Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

HU

Nahlásenie poistnej udalosti - ČSOB - ČSOB

Nahlásenie poistnej udalosti

Mrzí nás, že sa Vám stala nepríjemná udalosť. Nahláste ju a my sa postaráme o to, aby ste sa mohli venovať príjemnejším veciam.

Nahlásiť poistnú udalosť online

Na nahlásenie poistnej udalosti máte tieto možnosti:

 

Online nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Všetky poistenia.

Pre nahlásenie poistnej udalosti stačí vaše rodne číslo alebo číslo poistnej zmluvy. Dokumenty môžete nahrať k poistnej udalosti aj dodatočne po nahlásení.

Nahlásiť poistnú udalosť online
 

Telefonické nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Neživotné poistenia – cestovné poistenie, havarijné aj povinné zmluvné poistenie áut, poistenie budovy a domácnosti, poistenie podnikateľov a firiem.

Pre telefonické hlásenie poistných udalostí využite telefónne číslo 0850 311 312 (zo SR) alebo +421 2 5966 6997 (zo zahraničia)
Pri cestovnom poistení kontaktujte bezprostredne po poistnej udalosti asistenčnú službu na čísle +421 2 4445 0050. Pri poistení áut, nehnuteľnosti a domácnosti kontaktujte asistenčnú službu v prípade, ak je potrebný asistenčný zásah.

Pri Poistení úrazu a života Spirit v prípade zásahu Horskej záchrannej služby kontaktujte asistenčnú službu na čísle +421 2 4445 0050.

 

Písomné nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Životné poistenie, cestovné poistenie.

Tlačivá k hláseniu poistnej udalosti

Pre nahlásenie poistných udalostí využite adresu:
ČSOB Poisťovňa, a. s.,
Odbor likvidácie poistných udalostí
P.O. BOX 815 63
815 63 Bratislava


Po nahlásení poistnej udalosti bude potrebné do poisťovne doručiť dokumenty v závislosti od typu poistenia a poistnej udalosti. Detailné informácie a spôsob doručenia dokumentov nájdete v sekcii Doklady a tlačivá k poistným udalostiam.

Doklady a tlačivá k poistným udalostiam

Pre správnu likvidáciu poistných udalostí je potrebné doložiť ďalšie doklady alebo dokumenty, napríklad lekársku správu či fotografie poškodenia vozidla. Na ich doručenie si môžete vybrať jednu z nasledujúcich ciest:

Online: Pre všetky poistenia, životné aj neživotné. Doklady môžete nahrať okamžite v online procese nahlasovania poistnej udalosti alebo neskôr po jej nahlásení v systéme sledovania stavu poistnej udalosti.

E-mailom:

 

Cez mobilnú aplikáciu ČSOB Asistent: Pre havarijné a povinné zmluvné poistenie áut, poistenie budovy a domácnosti, ak ste poistnú udalosť hlásili cez túto aplikáciu.

Poštou: Podľa typu poistenia na adresu uvedenú v sekcii Písomné nahlásenie poistných udalostí.

Osobne: Pre neživotné poistenia prostredníctvom mobilného technika pri obhliadke.

Odosielané dokumenty v prípade e-mailovej a poštovej komunikácie vždy označte číslom hlásenia poistnej udalosti, ktorého sa týkajú. Poisťovňa si v priebehu likvidácie poistnej udalosti môže vyžiadať aj ďalšie dokumenty, o čom budete informovaní.

Tlačivá a podrobné informácie nájdete nižšie: