Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

  • Obchodné a poistné podmienky
  • Sadzobníky poplatkov
  • Úrokové sadzby
  • Tlačivá
  • Letáky
  • Návody a software

ČSOB Banka

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.07.2020 .pdf 498 kB
Všeobecné obchodné podmienky od 01.03.2020 .pdf 494 kB
Reklamačný poriadok ČSOB od 01.09.2020 .docx 253 kB
Reklamačný poriadok od 13.01.2018 .pdf 394 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 25.05.2020 .pdf 126 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 10.03.2017 .pdf 104 kB
Cut-off times for payment transactions from 25.05.2020 .pdf 143 kB
Cut-off times for payment transactions from 10.03.2017 .pdf 101 kB
Embargo politika ČSOB Finančnej skupiny od 15.11.2018 .pdf 91 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 02.11.2020 .pdf 845 kB
Obchodovanie na finančných trhoch do 01.11.2020 .pdf 853 kB
Navrhované zmeny - Obchodovanie na finančých trhoch od 30.09.2020 .pdf 451 kB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok od 01.05.2016 .pdf 216 kB
Terms and Conditions for Bank Correspondents from 01.02.2020 .pdf 121 kB
Obchodné podmienky pre vyporiadanie obchodov a správu cenných papierov od 02.12.2019 .pdf 267 kB
Pravidlá trhov cenných papierov od 03.02.2020 .pdf 405 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery na bývanie od 01.06.2020 .pdf 257 kB
Úvery na bývanie do 31.05.2020 .pdf 348 kB
Postup pre poskytovanie úverov na bývanie od 21.03.2016 .pdf 222 kB
Spotrebiteľské úvery od 01.03.2016 .pdf 284 kB
Úverové obchodné podmienky od 01.01.2020 .pdf 558 kB
Credit business terms and conditions from 01.01.2020 .pdf 490 kB
Kreditná karta od 01.09.2020 .pdf 192 kB
Kreditná karta od 01.01.2019 .pdf 552 kB
Credit Card from 01.09.2020 .pdf 138 kB
Credit Card from 01.01.2019 .pdf 495 kB

Účty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky
Bežný účet od 01.01.2019 .pdf 277 kB
Balíky pre deti, študentov a mladých (Študentský účet FUN a Detský účet Sloník) od 01.09.2020 .pdf 154 kB
Povolené prečerpanie bežného účtu od 01.01.2019 .pdf 148 kB
Sporiace účty pre fyzické osoby od 01.02.2020 .pdf 176 kB
Sporiaci účet Benefit konto a Sporiaci účet Depozit pre podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2018 .pdf 334 kB
Depozitné účty (vedené v systéme IBIS) od 18.03.2017 .pdf 154 kB
Terminovaný vklad od 01.09.2018 .pdf 367 kB
Cezhraničné zriaďovanie platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 64 kB
Presun platobného účtu od 15.03.2016 .pdf 79 kB
Ďalšie dôležité dokumenty k účtom
Informácie o poplatkoch - Základný bankový produkt od 01.09.2020 .pdf 125 kB
Informácie o poplatkoch - Bežný účet od 01.09.2020 .pdf 124 kB
Informácie o poplatkoch - účet Pohoda od 01.09.2020 .pdf 124 kB
Informácie o poplatkoch - účet Extra Pohoda od 01.01.2019 .pdf 248 kB
Informácie o poplatkoch - Študentský účet FUN od 05.09.2018 .pdf 175 kB
Informácie o poplatkoch - Detský balík Sloník od 01.09.2020 .pdf 130 kB
Informácie o poplatkoch - Osobitný účet dlžníka od 01.09.2020 .pdf 107 kB
Informácie o poplatkoch - Investičné konto od 05.09.2018 .pdf 172 kB
Informácie o poplatkoch - Privátne konto (EUR) od 01.03.2019 .pdf 246 kB
Informácie o poplatkoch - Privátne konto (USD) od 05.09.2018 .pdf 173 kB
Informácie o poplatkoch - Platobný účet so základnými funkciami od 01.09.2020 .pdf 127 kB
Slovník štandardizovanej terminológie bez platnosti .pdf 163 kB
Príklady výpočtu úrokov, poplatkov a sankcií pri jednotlivých depozitných produktoch ČSOB od 01.02.2020 .pdf 245 kB
Základný bankový produkt - informácie od 15.04.2019 .pdf 216 kB
Platobný účet so základnými funkciami - informácie od 15.04.2019 .pdf 218 kB

Investovanie

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 02.12.2019 .pdf 459 kB
Spoločný prevádzkový poriadok od 01.01.2020 .pdf 255 kB
Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 16.10.2020 .pdf 207 kB

Platobné karty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Podmienky pre Aplikácie tretích strán od 15.07.2020 .pdf 94 kB
Vydanie a používanie platobnej karty od 01.09.2020 .pdf 161 kB
Vydanie a používanie platobnej karty od 01.01.2019 .pdf 453 kB
Terms and conditions governing the issuance and use of debit payment cards from 01.09.2020 .pdf 115 kB
Terms and conditions governing the issuance and use of debit payment cards from 01.01.2019 .pdf 432 kB
Terms and conditions governing the issuance and use of business cards from 01.09.2020 .pdf 132 kB
Vydanie a používanie firemnej karty od 01.09.2020 .pdf 171 kB
Vydanie a používanie firemnej karty od 01.03.2020 .pdf 307 kB
Vydanie a používanie firemnej karty (English version) from 01.03.2020 .pdf 307 kB
Akceptácia platobných kariet od 15.10.2018 .pdf 229 kB
Acceptance of payment cards from 15.10.2018 .pdf 210 kB
Smartpay - Podmienky používania od 19.11.2018 .pdf 333 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Podmienky pre poskytovanie služby ČSOB SmartSlužby+ od 01.10.2020 .pdf 146 kB
Moja ČSOB a SmartBanking od 01.10.2020 .pdf 254 kB
Moja ČSOB a SmartBanking od 01.09.2020 .pdf 252 kB
Moja ČSOB and SmartBanking (English version) from 01.10.2020 .pdf 236 kB
Moja ČSOB and SmartBanking (English version) from 01.09.2020 .pdf 234 kB
Business Banking do 14.08.2020 .pdf 272 kB
Business Banking od 15.08.2020 .pdf 317 kB
Business Banking (English version) to 14.08.2020 .pdf 247 kB
Business Banking (English version) from 15.08.2020 .pdf 275 kB
Multicash 24 od 01.08.2017 .pdf 285 kB
MultiCash 24 (English version) from 01.08.2017 .pdf 364 kB
Inštalácia MultiCash 24 od 01.08.2017 .pdf 244 kB
Requirements for installation MultiCash 24 from 01.08.2017 .pdf 274 kB
Osobitné dojednania pre uzatváranie zmlúv na diaľku od 01.09.2020 .pdf 167 kB
Informácia pred uzavretím finančnej služby na diaľku od 01.08.2020 .pdf 207 kB
Podmienky pre poskytovanie a používanie služieb ČSOB API (PSD2) od 01.04.2019 .pdf 423 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Všeobecné obchodné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 01.03.2020 .pdf 184 kB
Reklamačný poriadok od 1.06.2018 .pdf 226 kB
Typy sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 85 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 89 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2020 .pdf 71 kB
Spôsoby preukazovania účelového použitia od 01.03.2019 .pdf 187 kB
Spôsoby poukazovania vkladov od 26.03.2019 .pdf 191 kB
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankách od 12.10.2011 .pdf 350 kB
Základné pojmy a údaje uvedené vo výpise z účtu od 01.01.2014 .pdf 2,99 MB
Možnosti účelového použitia finančných prostriedkov stavebného sporenia od 23.12.2014 .pdf 165 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úverové podmienky pre občanov od 21.03.2016 .pdf 710 kB
Úverové podmienky pre spotrebiteľské úvery od 21.03.2016 .pdf 732 kB
Úverové podmienky pre úvery na bývanie od 01.07.2020 .pdf 264 kB
Úrokové sadzby od 15.05.2020 .pdf 244 kB

