Vital – Rizikové životné poistenie

  • Komplexné rizikové životné poistenie pre všetky vekové kategórie
  • 10 % bonus k poistnému plneniu za absolvovanie preventívnej prehliadky alebo darovanie krvi
  • Môžete získať až 300 % poistné plnenie s pripoistením vážnych chorôb
  • Hypotekárny benefit – v prípade poistnej udalosti za vás zaplatíme až 6 splátok hypotéky (aj hypotéka mimo ČSOB) do výšky 3000 EUR

Zriadiť online

4 dôvody, prečo si zvoliť rizikové životné poistenie Vital

Až 750 % plnenie

v prípade trvalých
následkov úrazu

Kryjeme aj úrazy

spôsobné mikrospánkom
a nevoľnosťou

Zľava až 40 %

na rizikové životné
poistenie

Dvojnásobné plnenie

v prípade hospitalizácie
na JIS a ARO

Rizikové životné poistenie

Správne nastavené rizikové životné poistenie Vital finančne chráni vás aj vašich blízkych. V prípade nečakanej udalosti, ako je úraz, vážna choroba alebo dokonca smrť, poistenie uhradí základné náklady spojené s liečbou alebo pohrebom. Pomôže tiež splatiť úvery a hypotéky, čím udrží finančnú stabilitu vo vašej rodine.

Chcete zistiť, či je životné poistenie vhodné pre vás?

Otestujte sa pomocou 4 jednoduchých otázok

Chcem zistiť

Na čo môže slúžiť životné poistenie?

Zabezpečenie starostlivosti

Zabezpečíte si kvalitnú liečbu a plnohodnotnú profesionálnu starostlivosť, ak sa o seba nedokážete postarať. Vaši blízki nebudú musieť znášať finančnú záťaž.

Zachovanie životnej úrovne

Sebe a svojej rodine zabezpečíte rovnakú životnú úroveň aj v prípade zdravotných problémov.

Udržanie podnikania

Podnikanie často závisí od zdravia kľúčovej osoby (majiteľ, konateľ, zamestnanec), na ktorého sú naviazaní aj ďalší spolupracovníci, najmä v rodinnom podnikaní.

 

Nastavte si životné poistenie podľa seba

Rizikové životné poistenie si môžete jednoducho prispôsobiť podľa svojich potrieb:

V prípade vašej smrti zaistíte, že vaši blízki budú môcť vyplatiť zostávajúce úvery. Výška krytia bude časom automaticky klesať. Benefit: Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody (aj keď ste chodec alebo cyklista).

V prípade vašej smrti toto pripoistenie pomôže vašim blízkym prekonať ťažké obdobie. Tiež im pomôže s pokrytím pohrebných nákladov. Benefit: Dvojnásobné plnenie v prípade dopravnej nehody.

Aj menší úraz vám môže spôsobiť trvalé následky. Financie vám pomôžu zaplatiť zdravotné pomôcky spojené s liečením úrazu. Poistné plnenie vyplatíme až do 750 % z poistnej sumy.

Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov úrazu

Vďaka rozdeleniu do 3 nezávislých skupín, nádorové, srdcovo-cievne a ostatné diagnózy, vám v prípade poistnej udalosti pripoistenie nezaniká, ale pokračuje s ostatnými skupinami, čím môžete získať až 300 % plnenie. V prípade vážnej choroby vám vyplatíme poistné plnenie, ktoré vám pokryje každodenné výdavky aj výdavky na liečbu.

Tabuľka vážnych chorôb pre dospelých

Vďaka vyplatenému poistnému plneniu si budete môcť zaobstarať kvalitné zdravotné pomôcky, alebo prispôsobiť bývanie. Invaliditu priznanú Sociálnou poisťovňou znova neprehodnocujeme.

Vďaka pripoisteniu hospitalizácie si môžete dovoliť zaplatiť napríklad nadštandardnú liečbu. Dvojnásobok poistného plnenia získate v prípade hospitalizácie na oddelení intenzívnej starostlivosti alebo neodkladnej operácie (JIS/ARO).

Poslúži ako náhrada príjmu, ak vám vaša práceneschopnosť znemožní pracovať na obdobie dlhšie ako 29 dní podľa zvoleného variantu.

Aj menej závažný úraz vám môže znemožniť pracovať. Od 13. dňa liečby spätne vám vyplatíme dennú dávku.

Tabuľka pre hodnotenie denného odškodného

V prípade, že budete potrebovať chirurgický zákrok, môžete si z poistného plnenia zaplatiť nadštandardnú starostlivosť či rehabilitáciu.

Tabuľka chirurgických zákrokov

Poistné plnenie vyplatíme ešte počas trvania liečenia podľa tabuľky pre hodnotenie úrazu so zrýchleným plnením. A tým budete mať financie hneď k dispozícii.

Tabuľka úrazu so zrýchleným plnením

Získajte DNA Complex test k životnému poisteniu Vital

Zriaďte si životné poistenie Vital online v min. hodnote 25 EUR/mesačne alebo detské životné poistenie v min. hodnote 15 EUR/mesačne a získajte DNA Complex test od DNA ERA v hodnote 349 EUR.

Vďaka DNA analýze môžete zistiť viac ako 120 genetických predispozícií, ktoré sa týkajú zdravia, výživy, intolerancií, športového profilu a statusu prenášača. Odber vzorky je jednoduchý a bezbolestný. Získajte personalizované odporúčania pre zdravšiu budúcnosť vás a vašich blízkych.

