Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

ČSOB Banka

ČSOB Banka

  • je poprednou slovenskou bankou s vyše 50-ročnou tradíciou

  • vyniká širokým portfóliom produktov a služieb

  • pravidelne získava odborné ocenenia na Slovensku, ako aj v zahraničí

 
  • O spoločnosti
  • Štruktúra a orgány
  • Rating
  • Finančné informácie
  • Cenné papiere
  • Kontakt
  • Údaje o transakciách

Patríme medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu. Už dlhodobo sme spoľahlivým partnerom vo veciach finančných pre retailových klientov, malých a stredných podnikateľov, korporátne firmy a tiež pre klientov privátneho bankovníctva.

Okrem kompletnej ponuky bankových produktov vynikáme aj vďaka uplatňovaniu bankopoistného konceptu a najmä osobným prístupom. V našom portfóliu nechýbajú bežné účty, termínované vklady, spotrebné či hypotekárne úvery, kreditné karty, ako aj rôzne ďalšie produkty, napr. životné či neživotné poistenia, podielové fondy, leasing či stavebné sporenie. Našou snahou je, aby ste vďaka našim neustálym inováciám boli vždy o krok vpred.

Sme riadnym členom Slovenskej bankovej asociácie.

Predstavenstvo

Daniel Kollár

Daniel Kollár
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Daniel Kollár je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva ČSOB od jej právneho osamostatnenia v roku 2008. Vrchným riaditeľom dovtedajšej ČSOB Slovensko bol však už od roku 2004, rovnako riadi celú ČSOB Finančnú skupinu. Od decembra 2012 je aj viceprezidentom Slovenskej bankovej asociácie a v roku 2015 sa stal Bankárom roka. O výsledku pod záštitou Fincentra a týždenníka TREND rozhodli hlasovaním najvyšší predstavitelia konkurenčných bánk. Daniel Kollár v roku 1997 zakladal na Slovensku ČSOB Leasing a od samotného začiatku až do roku 2004 stál na jeho čele. Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.


Juraj Ebringer

Juraj Ebringer
člen predstavenstva, Retailové a privátne bankovníctvo

Juraj Ebringer prišiel do ČSOB Banky zo spoločnosti ČSOB Leasing, v ktorej pôsobil od roku 1999 na rôznych pozíciách, naposledy ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Skúsenosti má i z pôsobenia v Komerční banke, v ktorej pracoval v rokoch 1997 – 1999. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.


Marcela Výbohová

Marcela Výbohová
členka predstavenstva, Riziká, právne služby a compliance

Marcela Výbohová je členkou predstavenstva od februára 2014. Dovtedy pôsobila v ČSOB Banke na pozícii riaditeľky Divízie platieb ČSOB, úspešne manažovala depozitné produkty, bezhotovostný a hotovostný platobný styk, platobné karty, bankové operácie či projektový manažment. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a v bankovom sektore pracuje už od skončenia štúdia.


Branislav Straka

Branislav Straka
člen predstavenstva, Bankové produkty, procesy a inovácie

Branislav Straka pracuje v ČSOB Banke od roku 2006. Predtým pôsobil vo funkcii člena predstavenstva HVB Bank Slovakia a tiež generálneho riaditeľa poisťovne Cardif Slovakia. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.


Ľuboš Ondrejko

Ľuboš Ondrejko
člen predstavenstva, Firemné bankovníctvo

Ľuboš Ondrejko pôsobí v ČSOB Banke od roku 2005, riadi oblasť Korporátneho a SME bankovníctva. Do ČSOB Banky prišiel z VÚB, v ktorej od roku 1999 zastával pozíciu riaditeľa Odboru riadenia pohľadávok, neskôr rovnakú pozíciu v Odbore financovania firemnej klientely a od roku 2002 pozíciu riaditeľa Odboru malých a stredných podnikov. V bankovom sektore pôsobí od roku 1997. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


Ján Lučan

Ján Lučan
člen predstavenstva, Finančné riadenie a centrálne služby

Ján Lučan pôsobil od roku 2000 v sesterskej ČSOB Banke v Českej republike, naposledy ako vrchný riaditeľ útvaru korporátneho bankovníctva. V ČSOB Banke na Slovensku je ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií a riadenie aktív a pasív. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú a Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Počas dvoch dekád v bankovníctve sa venoval aj oblasti kapitálových trhov, reštrukturalizácie, právnych služieb a špeciálnych projektov.


