Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Fondy EÚ - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Fondy EÚ

  • pre príjemcov nenávratného finančného príspevku

  • spolufinancovanie oprávnených aj neoprávnených výdavkov projektu


Výhody realizácie projektov využitím fondov EÚ

  • záväzný a nezáväzný úverový prísľub,
  • potvrdenie o disponovaní s finančnými prostriedkami,
  • preklenovací úver na platby nenávratného finančného príspevku (v prípade refundácie),
  • dlhodobý účelový úver na spolufinancovanie projektu (vrátane neoprávnených nákladov),
  • vedenie osobitného účtu pre prostriedky z fondov EÚ.

ČSOB má podpísané zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe v oblasti záložného práva s orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
pre Program rozvoja vidieka.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777

Finančné trhy (zoznam obchodníkov)