Vital – Investičné životné poistenie

  • Kombinácia benefitov rizikového životného poistenia a investičného sporenia
  • Možnosť výberu z investičných stratégií
  • Fondy od KBC Asset Managment s viac ako 70-ročnými skúsenosťami
  • Poistenie vhodné pre deti aj dospelých

Kontaktný formulár

4 dôvody, prečo si zvoliť investičné životné poistenie Vital

Nízky alokačný poplatok

za investovanie

Kombinácia kvalitného poistenia
s možnosťou investície

Investovanie už od 15 EUR

Zľava až 40 % na pripoistenia

Investičné životné poistenie

Získajte to najlepšie z oboch svetov s investičným životným poistením Vital. Naše investičné životné poistenie spája výhody rizikového životného poistenia a investovania do fondov od skúseného správcu KBC Asset Management. V prípade nečakanej udalosti, ako je úraz, vážna choroba alebo dokonca smrť, finančne zabezpečí vás a vašu rodinu. Investičné životné poistenie VITAL vám umožní investovať s nízkym alokačným poplatkom vo výške 3 %.

Ponuka investičného životného poistenia

Vyberte si jednu z
investičných stratégií

vyvážená

rastová

dynamická

Responsible Investing

KBC Renta
Eurorenta

70 %

45 %

25 %

 

KBC Equity
Fund World

30 %

25 %

30 %

Responsible Investing

KBC Equity Fund
We Care

0 %

15 %

20 %

 

KBC Equity Fund
Emerging Markets

0 %

15 %

25 %

Vyberte si jednu z
investičných stratégií

Responsible Investing

KBC Renta
Eurorenta

vyvážená

70 %

vlastná

45 %

dynamická

25 %

 

KBC Equity
Fund World

vyvážená

30 %

vlastná

25 %

dynamická

30 %

Responsible Investing

KBC Equity Fund
We Care

vyvážená

0 %

vlastná

15 %

dynamická

20 %

 

KBC Equity Fund
Emerging Markets

vyvážená

0 %

vlastná

15 %

dynamická

25 %

Viac informácií o jednotlivých fondoch nájdete na stránke: Vývoj podielových a investičných fondov

Prečítajte si dokument s kľúčovými informáciami pre investorov Vital.

Vyskladajte si
investičné poistenie

Investičné životné poistenie si môžete jednoducho vyskladať a prispôsobiť podľa svojich potrieb z množstva pripoistení. Pomôžu vám pri výpadku príjmu alebo zabezpečia vašich blízkych v prípade smrti.

Viac o pripoisteniach

Výhody investičného životného poistenia VITAL

Investovať môžete už od 15 EUR

Iba 3 % alokačný poplatok z investičnej časti poistného

Každý rok môžete zmeniť svoju stratégiu bezplatne

Možnosť kedykoľvek vložiť mimoriadny vklad v min. hodnote 50 EUR (alokačný poplatok 2 %)

2-krát ročne si môžete vybrať peniaze z investičného účtu

V prípade smrti alebo dožitia poisteného budú investované peniaze poslané priamo oprávnenej osobe, ktorú si klient určí sám

Benefity

Odmeňujeme zodpovedných

Záleží nám na vašom zdraví, preto odmeníme každého, kto sa aktívne stará o svoje zdravie a zdravie blízkych.

Ak absolvujete preventívnu prehliadku u všeobecného lekára (v posledných 3 rokoch pred poistnou udalosťou) alebo ste darcom krvi (v posledných 2 rokoch pred poistnou udalosťou), ČSOB Poisťovňa vám vyplatí zvýšené poistné plnenie o 10 % vo vybraných pripoisteniach.

Benefit platí pri pripoisteniach: Chirurgický zákrok, Hospitalizácia následkom choroby alebo úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu, Vážnej choroby, Invalidita.

Jedinečný hypotekárny benefit

Hypotéka je veľký finančný záväzok a hlavný impulz k uzavretiu životného poistenia.

Ak dôjde k poistnej udalosti, ČSOB Poisťovňa vám pomôže nad rámec plnenia dohodnutého v poistnej zmluve. Poisťovňa vyplatí navyše 6 hypotekárnych splátok do maximálnej výšky 3 000 EUR v prípade vážnej choroby alebo úmrtia.
Pri vyplatení benefitu rozhoduje či máte hypotéku v čase poistnej udalosti, nie pri uzatváraní poistenia. Platí pre hypotéku v ľubovoľnej banke v SR.

Bez rizikových skupín

Rizikové skupiny sú v našom životnom poistení minulosťou. Cena základného poistného krytia je férová a nezávisí od povolania alebo športu, ktorému sa venujete.

Naše základné krytie zahŕňa všetky riziká bežného života bez ohľadu na to, či ste športovec alebo nie. V poistných podmienkach sme z poistného krytia vylúčili adrenalínové športy a nebezpečné povolania, pri ktorých vám v prípade úrazu nebude vyplatené poistné plnenie. Pri niektorých rizikových povolaniach a športoch však môžete využiť pripoistenie.

