Stavebné sporenie

Ukončenie predaja produktov ČSOB stavebnej sporiteľne

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s (ďalej „ČSOB stavebná sporiteľňa“) nebude s účinnosťou od 1. júla 2022 ponúkať uzatváranie nových zmlúv o stavebnom sporení a nových zmlúv o medziúvere. Potreby klientov orientované na financovanie kúpy a rekonštrukcie bývania bude ČSOB Finančná skupina pokrývať svojimi štandardnými bankovými produktami prostredníctvom Československej obchodnej banky, a.s.

Existujúcich klientov ČSOB stavebnej sporiteľne sa táto zmena nijako nedotkne a na nastavení ich produktov sa nič nemení.

Obchodné rozhodnutie súvisí s výraznými zmenami na trhu stavebného sporenia, a to najmä z pohľadu jeho štátnej podpory, ako aj možnosti využitia takto našetrených finančných prostriedkov, v dôsledku ktorých sa ako najlepšie riešenie ukázalo poskytovanie produktov určených na zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov, resp. zabezpečovania bývania, výlučne prostredníctvom bankových produktov.

V tejto súvislosti si dovoľujeme ubezpečiť všetkých existujúcich klientov ČSOB stavebnej sporiteľne, že na už uzatvorené produkty, vrátane ich parametrov a podmienok, táto zmena nemá žiadny vplyv a nie je nutné z ich strany realizovať žiadne ďalšie kroky.

Všetky služby poskytované Vám ako existujúcim klientom ČSOB Stavebnej sporiteľne spojené so správou už uzatvorených produktov budú aj naďalej realizované na pobočkách ČSOB stavebnej sporiteľne.

Ziskajte zvýhodnenú úrokovú sadzbu na Sporiacom účte Depozit a pozrite si aj zaujímavé ponuky pre Termínované vklady.

Často kladené otázky

Základné princípy a výhody stavebného sporenia

 • produkt podporovaný štátom prostredníctvom štátnej prémie,
 • štátna prémia až 2,5 % z ročného vkladu, maximálne 70 €,
 • štátna prémia nepodlieha dani z príjmu, pripisuje sa raz ročne a môže ju získať každý po splnení podmienok zákona o stavebnom sporení,
 • bezpečná forma investovania finančných prostriedkov vďaka Zákonu o ochrane vkladov,

Vklady na účet

SEPA platba - bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín vrátane SR

Jednorazovo prevodným príkazom alebo trvalým príkazom pre pravidelné poukazovanie vkladov.

 • Číslo účtu príjemcu – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť úhrada pripísaná, v tvare IBAN (je uvedené vo výpise z účtu alebo je možné ho získať pomocou IBAN konvertora zadaním čísla účtu a výberom kódu banky 8170 – ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.),
 • názov účtu príjemcu – stavebný sporiteľ (povinné pri cezhraničnej SEPA platbe),
 • BIC kód je KBSPSKBX,
 • referencia platiteľa – voliteľný údaj, odporúčame uviesť vo variabilnom symbole číslo zmluvy stavebného sporiteľa.

 

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po spracovaní prevodného príkazu v banke.


Bezhotovostné cezhraničné platby

V prospech účtov k zmluvám o stavebnom sporení je možné poukazovať platby len v mene EUR z krajín mimo SEPA, pričom pre prípad tohto prevodu sú povinné údaje o príjemcovi aj o odosielateľovi.

Príjemca

 • číslo účtu príjemcu (stavebný sporiteľ ČSOB SP) v tvare IBAN,
 • názov účtu príjemcu (meno a priezvisko alebo názov stavebného sporiteľa),
 • BIC – swiftový kód banky: KBSPSKBX,
 • názov a adresa Stavebnej sporiteľne,
 • rodné číslo stavebného sporiteľa je možné uviesť v poli Remittance information.

Odosielateľ

 • účet odosielateľa, z ktorého je platba poukázaná v tvare IBAN,
 • názov tohto účtu,
 • BIC banky odosielateľa.

Výplaty z účtov

Bezhotovostný prevod

Bezhotovostne je možné výplatu z účtu zaslať:

 • SEPA platbou na účet v ČSOB alebo iných peňažných ústavoch v krajinách SEPA,
 • cezhraničnou platbou s údajmi potrebnými pre realizovanie prevodu,
 • urgentnou platbou v rámci eurozóny.

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám