Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Klientska zóna Moja ČSOB

 • online nákup bankových produktov,
 • detailný prehľad vašich účtov,
 • bežné platobné transakcie.
 • O klientskej zóne Moja ČSOB
 • Prihlásenie
 • Bezpečnosť

Spojili sme najpoužívanejšie funkcie pre správu financií a online nákup produktov v unikátnej klientskej zóne Moja ČSOB.

Správa financií

 • detailné informácie o vašich účtoch, úveroch a sporeniach s grafickým znázornením aktuálneho stavu,
 • história pohybov pre všetky vaše účty v jednej časovej línii,
 • realizácia bežných platobných transakcií (zadanie, opakovanie SEPA platby v mene EUR, úhrada splátky kreditnej karty),
 • zoznam trvalých príkazov.

Online nákup

 • založte si účet či sporenie alebo požiadajte o spotrebný úver alebo hypotéku online – to všetko bezpečne, v priebehu niekoľkých minút,
 • schránka vašich zmlúv s kompletnými informáciami o priebehu nákupného procesu,
 • ponuka pre vás osobne - produkty s individuálne stanovenými úrokovými sadzbami a úverovými limitmi.

Spravujte svoje financie

V klientskej zóne Moja ČSOB môžete svoje financie spravovať prehľadne a jednoducho. Prevedieme vás jednotlivými sekciami:

Moje financie

Moje financie

Prehľad zostatkov produktových kategórií – Účty, Úvery, Sporenie, Poistenie. Výberom kategórie si filtrujete príslušné produkty, ktoré sa zobrazia nižšie, v sekcii Moje produkty.

Moje produkty

Moje produkty

Základné informácie o vašich produktoch prehľadne na jednom mieste. Rýchlymi voľbami v podobe ikoniek sa pri jednotlivých produktoch dostanete napr. k platbe alebo pohybom na účte. Výberom produktu si zobrazíte detailné informácie.

Platba

Platba

Platbu môžete realizovať v mene EUR v rámci SEPA krajín. Zjednodušíte si ju využitím svojich existujúcich platobných partnerov alebo existujúcich vzorov pre celú platbu.

Najnovšie pohyby na účtoch

Najnovšie pohyby na účtoch

Majte neustály prehľad o pohyboch na vašich účtoch. Pohyby za uplynulé 3 mesiace pre všetky vaše účty nájdete prehľadne v jednej spoločnej časovej línii.

Detaily účtu

Detaily účtu

Podľa kategórie produktu poskytne sekcia Detail účtu všetky detailné informácie o produkte. Grafické znázornenie pohybov za posledný mesiac, ikony rýchlej voľby či zostatky na účte. Napr. pri bežnom účte grafické zobrazenie obsahuje príjmy a výdavky. Cez rýchlu voľbu máte možnosť zrealizovať platbu, zmeniť trvalé príkazy alebo zobraziť súhrnné informácie o účte. Taktiež tu nájdete disponibilný a aktuálny zostatok.

Pohyby na účte

Pohyby na účte

V sekcii Pohyby na účte nájdete údaje pre konkrétny účet, vrátane detailov transakcií. Môžete si prezrieť pohyby za posledných 18 mesiacov. Konkrétnu transakciu vyhľadáte pomocou fulltextového alebo rozšíreného vyhľadávania.


Nakupujte online

Nakupujte online

Nakupujte vybrané produkty bez návštevy pobočky, niekoľkými jednoduchými krokmi. V schránke Moje zmluvy nájdete všetky vaše zmluvy uzatvorené online a informácie o jednotlivých krokoch počas nákupného procesu.

 

Ako nakupovať online

1. Prihláste sa

Prihláste sa

Do klientskej zóny Moja ČSOB sa prihlásite pomocou vášho identifikačného čísla IPPID, PIN-u a autentifikačného zariadenia, podobne ako pri prihlasovaní pre ČSOB Internetbanking 24.

V prípade, že nie ste klientom ČSOB a máte záujem o hypotéku online, prihlasujete sa jednorazovým kódom zaslaným na vaše telefónne číslo.

2. Vyberte si produkt

Vyberte si produkt

Do klientskej zóny Moja V sekcii Moje produkty kliknite na ikonu „plus" pod názvom produktu. Následne prejdete k jeho kúpe.

3. Nastavte si detaily

Nastavte si detaily

Nastavte si individuálne parametre vybraného produktu, doplňte chýbajúce údaje a potvrďte váš záujem.

4. Elektronicky podpíšte vašu žiadosť

Elektronicky podpíšte vašu žiadosť

Pre dokončenie nákupu podpíšte vašu žiadosť elektronickým podpisom. O priebehu vybavovania vás budeme informovať notifikáciami na váš e-mail.

Kompletný priebeh zriadenia produktu nájdete v schránke Moje Zmluvy. Ak si zriaďujete produkt online po prvý krát, budete automaticky vyzvaný k elektronickému podpisu Rámcovej zmluvy o uzatváraní zmlúv na diaľku.

Som klient

 • zadajte identifikačné číslo IPPID a PIN,
 • kliknite na „Prihlásiť sa do Moja ČSOB",
 • overte prihlásenie pomocou autentifikačného zariadenia.

