Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Etický kódex | ČSOB

Etický kódex skupiny ČSOB

Etický kódex ponúka praktickú príručku, ako robíme veci v ČSOB. Vyjadruje základné princípy a očakávania pre správanie sa zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny. ČSOB Finančnou skupinou sa rozumie Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., ČSOB Leasing, a.s., a ČSOB Poisťovňa, a.s. Chceme byť aj naďalej referenčnou spoločnosťou a naďalej zohrávať pozitívnu rolu v spoločnosti. To znamená dosiahnuť dlhodobo udržateľnú rovnováhu medzi záujmami všetkých našich zainteresovaných strán: klientov, kolegov, akcionárov a spoločnosti ako celku.

 Etický kódex skupiny ČSOB

 Protikorupčné vyhlásenie ČSOB