Poistenie bývania – poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • výhodné online poistenie nehnuteľnosti a domácnosti na ochranu vášho majetku
 • jednoduché nahlásenie poistnej udalosti online
 • bezplatné nonstop asistenčné služby vrátane právnej asistencie

Chcem si poistiť bývanie

 

4 dôvody prečo si zvoliť naše poistenie

Komplexné poistenie

Poistite si nehnuteľnosť, domácnosť a zodpovednosť za škodu v jednom kroku online.

Poistenie home-office

Krytie v prípade poškodenia vecí od zamestnávateľa, ktoré využívate na prácu z domu. Je súčasťou poistenia obývanej domácnosti v balíkoch Štandard a Extra.

EKO bonus

V prípade, ak je váš poistený dom poškodený pri živelnej udalosti, za jeho ekologickú rekonštrukciu vám navyše vyplatíme sumu až do 10 000 Eur.

Pripoistenie zvieratka

Online si môžete pripoistiť aj liečbu vášho domáceho zvieratka v dôsledku úrazu.

Poistenie nehnuteľnosti

 • pre rodinné domy, byty, garáže či rekreačné objekty, ktoré sú spojené so zemou pevným základom a zahŕňa všetky stavebné súčasti,
 • zahŕňa všetky stavebné súčasti aj doposiaľ nedokončenej, rozostavanej stavby,
 • možnosťou výhodne pripoistiť aj vedľajšie budovy, exteriérový bazén, či okrasnú záhradu.

Poistenie domácnosti

 • spoľahlivé krytie zariadenia a vybavenosti vášho domova,
 • zahŕňa všetky hnuteľné veci od nábytku až po spotrebiče,
 • priamo v online kalkulačke si môžete pripoistiť aj liečbu a pohreb domáceho zvieratka v dôsledku úrazu alebo zodpovednosť za škodu (vytopenie suseda, a pod.)
 • s doplnkovým poistením si viete poistiť aj drahé veci.

}

Balíky poistnej ochrany pre poistenie bývania

Poistná ochrana

Klasik

Štandard

Extra

Živelná udalosť
Klasik
Štandard
Extra
Krádež, odcudzenie
Klasik
Štandard
Extra
Rozbitie skla
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia
Klasik
Štandard
Extra
Vandalizmus
Klasik
Štandard
Extra
Poškodenie, skrat elektromotorov
Klasik
Štandard
Extra
Úhrada nákladov za uniknutú vodu
Klasik
Štandard
Extra
Škody na vonkajšej fasáde spôsobené hmyzom, hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené stavebnou činnosťou cudzej osoby
Klasik
Štandard
Extra
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 €
Klasik
Štandard
Extra
Vyššie limity poistného plnenia
Klasik
Štandard
Extra
Poistné plnenie bez spoluúčasti
Klasik
Štandard
Extra
Základná asistenčná služba
Klasik
Štandard
Extra
Rozšírená asistenčná služba
Klasik
Štandard
Extra
 

 Porovnanie balíkov - Domos 2023 - B2C - obývané

 Porovnanie balíkov - Domos 2023 - B2C - neobývané

 

Čo potrebujem k zriadeniu?

Potrebujete poznať rozlohu (v m²) poisťovanej nehnuteľnosti alebo domácnosti.

Zariadenie s prístupom na internet.

 

Vaše bývanie si poistíte jednoducho a pohodlne online

 

Vypočítate si cenu poistenia.

 

 

Vyplníte údaje o nehnuteľnosti, domácnosti a vaše údaje.

 

 

Uhradíte platbu online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty dostanete e-mailom.

 

 
Tip pre Vás

Zaplaťte za tovar kreditnou kartou od ČSOB, automaticky a bezplatne predĺžite jeho záruku až o 18 mesiacov.

Chcem ČSOB kreditku

 
 

Voliteľné pripoistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Kryje škodu, ktorá bola spôsobená inej osobe a je za ňu zodpovedný poistený, prípadne škoda vznikla v súvislosti s vlastníctvom jeho nehnuteľnosti. Dobrým príkladom je napríklad únik vody, ktorý poškodil majetok susedov. Pripoistenie kryje aj škody spôsobené pri rekreačnom športe.

Poistenie nákladov na liečbu a pohreb zvieraťa

Kryje náklady na liečbu alebo pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku úrazu. Z praxe vieme, že zdravotná starostlivosť o zviera sa vie ľahko vyšplhať na vysoké sumy a preto u nás môžete poistiť psy, mačky, fretky, teráriové zvieratá, či okrasné a spevavé vtáky.

