Cestovné poistenie

Zriadiť online

Krátkodobé cestovné poistenie

Poistenie na dovolenku, predĺžený víkend, lyžovačku, nákupy v zahraničí. Kamkoľvek sa chystáte, chcete si vždy priniesť len pozitívne spomienky. Krátkodobé cestovné poistenie preto kryje riziká spojené s jednorazovou cestou do zahraničia.

Čo získate s produktom

 

poistenie liečebných nákladov až do výšky

 

platnosť od zaplatenia

 

cena za deň už od

 • kombinácia pripoistení podľa vlastného výberu
 • bežné športy na rekreačnej úrovni bez príplatku (napr. beh, cyklistika, plávanie, turisitika rekreačné lyžovanie a snowboarding)
 • možnosť poistiť na jednu zmluvu až 50 osôb,
 • zvýhodnená cena pre deti do 15 rokov.

Poistná ochrana

Základnou súčasťou poistenia je poistenie liečebných nákladov, ktoré pokrýva náklady vzniknuté v zahraničí v súvislosti s akútnym ochorením, úrazom alebo smrťou poisteného.

Výška poistnej sumy pre všetky poistné udalosti jednej poistenej osoby je 150 000 € alebo 300 000 € v závislosti od zvoleného rozsahu / balíka poistenia.

Vyberte si z troch variantov poistenia podľa rozsahu poistnej ochrany:

 • Základný - základné poistenie pre nenáročných cestovateľov.
 • Optimálny - oproti Základnému má tento balík vyšší limit liečebných nákladov a pripoistenie zodpovednosti za škodu
 • Prémiový - oproti Optimálnemu má tento balík navyšše pripoistenie batožiny

Pozrite si Prehľad poistných súm (limity poistného plnenia).

 
 

Dôležité informácie

Aktuálne informácie, ktoré je dôležité vedieť pred vycestovaním do zahraničia.

Dôležitá info pre lyžujúcich v Taliansku

Ako zriadiť poistenie online

Vypočítate cenu poistenia.

 

 

Vyplníte vaše osobné údaje.

 

 

Uhradíte platbu za poistné online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty vám doručíme e-mailom.

 

 

Pripoistenia, ktoré možno dojednať

Zvoľte si balík a pripoistenia k cestovnému poisteniu podľa toho, aké krytie potrebujete:

V prípade trvalých následkov po úraze vyplatíme poistenému zo sumy 20 000 € toľko percent, koľkým zodpovedá druh a rozsah trvalých následkov.
Napríklad ak bude rozsah trvalých následkov u poisteného 50 %, vyplatíme mu 10 000 €. V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatíme oprávnenej osobe sumu 10 000 €.

Ak spôsobíte inej osobe škodu na zdraví/na živote alebo poškodíte, zničíte, prípadne stratíte veci inej osoby, uhradíme nároky poškodenej osoby až do výšky poistnej sumy pre všetky poistné udalosti jednej poistenej osoby:
- škoda na zdraví alebo na živote vo výške 70 000 €,
- škoda na veci spôsobená jej poškodením, zničením alebo stratou vo výške 40 000 €.
Spoluúčasť poisteného je vo výške 3 %, min. však 20 €.

Pripoistenie kryje náklady, ktoré vzniknú poistenému:
- poškodením alebo zničením poistenej veci živelnou udalosťou,
- odcudzením poistenej veci alebo osobných dokladov krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.
Poistná suma 1 500 € sa vzťahuje na batožinu každej poistenej osoby. Spoluúčasť poisteného je vo výške 3 %, min. však 20 €.

Krytie nákladov na cestovné, ubytovanie, odtiahnutie alebo opravu vozidla, ktoré nesmie byť staršie ako 10 rokov, vzniknutých v dôsledku nehody, poruchy alebo krádeže vozidla v zahraničí.

Krytie nákladov na kúpu nevyhnutných vecí osobnej potreby (základné ošatenie, základné hygienické potreby, lieky a zdravotné pomôcky) pri oneskorení batožiny po prílete do zahraničia o viac ako 4 hodiny.

Krytie nákladov na kúpu nevyhnutných vecí (nevyhnutné ubytovanie, základné ošatenie, základné hygienické potreby a lieky) v prípade nepredvídanej udalosti pri zrušení alebo meškaní odletu o viac ako 12 hodín. Nevzťahuje sa na meškania spôsobené napr. štrajkom alebo ak poistený zmeškal let.

Krytie nákladov v prípade potrebnej právnej pomoci v zahraničí. Právna pomoc spočíva v právnom zastupovaní poistenej osoby, v preplatení súdnych poplatkov, v tlmočení a v zabezpečení ubytovania a dopravy poistenej osoby.

Krytie nákladov v prípade zrušenia zakúpenej cestovnej služby (ubytovanie, doprava, stravovacie služby, skipass, wellnes a pod., prípadne kombinácia týchto služieb) do maximálnej výšky poistnej sumy a vyčíslených storno poplatkov.


Pri vycestovaní do zahraničia vám odporúčame vziať si so sebou poistnú zmluvu, asistenčnú kartičku a poistné podmienky, ktorých súčasťou je aj tlačivo - oznámenie poistnej udalosti. Dokumenty Vám doručíme po uzatvorení cestovného poistenia. Pred odchodom do zahraničia si zistite aktuálne informácie o krajine do ktorej cestuje, pretože poistenie sa nevzťahuje na cesty, ak Ministerstvo zahraničných vecí SR oficiálne vyhlásilo, že neodporúča občanom cestovať alebo prechádzať štátom alebo oblasťou, v ktorej je zvýšené nebezpečenstvo.

Dlhodobé cestovné poistenie

Cestujete počas roka do zahraničia viackrát? Máme pre Vás dlhodobé cestovné poistenie. S ním môžete vycestovať až na 90 dní. Či už sú to jednodňové výlety, víkendové pobyty, dovolenky alebo dlhé cesty do vzdialených destinácií... Počet vašich vycestovaní je počas roka neobmedzený, takže sa ostáva už len zbaliť a vyraziť.

Čo získate s produktom

 

poistenie zásahu Horskej záchrannej služby v SR

 

poistenie na neobmedzený počet ciest

 

komplexné cestovné poistenie na dobu neurčitú

Poistná ochrana

Vyberte si zo štyroch variantov poistenia podľa požadovanej územnej platnosti a rozsahu poistnej ochrany:

 • Standard – základné poistenie pre nenáročných cestovateľov
 • Optimal – oproti Standardu má tento balík vyššie limity poistnej ochrany a poistenie trvalých následkov úrazu.
 • Exclusive – poistenie je určené pre náročnejších cestovateľov. Ponúka najkomplexnejšiu poistnú ochranu až na 90 dní pobytu v zahraničí.
 • Pre mladých – poistenie je určené pre mladých cestovateľov vo veku od 15 až 25 rokov. Dlžka krytia 180 dní je prispôsobená potrebám vycestovania na dlhšie napr. na štúdia alebo brigády do zahraničia.

Detailné informácie a poistné krytia jednotlivých variantov Dlhodobého cestovného poistenia si môžete pozrieť tu.

Dôležité informácie

Aktuálne informácie, ktoré je dôležité vedieť pred vycestovaním do zahraničia.

Dôležitá info pre lyžujúcich v Taliansku


Pri vycestovaní do zahraničia vám odporúčame vziať si so sebou poistnú zmluvu, asistenčnú kartičku a poistné podmienky, ktorých súčasťou je aj tlačivo - oznámenie poistnej udalosti. Dokumenty Vám doručíme po uzatvorení cestovného poistenia. Pred odchodom do zahraničia si zistite aktuálne informácie o krajine do ktorej cestuje, pretože poistenie sa nevzťahuje na cesty, ak Ministerstvo zahraničných vecí SR oficiálne vyhlásilo, že neodporúča občanom cestovať alebo prechádzať štátom alebo oblasťou, v ktorej je zvýšené nebezpečenstvo.

Cestovné poistenie k platobnej karte

Cestujete počas roka do zahraničia viackrát a máte platobnú kartu od ČSOB? Vďaka nej môžete na cestovné poistenie získať výhodnú zľavu alebo k účtu Extra Pohoda získate cestovné poistenie Standard bez poplatku. Počet ciest je počas roka neobmedzený s maximálnou dĺžkou jednej cesty 60 alebo 90 dní.