ČSOB Poisťovňa

Všeobecné poistné podmienky

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Cestovné poistenie
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie od 01.06.2019 .pdf 690 kB
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie k platobným kartám od 01.06.2019 .pdf 915 kB
Poistenie auta
Všeobecné poistné podmienky - Povinné zmluvné poistenie od 18.06.2020 .pdf 232 kB
Zmluvné dojednania PZP od 18.06.2020 .pdf 154 kB
Havarijné poistenie (Auto partner) od 15.12.2019 .pdf 166 kB
Úrazové poistenie (Auto partner) od 01.01.2016 .pdf 57 kB
Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov od 01.01.2016 .pdf 48 kB
Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného od 01.01.2016 .pdf 47 kB
Podmienky a rozsah asistenčných služieb od 04.10.2014 .pdf 148 kB
Obchodné poistné podmienky k doplnkovým pripoisteniam k Povinnému zmluvnému poisteniu od 18.06.2020 .pdf 194 kB
Poistenie bývania
Všeobecné poistné podmienky od 01.06.2018 .pdf 130 kB
Zmluvné dojednania od 01.06.2018 .pdf 207 kB
Verejný prísľub od 01.03.2017 .pdf 348 kB
Ďalšie dokumenty ČSOB Poisťovne
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu ku kreditným kartám od 01.04.2020 .pdf 192 kB
Poistné podmienky pre Poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu k debetným platobným kartám - kampaň Účet s poistením od 01.10.2016 .pdf 1,30 MB
Úrazové poistenie (Pohoda, Pohoda Plus, Extra Pohoda, Detský účet Sloník) od 15.12.2015 .pdf 291 kB
Úrazové poistenie vodiča od 01.01.2019 .pdf 55 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie od 01.11.2019 .pdf 1,8 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie do 31.10.2019 .pdf 227 kB
Verejný prísľub Mediservis od 01.09.2018 .pdf 109 kB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie VITAL od 15.09.2020 .pdf 1,40 MB
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie a poistenie úverov od 01.12.2014 .pdf 298 kB
Cestovné poistenie k platobným kartám - ostatná zmluvná dokumentácia od 01.06.2019 .pdf 1,30 MB
Poistné podmienky pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.07.2019 .pdf 161 kB
Poistná zmluva pre Poistenie pravidelných výdavkov od 01.07.2019 .pdf 150 kB
Poistné podmienky pre Poistenie internetových rizík od 01.03.2019
do 30.4.2020
.pdf 344 kB
Poistné podmienky pre Poistenie internetových rizík od 01.05.2020 .pdf 343 kB
Predzmluvné informačné dokumenty k poistným produktom
Krátkodobé cestovné poistenie od 20.08.2020 .pdf 267 kb
Dlhodobé cestovné poistenie od 20.08.2020 .pdf 270 kb
Cestovné poistenie k platobným kartám od 01.01.2019 .pdf 272 kb
Povinné zmluvné poistenie od 20.08.2020 .pdf 407 kb
Havarijné poistenie (Auto partner) od 20.08.2020 .pdf 266 kb
Domos Kompakt – poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu od 20.08.2020 .pdf 298 kb
Predĺžená záruka a ochrana nákupu ku kreditným kartám od 01.04.2020 .pdf 167 kb
Úrazové poistenie k účtu ČSOB Extra Pohoda od 01.01.2019 .pdf 257 kb
Úrazové poistenie k ČSOB Detskému účtu Sloník od 01.01.2019 .pdf 262 kb
Úrazové poistenie vodiča od 20.08.2020 .pdf 262 kb
Poistenie k hypotekárnym úverom od 01.01.2019 .pdf 342 kb
Poistenie k spotrebným úverom od 01.01.2019 .pdf 345 kb
Poistenie k stavebným úverom od 01.01.2019 .pdf 341 kb
Poistenie pravidelných výdavkov od 01.09.2020 .pdf 239 kB
Poistenie Vital - balík Standard od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Extra od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Úraz od 01.10.2019 .pdf 56 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa komplexný bez platnosti .pdf 57 kB
Poistenie Vital - balík Dieťa úrazový bez platnosti .pdf 56 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario od 28.09.2020 .pdf 640 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vario Junior od 28.09.2020 .pdf 639 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Vital od 28.09.2020 .pdf 729 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Invest mix, Junior mix, Prolife, ČSOB Invest od 28.09.2020 .pdf 473 kB
Dokument s kľúčovými informáciami Kompakt Life od 28.09.2020 .pdf 668 kB