Poistenie okrasnej záhrady

Predmetom sú okrasné porasty a záhradná architektúra, na ktorej vznikne škoda v dôsledku živelnej udalosti, odcudzenia, vandalizmu a neúmyselného poškodenia stavebnou činnosťou inej osoby. Pripoistenie je obľúbené najmä u našich klientov, ktorí svojej záhrade venujú veľa času.

Poistenie exteriérového bazéna

Je určené pre prípad poškodenia alebo zničenia bazénu v exteriéri živelnou udalosťou. Vzťahuje sa na všetky druhy exteriérových bazénov a víriviek, ktoré sú pevne spojené so zemou s vlastným rozvodom vody. Zabezpečenie exteriéru je vhodné kvôli každoročnému nárastu živelných udalostí.

 

Príklady poistného plnenia

 
 
 
 
 
 
 

Asistenčná služba

 

Sme tu pre vás NONSTOP na telefónnom čísle: +421 2 444 500 50

Základné asistenčné služby vám zabezpečia:

 • pomoc pri nahlasovaní škodovej udalosti,
 • pracovníka technickej služby (plynára, elektrikára, vodoinštalatéra), organizáciu a úhradu nákladov pri havarijnej situácii,
 • zabezpečenie a preplatenie zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov,
 • právnu asistenciu,
 • cykloasistenciu – pomoc a úhradu nákladov, ak porucha/defekt bicykla/elektrobicykla spôsobí jeho nepojazdnosť.

Len s balíkom EXTRA získate navyše aj vyššie finančné plnenie v prípade škôd a rozšírené asistenčné služby:

 • pozáručné opravy domácich spotrebičov a zdrojov tepla,
 • IT asistencia,
 • upratovacie práce a dohľad nad nezabezpečnou budovou v prípade núdzovej situácie,
 • preprava poisteného na miesto náhradného ubytovania,
 • zabezpečenie dezinsekcie a deratizácie.
 

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.


Časté otázky

Stala sa vám škoda? Vyberte si spôsob, ako chcete nahlásiť poistnú udalosť:

 • online formulárom na nahlasovanie poistnej udalosti
 • telefonicky na čísle 0850 311 312 (zo SR) alebo +421 2 5966 6997 (zo zahraničia) v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

Po nahlásení poistnej udalosti vám príde potvrdzujúca SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy používajte pri následnej komunikácii s poisťovňou pri vybavovaní vašej poistnej udalosti.

Poistenie nehnuteľnosti

Predmetom poistenia môže byť byt, rodinný dom, rekreačná budova, vedľajšia budova, garáž. Poistenie zahŕňa aj príslušenstvo bytu a rodinného domu alebo rekreačnej budovy, stavebné súčasti budovy, malé mechanizmy, stavebný materiál počas výstavby, rekonštrukcie, vykonávania opravy, údržby budovy a elektromotory. Poistenie budovy zahŕňa všetky pevné súčasti, napr. okná, dvere, podlahy, sanitu, rozvody, vstavaný nábytok či presklené balkóny. Je možné pripoistiť exteriérový bazén a okrasnú záhradu.

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia je súbor hnuteľných vecí, tvoriaci zariadenie domácnosti a vecí, slúžiacich na jej prevádzku alebo uspokojovanie potrieb členov domácnosti, napr. nábytok, spotrebiče, elektronika, oblečenie, osobné veci, športové vybavenie, peniaze, ceniny a mnoho iných vecí, ktoré máte doma.

 • Miestom poistenia budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu v súvislosti s vlastníctvom / držbou nehnuteľnosti je adresa uvedená v poistnej zmluve na území Slovenskej republiky.
 • Miestom pripoistenia zodpovednosti fyzických osôb za škodu je geografické územie Európy.
 • Miestom pripoistenia liečby a pohrebu domáceho zvieraťa je geografické územie Európy.

Poistné podmienky k poisteniu nehnuteľnosti, domácnosti a doplnkovým pripoisteniam nájdete v časti Dôležité dokumenty.

Ak si poisťujete byt, zadávate podlahovú plochu. Ak si poisťujete dom, zadávate zastavanú plochu všetkých podlaží. Pri zadávaní plochy domu rozlišujete obývanú a neobývanú plochu. Obývanú plochu predstavuje aj balkón, lódžia či terasa. Plochu vedľa stojacich budov zadávate zvlášť. Patrí k ním aj plocha samostatne stojacej garáže.

Pri rozostavanom dome zadávate konečné rozmery, t.j., plochu, ktorú bude mať dom po dostavaní.

V prípade, ak sa bazén nachádza v interiéri, pripoistenie nie je potrebné. Je poistený v rámci budovy. Exteriérový bazén si vyžaduje samostatné pripoistenie. Samostatné pripoistenie je potrebné aj pre záhradný domček, ktorý má stavebné povolenie, a teda je samostatne stojacou vedľajšou budovou. Jeho rozmery uvediete v poistnej zmluve. Záhradný domček, postavený bez nutnosti stavebného povolenia, je automaticky poistený ako prislušenstvo rodinného domu. V rámci poistenia domu si môžete poistiť aj garáž.

V zmysle poistenia definujeme domácnosť ako súbor hnuteľných vecí, ktoré slúžia členom poistenej domácnosti. Čo to pre vás ako nájomcu znamená? Ak v prenajímanom byte vlastníte veci (nábytok, spotrebiče a pod.), domácnosť si poisťujete na sumu, ktorá je vo výške ich spoločnej hodnoty. Ak sa v byte nachádzajú aj veci prenajímateľa (majiteľa bytu), svoje veci by si mal taktiež poistiť v sume zodpovedajúcej ich spoločnej hodnote. Domácnosť si teda môžete poistiť aj v prípade, že nie ste majiteľom nehnuteľnosti. Podmienkou je, aby bola nehnuteľnosť skolaudovaná alebo má minimálne všetky potrebné revízne správy.

Áno, táto možnosť vám vzniká. Poisťovňa môže uhradiť náklady na primerané ubytovanie max. na 6 mesiacov a do max. sumy v balíku Štandard 1 000 € a balíku Extra 2 000 €.

Limit pre konkrétne asistenčné služby nájdete v príslušných poistných podmienkach, ktoré tvoria prílohu poistnej zmluvy. Napríklad: Limit na poskytnutie pomoci pri zabuchnutých dverách je v balíku Klasik a Štandard 150 €, v balíku Extra 300 €.

V prípade, že ste predali predali nehnuteľnosť, je potrebné doručiť do ČSOB Poisťovne výpoveď poistnej zmluvy a kópiu jedného z nasledujúcich dokumentov:

 • kúpna zmluva, podpísaná oboma zmluvnymi stranami, s dátumom podpisu,
 • darovacia zmluva,
 • potvrdený návrh na vklad do katastra,
 • list vlastníctva s novým vlastníkom a dátumom zmeny vlastníctva.

Kópie dokumentov môžete doručiť písomne - poštou na adresu ČSOB Poisťovňa a.s, Žižkova 11, 811 02 Bratislava, elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk alebo osobne, na ktorékoľvek obchodné miesto ČSOB Poisťovne.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu, na základe čoho jej vzniká povinnosť platiť poistné. Poistený je osoba, na ktorej majetok, zdravie alebo na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.

Povinnosť udržiavať predmet poistenia v dobrom technickom stave, dodržiavať technické a ďalšie normy, vrátane predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku a údržbu veci vzniká na základe legislatívy. O takto stanovených termínoch prehliadok a revízii informácie nezasielame. Informáciu vám poskytnú revízni technici daných zariadení.

Vinkulácia predstavuje obmedzenie práva na poistné plnenie v prospech tretej osoby - veriteľ, najčastejšie banka, od ktorej ste si vy ako klient poisťovne zobrali úver. Požiadate finančnú inštitúciu o vinkuláciu a tá ju potvrdí. V prípade vzniku škody, poistnej udalosti, poisťovňa najprv vysporiada pohľadávku finančnej inštitúcie, vyplatí zostatok dlhu a zvyšnú časť poistného plnenia poukáže vám.

Poistenie zrušíte vypovedaním zmluvy. Výpoveď poistnej zmluvy (ďalej PZ) môžete podať najneskôr 6 týždňov pred výročím uzatvorenia PZ, tzn. pred automatickým ročným zúčtovaním.

Výpoveď PZ, resp. podpísanú žiadosť o zrušenie PZ môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • v písomnej forme na adresu: ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava,
 • elektronicky zaslaním scanu alebo fotografie podpísanej výpovede na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk.

Viac informácii vám ochotne poskytneme na čísle 0850 111 303.

Variabilný symbol je zároveň číslom vašej poistnej zmluvy. Splátku poistného uhradíte jednoducho elektronicky platobnou kartou alebo cez kód na https://www.csob.sk/online-platba-poistneho.

Údaje môžete zmeniť u svojho sprostredkovateľa/obchodného zástupcu alebo prostredníctvom Infolinky Poisťovne na čísle 0850 111 303 alebo e-mailovej adrese poistovna@csob.sk.

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka

 

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám

Najnovšie články