Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Zmeny v poistných zmluvách

Zmeny v poistných zmluvách

 • Životné poistenie
 • Neživotné poistenie

Informácie o produktoch ČSOB Poisťovne a k vašej poistnej zmluve vám ochotne poskytnú operátori Infolinky ČSOB Poisťovne 0850 111 303 (Po-Pia od 07:30 do 17:00) alebo prostredníctvom kontaktného formulára.


Zmeny poistenia a iné požiadavky v životnom poistení

Nasledudúce požiadavky v produktoch životného poistenia je možné zrealizovať kontaktovaním infolinky ČSOB Poisťovne – 0850 111 303 (Po-Pia od 07:30 do 17:00), prípadne vyplnením kontaktného formulára.

 • Zaslanie druhopisu poistnej zmluvy,
 • Zaslanie druhopisu prehľadu stavu kapitálovej hodnoty.

Ostatné požiadavky (napr. žiadosti o zmeny v poistnej zmluve) je možné zrealizovať prostredníctvom osobnej návštevy na pobočke ČSOB Poisťovne, prípadne kontaktovaním vášho finančného poradcu. Bližsie informácie o realizácii zmeny vám poskytnú aj operátori Infolinky ČSOB Poisťovne 0850 111 303 (Po-Pia od 7:30 do 17:00) alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Informácie o produktoch ČSOB Poisťovne a k vašej poistnej zmluve vám ochotne poskytnú operátori Infolinky ČSOB Poisťovne 0850 111 303 (Po-Pia od 07:30 do 17:00) alebo prostredníctvom kontaktného formulára.


Zmeny v poistných zmluvách v neživotnom poistení

Nasledudúce zmeny v produktoch neživotného poistenia je možné zrealizovať kontaktovaním infolinky ČSOB Poisťovne – 0850 111 303 v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 17:00, prípadne vyplnením kontaktného formulára alebo zaslaním požiadavky na infolinka@csob.sk.

Zmeny:

 • zmena EČV v PZP alebo Havarijnom poistení AutoPartner,
 • zmena čísla Osvedčenia o evidencii (Technický preukaz) v PZP alebo Havarijnom poistení,
 • zmena korešpondenčnej adresy poistníka,
 • zmena spôsobu platenia poistného (z poštového peňažného poukazu na platbu bankovým prevodom a naopak),
 • zmena frekvencie platenia poistného (štvrťročne, polročne, ročne),
 • zmena kontaktných údajov poistníka (telefón/email),
 • zmena kontaktných údajov k výplate nespotrebovaného poistného (iba zmena z čísla účtu na adresu uvedenú v poistnej zmluve),
 • duplikát Bielej a Zelenej karty k PZP,
 • duplikát poistnej zmluvy.

Ostatné zmeny je možné zrealizovať prostredníctvom osobnej návštevy na pobočke ČSOB Poisťovne, prípadne kontaktovaním vášho finančného poradcu. Bližšie informácie o realizácii zmeny vám poskytnú aj operátori Infolinky ČSOB Poisťovne – 0850 111 303 alebo prostredníctvom e-mailu infolinka@csob.sk.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár môžete využiť v prípade realizácie niektorej z vyššie uvedených zmien, prípadne zadania otázky k vašej poistnej zmluve. Nezabudnite uviesť číslo vašej poistnej zmluvy.