Etický kódex skupiny ČSOB

Etický kódex ponúka praktickú príručku, ako robíme veci v ČSOB. Vyjadruje základné princípy a očakávania pre správanie sa zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny. ČSOB Finančnou skupinou sa rozumie Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Leasing, a.s., a ČSOB Poisťovňa, a.s. Chceme byť aj naďalej referenčnou spoločnosťou a naďalej zohrávať pozitívnu rolu v spoločnosti. To znamená dosiahnuť dlhodobo udržateľnú rovnováhu medzi záujmami všetkých našich zainteresovaných strán: klientov, kolegov, akcionárov a spoločnosti ako celku.

 Etický kódex skupiny ČSOB

 Protikorupčné vyhlásenie ČSOB

 3a SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ externý Banka

 3a SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ externý Poisťovňa

 3b SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ externý Banka - EN

 3b SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ externý Poisťovňa - EN

 3h SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ FOP Banka

 3h SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ FOP Banka - EN

 3h SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ FOP ČSOB Poisťovňa

 3h SKRÁTENÉ VYHLÁSENIE konflikt záujmov dodávateľ FOP ČSOB Poisťovňa - EN