Kombi ponuka

Sporenie, investovanie alebo poistenie? Rozhodnite sa pre kombináciu, ktorá spája výhody až troch finančných riešení do jedného. Využite 6-mesačný terminovaný vklad s garantovaným úrokom 3,5 % ročne a súčasne aj perspektívu na vyššie zhodnotenie vďaka investičnému životnému poisteniu s istým výnosom minimálne 4 % za celé obdobie.

Výhody Kombi ponuky

Nemusíte byť bohatý

Garantovaná úroková sadzba 3,5 % ročne na 6-mesačnom termínovanom vklade

 

Nemusíte byť expertom

Tretina vkladu aj s úrokom k dispozícii už po prvom roku

 

Limitovaná investičná príležitosť so 100 % garanciou vkladu a bonusom poistenia

 

Nemusíte byť bohatý

Jednoduché zriadenie v ktorejkoľvek pobočke ČSOB

 

Nakombinujte si bezpečné zhodnotenie

Investujte s poistením a súčasne sporte s garantovaným úrokom 3,5 % ročne na termínovanom vklade.

 

Prvú časť budete zhodnocovať na 6-mesačnom termínovanom vklade s úrokom 3,5 % ročne.

Druhú časť v hodnote dvojnásobku prvej časti budete zhodnocovať investovaním, navyše aj s bonusom poistenia.

 
Viac o podmienkach Kombi ponuky

Kombinácia k vyššiemu zhodnoteniu

Termínovaný vklad

  • 6-mesačná viazanosť
  • výška úrokovej sadzby počas celej doby sporenia je 3,5 % ročne
  • účet termínovaného vkladu je v mene EUR
  • minimálna výška pre vklad v rámci Kombi ponuky je 1 000 EUR

Investičné životné poistenie Perspektiv Plus

  • splatnosť produktu o 5 rokov a 3 mesiace
  • zaistenie investície pri splatnosti na úrovni 100 %
  • možnosť investovať do koša akcií 30 spoločností z celého sveta pôsobiacich v rôznych odvetviach
  • aj v prípade nepriaznivého vývoja na trhoch je istota výnosu minimálne 4 % (0,75 % ročne) pri splatnosti, pred odpočítaním alokačného poplatku a zdanením
  • poistenie pre prípad smrti a smrti následkom dopravnej nehody s trojnásobným plnením
  • minimálna výška investície je 2 000 EUR

Viac o životnom investičnom poistení Perspektiv Plus

 

Chcete sa posunúť od sporenia k investovaniu?

Ak máte dostatok voľných finančných prostriedkov, budujte si pravidelne svoje stabilné portfólio. Na úvod stačí pár desiatok eur mesačne jednoducho online v aplikácii ČSOB SmartBanking.

Chcem investovať pravidelne

 

Často kladené otázky

Pre aktuálnu Kombi ponuku je minimálna suma 3 000 EUR (v pomere 1 000 EUR na termínovaný vklad a 2 000 EUR do investičného produktu Perspektiv Plus).

Navýšenie investície nie je možné. Ak máte záujem zvýšiť svoj vklad a investíciu, je potrebné zriadiť ďalší termínovaný vklad alebo investičné poistenie Perspektiv Plus počas trvania ponuky, najneskôr do do 17.5.2024.

Zriadenie a vedenie termínovaného vkladu je bez poplatku. Podobne, ako sa pri investovaní do fondov zohľadňuje vstupný poplatok, tak pri poistení Perspektiv Plus sa zohľadňuje alokačný poplatok vo výške 1 % z jednorazového poistenia. Ak si ku Kombi ponuke zriadite investičný program (pravidelné investovanie), môžete získať znížený poplatok vo výške 0,5 % z jednorazového poistenia.

Kombi ponuka spája riešenie pre krátkodobé a dlhodobé zhodnotenie vašich financií. Termínovaný vklad je splatný už po 6 mesiacoch. Investičné životné poistenie Perspektiv Plus ponúka oproti iným produktom aj zaistenie, ktoré platí pri splatnosti o 5 rokov a 3 mesiace. V priebehu je možný predčasný odpredaj za aktuálnu cenu podielu a s výstupným poplatkom.

Investičné životné poistenie Perspektiv Plus výrazne uľahčuje proces v prípade neočakávanej udalosti. Poistné plnenie nie je súčasťou dedičského konania a je vyplatené oprávnenej osobe podľa zmluvy. Oprávnenou osobou môže byť ktokoľvek, koho si určíte (napr. manžel/manželka, partner/partnerka, dieťa či vnúča).

O termíne blížiacej sa splatnosti vás budeme informovať. Pri termínovanom vklade po 6 mesiacoch, pri investičnom životnom poistení Perspektiv Plus po 5 rokoch a 3 mesiacoch. Následne sa môžete rozhodnúť, ako ďalej investíciu spolu s výnosom využijete.

 

Najnovšie články

Viac článkov
 

Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu vzniká majiteľovi účtu ČSOB Termínovaný vklad so 6-mesačnou viazanosťou (ďalej len „ČSOB TV 6M“), ktorý si v termíne od 3. 4.2024 do 17. 5.2024 (počas upisovacieho obdobia alebo do vypredania emisie) súčasne so zriadením ČSOB TV 6M zriadi investičné životné poistenie Perspektiv Plus (ďalej len „ŽP“), pričom celkovú sumu vloženú do ČSOB TV 6M a ŽP rozloží v pomere 1:2 (najmenej 1 000 € v prospech ČSOB TV 6M a najmenej 2 000 € v prospech poistnej zmluvy ŽP). Za investovanie, ktoré je v zmysle zmluvy na ČSOB TV 6M podmienkou úročenia ČSOB TV 6M zvýhodnenou úrokovou sadzbou, sa považuje zriadenie ŽP podľa podmienok tejto časti prehľadu úrokových sadzieb, s vkladom sumy minimálne vo výške 2 000 €. Majiteľ účtu ČSOB TV 6M, ktorý splní uvedené podmienky zvýhodneného úročenia, bude mať nárok na úročenie vkladu na ČSOB TV 6M zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo výške 3,5 % p. a. za prvé obdobie viazanosti vkladu, a to ku dňu založenia vkladu. Úročenie zvýhodnenou úrokovou sadzbou platí zároveň za predpokladu, že majiteľ Účtu nezruší poistnú zmluvu ŽP do dňa začiatku poistenia. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok zvýhodneného úročenia je úroková sadzba ČSOB TV 6M vo výške 1,50 % p. a., a to odo dňa, keď Banka zistí porušenie uvedených podmienok zvýhodneného úročenia majiteľom účtu. Zmluvu na ČSOB TV 6M je možné uzatvoriť aj samostatne s úrokovou sadzbou 1,50 % p. a. Zriadiť si investičné životné poistenie Perspektiv je možné aj samostatne, pričom príslušné informácie (najmä informácie o nákladoch a poplatkoch PERSPEKTIV PLUS 2 – Svetový výber) nájdete na www.csob.sk/zivotne-poistenie/perspektiv-plus.