Hypotéka

Vybavte si tú správnu hypotéku od ČSOB s úrokovou sadzbou už od 4,29%  p. a. na 5 rokov.

Chcem si prepočítať úver Telefonická konzultácia

Vyberte si tú správnu hypotéku pre vás

Vybavte si v ČSOB hypotéku na bývanie, výstavbu, rekonštrukciu, refinancovanie úverov alebo hypotéku bez určenia účelu.

Pri refinancovaní hypotéky z inej banky a zriadení poistenia DOMOS Kompakt, možnosť získať odmenu až do výšky 3 splátok (spolu v max. výške 1500 EUR)

Odmena 1 splátky, v prípade predloženia Energetického certifikátu s triedou A alebo lepšou

Preneste si hypotéku z inej banky do ČSOB a poplatok za spracovanie úveru neplatíte

Hypotéka

Chcete kupovať, postaviť nehnuteľnosť prípadne rekonštruovať svoje bývanie? Zoberte si úver na bývanie od ČSOB.

 • doba splácania hypotéky až do 30 rokov
 • široký výber fixácie 1, 3, 4, 5, 10, 15, 20 rokov
 • výška poplatku za spracovanie úveru 250 EUR
 • vypočítajte si výšku splátky cez hypokalkulačku
 • môžete si zriadiť v ČSOB poistenie nehnuteľnosti
 • pre prípad nečakaných životných situácii si môžete zvoliť poistenie úveru
  S poisteným úverom:
  • splatíme za vás zostatok hypotéky v prípade invalidity alebo úmrtia
  • uhradíme až 12 mesačných splátok v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania
  Možnosť výberu z 3 variantov:
  • variant A – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu
  • variant B – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu a pracovnej neschopnosti
  • variant C – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

 

Daňový bonus na zaplatené úroky

Podmienky hypotéky s daňovým bonusom:

 • vek do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver (platí pre všetkých spolužiadateľov)
 • dĺžka splácania úveru od 5 do 30 rokov
 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavriete zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (v prípade viacerých spolužiadateľov ide o súčin ich počtu a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy)
 • účelom úveru je nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti, prestavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia nehnuteľnosti a vysporiadanie majetkových pomerov, ide vždy len o tuzemskú nehnuteľnosť, ktorou je byt, alebo rodinný dom
 • môžete si ho uplatniť iba pre jeden úver a maximálne zo sumy 50 000 EUR, váš úver v ČSOB môže byť aj vyšší, ale daňový bonus získate len z maximálne určenej sumy
 • môžete si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 400 EUR za rok
 • nárok na daňový bonus vzniká päť po sebe nasledujúcich rokov po prvom čerpaní úveru
 • potvrdenie o zaplatených úrokoch si uplatníte u zamestnávateľa alebo v daňovom priznaní

 

S ČSOB môžete ušetriť čas spojený s vybavovaním hypotéky na katastri

 • záložné zmluvy a návrh na vklad záložného práva doručíme za Vás na príslušný kataster v prípade, ak si zvolíte takúto službu.
FIX 1
Doba fixácie
1 rok
Úroková sadzba od
5,39 % p. a.
FIX 3
Doba fixácie
3 roky
Úroková sadzba od
4,29 % p. a.
FIX 4
Doba fixácie
4 roky
Úroková sadzba od
4,29 % p. a.
FIX 5
Doba fixácie
5 rokov
Úroková sadzba od
4,29 % p. a.
FIX 10
Doba fixácie
10 rokov
Úroková sadzba od
4,49 % p. a.
FIX 15
Doba fixácie
15 rokov
Úroková sadzba od
4,69 % p. a.
FIX 20
Doba fixácie
20 rokov
Úroková sadzba od
4,79 % p. a.
 

 

Hypotéka s energetickým certifikátom

Požiadajte o hypotéku v ČSOB s energetickým certifikátom a môžete nielen ušetriť, ale aj prispieť k lepšej budúcnosti.

Výhody, ktoré môžete získať s hypotékou od ČSOB
 • úroková sadzba od 4,29 % p.a. pri fixácii na 5 rokov
  • v prípade, že nehnuteľnosť má energetickú triedu A alebo lepšiu, odmeníme Vás vrátením 1 splátky
   • platí pre energetický certifikát s energetickou triedou A alebo lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane) alebo A0 alebo lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1. 1. 2021 vrátane)
   • predloženie platného energetického certifikátu k financovanej nehnuteľnosti do 6 mesiacov od dočerpania úveru, pri účele výstavba predloženie energetického certifikátu spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím
   • benefit bude vyplatený na bežný účet v ČSOB, z ktorého je úver riadne splácaný, v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia prvej anuitnej splátky vo výške 1 splátky max. však do výšky 500 EUR
   • benefit je možné uplatniť pri financovanej nehnuteľnosti iba raz
   • benefit platí do 31.12.2023
 • možnosť zriadiť poistenie nehnuteľnosti Domos Kompakt s EKO bonusom
 • poistenie úveru alebo životné poistenie Vital v prípade nečakaných životných situácií

Viac o energetickom certifikáte

Je to hodnotiaci dokument, ktorý určuje do akej miery je nehnuteľnosť hospodárna. Podľa zistených hodnôt sa posudzovaná nehnuteľnosť zaradí do energetickej triedy A0 – G. S energetickým certifikátom môžete získať informácie o vašej ročnej spotrebe energie a tak zhodnotiť, či môžete viac usporiť na vašich nákladoch na bývanie.

