Firemná kreditná karta

  • finančná rezerva nezávislá od podnikateľského účtu
  • neobmedzený počet kariet pre spoločnosť
  • bezúročné obdobie 45 až 55 dní

Visa Business Credit

 


Ročný obchodný obrat
nad 10 000 €


Celkový úverový limit
pre spoločnosť od 500 € do 85 000 €
pre jedného držiteľa od 500 € do 7 000 €


Bezúročné obdobie
45 dní


Splácanie
min. splátka 5% z čerpanej čiastky,
min. však 15 €


Výhody
neobmedzený počet kariet pre spoločnosť
a poistenie liečebných nákladov podľa výberu Visa Business Charge

 


Ročný obchodný obrat
nad 1,5 mil. €


Celkový úverový limit
pre spoločnosť od 500 € do 85 000 €
pre jedného držiteľa od 500 € do 7 000 €


Bezúročné obdobie
55 dní


Splácanie
100% čerpanej sumy najneskôr v 55. deň od začiatku čerpania


Výhody
hotovostné výbery až do 100% limitu a bezhotovostné platby za služby a tovar v SR aj v zahraničí bez poplatkuVisa Business Gold Charge

 


Ročný obchodný obrat
nad 1,5 mil. €


Celkový úverový limit
pre spoločnosť od 500 € do 85 000 €
pre jedného držiteľa od 2 000 € do 14 000 €


Bezúročné obdobie
55 dní


Splácanie
100% čerpanej sumy najneskôr v 55. deň od začiatku čerpania


Výhody
hotovostné výbery až do 100% limitu a bezhotovostné platby za služby a tovar v SR aj v zahraničí bez poplatku 


Cestovné poistenie k platobnej karte

  • bez vekového obmedzenia pre jednotlivcov aj rodiny,
  • platí v zahraničí a v slovenských horách,
  • dĺžka jednej cesty do zahraničia je nepretržite 60 alebo 90 dní.

Spoločné parametre kariet

  • bezkontaktné platby u obchodníkov do limitu 50 €
  • bezkontaktné platby u obchodníkov,
  • zmena PINu cez bankomat,
  • CashBack.

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.