 

Benefity

Odmeňujeme zodpovedných

Záleží nám na vašom zdraví, preto odmeníme každého, kto sa aktívne stará o svoje zdravie a zdravie blízkych.

Ak absolvujete preventívnu prehliadku u všeobecného lekára (v posledných 3 rokoch pred poistnou udalosťou) alebo ste darcom krvi (v posledných 2 rokoch pred poistnou udalosťou), ČSOB Poisťovňa vám vyplatí zvýšené poistné plnenie o 10 % vo vybraných pripoisteniach.

Benefit platí pri pripoisteniach: Chirurgický zákrok, Hospitalizácia následkom choroby alebo úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu, Vážnej choroby, Invalidita.

Jedinečný hypotekárny benefit

Hypotéka je veľký finančný záväzok a hlavný impulz k uzavretiu životného poistenia.

Ak dôjde k poistnej udalosti, ČSOB Poisťovňa vám pomôže nad rámec plnenia dohodnutého v poistnej zmluve. Poisťovňa vyplatí navyše 6 hypotekárnych splátok do maximálnej výšky 3 000 EUR v prípade vážnej choroby alebo úmrtia.
Pri vyplatení benefitu rozhoduje, či máte hypotéku v čase poistnej udalosti, nie pri uzatváraní poistenia. Platí pre hypotéku v ľubovoľnej banke v SR.

Bez rizikových skupín

Rizikové skupiny sú v našom životnom poistení minulosťou. Cena základného poistného krytia je férová a nezávisí od povolania alebo športu, ktorému sa venujete.

Naše základné krytie zahŕňa všetky riziká bežného života bez ohľadu na to, či ste športovec alebo nie. V poistných podmienkach sme z poistného krytia vylúčili adrenalínové športy a nebezpečné povolania, pri ktorých vám v prípade úrazu nebude vyplatené poistné plnenie. Pri niektorých rizikových povolaniach a športoch však môžete využiť pripoistenie.

Poistenie hypotéky

Životné poistenie Vital môžete využiť ako náhradu poistenia hypotéky alebo spotrebného úveru. Vaši blízki tak budú môcť vyplatiť zostávajúce úvery.

Pripoistenia smrti, vážnej choroby a invalidity môžete využiť aj vo variante s klesajúcou poistnou sumou, čím ušetríte. Výška krytia bude časom automaticky klesať.

Poistiť sa môžete aj z pohodlia domova

Využite online proces v 4 jednoduchých krokoch. Nezaberie vám to viac ako 10 minút:

Vypočítate si cenu poistenia online

 

Vyplníte vaše osobné údaje

 

Uhradíte platbu za poistenie online alebo prevodom

 

Zmluvné dokumenty vám doručíme e-mailom

A je to! Všetky potrebné dokumenty vám pošleme na e-mail a vy sa tak nemusíte o nič starať. Poistenie bude platiť nasledujúci deň od uzavretia.

Asistenčná služba k poisteniu

Medifón a Mediservis môžete využiť non-stop na telefónnom čísle: +421 2 4445 0050

Pre uplatnenie nároku nahláste číslo vašej životnej poistnej zmluvy.

Medifón

Pripoistenie Medifón je asistenčná služba, ktorá zabezpečí informácie 24/7:

praktického lekára na telefóne

o pohotovostných službách a lekárňach, liekoch, zdravotníckych zariadeniach a iné medicínske informácie

o rehabilitačných zariadeniach na území SR

súvisiace s priznaním invalidity

informačno-právne poradenstvo

Mediservis

S pripoistením Mediservis získate nárok na služby Medifón rozšírené o:

návštevu praktického lekára v domácnosti

domácu zdravotnú starostlivosť – osobná návšteva zdravotnej sestry

preplatenie nákladov na rehabilitáciu do 200 EUR a zapožičanie rehabilitačných pomôcok do 50 EUR

možnosť požiadať o vypracovanie druhého lekárskeho názoru vybranými špecialistami z celého sveta až pri 92 diagnózach

dopravu do zdravotníckeho zariadenia a späť v prípade neplánovanej hospitalizácie

Často kladené otázky

Áno, plníme aj dennú dávku v prípade PN aj v tehotenstve. Uplatňujeme 9-mesačnú čakaciu lehotu.

Ak si poistenie prenesiete k nám, akceptujeme čakacie lehoty zo staršej poistnej zmluvy s porovnateľným rozsahom a poistnými sumami.

Psychiatrické diagnózy plníme v riziku hospitalizácia. Vo výlukách máme len diagnózy, ktoré priamo súvisia so závislosťou. V riziku práceneschopnosti máme psychiatrické diagnózy vo výlukách.

Životné poistenie slúži ako finančná pomoc v prípade neočakávaných životných udalostí klienta z dôvodu choroby alebo úrazu. Životné poistenie rozdeľujeme na rizikové, investičné a kapitálové. Môže byť platené jednorazovo alebo pravidelne v menších sumách.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a platí poistné. Poistený je osoba, na ktorej zdravie a život sa vzťahujú poistné riziká.

Žiadosť o vyplatenie poistného plnenia pri dožití podajte osobne v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo u svojho poistného poradcu.

Poistenie môžete vypovedať ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte podať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Výpoveď doručte v písomnej forme spolu s fotokópiou dokladu totožnosti. Scan alebo fotografiu podpísanej výpovede a dokladu totožnosti môžete poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. Viac informácii vám ochotne poskytneme prostredníctvom našej infolinky na čísle 0850 111 303.

Stala sa vám poistná udalosť - ako ďalej?

Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online.

Nahlásiť poistnú udalosť

Dokumenty k poisteniu

Najnovšie články