Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Úvery pre zdravotníkov - Podnikatelia a Firmy - ČSOB

Úvery pre zdravotníkov

 • Investičný úver na kúpu ambulancie

 • Kontokorentný úver na prevádzku


Riešenie pre zdravotníkov

Pripravili sme balík riešení pre zdravotnícky sektor, ktorý umožňuje financovať kúpu ambulancie, jej rekonštrukciu aj prevádzkové náklady.

Prinášame riešenie hlavne pre mladých a začínajúcich lekárov, ktorí potrebujú finančné zázemie na rozbehnutie ambulantnej starostlivosti. Zároveň ponúkame zaujímavé možnosti financovania prevádzkových potrieb pre lekárov s praxou.

Investičný úver

od 4 000 EUR do 100 000 EUR


Účel

Kúpa ambulancie aj s možnosťou rekonštrukcie


Splatnosť

1 – 8 rokov


Zabezpečenie

vyhlásenie ručiteľa


Výhody

 • aj pre začínajúcich lekárov
 • bez nutnosti predložiť finančné výkazy
 • mimoriadne splátky bezplatne 2x ročne
 • možnosť využiť aj na zariadenie ambulancie a preplatenie nákladov spojených s jej rekonštrukciou

Doklady

 • doklad o povolení vykonávať lekársku prax
 • kúpno - predajná zmluva s dojednanými podmienkami predaja ambulancie
 • podpísaná zmluva medzi zdravotnou poisťovňou a predávajúcim

Kontokorentný úver

od 700 EUR do 50 000 EUR


Účel

Na prevádzkové účely


Splatnosť

na dobu neurčitú


Zabezpečenie

vyhlásenie ručiteľa


Výhody

 • pre súčasných aj nových klientov a pre tých, ktorí podnikajú minimálne 6 mesiacov
 • bez potreby hmotného zabezpečenia
 • čerpáte podľa svojich potrieb, splácate podľa svojich možností
 • platenie úrokov len z vyčerpanej sumy
 • za nečerpanú časť úveru neplatí

Doklady

 • doklady o povolení vykonávať lekársku prax
 • daňové priznania žiadateľa a finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia
 • podpísaná zmluva aspoň s 1 zdravotnou poisťovňou
 • výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov, z ktorých je zrejmé preplácanie faktúr zdravotnými poisťovňami, príp. faktúry zo zdravotných poisťovní

S klientmi s obratom nad 1,5 milióna EUR dohodneme individuálne podmienky financovania.

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.