Korporátne bankovníctvo

Karol Farkaš

Riaditeľ divízie korporátnej klientely

„Ponúkame individuálne finančné riešenia, širokú škálu produktov, služieb a profesionálne poradenstvo.”

Korporátne bankovníctvo

Skupina KBC má výrazný podiel na domácom trhu, pôsobí v Belgicku a v krajinách strednej a východnej Európy, predovšetkým v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Práve týchto päť krajín predstavuje hlavné trhy Skupiny KBC, avšak svoje zastúpenie má i v ostatných krajinách vo svete.

Sme poprednou slovenskou bankou s vyše päťdesiatročnou tradíciou. Prostredníctvom osobitného prístupu a maximálnej znalosti každého klienta patríme k spoľahlivým partnerom pre významné spoločnosti nielen so slovenským, ale aj s medzinárodným kapitálom.

Korporátne pobočky

Juraj Dulovič

riaditeľ

„Spolupráca s profesionálnymi ľuďmi je základom úspechu. Nechajte nás, aby sme vás o tom presvedčili.”

Juraj Pišiak

Tel. č.: +421 902 910 113

E-mail: jpisiak@csob.sk

Ivo Dúbravský

Tel. č.: +421 902 910 577

E-mail: idubravsky@csob.sk

Branislav Hudec

Tel. č.: +421 901 910 832

E-mail: bhudec@csob.sk

Jakub Pešina

Tel. č.: +421 902 910 654

E-mail: japesina@csob.sk

Eva Kozová

Tel. č.: +421 909 300 317

E-mail: ekozova@csob.sk

Rastislav Žiačik

riaditeľ

„Jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je mať rád to, čo robíte.”

Andrea Woleková

Tel. č.: +421 902 910 533

E-mail: anwolekova@csob.sk

Martin Grman

Tel. č.: +421 902 910 349

E-mail: magrman@csob.sk

Ivan Lutian

Tel. č.: +421 902 910 545

E-mail: ilutian@csob.sk

Marianna Popovičová

Tel. č.: +421 902 910 531

E-mail: mpopovicova@csob.sk

Ján Sakál

Tel. č.: +421 902 910 149

E-mail: jsakal@csob.sk

Kontakt pre korporátne pobočky v Bratislave

Žižkova11,
811 02 Bratislava

Stanislav Kováčik

riaditeľ

„Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.”

Ľubor Ochodnický

Tel. č.: +421 902 910 293

E-mail: lochodnicky@csob.sk

Ľuboslava Čukanová

Tel. č.: +421 902 910 522

E-mail: lcukanova@csob.sk

Martin Čarnogurský

Tel. č.: +421 902 910 819

E-mail: mcarnogursky@csob.sk

Andrea Baranová

Tel. č.: +421 902 910 236

E-mail: andbaranova@csob.sk

Simona Poliaková

Tel. č.: +421 901 910 273

E-mail: spoliakova@csob.sk

Kontakt - Korporátna pobočka v Trenčíne

Vajanského 3,
911 50 Trenčín

Eva Bóková

riaditeľ

„Úspech je miestom, kde sa stretáva príprava a príležitosť.“

Andrea Martončíková

Tel. č.: +421 902 910 433

E-mail: amartoncikova@csob.sk

Marek Beliš

Tel. č.: +421 902 910 512

E-mail: mbelis@csob.sk

Peter Černák

Tel. č.: +421 902 910 419

E-mail: pcernak@csob.sk

Michal Pešta

Tel. č.: +421 902 910 546

E-mail: mpesta@csob.sk

Eva Petrová

Tel. č.: +421 901 910 231

E-mail: epetrova@csob.sk

Kontakt - Korporátna pobočka v Košiciach

Nám. Osloboditeľov 5,
040 01 Košice

Vaše ciele berieme osobne

Každý deň je príležitosť posúvať sa v podnikaní, náš tím špecialistov vám pripraví finančné riešenia šité na mieru a poradí v rôznych oblastiach.

Koloman Buzgó, Riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov

Aj keď sa vám môžu zdať veci príliš komplikované, nemyslite si, že nie sú dosiahnuteľné. Dovoľte nám pomôcť vám pri budovaní vášho úspechu.

Katarína Lišková, Riaditeľka odboru obchodného financovania a financovania pohľadávok

Každý projekt je osobitý a predstavuje živý organizmus, a ten potrebuje živiny, teda financie, dohodnite si stretnutie s ČSOB, radi zafinancujeme váš realitný projekt.

Jozef Futrikanič, Riaditeľ odboru financovania nehnuteľností

Štruktúrované financovanie je oblasť banky s vysokou pridanou hodnotou. Dovoľte nám vás o tom presvedčiť a zafinancovať vašu akvizíciu alebo váš projekt.

Tomáš Korauš, Riaditeľ odboru štruktúrovaného financovania

Spoznajte svoje možnosti kúpy alebo predaja spoločnosti. Predstavenie, zdieľanie informácií a začiatok vyjednávaní – toto všetko nájdete na jednom mieste v privátnom a diskrétnom prostredí unikátnej platformy.

Jozef Paštrnák, Špecialista pre štruktúrované financovanie

V ČSOB Advisory radíme majiteľom firiem na životných a podnikateľských križovatkách. Ponúkame odborné skúsenosti a expertízu, aby každá strategická zmena prebehla hladko.

Michal Magic, Riaditeľ ČSOB Advisory

Finančné trhy sú veľmi dynamické a nepredvídateľné. Našou ambíciou je ponúknuť vám spoluprácu pri realizácii vašich očakávaní ako v oblasti riadenia trhových rizík, tak aj v investičnej oblasti.

Iveta Komáčková Nováková, Manažér oddelenia obchodovania pre klientov

ČSOB Leasing sa špecializuje na financovanie podnikateľských subjektov, poisťujeme hnuteľný majetok, prostredníctvom riešení pre operatívny leasing sa dobre postaráme o mobilitu našich partnerov.

Martin Janičina, Riaditeľ odboru korporátneho financovania ČSOB Leasing