Exportné financovanie

 • kompletné zastrešenie exportného kontraktu

 • možnosť viaczdrojového financovania v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami


Výhody produktu

 • kompletná správa exportného obchodu:
  • posudok projektu,
  • návrh financovania,
  • príprava a uzavretie zmlúv.
 • prispôsobenie financovania špecifikám projektu,
 • podpora širokého spektra exportných obchodov.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

02 5966 8844