Nahlásenie poistnej udalosti

Mrzí nás, že sa Vám stala nepríjemná udalosť. Nahláste ju a my sa postaráme o to, aby ste sa mohli venovať príjemnejším veciam.

Nahlásiť poistnú udalosť online

Na nahlásenie poistnej udalosti máte tieto možnosti:

 

Online nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Všetky poistenia okrem poistenia kybernetických rizík pre podnikateľov.

Pre nahlásenie poistnej udalosti stačí vaše rodné číslo alebo číslo poistnej zmluvy. Dokumenty môžete nahrať k poistnej udalosti aj dodatočne po nahlásení cez Stav poistnej udalosti. Takto poslané dokumenty nie je potrebné zasielať poštou. Online zaslaním urýchľujete riešenie Vašej poistnej udalosti.

Nahlásiť poistnú udalosť online
 

Telefonické nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Neživotné poistenia – cestovné poistenie, havarijné aj povinné zmluvné poistenie áut, poistenie budovy a domácnosti, poistenie podnikateľov a firiem, poistenie kybernetických rizík.

Pre telefonické hlásenie poistných udalostí využite telefónne číslo 0850 311 312 (zo SR) alebo +421 2 5966 6997 (zo zahraničia)
Pri cestovnom poistení kontaktujte bezprostredne po poistnej udalosti asistenčnú službu na čísle +421 2 4445 0050. Pri poistení áut, nehnuteľnosti a domácnosti kontaktujte asistenčnú službu v prípade, ak je potrebný asistenčný zásah.

Pri Poistení úrazu a života Spirit v prípade zásahu Horskej záchrannej služby kontaktujte asistenčnú službu na čísle +421 2 4445 0050.

 

Písomné nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Životné poistenie, cestovné poistenie.

Tlačivá k hláseniu poistnej udalosti

Pre nahlásenie poistných udalostí využite adresu:
ČSOB Poisťovňa, a. s.,
Odbor likvidácie poistných udalostí
P.O. BOX 815 63
815 63 Bratislava


Po nahlásení poistnej udalosti bude potrebné do poisťovne doručiť dokumenty v závislosti od typu poistenia a poistnej udalosti. Detailné informácie a spôsob doručenia dokumentov nájdete v sekcii Doklady a tlačivá k poistným udalostiam.

Doklady a tlačivá k poistným udalostiam

Pre správnu likvidáciu poistných udalostí je potrebné doložiť ďalšie doklady alebo dokumenty, napríklad lekársku správu či fotografie poškodenia vozidla. Na ich doručenie si môžete vybrať jednu z nasledujúcich ciest:

Online: Pre všetky poistenia, životné aj neživotné. Doklady môžete nahrať okamžite v online procese nahlasovania poistnej udalosti alebo neskôr po jej nahlásení v systéme sledovania stavu poistnej udalosti.

E-mailom:

Poštou: Podľa typu poistenia na adresu uvedenú v sekcii Písomné nahlásenie poistných udalostí.

Osobne: Pre neživotné poistenia prostredníctvom mobilného technika pri obhliadke.

Odosielané dokumenty v prípade e-mailovej a poštovej komunikácie vždy označte číslom hlásenia poistnej udalosti, ktorého sa týkajú. Poisťovňa si v priebehu likvidácie poistnej udalosti môže vyžiadať aj ďalšie dokumenty, o čom budete informovaní.

Tlačivá a podrobné informácie nájdete nižšie:

Vstup pre autoservisy

Naším spoločným cieľom je rýchle vyriešenie poistnej udalosti a spokojný klient. Zástupcom autoservisov preto ponúkame online efektívnu komunikáciu s ČSOB Poisťovňou pri riešení poistnej udalosti. Slúži na doručovanie potrebnej dokumentácie k oprave vozidla.

Zmluvné autoservisy

Ak patríte k zmluvným servisom, na komunikáciu pri riešení poistnej udalosti použite aplikáciu Servis online.

Nezmluvné autoservisy

Ak patríte k nezmluvným servisom, na komunikáciu pri riešení poistnej udalosti použite aplikáciu Servis online.