Nie som klient

 • ako neklient ČSOB banky máte možnosť požiadať o hypotéku online. Na prihlasovacej stránke si zvolíte možnosť „NIE SOM KLIENT“ a vpíšete svoje telefónne číslo, na ktoré vám bude zaslaný autentizačný kód.
 • ak máte záujem o niektorý z ďalších produktov, je nevyhnutné stať sa klientom banky a disponovať prístupom do Elektronického bankovníctva. Vyplňte kontaktný formulár a náš špecialista vás bude kontaktovať a spoločne si dohodnete stretnutie v pobočke.

Zablokovanie prístupu do Moja ČSOB

Zablokovanie všetkých služieb bankovníctva nastane, ak:

 • 3-krát po sebe nesprávne zadáte PIN alebo Heslo v službe ČSOB Linka 24,
 • 3-krát po sebe nesprávne zadáte PIN v službe ČSOB SmartBanking,
 • 5-krát po sebe nesprávne zadáte PIN v službe ČSOB Internetbanking 24,
 • 3-krát po sebe nesprávne zadáte PIN v službe Moja ČSOB.

Pre odblokovanie prístupu do Moja ČSOB je nutné dostaviť sa na ktorúkoľvek pobočku ČSOB alebo písomne splnomocniť inú osobu (na adresu Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava) v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.


Autentifikačné zariadenia

Autentifikačné zariadenie slúži na autentifikáciu (elektronické overenie totožnosti) a autorizáciu (elektronický podpis) v klientskej zóne Moja ČSOB a ČSOB Internetbanking 24. Vybrať si ho môžete v pobočke pri zriadení Elektronického bankovníctva.

Token pre mobil

S mobilnou aplikáciou sa prihlásite do Moja ČSOB a ČSOB Internetbanking 24 iba s vašim smartfónom. Vygeneruje vám jednorazový kód pre vašu autentifikáciu a autorizáciu. Aplikácia podporuje QR kódy teda údaje nemusíte vpisovať ručne. Zriadiť si ju môžete v pobočke kde dostanete všetky potrebné údaje. Dostupná je v Apple AppStore a Android Google Play.

Token zariadenie

S tokenom sa môžete jednoducho prihlásiť do klientskej zóny Moja ČSOB a ČSOB Internetbanking 24. Toto zariadenie vám vygeneruje jednorazový číselný kód potrebný pre vašu autentifikáciu a autorizáciu. Zriadiť si ju môžete v pobočke kde dostanete všetky potrebné údaje.

SMS notifikácia

So službou SMS notifikácia vám bude po prihlásení zaslaná SMS na vami zadané telefónne číslo, ktorá obsahuje deväťmiestny číselný kód. Ten slúži na autentizáciu a autorizáciu v klientskej zóne Moja CSOB a ČSOB Internetbanking 24. Kód je jednorazový a osobitne generovaný pre každé prihlásenie.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečná identifikácia

Vstup do klientskej zóny je zabezpečený viacfaktorovú identifikáciou. Zahŕňa autorizačné a autentifikačné zariadenia ako identifikačné číslo, PIN, token zariadenie, token pre mobil či SMS kľúč.

Automatické odhlásenie

Ak ste po prihlásení do Moja ČSOB viac ako 30 minút neaktívny, budete automaticky odhlásení. Toto opatrenie vás chráni pred zneužitím vášho účtu ak sa zabudnete odhlásiť.

Informačné SMS a emaily

Máte možnosť si zriadiť informačné SMS a emaily, ktoré vás budú informovať o zrealizovaných transakciách a pohyboch na vašich účtoch. Túto službu si môžete aktivovať v pobočke.

Ochrana osobných údajov

ČSOB sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. a dodržiava všetky s tým spojené práva a povinnosti pre ochranu spotrebiteľa.


Bezpečnostné odporúčania

K ochrane vašich financií môžete výraznou mierou prispieť aj vy dodržiavaním základných zásad bezpečnosti pri používaní Moja ČSOB.

Chráňte si heslo a PIN

 • nepoužívajte jednoduché alebo ľahko odvoditeľné heslo ako dátum narodenia, prezývka či kombinácie ako 12345 alebo 66666,
 • PIN a heslo nezaznamenávajte na rovnaké miesto ale bezpečne si ho uchovajte,
 • nepovoľujte ukladanie prihlasovacích údajov vo vašom prehliadači,
 • neposkytujte vaše osobné údaje, heslá a PIN kód formou e-mailu, ČSOB ich od vás nikdy nebude požadovať takouto formou.

Zabezpečte si počítač

 • pravidelne aktualizujte váš operačný systém,
 • používajte antivírusové programy,
 • pre prihlásenie používajte najnovšiu verziu prehliadača,
 • nesťahujete súbory z nedôveryhodných stránok a neotvárajte e-maily od neznámych adresátov.

Pozor na mobilný telefón a token

 • nenechávajte vaše zariadenia bez dozoru,
 • používajte antivírový program pre mobilný telefón,
 • vždy skontrolujte detaily platby ktorú potvrdzujete,
 • neotvárajte e-maily od neznámych adresátov.

Skontrolujte URL adresu Moja ČSOB