Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov od 01.01.2016 .pdf 48 kB
Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného od 01.01.2016 .pdf 47 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie (Auto Partner) od 01.05.2020 .pdf 133 kB
Poistenie bývania
Informačný dokument pre Domos Kompakt – poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu od 10.04.2023 .pdf 179 kB
Všeobecné poistné podmienky pre Domos Kompakt od 10.04.2023 .pdf 744 kB
Verejný prísľub od 22.10.2021 .pdf 379 kB
Verejný prísľub od 01.03.2017 .pdf 348 kB
Poistenie pre podnikateľov
Verejný prísľub od 01.01.2022 .pdf 245 kB
Poistenie úrazu a života Spirit
Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach od 01.12.2020 .pdf 85 kB
Všeobecné poistné podmienky od 01.12.2020 .pdf 415 kB
Životné poistenie - Vital
Poistenie Vital - balík Standard od 05.01.2023 .pdf 60 kB
Poistenie Vital - balík Extra od 05.01.2023 .pdf 60 kB
Poistenie Vital - balík Úraz od 05.01.2023 .pdf 66 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa komplexný od 05.01.2023 .pdf 58 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa úrazový od 05.01.2023 .pdf 1,8 MB
Predzmluvné informácie o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť VITAL od 01.01.2023 .pdf 203 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie VITAL od 08.09.2023 .pdf 1,50 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie VITAL od 15.09.2020 .pdf 1,40 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie od 01.11.2019 .pdf 1,8 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie do 31.10.2019 .pdf 227 kB
Verejný prísľub Mediservis od 01.09.2018 .pdf 109 kB
Verejný prísľub VITAL - hospitalizácia od 08.12.2022 .pdf 366 kB
Cenník VITAL 2023 od 08.09.2023 .pdf 136 kB
Životné poistenie - Perspektiv
Všeobecné poistné podmienky - Perspektiv od 01.04.2024 .pdf 182 kB
Všeobecné poistné podmienky - Perspektiv od 01.09.2023 .pdf 231 kB
Predzmluvné informácie o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľosť od 01.04.2024 .pdf 167 kB
Predzmluvné informácie o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľosť od 01.09.2023 .pdf 151 kB
Cenník Perspektiv 2024 od 01.04.2024 .pdf 74 kB
Cenník Perspektiv 2023 od 01.09.2023 .pdf 87 kB
Dokumenty s kľúčovými informáciami pre životné poistenie
     
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 01.02.2024 .pdf 245 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 26.06.2023
do 31.01.2024
.pdf 242 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 28.04.2023
do 25.06.2023
.pdf 242 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 01.01.2023
do 27.04.2023
.pdf 241 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 13.09.2022
do 31.12.2022
.pdf 661 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 30.05.2022
do 12.09.2022
.pdf 2 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 21.04.2022
do 29.05.2022
.pdf 640 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 25.02.2022
do 20.04.2022
.pdf 641 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 15.12.2021
do 24.02.2022
.pdf 642 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 08.11.2021
do 14.12.2021
.pdf 737 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 13.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 738 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 13.08.2021
do 12.09.2021
.pdf 732 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 30.03.2021
do 13.08.2021
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 05.03.2021
do 29.03.2021
.pdf 732 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 15.02.2021
do 04.03.2021
.pdf 728 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 02.11.2020
do 14.02.2021
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital 16.09.2020
do 01.11.2020
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 25.06.2020
do 15.09.2020
.pdf 5,7 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 12.06.2020
do 24.06.2020
.pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 24.02.2020
do 11.06.2020
.pdf 728 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 20.12.2019
do 23.02.2020
.pdf 750 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 01.10.2019
do 19.12.2019
.pdf 1,2 MB
     
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 01.02.2024 .pdf 250 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 26.06.2023
do 31.01.2024
.pdf 251 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 28.04.2023
do 25.06.2023
.pdf 250 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 01.01.2023
do 27.04.2023
.pdf 250 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 13.09.2022
do 31.12.2022
.pdf 554 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 21.04.2022
do 12.09.2022
.pdf 548 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 25.02.2022
do 20.04.2022
.pdf 646 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 15.12.2021
do 24.02.2022
.pdf 646 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 08.11.2021
do 14.12.2021
.pdf 645 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 13.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 655 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 13.08.2021
do 12.09.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 22.02.2021
do 13.08.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 15.02.2021
do 21.02.2021
.pdf 636 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 02.11.2020
do 14.02.2021
.pdf 636 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 16.09.2020
do 01.11.2020
.pdf 637 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 25.06.2020
do 15.09.2020
.pdf 4,7 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 12.06.2020
do 24.06.2020
.pdf 641 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 24.02.2020
do 11.06.2020
.pdf 639 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 20.12.2019
do 23.02.2020
.pdf 655 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 11.02.2019
do 19.12.2019
.pdf 712 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 20.12.2018
do 10.02.2019
.pdf 1,0 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 30.04.2018
do 19.12.2018
.pdf 456 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 16.02.2018
do 29.04.2018
.pdf 287 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 03.01.2018
do 15.02.2018
.pdf 206 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 01.01.2018
do 02.01.2018
.pdf 952 kB
     
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 01.02.2024 .pdf 248 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 26.06.2023
do 31.01.2024
.pdf 249 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 28.04.2023
do 25.06.2023
.pdf 249 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 01.01.2023
do 27.04.2023
.pdf 248 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 13.09.2022
do 31.12.2022
.pdf 553 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 21.04.2022
do 12.09.2022
.pdf 547 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 25.02.2022
do 20.04.2022
.pdf 646 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 15.12.2021
do 24.02.2022
.pdf 645 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 08.11.2021
do 14.12.2021
.pdf 644 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 13.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 654 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 13.08.2021
do 12.09.2021
.pdf 634 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 22.02.2021
do 13.08.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 15.02.2021
do 21.02.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 02.11.2020
do 14.02.2021
.pdf 635 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 16.09.2020
do 01.11.2020
.pdf 636 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 25.06.2020
do 15.09.2020
.pdf 4,7 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 12.06.2020
do 24.06.2020
.pdf 640 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 24.02.2020
do 11.06.2020
.pdf 638 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 20.12.2019
do 23.02.2020
.pdf 654 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 11.02.2019
do 19.12.2019
.pdf 711 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 20.12.2018
do 10.02.2019
.pdf 1,0 MB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 30.04.2018
do 19.12.2018
.pdf 455 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 16.02.2018
do 29.04.2018
.pdf 287 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 03.01.2018
do 15.02.2018
.pdf 206 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 01.01.2018
do 02.01.2018
.pdf 1,2 MB
     
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 01.03.2024 .pdf 347 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 26.06.2023
do 29.02.2024
.pdf 702 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 09.05.2023
do 25.06.2023
.pdf 657 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 17.03.2023
do 08.05.2023
.pdf 657 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 06.02.2023
do 16.03.2023
.pdf 658 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 13.09.2022
do 05.02.2023
.pdf 482 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 21.04.2022
do 12.09.2022
.pdf 477 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 25.02.2022
do 20.04.2022
.pdf 478 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 15.12.2021
do 24.02.2022
.pdf 505 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 08.11.2021
do 14.12.2021
.pdf 504 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 13.08.2021
do 07.11.2021
.pdf 584 kB
     
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 01.03.2024 .pdf 391 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 26.06.2023
do 29.02.2024
.pdf 844 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 09.05.2023
do 25.06.2023
.pdf 798 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 17.03.2023
do 08.05.2023
.pdf 799 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 06.02.2023
do 16.03.2023
.pdf 802 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 13.09.2022
do 05.02.2023
.pdf 578 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 21.04.2022
do 12.09.2022
.pdf 573 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 25.02.2022
do 20.04.2022
.pdf 671 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 15.12.2021
do 24.02.2022
.pdf 699 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 08.11.2021
do 14.12.2021
.pdf 697 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 06.09.2021
do 07.11.2021
.pdf 707 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Perspektiv od 03.04.2024 .pdf 234 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Perspektiv od 18.09.2023 .pdf 234 kB
Poistenie k úverom na bývanie (k hypotekárnym úverom)
Informačný dokument pre poistenie k hypotekárnym úverom od 01.01.2019 .pdf 342 kb
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a poistenie úverov od 01.12.2014 .pdf 298 kB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov z úverov hypotekárneho typu pre fyzické osoby od 30.04.2020 .pdf 3,3 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov z úverov hypotekárneho typu pre fyzické osoby od 15.02.2016
do 30.04.2020
.pdf 3,0 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov z úverov hypotekárneho typu pre fyzické osoby od 01.12.2014
do 14.02.2016
.pdf 2,8 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov z úverov hypotekárneho typu pre fyzické osoby od 01.12.2012
do 30.11.2014
.pdf 2,7 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov z úverov hypotekárneho typu pre fyzické osoby od 10.02.2012
do 30.11.2012
.pdf 2,4 MB
Poistenie k spotrebiteľským úverom
Informačný dokument pre poistenie k spotrebiteľským úverom od 15.06.2023 .pdf 219 kb
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a poistenie úverov od 01.12.2014 .pdf 298 kB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov zo spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby od 30.04.2020 .pdf 3,7 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov zo spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby od 15.02.2016
do 29.04.2020
.pdf 3,4 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov zo spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby od 01.12.2014
do 14.02.2016
.pdf 3,3 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov zo spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby od 01.12.2012
do 30.11.2014
.pdf 3,1 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov zo spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby od 01.01.2010
do 30.11.2012
.pdf 3,0 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov zo spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby od 01.01.2009
do 31.12.2009
.pdf 2,8 MB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov zo spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby od 01.04.2008
do 31.12.2008
.pdf 2,7 MB
Poistenie k stavebným úverom
Informačný dokument pre poistenie k stavebným úverom od 01.01.2019 .pdf 341 kB
Poistná zmluva o poistení dlžníkov z medziúveru a stavebného úveru od 05.06.2007 .pdf 5 MB
Poistenia k ďalším bankovým produktom
Informačný dokument pre Poistenie pravidelných výdavkov od 09.05.2024 .pdf 246 kB
Informačný dokument pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.08.2022 .pdf 244 kB
Informačný dokument pre Poistenie pravidelných výdavkov do 31.07.2022 .pdf 242 kB
Poistné podmienky pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.08.2022 .pdf 289 kB
Poistné podmienky pre Poistenie pravidelných výdavkov do 31.07.2022 .pdf 161 kB
Poistná zmluva o Poistení pravidelných výdavkov od 09.05.2024 .pdf 4,5 MB
Poistná zmluva o Poistení pravidelných výdavkov od 01.08.2022 .pdf 1,9 MB
Informačný dokument pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 10.08.2021 .pdf 168 kb
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 10.08.2021 .pdf 194 kB
Poistná zmluva pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 10.08.2021 .pdf 2,1 MB
Zoznam predmetov poistenia pre predĺženú záruku od 10.08.2021  .pdf 586 kb