Evert Vandenbussche

Evert Vandenbussche
člen predstavenstva, Transformácia a ICT

Evert Vandenbussche sa do ČSOB Banky vrátil po troch rokoch pôsobenia v sesterskej spoločnosti KBC Bank v Írsku vo funkcii prevádzkového riaditeľa. V skupine KBC pôsobí už od roku 1992 a podieľal sa na expanzii skupiny v Strednej Európe. V minulosti pôsobil nielen na Slovensku, ale tiež v entitách KBC v Maďarsku a Českej republike. Je absolventom Univerzity v Leuvene v Belgicku.


Dozorná rada

Meno Funkcia
Luc Popelier predseda dozornej rady
Peter Leška člen dozornej rady
Ladislav Mejzlík člen dozornej rady

Akcionárska štruktúra

KBC Bank
Podiel hlasovacích práv: 100%
Majetkový podiel: 100%

Organizačná štruktúra

Názov Veľkosť
Účinná od 01.07.2019 124 kB

 

Moody's Investors Service, 30. november 2018

Dlhodobý rating vkladov Baa1 (výhľad: pozitívny)
Krátkodobý rating vkladov Prime-2
Dlhodobý rating emitenta Baa2 (výhľad: pozitívny)
Rating individuálnej finančnej sily D
Baseline Credit Assessment (BCA) ba1
Upravený BCA baa2
Výhľad pozitívny
Dlhodobý Counterparty Risk Rating A2
Krátkodobý Counterparty Risk Rating P-1
Dlhodobý Counterparty Risk Assessment A2(cr)
Krátkodobý Counterparty Risk Assessment P-1(cr)

Výročné správy

Názov Za rok Veľkosť
Výročná správa / Annual report 2019 5,34 MB
Výročná správa / Annual report 2018 6,13 MB
Výročná správa / Annual report 2017 7,30 MB
Výročná správa / Annual report 2016 4,23 MB
Výročná správa / Annual report 2015 6,03 MB
Výročná správa / Annual report 2014 5,13 MB
Výročná správa / Annual report 2013 2,69 MB
Výročná správa / Annual report 2012 4,81 MB
Výročná správa / Annual report 2011 4,49 MB
Výročná správa / Annual report 2010 5,26 MB
Výročná správa / Annual report 2009 3,36 MB
Výročná správa / Annual report 2008 5,35 MB
Výročná správa 2007 5,21 MB
Annual report 2007 5,17 MB
Výročná správa 2006 1,63 MB
Annual report 2006 2,03 MB
Výročná správa 2005 1,89 MB
Annual report 2005 1,62 MB
Výročná správa 2004 2,65 MB
Annual report 2004 1,41 MB
Výročná správa 2003 909 kB
Annual report 2003 545 kB

Zverejňované informácie

Informácie zverejňované podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 z 2.9.2014 o uverejňovaní informácií bankami a VIII časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 (CRR).

ku dňu 30.6.2020

Názov Veľkosť
Informácie zverejňované kvartálne 430 KB
Informácie o vlastných zdrojoch 196 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,8 MB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 1,9 MB

ku dňu 31.3.2020

Názov Veľkosť
Informácie zverejňované kvartálne 223 KB
Informácie o vlastných zdrojoch 365 KB
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,8 MB

ku dňu 31.12.2019

Názov Veľkosť
Konsolidovaná účtovná závierka 1,9 MB
Individuálna účtovná závierka 1,8 MB
Informácie zverejňované kvartálne 216 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 309 kB
Informácie zverejňované ročne 1,2 MB

ku dňu 30.09.2019

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 1,7 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 216 kB
Informácie zverejňované kvartálne 442 kB

ku dňu 30.06.2019

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 1,7 MB
Konsolidovaná účtovná závierka 1,8 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 199 kB
Informácie zverejňované kvartálne 380 kB

ku dňu 31.03.2019

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 1,68 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 198 kB
Informácie zverejňované kvartálne 392 kB

ku dňu 31.12.2018

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 2,82 MB
Konsolidovaná účtovná závierka 2,46 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 261 kB
Informácie zverejňované kvartálne 884 kB
Informácie zverejňované ročne 1,00 MB

ku dňu 30.9.2018

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 1,7 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 422 kB
Informácie zverejňované kvartálne 588 kB

ku dňu 30.6.2018

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 1,49 MB
Konsolidovaná účtovná závierka 1,62 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 262 kB
Informácie zverejňované kvartálne 483 kB

ku dňu 31.3.2018

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 1,50 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 261 kB
Informácie zverejňované kvartálne 490 kB

ku dňu 31.12.2017

Názov Veľkosť
Individuálna účtovná závierka 3,11 MB
Konsolidovaná účtovná závierka 3,26 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 261 kB
Informácie zverejňované kvartálne 484 kB
Informácie zverejňované ročne 2,09 MB

ku dňu 30.09.2017

Názov Veľkosť
Informácie o vlastných zdrojoch 261 kB
Informácie zverejňované kvartálne 483 kB
Individuálna účtovná závierka 1,80 MB

ku dňu 30.06.2017

Názov Veľkosť
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 788 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 260 kB
Informácie zverejňované kvartálne 481 kB
Individuálna účtovná závierka 1,92 MB

ku dňu 31.03.2017

Názov Veľkosť
Informácie o vlastných zdrojoch 260 kB
Informácie zverejňované kvartálne 458 kB
Individuálna účtovná závierka 1,37 MB

ku dňu 31.12.2016

Názov Veľkosť
Informácie zverejňované ročne 1,16 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 260 kB
Informácie zverejňované kvartálne 458 kB
Konsolidovaná účtovná závierka 5,35 MB
Individuálna účtovná závierka 5,07 MB

ku dňu 30.09.2016

Názov Veľkosť
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,7 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 260 kB
Informácie zverejňované kvartálne 459 kB

ku dňu 30.06.2016

Názov Veľkosť
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 1,69 MB
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,67 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 260 kB
Informácie zverejňované kvartálne 458 kB
 

ku dňu 31.03.2016

Názov Veľkosť
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,64 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 263 kB
Informácie zverejňované kvartálne 567 kB
 

ku dňu 31.12.2015

Názov Veľkosť
Informácie zverejňované ročne 2,26 MB
Individuálna účtovná závierka 2,06 MB
Konsolidovaná účtovná závierka 2,10 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 258 kB
Informácie zverejňované kvartálne 422 kB
 

ku dňu 30.09.2015

Názov Veľkosť
Informácie o vlastných zdrojoch 258 kB
Informácie zverejňované kvartálne 422 kB
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,65 MB
 

ku dňu 30.06.2015

Názov Veľkosť
Informácie o vlastných zdrojoch 269 kB
Informácie zverejňované kvartálne 276 kB
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,68 MB
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 1,34 MB
 

ku dňu 31.03.2015

Názov Veľkosť
Informácie o vlastných zdrojov 268 kB
Informácie zverejňované kvartálne 279 kB
Priebežná individuálna účtovná závierka 1,26 MB
 

ku dňu 31.12.2014

Názov Veľkosť
Informácie zverejňované ročne 3,17 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 268 kB
Informácie zverejňované kvartálne 268 kB
Individuálna účtovná závierka 1,62 MB
Konsolidovaná účtovná závierka 1,78 MB

Finančné správy

Finančné informácie Československej obchodnej banky, a.s., vrátane individuálnej účtovnej závierky, sú v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uložené v registri účtovných závierok (www.registeruz.sk).

Ročné správy

Od 31. decembra 2017 je Ročná finančná správa súčasťou Výročnej správy, ktorá je uložená v úvodnej časti tejto stránky.

Názov Veľkosť
Ročná správa za rok 2016 822 kB
Výročná správa za rok 2016 4,34 MB
Ročná správa za rok 2015 4,80 MB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2015 2,06 MB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2015 2,10 MB
Ročná správa za rok 2014 3,31 MB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 - § 1 ods. 2 1,62 MB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2014 1,78 MB
Ročná správa za rok 2013 683 kB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2013 - § 1 ods. 2 2,15 MB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2013 2,11 MB
Ročná správa za rok 2012 586 kB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2012 - § 1 ods. 2 2,15 MB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2012 2,02 MB
Ročná správa za rok 2011 575 kB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2011 - § 1 ods. 2 2,15 MB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2011 1,59 MB
Ročná správa za rok 2010 594 kB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2010 - § 1 ods. 2 987 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2010 2,58 MB
Ročná správa za rok 2009 251 kB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2009 - § 1 ods. 2 8,16 MB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2009 7,93 MB
Ročná správa za rok 2008 458 kB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2008 - § 1 ods. 2 483 kB
Správa auditora k individuálnej účtovnej zavierke 1,05 MB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2008 443 kB
Správa auditora ku konsolidovanej účtovnej zavierke 228 kB

Polročné správy

Názov Veľkosť
Polročná správa za 1.polrok 2020 322 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2020 1,90 MB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2020 1,80 MB
Polročná správa za 1.polrok 2019 405 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2019 1,82 MB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2019 1,75 MB
Polročná správa za 1.polrok 2018 453 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2018 1,62 MB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2018 1,49 MB
Polročná správa za 1.polrok 2017 505 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2017 788 kB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2017 1,97 MB
Polročná správa za 1.polrok 2016 547 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2016 1,69 MB
Individuálna účtovná závierka l 30.06.2016 1,66 MB
Polročná správa za 1.polrok 2015 656 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2015 1,34 MB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2015 1,68 MB
Polročná správa za 1.polrok 2014 717 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2014 1,32 MB
Polročná správa za 1.polrok 2013 591 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2013 1,37 MB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2013 1,36 MB
Polročná správa za 1.polrok 2012 578 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2012 1,67 MB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2012 1,65 MB
Polročná správa za 1.polrok 2011 599 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2011 1,59 MB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2011 1,59 MB
Polročná správa za 1. polrok 2010 272 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2010 503 kB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2010 559 kB
Správa o činnosti za 1.polrok 2009 382 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2009 588 kB
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2009 483 kB
Správa o činnost za 1.polrok 2008 760 kB
Správa o činnosti za 1.polrok 2007 490 kB
Správa o činnosti za 1.polrok 2006 378 kB
Správa o činnosti za 1.polrok 2005 503 kB
Správa o činnosti za 1.polrok 2005 - doplnenie 966 kB

Ostatné zverejňované informácie

Názov Veľkosť
Dokument so zoznamom zverejnených informácií 2009 / 2010 95,9 kB
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2009 835 kB
Consolidated financial statements for the year ended 31.12.2009 752 kB
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2009 - § 1 ods. 2 732 kB
Separate financial statements for the year ended 31.12.2009 - § 1 ods. 2 713 kB
Predstavenstvo a Dozorná rada

 

Prospekty cenných papierov

Registračný dokument

Názov Veľkosť
Registračný dokument zo dňa 15.8.2017 1,53 MB
Registračný dokument HZL ČSOB XXIII. zo dňa 17.03.2016 1,42 MB
Registračný dokument k 07. októbru 2014 9,74 MB
Registračný dokument k 30. novembru 2012 9,74 MB
Dodatok č.1 k prospektu cenného papiera zo dňa 24.11.2014 2,15 MB
 

Informácia o krycom bloku hypotekárnych záložných listov

Názov Veľkosť
Informácia o krycom bloku hypotekárnych záložných listov 478 kB
 

HZL - zmeny menovitej hodnoty

Názov Veľkosť
Zmena sídla a výplatného miesta k 1.8.2017 138 kB
Zmena menovitej hodnoty k 01.01.2009 63,7 kB
 

Dlhopis I.D.C. Holding, a. s. 2024

Názov Veľkosť
Zmena emisných podmienok - Dlhopis I.D.C. Holding, a. s. 2024 255 kB
Emisné podmienky Dlhopis I.D.C. Holding, a. s. 2024 309 kB
Prospekt Dlhopis I.D.C. Holding, a. s. 2024 2,47 MB
 

Dlhopis ČSOB Leasing Float 2023

Názov Veľkosť
Emisné podmienky Dlhopis ČSOB Leasing Float 2023 238 kB
 

Dlhopis ČSOB Leasing Fix 2023

Názov Veľkosť
Emisné podmienky Dlhopis ČSOB Leasing Fix 2023 238 kB
 

Dlhopis ČSOB Leasing Float 2021

Názov Veľkosť
Emisné podmienky Dlhopis ČSOB Leasing Float 2021 402 kB
 

Dlhopis ČSOB Leasing float 2019

Názov Veľkosť
Emisné podmienky Dlhopis ČSOB Leasing float 2019 104 kB
 

Dlhopisy HB Reavis 2020

Názov Veľkosť
Prospekt cenného papiera Dlhopisy HB Reavis 2020 11,2 MB
 

ČSOB Investičný certifikát SOPH2020 80G 2025 EUR

Názov Veľkosť
Emisné Podmienky ČSOB IC SOPH2020 80G 2025 EUR 221 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB IC SOPH2020 80G 2025 EUR 121 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SXEP 80G 2025 EUR

Názov Veľkosť
Emisné Podmienky ČSOB IC SXEP 80G 2025 EUR 220 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB IC SXEP 80G 2025 EUR 121 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SOLEDVSP 80G 2025 AUD

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SOLEDVSP 80G 2025 AUD 225 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB IC SOLEDVSP 80G 2025 AUD 117 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 NOK

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 NOK 243 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB IC SOBFELSP 85G 2025 NOK 131 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 CZK

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 CZK 243 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB IC SOBFELSP 85G 2025 CZK 131 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 80G 2024 CZK

Názov Veľkosť
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 80G 2024 CZK 132 kB
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 80G 2024 CZK 188 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 80G 2024 AUD

Názov Veľkosť
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 80G 2024 AUD 131 kB
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 80G 2024 AUD 218 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 80G 2024 EUR

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 80G 2024 EUR 207 kB
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva ČSOB SOLWDEEP 80G 2024 EUR 102 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 90G 2024 PLN

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 90G 2024 PLN 207 kB
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva ČSOB SOLWDEEP 90G 2024 PLN 102 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SXXPESGX 90G 2024 USD

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SXXPESGX 90G 2024 USD 207 kB
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva ČSOB IC SXXPESGX 90G 2024 USD 102 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SXXPESGX 90G 2024 PLN

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SXXPESGX 90G 2024 PLN 207 kB
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva ČSOB IC SXXPESGX 90G 2024 PLN 102 kB
 

ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 202307 AUD

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 202307 AUD 207 kB
Oznámenie o Hodnote podkladového aktíva ČSOB IC ENDLRP 90G 202307 AUD 102 kB
 

ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 2023 AUD

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 2023 AUD 207 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 2023 AUD 121 kB
 

ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 2023 EUR

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 2023 EUR 207 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB Investičný certifikát ENDLRP 90G 2023 EUR 120 kB
 

ČSOB Investičný certifikát SD3E 67 2023

Názov Veľkosť
Emisné podmienky ČSOB Investičný certifikát SD3E 67 2023 424 kB
Hodnota podkladového aktíva ČSOB Investičný certifikát SD3E 67 2023 245 kB
 

Dlhopis ČSOB III. 2020

Názov Veľkosť
Emisné podmienky Dlhopis ČSOB III. 2020 114 kB
Opis cenných papierov Dlhopis ČSOB III. 2020 1,12 MB
Súhrnný dokument Dlhopis ČSOB III. 2020 901 kB
 

Dlhopis ČSOB II. 2019

Názov Veľkosť
Emisné podmienky Dlhopis ČSOB II. 2019 167 kB
Opis cenných papierov Dlhopis ČSOB II. 2019 2,37 MB
Súhrnný dokument Dlhopis ČSOB II. 2019 755 kB
Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky Dlhopis ČSOB II. 2019 67 kB
 