Čo získate s produktom

 

poistenie platné na celom svete

 

poplatok raz ročne z účtu

 

s balíkom Family nemusíte cestovať s držiteľom karty

 • poistenie zásahu Horskej záchrannej služby na území SR

Poistná ochrana

Vyberte si zo štyroch variantov poistenia podľa rozsahu poistnej ochrany a či chcete poistiť aj svoju rodinu:

 • Standard/Standard Family – základné poistenie pre nenáročných cestovateľov.
 • Exclusive/Exclusive Family – poistenie je určené pre náročnejších cestovateľov. Ponúka najkomplexnejšiu poistnú ochranu a až na 90 dní byť v zahraničí

Pri vycestovaní do zahraničia vám odporúčame vziať si so sebou poistnú zmluvu, asistenčnú kartičku a poistné podmienky, ktorých súčasťou je aj tlačivo - oznámenie poistnej udalosti. Dokumenty Vám doručíme po uzatvorení cestovného poistenia. Pred odchodom do zahraničia si zistite aktuálne informácie o krajine do ktorej cestuje, pretože poistenie sa nevzťahuje na cesty, ak Ministerstvo zahraničných vecí SR oficiálne vyhlásilo, že neodporúča občanom cestovať alebo prechádzať štátom alebo oblasťou, v ktorej je zvýšené nebezpečenstvo.

 

Asistenčná služba k poisteniu

Asistenčná služba je vám k dispozícii NONSTOP. Ak pri pobyte v zahraničí vznikne poistná udalosť, vždy kontaktujte Asistenčnú službu na telefónnom čísle:

+421 2 4445 0050

V prípade poistnej udalosti ihneď kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako sa vo vzniknutej situácii zachovať a zabezpečí vám:

 • odporučenie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, dohodnutie návštevy u lekára,
 • vyšetrenie a ošetrenie poisteného praktickým, prípadne odborným lekárom,
 • nákup liekov a liečebných pomôcok predpísaných lekárom,
 • zabezpečenie organizačnej pomoci pri poistných udalostiach z/zo:
  • zodpovednosti za spôsobenú škodu,
  • úrazového pripoistenia,
  • pripoistenia batožiny,
  • pripoistenia nadštandardných asistenčných služieb,
 • hospitalizáciu v odporučenom zariadení po nevyhnutnú dobu,
 • ak je potrebné, uhradenie nákladov za vás priamo lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu,
 • zaistenie kontaktu s vašimi rodinnými príslušníkmi, predanie odkazov zamestnávateľovi, prípadne obchodným partnerom,
 • zabezpečenie prevozu späť do SR, ak nemôžete zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok,
 • sprievod dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, ktoré zostalo pre hospitalizáciu rodiča bez dozoru, späť do SR,
 • prevoz telesných pozostatkov späť do miesta trvalého bydliska.

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby je AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.

Najčastejšie otázky

Cestovné poistenie nekryje prípadné škody, ak sa krajina, ktorú plánujete navštíviť, nachádza na zozname krajín, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča necestovať z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva. V krajinách, ktoré nie sú označené ako bezpečné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa poistná ochrana v cestovnom poistení bude vzťahovať na liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID-19, avšak maximálne do výšky 60 000 € vo všetkých krajinách bez ohľadu na ich rizikovosť. Uhradíme aj náklady na ubytovanie alebo cestu späť do vlasti v prípade nariadenej karantény. Viac sa dočítate vo verejnom prísľube.

Rozšírené krytie platí pre existujúcich aj nových klientov.

Prosíme, sledujte aktuálne cestovné odporúčania a oznamy vydané MZV SR, nájdete ich tu.

Liečebné náklady kryjú:

 • nevyhnutné lekárske ošetrenie, operáciu alebo diagnostiku
 • pobyt v nemocnici (hospitalizáciu)
 • lieky a liečebné pomôcky predpísané lekárom
 • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov do 200 €
 • prepravu do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • prepravu späť na územie Slovenskej republiky (repatriácia)
 • náklady na cestovanie a ubytovanie až pre 2 sprevádzajúce osoby v prípade hospitalizácie dieťaťa
 • prevoz dieťaťa späť na Slovensko v prípade ochorenia dospelého
 • prepravu vrtuľníkom, pokiaľ to stav poisteného vyžaduje
 • náklady na prepravu telesných pozostatkov späť na územie Slovenskej republiky

Pre poisteného nie, ale poistník musí byť starší ako 18 rokov.

