Investičná kalkulačka

Zistite, ako sa môžu vyvíjať vaše investície

Chcem začať investovať

Investičná kalkulačka poskytuje používateľom základnú orientačnú predstavu o potenciálnom zhodnotení voľných prostriedkov prostredníctvom investovania (záložka KOĽKO CHCEM VLOŽIŤ) alebo o čiastke, ktorú je potrebné jednorazovo alebo pravidelne investovať za účelom dosiahnutia želanej cieľovej sumy peňazí (záložka KOĽKO CHCEM ZÍSKAŤ).

Koľko chcem vložiť Koľko chcem získať
 
Pravidelný mesačný vklad
 
0 €
5 000 €
Za zvolené obdobie môžete mať:
 
Dohodnúť stretnutie
Jednorazový počiatočný vklad
 
0 €
250 000 €
Doba trvania investície
 
3 roky
30 rokov
Zvoľte investičnú stratégiu 1)
 
Vyberte si investičnú stratégiu na mieru.
Ak si nie ste istý, pomôcť Vám môže náš investičný kvíz.
Zvoľte scenár vývoja trhov 2)
Zhodnotenie p. a.
 
 
Ide o teoretické priemerné ročné zhodnotenie v % p.a. Skutočné zhodnotenie môže byť iné a závisí aj od vývoja na finančných trhoch.
Naša investičná kalkulačka Vám chce dopriať dostatočnú slobodu pri skúšaní rôznych variantov výpočtov. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že priemerné ročné zhodnotenie na Vami požadovanej úrovni nie je možné na finančných trhoch dosiahnuť bez podstúpenia veľmi vysokého rizika.
Vstupný poplatok
 
 
Ide o orientačnú výšku. Skutočný vstupný poplatok sa môže líšiť v závislosti od celkového objemu investícií v ČSOB a vášho výberu konkrétnych nástrojov.
 
Celkom chcem získať
 
1 000 €
1 000 000 €
Mesačne musíte investovať
 
alebo
Jednorazovo musíte investovať
 
Dohodnúť stretnutie
Doba trvania investície
 
3 roky
30 rokov
Zvoľte investičnú stratégiu 1)
 
Vyberte si investičnú stratégiu na mieru.
Ak si nie ste istý, pomôcť Vám môže náš investičný kvíz.
Zvoľte scenár vývoja trhov 2)
Zhodnotenie p. a.
 
 
Ide o teoretické priemerné ročné zhodnotenie v % p.a. Skutočné zhodnotenie môže byť iné a závisí aj od vývoja na finančných trhoch.
Naša investičná kalkulačka Vám chce dopriať dostatočnú slobodu pri skúšaní rôznych variantov výpočtov. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že priemerné ročné zhodnotenie na Vami požadovanej úrovni nie je možné na finančných trhoch dosiahnuť bez podstúpenia veľmi vysokého rizika.
Vstupný poplatok
 
 
Ide o orientačnú výšku. Skutočný vstupný poplatok sa môže líšiť v závislosti od celkového objemu investícií v ČSOB a vášho výberu konkrétnych nástrojov.
 

Výsledné hodnoty:

Získate:
 
 
Zhodnotenie pravidelnej investície
 
 
Zhodnotenie jednorazovej investície
 
 
Zainvestované
 
Toto je čistá investícia po odpočítaní vstupného poplatku.
 
Celkom za zvolené obdobie môžete mať:

Výsledné hodnoty mesačných investícií:

Za chcem získať
 
 
Zhodnotenie pravidelnej investície
 
 
Zainvestované
 
Toto je čistá investícia po odpočítaní vstupného poplatku.
 
Mesačne musíte investovať:
 

Výsledné hodnoty jednorazovej investície:

Za chcem získať
 
 
Zhodnotenie jednorazovej investície
 
 
Zainvestované
 
Toto je čistá investícia po odpočítaní vstupného poplatku.
 
Jednorazovo musíte investovať:

1) Konzervatívna stratégia

Konzervatívnu stratégiu volia klienti, ktorí chcú investovať na obdobie s krátkodobejším investičným horizontom približne 3 až 5 rokov a do relatívne stabilných produktov s nižším rizikovým stupňom. Klienti uprednostňujú stabilitu a bezpečnosť vložených finančných prostriedkov pred vyšším výnosom.
Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Vyvážená stratégia

Volia ju klienti, ktorí chcú pravidelne investovať na obdobie približne 5 rokov až 10 rokov a nie sú ochotní podstupovať vyššiu mieru kolísania investície. Od investície očakávajú, že aspoň prekoná infláciu. Stratégia je vhodná na tvorbu doplnkovej finančnej rezervy alebo nahromadenie peňazí na konkrétny strednodobý cieľ. Pre klientov je rovnako dôležitá bezpečnosť návratnosti vložených finančných prostriedkov, ako aj potenciálny výnos z investovaných finančných prostriedkov.
Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Rastová stratégia

