Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Exportné financovanie - Podnikatelia a firmy - ČSOB

Exportné financovanie

 • kompletné zastrešenie exportného kontraktu

 • možnosť viaczdrojového financovania v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami


Výhody produktu

 • kompletná správa exportného obchodu:
  • posudok projektu,
  • návrh financovania,
  • príprava a uzavretie zmlúv.
 • prispôsobenie financovania špecifikám projektu,
 • podpora širokého spektra exportných obchodov.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777

Finančné trhy (zoznam obchodníkov)