Ďalšie obchodné podmienky a dôležité dokumenty

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Obchodné podmienky rámcovej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera od 01.07.2009 .pdf 43,1 kB
Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o obchodoch s vybranými druhmi cenných papierov a o ich úschove a správe od 23.06.2011 .pdf 147 kB
Alternatívne riešenie podnetov spotrebiteľov Inštitútom ARS bez platnosti externý odkaz
Pravidlá a podmienky akcie „stavebná prémia od ČSOB“ - do 31.12.2019 do 30.4.2022 .pdf 196 kB
Pravidlá a podmienky akcie „stavebná prémia od ČSOB“ - do 31.3.2020 do 30.4.2022 .pdf 227 kB
Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe bez platnosti .pdf 332 kB
Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe (EN) bez platnosti .pdf 334 kB
Obchodné podmienky - Bezpečnostné schránky od 1.5.2020 .pdf 185 kB
Štatút súťaže - Vydajte sa na cestu ku krajšiemu bývaniu od 12.08.2020 .pdf 123 kB

 

Sadzobníky poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Dodatok č.1 k Sadzobníku poplatkov pre fyzické osoby - občanov od 01.01.2021 .pdf 85 kB
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.09.2020 .pdf 215 kB
Sadzobník pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2020 .pdf 222 kB
Dodatok č. 1 k sadzobníku pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2020 .pdf 75 kB
Dodatok č. 2 k sadzobníku pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby od 01.10.2020 .pdf 98 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.09.2020 .pdf 181 kB
Dodatok č. 1 k sadzobníku pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.10.2020 .pdf 87 kB
Sadzobník životného poistenia od 01.10.2013 .pdf 266 kB
Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia od 04.02.2019 .pdf 335 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2020 .pdf 70 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2019 .pdf 46 kB

Investičné poradenstvo a Cenné papiere

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 16.10.2020 .pdf 137 kB

ČSOB Poisťovňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2020 .pdf 70 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.01.2019 .pdf 46 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.03.2019 .pdf 115 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 27.03.2017 .pdf 103 kB

Zmeny v sadzobníkoch poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.09.2020 .pdf 153 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2020 .pdf 149 kB

 

Fyzické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady od 16.09.2020 .pdf 46 kB
Devízové vklady od 01.07.2020 .pdf 37 kB
Nepredávané vklady 01.09.2017 .pdf 76 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery od 01.07.2020 .pdf 81 kB
Nepredávané úvery 01.01.2020 .pdf 82 kB
Úvery v cudzej mene 26.04.2016 .pdf 80 kB

Podnikatelia a Právnické osoby

Vklady

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Eurové vklady od 15.7.2020 .pdf 82 kB
Devízové vklady 23.04.2020 .pdf 71 kB
Nepredávané vklady 15.01.2018 .pdf 70 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery od 24.10.2016 .pdf 126 kB
Nepredávané úvery od 24.10.2016 .pdf 22 kB