Ďalšie obchodné podmienky a dôležité dokumenty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Záznam o sprostredkovaní od 18.06.2024 .pdf 84 kB
Obchodné podmienky rámcovej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera od 01.07.2009 .pdf 43,1 kB
Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o obchodoch s vybranými druhmi cenných papierov a o ich úschove a správe od 23.06.2011 .pdf 147 kB
Postup pri vybavovaní sťažností od 20.07.2023 .pdf 81 kB
Alternatívne riešenie podnetov spotrebiteľov Inštitútom ARS bez platnosti externý odkaz
Pravidlá a podmienky akcie „stavebná prémia od ČSOB“ - do 31.12.2019 do 30.04.2022 .pdf 196 kB
Pravidlá a podmienky akcie „stavebná prémia od ČSOB“ - do 31.3.2020 do 30.04.2022 .pdf 227 kB
Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe bez platnosti .pdf 332 kB
Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe (EN) bez platnosti .pdf 334 kB
Obchodné podmienky - Bezpečnostné schránky od 15.08.2023 .pdf 171 kB
Štatút súťaže - Vydajte sa na cestu ku krajšiemu bývaniu od 12.08.2020 .pdf 123 kB

 

Sadzobníky poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.01.2024 .pdf 486 kB
Dodatok č. 1 k Sadzobníku pre fyzické osoby od 09.05.2024 .pdf 210 kB
Dodatok č. 2 k Sadzobníku pre fyzické osoby od 13.05.2024 .pdf 163 kB
Sadzobník pre ČSOB Smart účet od 01.09.2022 .pdf 107 kB
Sadzobník pre ČSOB Smart účet Plus a Premium od 09.05.2024 .pdf 65 kB
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2024 .pdf 244 kB
Dodatok č.1 k Sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby od 09.05.2024 .pdf 81 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.01.2024 .pdf 199 kB
Sadzobník poplatkov pre akceptáciu kariet od 01.07.2023 .pdf 111 kB

Investičné poradenstvo a Cenné papiere

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.09.2023 .pdf 133 kB
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.01.2024 .pdf 133 kB
Zmeny v Sadzobníku pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.01.2024 .pdf 77 kB

ČSOB Poisťovňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník životného poistenia od 01.10.2013 .pdf 266 kB
Sadzobník pre Perspektiv - PZ od 18.9.2023 vrátane od 18.09.2023 .pdf 90 kB
Sadzobník pre ČSOB Optimum a ČSOB Invest od 18.09.2023 .pdf 83 kB
Sadzobník pre Invest Mix od 18.09.2023 .pdf 93 kB
Sadzobník pre Investia Life od 18.09.2023 .pdf 81 kB
Sadzobník pre Junior Mix od 18.09.2023 .pdf 93 kB
Sadzobník pre Kompakt Life od 18.09.2023 .pdf 85 kB
Sadzobník pre Perpektiv - PZ do 31.12.2020 od 01.01.2016 .pdf 70 kB
Sadzobník pre Vario od 18.09.2023 .pdf 99 kB
Sadzobník pre Vital - PZ od 8.9.2023 vrátane od 08.09.2013 .pdf 88 kB
Sadzobník pre Vital - PZ do 7.9.2023 vrátane od 04.11.2019 .pdf 67 kB
Sadzobník pre Prolife od 18.09.2023 .pdf 86 kB
Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia od 04.02.2019 .pdf 335 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2024 .pdf 77 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2023 .pdf 77 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2022 .pdf 75 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.04.2021 .pdf 50 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2021 .pdf 50 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2020 .pdf 70 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2019 .pdf 46 kB

