Kombi ponuka

  • lepší úrok na termínovanom vklade

  • spojenie sporenia a investovania

  • garantovaný výnos z terminovaného vkladu

3,00 % p.a.

 

O produkte

Vyberte si ľahšiu cestu k investovaniu

Rozdelením prostriedkov medzi bezpečný termínovaný vklad a investíciou do vybraných fondov môžete na termínovanom vklade teraz získať lepší úrok až 3,00 % p.a.


Termínovaný vklad

12-mesačný termínovaný vklad v EUR s úrokom 3,00 % p.a. Minimálny vklad je 500 EUR. Pomer rozdelenia finančných prostriedkov medzi termínovaný vklad a vybrané investičné produkty je 1:1.

Investičné produkty

Investovať môžete do fondov v mene EUR: ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f., ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f., ČSOB Rastový o.p.f., ČSOB Vyvážený o.p.f., ďalej fondy zo skupiny HORIZON zmiešané (Horizon 2030, Horizon 2035, Horizon Flexible Plan, Horizon KBC Defensive Balanced, Horizon KBC Dynamic Balanced), SIVEK Global Low Div.
Minimálna investícia je 500 EUR.


Veľkou výhodou Kombi ponuky je, že sporiaca zložka v rámci termínovaného vkladu má garantovaný výnos a investičná časť umožňuje zaujímavé zhodnotenie, ktoré je spravidla vyššie ako pri sporiacich produktoch.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Majiteľ Účtu, ktorý svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnom pomere: (i) polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500 EUR, vloží na svoj Účet s 12-mesačnou viazanosťou v mene EUR v termíne od 01.03.2023 do 30.06.2023 a zároveň (ii) druhú polovicu finančných prostriedkov, resp. prostriedky v rovnakej výške ako už vložený vklad na Účet (vrátane vstupného poplatku) investuje v rovnakom termíne v pobočkách Banky tak, že podá pokyn na nákup nasledujúcich Fondov v mene EUR: ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f., ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f., ČSOB Rastový o.p.f., ČSOB Vyvážený o.p.f., ďalej fondy zo skupiny HORIZON zmiešané (Horizon 2030, Horizon 2035, Horizon Flexible Plan, Horizon KBC Defensive Balanced, Horizon KBC Dynamic Balanced), Sivek Global Low Div. Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude mať oprávnený nárok na úročenie vkladu na Účte úrokovou sadzbou vo výške 3,00 % p.a. za prvé obdobie viazanosti vkladu, a to ku dňu založenia vkladu. Uvedené platí za predpokladu, že majiteľ Účtu nestornuje pokyn na nákup príslušného Fondu pred jeho vysporiadaním. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzba vkladu vo výške 0,01 % p.a., a to odo dňa kedy Banka zistí porušenie uvedených podmienok majiteľom Účtu. Termínovaný vklad na 12 mesiacov je možné uzatvoriť aj samostatne s úrokovou sadzbou 0,01% p.a. Investovať do fondov môžete aj osobitne, bez využitia Kombi ponuky, pričom informácie o nákladoch a poplatkoch príslušného fondu nájdete na https://www.csob.sk/podielove-fondy v dokumentoch Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám