Odkup pohľadávok – Faktoring

 • Ponúknite odberateľom odloženú splatnosť faktúr
 • Inkasujte faktúry ihneď
 • Preverte si bonitu a platobnú disciplínu nového odberateľa
 • Poistite si pohľadávky pred rizikom nezaplatenia
 • Zverte správu pohľadávok banke

Mám záujem o Faktoring

Parametre financovania

 • sídlo na území SR
 • s podnikateľskou činnosťou minimálne 12 mesiacov
 • nemá založené pohľadávky v iných bankách/spoločnostiach
 • výška financovania závisí od obchodného obratu podnikateľa alebo firmy
 • výška financovania je priamo úmerná predajom, zvyšovaním predaja rastie objem Vášho financovania
 • zabezpečenie: vyhlásenie ručiteľa a záložné právo na odkupované pohľadávky
 
 

Výhody Faktoringu

Zlepšuje sa platobná disciplína odberateľov, majú rešpekt pred faktoringovými spoločnosťami a nechcú sa dostať do registrov neplatičov

Neskúma sa spôsob použitia poskytnutých peňažných prostriedkov

Faktoring nie je úver, nevytvára záväzok v súvahe ani zaťažujúce aktíva

Lepšia kontrola tokov hotovosti v spoločnosti, uľahčuje to aj plánovanie

Zlepšujú sa finančné ukazovatele firmy, najmä likvidity

Konkurenčná výhoda, klient svojim odberateľom môže ponúknuť dlhšie lehoty splatnosti

Často kladené otázky

Faktoring je spôsob financovania, keď firma zmluvne postúpi svoje krátkodobé pohľadávky (faktúry) faktorovi (banke), najčastejšie so splatnosťou 30 až 120 dní.

Vďaka tomu bezprostredne po vystavení faktúry odberateľovi, získa firma od faktora 90 % finančných prostriedkov uvedených vo faktúre. Zvýšných 10% dostane firma až potom, keď uhradí odberateľ faktúru faktorovi.
Pre podnikateľov a firmy s ročným obchodným obratom nad 500 000 EUR s podnikateľskou činnosťou minimálne 12 mesiacov.
S využitím faktoringu už nemusíte mať starosti s dlhou splatnosťou faktúr, viete sa dostať k svojim peniazom okamžite.
Štandardne výška prevádzkového financovania by mala predstavovať cca 20% ročného obratu klienta. Cez faktoring sa viete dostať aj k vyššiemu financovaniu, za predpokladu, že máte bonitných odberateľov. Faktoringové financovanie sa dá „nastaviť“ aj na výškach zákaziek a obratov, ktoré dosiahnete v budúcnosti.
Pohľadávky musia byť v lehote splatnosti. Financujeme pohľadávky voči slovenským, ako aj zahraničným odberateľom so sídlom v Európskej Únii. Obmedzenie sa týka financovania obcí/miest a projektov financovaných z eurofondov.

Kontaktný formulár

Predtým, ako vás budeme telefonicky kontaktovať, je potrebné uviesť základné informácie, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše potreby. Vďaka vyplnenému formuláru vám ušijeme nezáväznú ponuku presne na mieru vášho podnikania.

 

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.


 

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.