Stavebné sporenie

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.03.2019 .pdf 115 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 27.03.2017 .pdf 103 kB

Zmeny v sadzobníkoch poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.01.2024 .pdf 163 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.09.2023 .pdf 171 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.01.2023 .pdf 117 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.03.2022 .pdf 115 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.07.2021 .pdf 92 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2024 .pdf 103 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2023 .pdf 168 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2023 .pdf 115 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.03.2022 .pdf 101 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.07.2021 .pdf 105 kB

 

Fyzické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady od 01.07.2024 .pdf 108 kB
Devízové vklady od 01.05.2023 .pdf 72 kB
Nepredávané vklady od 01.02.2024 .pdf 75 kB
Nepredávané vklady od 13.05.2024 .pdf 140 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery od 09.05.2024 .pdf 142 kB
Nepredávané úvery od 01.01.2024 .pdf 83 kB
Úvery v cudzej mene od 26.04.2016 .pdf 80 kB

Podnikatelia a Právnické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady od 15.06.2023 .pdf 89 kB
Devízové vklady od 01.07.2022 .pdf 82 kB
Nepredávané vklady od 15.01.2018 .pdf 70 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery od 01.11.2023 .pdf 104 kB
Nepredávané úvery od 24.10.2016 .pdf 22 kB

Trhové sadzby

Názov
EURIBOR
Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (hlavné refinančné operácie)

Stavebné sporenie

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Typy sporenia pre občanov od 15.02.2021 .pdf 110 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 89 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2020 .pdf 71 kB
Úrokové sadzby od 20.03.2023 .pdf 119 kB

 

Úvery

Názov Formát Veľkosť
Potvrdenie o výške príjmu .pdf 126 kB
Employer‘s Confirmation .pdf 118 kB
Bestätigung des Arbeitgebers .pdf 131 kB
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o výške dane na základe daňového priznania k dani z príjmov pre FO / PO .pdf 28 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2022_2023 – právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2022_2023 – fyzická osoba .pdf 527 kB

Platobné operácie

Názov Formát Veľkosť
SEPA platby
SEPA platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 51 kB
SEPA platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 733 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 62 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – vzor .pdf 709 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 96 kB
SEPA trvalý platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zadanie - vzor .pdf 701 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zmena - vzor .pdf 677 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zrušenie - vzor .pdf 670 kB
SEPA inkasá
Súhlas so SEPA inkasom – tlačivo na vyplnenie .pdf 111 kB
Súhlas so SEPA inkasom - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Súhlas so SEPA inkasom – vzor .pdf 1,25 MB
Cezhraničné platby
Cezhraničný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 78 kB
Cezhraničný platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor .pdf 1,02 MB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor pre menu RUB .pdf 369 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – tlačivo na vyplnenie .pdf 30 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – vzor .pdf 356 kB
Presun platobného účtu – switching code
Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená .pdf 781 kB
Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená .pdf 1,13 MB
Údaje pre príjemcu o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na inkaso .pdf 1,20 MB
Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na úhradu .pdf 704 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Formát Veľkosť
Dotazník pre inštaláciu a podmienky .doc 196 kB
Questionnaire for installation of MultiCash24 - Qtri s.r.o. .doc 196 kB

Poistenie

Názov Formát Veľkosť
Správa o nehode .pdf 320 kB
Žiadosť o technickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 154 kB
Žiadosť o netechnickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 145 kB
Oznámenie poistnej udalosti - cestovné poistenie .pdf 40 kB
Oznámenie poistnej udalosti – trvalé následky/trvalé telesné poškodenie .pdf 167 kB
Oznámenie poistnej udalosti – denné odškodné/hospitalizácia z dôvodu úrazu/zrýchlené plnenie úrazu .pdf 101 kB
Oznámenie poistnej udalosti – hospitalizácia z dôvodu choroby .pdf 92 kB
Oznámenie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť .pdf 95 kB
Oznámenie poistnej udalosti – vážna choroba .pdf 157 kB
Oznámenie poistnej udalosti – chirurgický zákrok .pdf 96 kB
Identifikácia príjemcu plnenia .pdf 82 kB
Potvrdenie zamestnávateľa o priemernej výške mesačného príjmu .pdf 177 kB
Uplatnenie nároku poškodeného z PZP (casco regres) .pdf 56 kB
Uplatnenie poisteného na náhradu škody - majetok .pdf 102 kB

 

Banka

Poisťovňa

Lízing