Volia ju klienti, ktorí vedia, že potenciál vyššieho výnosu dosiahnu podstúpením vyššej miery rizika. Chcú pravidelneinvestovať 5 a viac rokov a pokles hodnoty investície nepovažujú za impulz k neuváženému predaju. Stratégia je vhodná na budúce zabezpečenie detí či splnenie strednodobých až dlhodobých cieľov.
Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Dynamická stratégia

Volia ju klienti, ktorí sú primárne zameraní na potenciálne vysoký výnos a plne si uvedomujú, že s vysokým výnosom je spojené aj vysoké kolísanie hodnoty investície v jej priebehu. Sú pripravení pravidelne investovať 10 a viac rokov a pokles hodnôt na kapitálových trhoch považujú za príležitosť na investovanie do nových či navýšenie objemu existujúcich investícií za atraktívnu cenu. Stratégia je vhodná pre najvzdialenejšie ciele, akými je napríklad dôstojná staroba. Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Vlastná

Zvoľte si kritériá podľa svojich predstáv. Nezabudnite, že s rastúcim výnosom v investičnom svete rastie riziko, ktoré je potrebné podstúpiť. Zároveň je potrebné brať do úvahy investičný horizont.
Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Konzervatívna stratégia

Konzervatívnu stratégiu volia klienti, ktorí chcú investovať na obdobie s krátkodobým investičným horizontom a do relatívne stabilných produktov s nižším rizikovým stupňom. Klienti uprednostňujú stabilitu a bezpečnosť vložených finančných prostriedkov pred vysokým výnosom. Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Vyvážená stratégia

Volia ju klienti, ktorí chcú pravidelne investovať kratší čas do 5 rokov a nie sú ochotní podstupovať vyššiu mieru kolísania investície. Od investície očakávajú, že aspoň prekoná infláciu. Stratégia je vhodná na tvorbu finančnej rezervy alebo nahromadenie peňazí na konkrétny krátkodobý cieľ. Pre klientov je rovnako dôležitá bezpečnosť návratnosti vložených finančných prostriedkov, ako aj potenciálny výnos z investovaných finančných prostriedkov. Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Rastová stratégia

Volia ju klienti, ktorí vedia, že potenciál vyššieho výnosu dosiahnu podstúpením vyššej miery rizika. Chcú pravidelne investovať 5 a viac rokov a pokles hodnoty investície nepovažujú za impulz k neuváženému predaju. Stratégia je vhodná na budúce zabezpečenie detí či splnenie strednodobých cieľov. Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Dynamická stratégia

Volia ju klienti, ktorí sú primárne zameraní na potenciálne vysoký výnos a plne si uvedomujú, že s vysokým výnosom je spojené aj vysoké kolísanie hodnoty investície v jej priebehu. Sú pripravení pravidelne investovať 10 a viac rokov a pokles hodnôt na kapitálových trhoch považujú za príležitosť na investovanie do nových či navýšenie objemu existujúcich investícií za atraktívnu cenu. Stratégia je vhodná pre najvzdialenejšie ciele, akými je napríklad dôstojná staroba. Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

1) Vlastná

Zvoľte si kritériá podľa svojich predstáv. Nezabudnite, že s rastúcim výnosom v investičnom svete rastie riziko, ktoré je potrebné podstúpiť. Zároveň je potrebné brať do úvahy investičný horizont. Neviete, ako si zvoliť správnu stratégiu? Otestujte sa, aký ste typ investora.

2) Pesimistický scenár vývoja

Pri pesimistickom scenári vývoja je zobrazené zhodnotenie vkladov vypočítané na základe najhoršej dosiahnutej výkonnosti modelového portfólia pre vami zvolenú investičnú stratégiu v závislosti od vami zvolenej doby trvania investície takto:

Zvolená doba trvania investície Použitá výkonnosť
3 – 6 rokov najhoršie 3-ročné obdobie
7 – 9 rokov najhoršie 7-ročné obdobie
10 – 14 rokov najhoršie 10-ročné obdobie
15 a viac rokov najhoršie 15-ročné obdobie

Výkonnosti boli vypočítané na základe analýzy vstupných údajov za obdobie 20 rokov od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2020.

2) Neutrálny scenár vývoja

Pri neutrálnom scenári vývoja je pre výpočet teoretického zhodnotenia vkladov použitá zobrazená výkonnosť v % p. a., ktorá predstavuje medián (strednú hodnotu) dosiahnutých výkonností modelového portfólia pre vami zvolenú investičnú stratégiu v závislosti od vami zvolenej doby trvania investície, takto:

Zvolená doba trvania investície Použitá výkonnosť
3 – 6 rokov medián 3-ročných výkonností
7 – 9 rokov medián 7-ročných výkonností
10 – 14 rokov medián 10-ročných výkonností
15 a viac rokov medián 15–ročných výkonností

Výkonnosti boli vypočítané na základe analýzy vstupných údajov za obdobie 20 rokov od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2020.

2) Optimistický scenár vývoja

Pri optimistickom scenári vývoja je zobrazené zhodnotenie vkladov vypočítané na základe najlepšej dosiahnutej výkonnosti modelového portfólia pre vami zvolenú investičnú stratégiu v závislosti od vami zvolenej doby trvania investície takto:

Zvolená doba trvania investície Použitá výkonnosť
3 – 6 rokov najlepšie 3-ročné obdobie
7 – 9 rokov najlepšie 7-ročné obdobie
10 – 14 rokov najlepšie 10-ročné obdobie
15 a viac rokov najlepšie 15-ročné obdobie

Výkonnosti boli vypočítané na základe analýzy vstupných údajov za obdobie 20 rokov od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2020.

ÚČEL

Účelom je ukázať, že na výsledok investovania môže mať vplyv aj to, akú investičnú stratégiu si investor zvolí a tiež doba trvania investície. V neposlednom rade konečný výsledok ovplyvňujú náklady spojené s investovaním.

Investičná kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva a nepredstavuje ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja.

Dôležité je pamätať na to, že budúcnosť je zo svojej podstaty neistá (dokáže nás prekvapiť v dobrom aj zlom), kolísanie je prirodzenou súčasťou vývoja na finančných trhoch a údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. S investíciou do fondov alebo iných finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže v priebehu jej trvania kolísať, pričom investor nemusí dostať späť investovanú čiastku. Konečný výnos z investície závisí od celkového vývoja na finančných trhoch.

AKO POUŽIŤ

Zadaním jednotlivých parametrov do kalkulačky v záložke KOĽKO CHCEM VLOŽIŤ máte možnosť zistiť, ako sa výsledná čiastka v eurách môže meniť v závislosti od doby trvania investície, čiastky pravidelnej mesačnej a/alebo jednorazovej investície, zvolenej investičnej stratégie a scenára vývoja trhov.

Zadaním jednotlivých parametrov do kalkulačky v záložke KOĽKO CHCEM ZÍSKAŤ máte možnosť zistiť, ako sa čiastka pravidelnej alebo jednorazovej investície potrebná na dosiahnutie želanej cieľovej sumy peňazí môže meniť v závislosti od doby trvania investície, zvolenej investičnej stratégie a scenára vývoja trhov.

V oboch záložkách máte k dispozícii možnosť zvoliť si vlastnú investičnú stratégiu. V nej si môžete nastaviť ľubovoľnú výšku zhodnotenia, ako aj ľubovoľnú výšku vstupného poplatku a uskutočniť tak vlastný výpočet podľa vašich potrieb.

POPLATKY A DANE

Za účelom zreálnenia predstavy o možnom zhodnotení kalkulačka vo výpočtoch zohľadňuje zobrazenú výšku vstupných poplatkov a taktiež orientačnú výšku nákladov na správu investície. Kalkulačka vychádza z údajov o priemernej výške vstupných poplatkov a poplatkov za správu zaplatených klientmi ČSOB na Slovensku pri investovaní do fondov ČSOB/KBC v roku 2020.

Zhodnotenie zobrazené kalkulačkou nezohľadňuje zdanenie. Daňový režim závisí od individuálnej situácie investora a môže sa v čase meniť.

VÝCHODISKÁ

Pri výpočte výkonností sa ČSOB / KBC AM opierala o modelové portfóliá rešpektujúce nastavené cieľové limity pre rozdelenie investície medzi rôzne triedy aktív, ktorými sú krátkodobé depozitá a investície, strednodobé a dlhodobé úrokové nástroje a akciové investície, v súlade s dokumentom Poskytovanie investičného poradenstva v ČSOB s ohľadom na zvolenú investičnú stratégiu (konzervatívnu, vyváženú, rastovú alebo dynamickú). Pre určenie výkonnosti jednotlivých tried aktív boli použité nasledujúce vstupné údaje:

  • krátkodobé depozitá a investície: výnos tejto triedy aktív bol upravený oproti pôvodnej referenčnej hodnote v podobe 3-mesačného Euriboru tak, aby lepšie reflektoval aktuálne trhové podmienky, t.j. nižšie zhodnotenie krátkodobých depozít a investícií v porovnaní s jeho historickou úrovňou, pričom východiskom sa stalo zhodnotenie voľných prostriedkov na sporiacich účtoch;
  • strednodobé a dlhodobé úrokové nástroje: zatváracie kurzy dvoch dlhopisových indexov v pomere 1:1 , a to 50 % dlhopisový index mapujúci vývoj cien štátnych dlhopisov s investičným stupňom ratingu emitovaných krajinami eurozóny a 50 % dlhopisový index mapujúci vývoj cien firemných dlhopisov v eurách;
  • akciové investície: zatváracie kurzy globálneho akciového indexu.

Predmetom analýzy boli s ohľadom na spoločnú dostupnosť údajov zatváracie kurzy uvedených indexov za obdobie 20 rokov od 1.1.2001 do 31.12.2020.

AKTUALIZÁCIA

Posledná aktualizácia kalkulačky: jún 2021