Poistenie sa vzťahuje iba na osoby, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko na území SR.
Ak sa poistená osoba v čase uzavretia poistnej zmluvy nenachádza na území SR, poistenie je možné uzavrieť iba v prípade, ak sa novou poistnou zmluvou zabezpečuje kontinuita poistnej ochrany, t.j. ak nová poistná zmluva bezprostredne nadväzuje na inú poistnú zmluvu o cestovnom poistení u poisťovateľa, t.j. v ČSOB poisťovni.

V krajinách EÚ majú občania členských štátov EÚ nárok na lekársku starostlivosť v systéme verejného zdravotného poistenia za podmienok, za akých je poskytovaná občanom daného štátu.
Oprávňuje ich k tomu EPZP - Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC – European Health Insurance Card), ktorý na požiadanie vystaví klientovi jeho zdravotná poisťovňa.
Ak existuje v danom štáte za zdravotnú starostlivosť spoluúčasť (doplatok), musí ju poistený uhradiť v hotovosti a v rovnakej výške ako občan daného štátu. V každom štáte EÚ je iná výška spoluúčasti a v porovnaní so Slovenskom je väčšinou podstatne vyššia. Preto je užitočné uzavrieť si cestovné poistenie aj pri cestách do krajín EÚ. EPZP nekryje náklady na prevoz do SR, ani repatriáciu telesných pozostatkov.

Cestovné poistenie sa vzťahuje na zahraničné cesty začínajúce v Slovenskej republike. Môže ísť o turistické, študijné alebo pracovné cesty administratívneho a manažérskeho charakteru alebo aj o cesty, kde budete vykonávať rizikové činnosti a športy podľa toho, aký účel cesty si zvolíte pri uzatvorení poistenia.

Niektoré inštitúcie pred vycestovaním vyžadujú potvrdenie o platnom cestovnom poistení. Ak potvrdenie potrebujete, požiadajte o jeho vydanie v ktorejkoľvek pobočke našej banky alebo e-mailom na adrese poistovna@csob.sk

Je potrebné čo najskôr kontaktovať poisťovňu a dojednať si novú poistnú zmluvu telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby (poistníka) na Slovensku. Poistenie je takto možné predĺžiť maximálne o 10 dní.

Pozrite si možnosti nahlásenia poistnej udalosti a ktoré doklady je potrebné k nahláseniu predložiť.

Nie, nie sú poistené. Pri strate platobnej karty kontaktujte svoju banku.

Áno, ak sú všetci členovia rodiny uvedení na jednej poistnej zmluve a majú dojednané pripoistenie storno poplatkov.

Bežné športy na rekreačnej úrovni sú zahrnuté v základnom poistení (lyžovanie a snowboardning na vyznačených tratiach, šnorchlovanie, plávanie, bežkovanie, turistika a pod.). Nie je potrebné pripoistiť si ich.

Ošetrenie zubov je kryté iba v akútnych prípadoch, ak dôvodom nie je zanedbaná starostlivosť. Poisťovňa je oprávnená žiadať doklad o absolvovaní preventívnej zubnej prehliadky.

Áno, ale iba do 26.týždňa. Pôrod je vo výluke.

Áno, avšak musia byť skryté z dohľadu v riadne uzamknutom aute.

Nie je. Krytá je len zodpovednosť z občianskeho života napr. plnenie nárokov po zrážke lyžiarov v zahraničí a pod.

Poistné udalosti, ktoré vznikli v takejto súvislosti, nekryjeme.

Akékoľvek poistné udalosti, ktoré vznikli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, sú všeobecne vylúčené z poistného krytia.

Pred začiatkom poistenia môže poistník ukončiť poistnú zmluvu na základe písomnej výpovede s tým, že výpoveď musí byť poisťovateľovi doručená najneskôr jeden deň pred dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Áno, pretože náklady spojené s takouto poistnou udalosťou (ubytovanie poistených, náklady na cestovné) budú preplatené iba tým spolujazdcom, ktorí mali uzatvorené aj toto pripoistenie.

Osobné motorové vozidlo môže byť vo vlastníctve alebo držbe aj inej osoby ako poisteného, ak poistený užíva vozidlo oprávnene so súhlasom vlastníka alebo držiteľa vozidla a MV bolo registrované v Slovenskej republike. Vozidlo nesmie byť staršie ako 10 rokov.

Prečítajte si blogy

Viac článkov
 
 

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka