Úver pre zdravšiu Zem

 • financie na opatrenia pre zníženie energetickej náročnosti
 • pre nové aj zrenovované budovy
 • zľava na úrokovej sadzbe

Parametre

 • ročný obchodný obrat nad 1,5 mil. €,
 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky,
 • na 1 až 25 rokov v závislosti od účelu a typu zabezpečenia,
 • účelový investičný úver, prípadne účelový revolvingový úver,
 • obnoviteľná energia (solárne panely, tepelné čerpadlá, veterné turbíny, kogenerácia, energetické úložiská),
 • komerčné nehnuteľnosti (novopostavené budovy s veľmi nízkou potrebou primárnej energie, rekonštrukcia s minimálne 30% znížením energetickej efektivity).

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • preukázanie účelu financovania.


 

Mám záujem* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a. s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.