Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Odkup pohľadavok - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Odkup pohľadávok

  • možnosť ponúknuť odberateľom odloženú splatnosť

  • zlepšenie cash-flow


Parametre produktu

  • odkup pohľadávok so spätným postihom na postupcu pohľadávok,
  • odkupované pohľadávky môžu byť krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé, s jednorazovým alebo postupným splácaním,
  • po dodaní tovaru, predložení a akceptovaní dokumentov banka vyplatí klientovi odplatu,
  • pohľadávka je pri splatnosti splácaná odberateľom,
  • možnosť dodatočné poistenie pohľadávok Eximbankou SR.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777

Finančné trhy (zoznam obchodníkov)