Úver pre zdravšiu Zem

 • Zníženie energetickej náročnosti výroby
 • Zvýšenie energetickej triedy nehnuteľnosti
 • Zvýhodnená úroková sadzba
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru

Pre podnikateľov

 • sídlo na území SR
 • s podnikateľskou činnosťou minimálne 12 mesiacov
 • s ročným obchodným obratom nad 10 000 EUR

v
 
 

Parametre financovania

Financovanie na účel investovanie do kúpy technológii obnoviteľných zdrojov energie a nehnuteľnosti s nízkou spotrebou energie alebo rekonštrukcie za účelom zvýšenia energetickej triedy budovy

Solárne a fotovoltaické panely

Boiler so solárnym kolektorom

Tepelné čerpadlá (pre vykurovanie budovy)

Veterné turbíny

Inteligentné merače pre elektrinu a plyn

Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti

Podnikatelia s obchodným obratom do 1,5 mil. EUR

 • výška úveru do 500 000 EUR
 • maximálna dĺžka úveru 15 rokov v závislosti od účelu a typu zabezpečenia
 • zvýhodnená úroková sadzba
 • účelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo účelový úver bez ručenia nehnuteľnosťou

Podnikatelia s obchodným obratom nad 1,5 mil. EUR

 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky,
 • na 1 až 25 rokov v závislosti od účelu a typu zabezpečenia,
 • účelový investičný úver, prípadne účelový revolvingový úver,
 • možné financovať aj kúpu nehnuteľnosti s veľmi nízkou potrebou primárnej energie
 
 

Doklady pre podanie žiadosti

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • preukázanie účelu financovania.

Mám záujem o úver
 

Často kladené otázky

Úvery sú kvôli podpore enviromentálnych účelov financovania poskytované s výhodnejšou úrokovou sadzbou a zároveň bez poplatku za spracovanie úveru

Zníženie energetickej náročnosti výroby. Zníženie záťaže na prírodu je trendom nielen vo svete ale aj na Slovensku.

ČSOB poskytuje klientom financovanie technológií, ktoré si klient vyberie a rozhodne sa pre ich nákup, nevystupuje v pozícii sprostredkovateľa.

 
 

Kontaktný formulár

Predtým, ako vás budeme telefonicky kontaktovať, je potrebné uviesť základné informácie, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše potreby. Vďaka vyplnenému formuláru vám ušijeme nezáväznú ponuku presne na mieru vášho podnikania.

 

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Na aký účel plánujete využiť prostriedky úveru?

Vyberte jednu alebo viacero z možností kliknutím na tlačítko

Solárne a fotovoltaické panely

Boiler so solárnym kolektorom

Tepelné čerpadlá

Veterné turbíny

Merače pre elektrínu a plyn

Rekonštrukcia budovy

?

Iné

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.