Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Platobná karta - ČSOB

Platobná karta

Visa Classic

bezkontaktná
embosovaná karta

 

max. denný limit: 3 000 €


 

platnosť: 3 roky


 

 • zmena PIN cez bankomat

Debit MasterCard

bezkontaktná
embosovaná karta

 

max. denný limit: 3 000 €


 

platnosť: 3 roky


 

 • zmena PIN cez bankomat

Debit Gold MasterCard

bezkontaktná
embosovaná karta

 

max. denný limit: 5 000 €


 

platnosť: 3 roky


 

 • zmena PIN cez bankomat

Spoločné parametre kariet

 • nastavenie individuálneho limitu,
 • zabezpečená internetová platba,
 • nastavenie notifikačných SMS,
 • bezkontaktné platby u obchodníkov,
 • zmena PINu cez bankomat,
 • CashBack.

Cestovné poistenie k platobnej karte

 • bez vekového obmedzenia pre jednotlivcov aj rodiny,
 • platí v zahraničí a v slovenských horách,
 • dĺžka jednej cesty do zahraničia je nepretržite 60 alebo 90 dní.

Bezpečnosť platobnej karty

Informácie k strate, odcudzeniu, zablokovaniu karty, zabezpečenej internetovej platbe a reklamácii nájdete na stránke Blokácia a bezpečnosť platobnej karty.