Poistenie hypotéky

Životné poistenie Vital môžete využiť ako náhradu poistenia hypotéky alebo spotrebného úveru. Vaši blízki tak budú môcť vyplatiť zostávajúce úvery.

Pripoistenia smrti, vážnej choroby a invalidity môžete využiť aj vo variante s klesajúcou poistnou sumou, čím ušetríte. Výška krytia bude časom automaticky klesať.

Poistenie pravidelnej investície

Ak je poistníkovi alebo poistenému priznaná invalidita 70 % (následkom choroby alebo úrazu), ČSOB Poisťovňa preberie povinnosť platiť poistné za celú poistnú zmluvu, vrátane investičnej časti.

Pripoistenia smrti, vážnej choroby a invalidity môžete využiť aj vo variante s klesajúcou poistnou sumou, čím ušetríte. Výška krytia bude časom automaticky klesať.

Asistenčná služba k poisteniu

Medifón a Mediservis môžete využiť non-stop na telefónnom čísle: +421 2 4445 0050

Pre uplatnenie nároku nahláste číslo vašej životnej poistnej zmluvy.

Medifón

Pripoistenie Medifón je asistenčná služba, ktorá zabezpečí informácie 24/7:

praktického lekára na telefóne

o pohotovostných službách a lekárňach, liekoch, zdravotníckych zariadeniach a iné medicínske informácie

o rehabilitačných zariadeniach na území SR

súvisiace s priznaním invalidity

informačno-právne poradenstvo

Mediservis

S pripoistením Mediservis získate nárok na služby Medifón rozšírené o:

návštevu praktického lekára v domácnosti

domácu zdravotnú starostlivosť – osobná návšteva zdravotnej sestry

preplatenie nákladov na rehabilitáciu do 200 EUR a zapožičanie rehabilitačných pomôcok do 50 EUR

možnosť požiadať o vypracovanie druhého lekárskeho názoru vybranými špecialistami z celého sveta až pri 92 diagnózach

dopravu do zdravotníckeho zariadenia a späť v prípade neplánovanej hospitalizácie

Príbehy klientov so životným poistením

Klient z Košíc si bral s manželkou hypotéku na kúpu domu. Na odporúčanie pobočky si úver aj poistili. O necelé 4 roky manžel nečakane zomrel. Poisťovňa za klienta vyplatila banke zvyšok úveru vo výške 105 000 EUR.

Klientovi z Martina, ktorý sa živí ako tréner a veľa športuje, diagnostikovali leukémiu. Musel podstúpiť veľmi náročnú a zdĺhavú liečbu. Vďaka tomu, že má v ČSOB Poisťovni uzatvorený Vital s pripoistením vážnych chorôb, sme klientovi vyplatili plnú sumu liečby vo výške 20 000 EUR.

Na dohodnutom stretnutí z rozhovoru vyplynulo, že klientkina dcéra má srdcové ochorenie. Preto spolu nahlásili poistnú udalosť k poisteniu Vital. Z pripoistenia vážnych chorôb detí, ČSOB Poisťovňa klientke vyplatila sumu 1 660 EUR. 

Často kladené otázky

Áno, plníme aj dennú dávku v prípade PN aj v tehotenstve. Uplatňujeme 9-mesačnú čakaciu lehotu.

Ak si poistenie prenesiete k nám, akceptujeme čakacie lehoty zo staršej poistnej zmluvy s porovnateľným rozsahom a poistnými sumami.

Psychiatrické diagnózy plníme v riziku hospitalizácia. Vo výlukách máme len diagnózy, ktoré priamo súvisia so závislosťou. V riziku práceneschopnosti máme psychiatrické diagnózy vo výlukách.

Životné poistenie slúži ako finančná pomoc v prípade neočakávaných životných udalostí klienta z dôvodu choroby alebo úrazu. Životné poistenie rozdeľujeme na rizikové, investičné a kapitálové. Môže byť platené jednorazovo alebo pravidelne v menších sumách.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a platí poistné. Poistený je osoba, na ktorej zdravie a život sa vzťahujú poistné riziká.

Žiadosť o vyplatenie poistného plnenia pri dožití podajte osobne v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo u svojho poistného poradcu.

Poistenie môžete vypovedať ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte podať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Výpoveď doručte v písomnej forme spolu s fotokópiou dokladu totožnosti. Scan alebo fotografiu podpísanej výpovede a dokladu totožnosti môžete poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. Viac informácii vám ochotne poskytneme prostredníctvom našej infolinky na čísle 0850 111 303.

Stala sa vám poistná udalosť - ako ďalej?

Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online.

Nahlásiť poistnú udalosť

Dokumenty k poisteniu

Najnovšie články