Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Nahlásenie poistnej udalosti

Na nahlásenie poistnej udalosti môžete využiť niekoľko spôsobov v závislosti od vašich preferencií a typu poistenia. Na tejto stránke nájdete detailné informácie a podporované typy poistení k jednotlivým spôsobom nahlásenia poistnej udalosti.

Nahlásiť poistnú udalosť online
  • Nahlásenie poistnej udalosti
  • Doklady a dokumenty k poistným udalostiam

Na nahlásenie poistnej udalosti máte tieto možnosti:

Online nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Všetky poistenia.

Pre vstup do online hlásenia poistných udalostí kliknite na tlačidlo nižšie. Online hlásenie poistných udalostí je dostupné na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch.

Nahlásiť poistnú udalosť online

Nahlásenie poistných udalostí cez aplikáciu

Podporované typy poistení: Havarijné a povinné zmluvné poistenie áut, poistenie budovy a domácnosti.

Aplikácia ČSOB Asistent je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Google Android aj Apple iOS:

Android App store

Telefonické nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Neživotné poistenia – cestovné poistenie, havarijné aj povinné zmluvné poistenie áut, poistenie budovy a domácnosti, poistenie podnikateľov a firiem.

Pre telefonické hlásenie poistných udalostí využite telefónne číslo 0850 311 312 (zo SR) alebo +421 2 5966 6997 (zo zahraničia)
Pri cestovnom poistení kontaktujte bezprostredne po poistnej udalosti asistenčnú službu na čísle +421 2 4445 0050. Pri poistení áut, nehnuteľnosti a domácnosti kontaktujte asistenčnú službu v prípade, ak je potrebný asistenčný zásah.

Písomné nahlásenie poistných udalostí

Podporované typy poistení: Životné poistenie, cestovné poistenie.

Pre nahlásenie poistných udalostí využite adresu:
ČSOB Poisťovňa, a. s.,
Odbor likvidácie poistných udalostí
P.O. BOX 815 63
815 63 Bratislava


Po nahlásení poistnej udalosti bude potrebné do poisťovne doručiť dokumenty v závislosti od typu poistenia a poistnej udalosti. Detailné informácie a spôsob doručenia dokumentov nájdete v sekcii Doklady a dokumenty k poistným udalostiam.

Doklady a dokumenty k poistným udalostiam

Pre správnu likvidáciu poistných udalostí je potrebné doložiť ďalšie doklady alebo dokumenty, napríklad lekársku správu či fotografie poškodenia vozidla. Na ich doručenie si môžete vybrať jednu z nasledujúcich ciest:

Online: Pre všetky poistenia, životné aj neživotné. Doklady môžete nahrať okamžite v online procese nahlasovania poistnej udalosti alebo neskôr po jej nahlásení v systéme sledovania stavu poistnej udalosti.

E-mailom:

Cez mobilnú aplikáciu ČSOB Asistent: Pre havarijné a povinné zmluvné poistenie áut, poistenie budovy a domácnosti, ak ste poistnú udalosť hlásili cez túto aplikáciu.

Poštou: Podľa typu poistenia na adresu uvedenú v sekcii Písomné nahlásenie poistných udalostí.

Osobne: Pre neživotné poistenia prostredníctvom mobilného technika pri obhliadke.

Odosielané dokumenty v prípade e-mailovej a poštovej komunikácie vždy označte číslom hlásenia poistnej udalosti, ktorého sa týkajú. Poisťovňa si v priebehu likvidácie poistnej udalosti môže vyžiadať aj ďalšie dokumenty, o čom budete informovaní. Prehľad dokumentov a detailné informácie pre jednotlivé typy poistení nájdete nižšie.