Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zmeny v poistných zmluvách - ČSOB

Zmeny v poistných zmluvách

Informácie o produktoch ČSOB Poisťovne a k vašej poistnej zmluve vám ochotne poskytnú operátori Infolinky ČSOB Poisťovne 0850 111 303 (Po-Pia od 07:30 do 17:00) alebo prostredníctvom kontaktného formulára.


Zmeny poistenia a iné požiadavky v životnom poistení

Nasledudúce požiadavky v produktoch životného poistenia je možné zrealizovať kontaktovaním infolinky ČSOB Poisťovne – 0850 111 303 (Po-Pia od 07:30 do 17:00), prípadne vyplnením kontaktného formulára.

 • Zaslanie druhopisu poistnej zmluvy,
 • Zaslanie druhopisu prehľadu stavu kapitálovej hodnoty.

Ostatné požiadavky (napr. žiadosti o zmeny v poistnej zmluve) je možné zrealizovať prostredníctvom osobnej návštevy na pobočke ČSOB Poisťovne, prípadne kontaktovaním vášho finančného poradcu. Bližsie informácie o realizácii zmeny vám poskytnú aj operátori Infolinky ČSOB Poisťovne 0850 111 303 (Po-Pia od 7:30 do 17:00) alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Informácie o produktoch ČSOB Poisťovne a k vašej poistnej zmluve vám ochotne poskytnú operátori Infolinky ČSOB Poisťovne 0850 111 303 (Po-Pia od 07:30 do 17:00) alebo prostredníctvom kontaktného formulára.


Zmeny v poistných zmluvách v neživotnom poistení

Nasledudúce zmeny v produktoch neživotného poistenia je možné zrealizovať kontaktovaním infolinky ČSOB Poisťovne – 0850 111 303 v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 17:00, prípadne vyplnením kontaktného formulára alebo zaslaním požiadavky na infolinka@csob.sk.

Zmeny:

 • zmena EČV v PZP alebo Havarijnom poistení AutoPartner,
 • zmena čísla Osvedčenia o evidencii (Technický preukaz) v PZP alebo Havarijnom poistení,
 • zmena korešpondenčnej adresy poistníka,
 • zmena spôsobu platenia poistného (z poštového peňažného poukazu na platbu bankovým prevodom a naopak),
 • zmena frekvencie platenia poistného (štvrťročne, polročne, ročne),
 • zmena kontaktných údajov poistníka (telefón/email),
 • zmena kontaktných údajov k výplate nespotrebovaného poistného (iba zmena z čísla účtu na adresu uvedenú v poistnej zmluve),
 • duplikát Bielej a Zelenej karty k PZP,
 • duplikát poistnej zmluvy.

Ostatné zmeny je možné zrealizovať prostredníctvom osobnej návštevy na pobočke ČSOB Poisťovne, prípadne kontaktovaním vášho finančného poradcu. Bližšie informácie o realizácii zmeny vám poskytnú aj operátori Infolinky ČSOB Poisťovne – 0850 111 303 alebo prostredníctvom e-mailu infolinka@csob.sk.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár môžete využiť v prípade realizácie niektorej z vyššie uvedených zmien, prípadne zadania otázky k vašej poistnej zmluve. Nezabudnite uviesť číslo vašej poistnej zmluvy.