1. Vlastník rodinného domu je povinný nechať vypracovať energetický certifikát, na základe ktorého stavebný úrad vydáva kolaudačné rozhodnutie.

2. Pri významnej obnove bytového domu ako je napr. výmena okien, zateplenie rodinného domu je potrebné po rekonštrukcií vyhotoviť energetický certifikát..

V prípade, že zatiaľ energetický certifikát nemáte, ako vlastník nehnuteľnosti môžete požiadať o vypracovanie niektorého z poskytovateľov, ktorý sa zaoberá vypracovaním energetických certifikátov. V prípade, že vlastníte byt, informujte sa u správcu bytového domu ohľadom možnosti vystaviť kópiu energetického certifikátu alebo si môžete overiť dostupnosť energetického certifikátu cez inforeg.

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov.

 

Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

Túžite po vlastnom bývaní, ale nemáte ešte vybratú nehnuteľnosť? ČSOB vám prináša jedinečné riešenie pri financovaní vášho vysnívaného bývania. Úver na nešpecifikovanú nehnuteľnosť môžete využiť, aj keď ešte nemáte vybratú konkrétnu nehnuteľnosť. Hneď ako vás niečo naozaj zaujme, máte istotu, že s nami bývate prví.

Výhody, ktoré získate s hypotékou na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

 • po schválení hypotéky vám poskytneme dostatok času na hľadanie nového domu či bytu a úver načerpáte jednoducho
 • možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy
 • garantovaná maximálna výška úveru vyplývajúca z uzavretej úverovej zmluvy

Upozornenie
Ak klient uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie na nešpecifikovanú nehnuteľnosť,má právo na špecifikovanie nehnuteľností objektu úveru/predmetu zabezpečenia až po dobu 6 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy o úvere na bývanie. V prípade, že nedôjde k uzavretiu dohody o špecifikácii nehnuteľnosti, úverový vzťah zaniká. Banka si vyhradzuje právo neakceptovať vybratú nehnuteľnosť ako objekt úveru/predmet zabezpečenia. V takom prípade je nutné doložiť novú nehnuteľnosť v uvedenej lehote vyhradenej na špecifikovanie nehnuteľnosti.

 

Refinancovanie hypotéky

Máte úver na bývanie v inej banke a uvažujete nad refinancovaním? Refinancujte hypotéku do ČSOB, zriaďte si poistenie DOMOS Kompakt a môžete získať odmenu až do vo výšky 3 splátok, spolu v max. výške 1 500 EUR.

 • benefit bude vyplatený podľa výšky poskytnutej hypotéky:
  úver do 50.000 EUR (vrátane) bude uhradený benefit vo výške 1 anuitnej splátky (max. 500 EUR), k úveru nad 50 000 EUR do 100 000 EUR (vrátane) bude uhradený benefit vo výške 2 anuitných splátok (max. 1000 EUR),
  k úveru nad 100 000 EUR bude uhradený benefit vo výške 3 anuitných splátok (max. 1500 EUR)
 • dlžník, ktorý je uvedený v Úverovej zmluve ako prvý v poradí (ďalej len „ hlavný dlžník alebo „klient“) si zriadi poistenie nehnuteľnosti DOMOS Kompakt v ČSOB poisťovni (poistenie sa nemusí vzťahovať na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru) alebo si zriadi poistenie domácnosti DOMOS Kompakt v ČSOB poisťovni s limitom poistného plnenia min. 6 000 EUR, poistka bude zriadená a poistné bude uhradené najneskôr ku dňu prvého čerpania úveru
 • benefit bude vyplatený na bežný účet v ČSOB, z ktorého je úver riadne splácaný, v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia prvej anuitnej splátky
 • benefit nie je možné získať v prípade, keď klient refinancuje spolu s hypotékou aj úver poskytnutý nebankovou organizáciou alebo leasing
 • benefit je možné získať, ak klient požiada o úver najneskôr do 31.12.2023

100% zľava z poplatku za spracovanie úveru

 • Platí pre hypotéky s účelom refinancovanie skôr poskytnutého úveru na bývanie z inej banky. V prípade, ak bude predmetom hypotéky aj iný účel, musí byť väčšia časť prostriedkov použitá na splatenie pôvodnej hypotéky z inej banky.
 • Zľava z poplatku za spracovanie úveru sa vzťahuje na žiadosti podané v období od 01.07.2023 do 31.12.2023.

