Dokumentárny akreditív

  • minimalizovanie obchodného rizika

  • vyplatenie až po splnení podmienok

  • vylúčenie politických či hospiodárksych rizík v medzinárodnom obchode


Parametre produktu

Predávajúci

  • medzinárodný a tuzemský obchod a obchod s nehnuteľnosťami,
  • pohľadávku voči banke, nie voči kupujúcemu,
  • ochrana pred rizikom platobnej neschopnosti kupujúceho,

Kupujúci

  • medzinárodný a tuzemský obchod a obchod s nehnuteľnosťami,
  • záväzok je vyplácaný až po splnení podmienok predávajúceho,
  • v čase výplatenia je predmet obchodu na ceste.

Druhy akreditívov

Vystavený (importný, dodávateľský)

ČSOB vystaví akreditív na základe žiadosti kupujúceho (importéra, klienta ČSOB) v prospech predávajúceho (exportéra).

Prijatý (exportný, vývozný)

Zahraničná banka vystaví akreditív v prospech predávajúceho (exportéra, klienta ČSOB).

Potvrdený

Prijatý akreditív je možné potvrdiť, čím ČSOB ručí za plnenie z akreditívu, a tak zaisťuje predávajúcemu (exportérovi) plnenie bez ohľadu na plnenie zahraničnej banky kupujúceho.

Stand-by

Plní funkciu bankovej záruky.

Prevoditeľný

Umožňuje prevod práv z akreditívu v prospech ďalšieho beneficienta, využívajú ho najmä sprostredkovateľské spoločnosti.

Back-to-back

Je vystavený na základe iného akreditívu, ktorý slúži ako zabezpečenie.

Revolvingový

Automaticky sa obnovuje na svoju pôvodnú výšku po vyčerpaní čiastky alebo v určených obdobiach.


Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.