Trhové sadzby

Názov
Trhové úrokové sadzby (O/N BID)
EURIBOR
Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (hlavné refinančné operácie)

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Typy sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 85 kB
Dodatok k typom sporenia pre občanov od 01.01.2020 .pdf 89 kB
Typy sporenia pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2020 .pdf 71 kB
Úrokové sadzby od 15.05.2020 .pdf 244 kB

 

Úvery

Názov Formát Veľkosť
Potvrdenie o výške príjmu .pdf 126 kB
Employer‘s Confirmation .pdf 118 kB
Bestätigung des Arbeitgebers .pdf 131 kB
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o výške dane na základe daňového priznania k dani z príjmov pre FO / PO .pdf 28 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2016 - podnikateľ .pdf 292 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2017_2018 – podnikateľ .pdf 509 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2015 - právnická osoba .pdf 281 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2016 - právnická osoba .pdf 292 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2017_2018 – právnická osoba .pdf 300 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2018_2019 – vzor podnikateľ .pdf 519 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2018_2019 – vzor právnická osoba .pdf 509 kB
Potvrdenie o výške príjmu manžela / manželky pre potreby podnikateľského úveru .pdf 118 kB
Žiadosť o úver na bývanie .pdf 1,26 MB
Žiadosť o úver na bývanie EDS .pdf 1,01 MB

Platobné operácie

Názov Formát Veľkosť
SEPA platby
SEPA platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 51 kB
SEPA platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 733 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 62 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – vzor .pdf 709 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 96 kB
SEPA trvalý platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zadanie - vzor .pdf 701 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zmena - vzor .pdf 677 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – zrušenie - vzor .pdf 670 kB
SEPA inkasá
Súhlas so SEPA inkasom – tlačivo na vyplnenie .pdf 111 kB
Súhlas so SEPA inkasom - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Súhlas so SEPA inkasom – vzor .pdf 1,25 MB
Cezhraničné platby
Cezhraničný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 78 kB
Cezhraničný platobný príkaz - tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor .pdf 1,02 MB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor pre menu RUB .pdf 369 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – tlačivo na vyplnenie .pdf 30 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – vzor .pdf 356 kB
Presun platobného účtu – switching code
Žiadosť o presun platobného účtu - zjednodušená .pdf 781 kB
Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená .pdf 1,13 MB
Údaje pre príjemcu o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na inkaso .pdf 1,20 MB
Údaje pre platiteľa o platobnom účte spotrebiteľa na účely vykonávania platobných príkazov na úhradu .pdf 704 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Formát Veľkosť
Dotazník pre inštaláciu a podmienky .doc 196 kB
Questionnaire for installation of MultiCash24 - Qtri s.r.o. .doc 196 kB

Poistenie

Názov Formát Veľkosť
Správa o nehode .pdf 320 kB
Žiadosť o technickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 154 kB
Žiadosť o netechnickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 145 kB
Oznámenie poistnej udalosti - cestovné poistenie .pdf 40 kB
Oznámenie poistnej udalosti – trvalé následky/trvalé telesné poškodenie .pdf 167 kB
Oznámenie poistnej udalosti – denné odškodné/hospitalizácia z dôvodu úrazu/zrýchlené plnenie úrazu .pdf 101 kB
Oznámenie poistnej udalosti – hospitalizácia z dôvodu choroby .pdf 92 kB
Oznámenie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť .pdf 95 kB
Oznámenie poistnej udalosti – vážna choroba .pdf 157 kB
Oznámenie poistnej udalosti – chirurgický zákrok .pdf 96 kB
Identifikácia príjemcu plnenia .pdf 82 kB
Potvrdenie zamestnávateľa o priemernej výške mesačného príjmu .pdf 177 kB
Uplatnenie nároku poškodeného z PZP (casco regres) .pdf 56 kB
Uplatnenie poisteného na náhradu škody - majetok .pdf 97 kB

 

Banka

 
 
 

Poisťovňa


Stavebná sporiteľňa


Lízing