Chcem si preniesť hypotéku a ďalšie úvery

 • platí v prípade prenosu hypotéky z inej banky aj konsolidácie viacerých úverov

Chcem si preniesť iba hypotéku

Využite možnosť získania minimálnych úrokových sadzieb pre úvery až do výšky 100 % hodnoty nehnuteľnosti.

 • možnosť navýšenia do 2 000 EUR, resp. do 5 % zo zostatku
 • platí v prípade prenosu hypotéky bez zmeny založenej nehnuteľnosti
 • v prípade zachovania rovnakých žiadateľov ako v pôvodnom úvere, bude dokladovanie príjmu zjednodušené
 

Developerské projekty

Máte záujem o hypotéku na nehnuteľnosť od developera? Pozrite sa na ponuku novostavieb, ktoré podporujeme.

Získajte hypotéku s výhodnými podmienkami

 • zvýhodnená úroková sadzba
 • výška úveru max. do 90% kúpnej ceny/ ceny stanovenej bankovým znalcom
 • zľava z poplatku za spracovanie úveru
 • bez potreby znaleckého posudku
 • mimoriadne splátky nad rámec zákona bez poplatku *
 • splatnosť až do 30 rokov

* raz za 31 dní v sume od 50 EUR do 1,5 % zo zostávajúcej istiny úveru cez ČSOB SmartBanking

 

 

Hypotéka bez určenia účelu do 70 % hodnoty zabezpečenia

Chcem úver bez dokladovania a bez uvedenia účelu.

od 4,79% p.a. pri fixácii na 3 roky

Chcem si prepočítať úver
 

Mimoriadne splátky

Mimoriadne splátky môžete realizovať bez poplatku

 • zo zákona jednou alebo viacerými splátkami, ktoré celkovo nepresiahnu 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka, splátku môžete uskutočniť každý kalendárny mesiac jedenkrát
 • raz za 31 dní v sume od 50 EUR maximálne do 1,5 % zo zostávajúcej istiny úveru cez ČSOB SmartBanking za splnenia ďalších podmienok uvedených v Obchodných podmienkach pre poskytovanie úverov na bývania

Viac informácií o Mimoriadnych splátkach nájdete v obchodných podmienkach (Dôležité dokumenty / Úvery / Úvery na bývanie).

 

Postup pri vybavovaní hypotéky

Zriadenie v pobočke

 

Konzultácia
Ďalšie informácie o hypotéke získate telefonicky na čísle 0850 850 777 alebo prostredníctvom osobnej konzultácie.

 

Ponuka úveru
Vypočítajte si výšku splátky pomocou hypokalkulačky alebo vám ponuku vypracujeme v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

 

Kontaktujeme vás
Po potvrdení ponuky a poskytnutí potrebných dokladov podpíšete žiadosť o úver.

 

Schválenie úveru
Výsledok spracovania žiadosti vám oznámime v priebehu niekoľkých dní. Poplatok za spracovanie úveru je 250 EUR.

 

Podpísanie zmluvy
Zmluvu prídete podpísať do pobočky, ktorú si sami vyberiete. Kataster vybavíme za vás.

 

Čerpanie úveru
Čerpanie hypotéky začína po splnení všetkých zmluvne dohodnutých podmienok.

 

Reprezentatívny príklad

Pri hypotéke vo výške 50 000 €, založenej nehnuteľnosťou (vychádzame z predpokladu, že predmetom zabezpečenia je byt, úver je čerpaný jednorazovo, bez poistenia úveru, je splácaný z ČSOB Smart účtu), dobe splatnosti 30 rokov, 5 ročnej fixácií s úrokovou sadzbou 4,29 % p.a. vychádza splátka úveru 247,14 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 4,74 %, počet splátok 360. Celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí je 90 938 € (za predpokladu, že úroková sadzba a poplatky sa nezmenia počas celej doby splatnosti úveru). Do celkových nákladov je započítaná výška úveru, úroky a poplatky, ktoré zahŕňajú poplatok za spracovanie úveru vo výške 250 €, poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku predmetu zabezpečenia ako paušálny poplatok vo výške 150 €, správny poplatok za zápis záložného práva vo výške 66 € a výška ročného poistného predmetu zabezpečenia ako paušálny poplatok vo výške 50 €.
Viac informácií o aktuálnej ponuke sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke ČSOB banky.

 

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB banky.

Zavoláme vám alebo zavolajte

0850 850 777

Osobná konzultácia

Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek. Prednostne vas obslúžime.

Naplánovať si stretnutie