Dlhopis ČSOB I. 2021

Názov Veľkosť
Emisné podmienky Dlhopis ČSOB I. 2021 253 kB
 

XXXII. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXXII. 100 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXXII. 832 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXXII. 964 MB

XXXI. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXXI. 100 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXXI. 869 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXXI. 965 MB
 

XXX. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXX. 100 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXX. 1,88 MB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXX. 981 MB
 

XXIX. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXIX. 100 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXIX. 794 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXIX. 1,02 MB
 

XXVIII. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXVIII. 98 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXVIII. 1,09 MB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXVIII. 883 kB
 

XXVII. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXVII. 98 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXVII. 1,09 MB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXVII. 883 kB
 

XXVI. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXVI. 98 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXVI. 1,09 MB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXVI. 883 kB
 

XXV. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXV. 153 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXV. 1,22 MB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXV. 1,01 MB
 

XXIV. emisia

Názov Veľkosť
E misné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXIV. 259 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXIV. zo dňa 19.12.2014 485 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXIV. zo dňa 08.08.2016 1,09 MB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXIV. zo dňa 19.12.2014 590 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXIV. zo dňa 08.08.2016 883 kB
Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky Hypotekárny záložný list ČSOB XXIV. 110 kB
 

XXIII. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XXIII. 158 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXIII. zo dňa 07.10.2014 434 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XXIII. zo dňa 17.03.2016 667 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXIII. zo dňa 07.10.2014 749 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XXIII. zo dňa 17.03.2016 977 kB
Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky dlhopisov Hypotekárny záložný list ČSOB XXIII. 110 kB
 

XX. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XX. 145 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XX. 521 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XX. 679 kB
 

XIX. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XIX. 146 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XIX. 318 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XIX. 478 kB
 

XV. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XV. 117 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XV. 365 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XV. 462 kB
 

XIV. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XIV. 150 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XIV. 365 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XIV. 462 kB
 

XIII. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XIII. 146 kB
Opis cenných papierov HZL ČSOB XIII. 365 kB
Súhrnný dokument HZL ČSOB XIII. 462 kB
 

XII. emisia

Názov Veľkosť
Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov ČSOB XII. 80,5 kB

 

Infolinka

Zatelefonovať na Infolinku zo SR Zatelefonovať na Infolinku zo zahraničia

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese info@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.

Služba Pracovné dni Víkendy, sviatky
Správa účtov a transakcií 7:00 - 22:00 7:00 - 19:00
Elektronické bankovníctvo a online služby nonstop nonstop
Platobné karty nonstop nonstop
Všeobecné informácie 7:00 - 22:00 7:00 - 19:00

Priame telefónne čísla

Služba Pracovné dni Víkendy a sviatky Volania zo SR Volania zo zahraničia
Blokácia platobnej karty nonstop nonstop 02/5966 8230 +421 2 5966 8230
Business Banking 24 07:00 - 19:00 nedostupná 0850 123 113 + 421 2 5966 8391
MultiCash 07:00 - 19:00 nedostupná 0850 111 133 + 421 2 5966 8390

Názov a sídlo spoločnosti

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 36 854 140
IČ DPH SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX

Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Exekúcie 8:00 - 10:00
Ostatné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30

MiFID II RTS 28 – 5 najlepších miest výkonu

Príslušný regulačný technický predpis upravuje povinnosti banky, ktorá vykonáva pokyny klientov, pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku a údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.

Trieda finančného nástroja Typ dokumentu
Dlhové nástroje Miesta výkonu
Dlhové nástroje Kvalita vykonávania pokynov
Úrokové deriváty Miesta výkonu
Úrokové deriváty Kvalita vykonávania pokynov
Menové deriváty Miesta výkonu
Menové deriváty Kvalita vykonávania pokynov
Komoditné deriváty Miesta výkonu
Komoditné deriváty Kvalita vykonávania pokynov
Iné nástroje Miesta výkonu
Iné nástroje Kvalita vykonávania pokynov
Trieda finančného nástroja Typ dokumentu
Dlhové nástroje Miesta výkonu
Dlhové nástroje Kvalita vykonávania pokynov
Úrokové deriváty Miesta výkonu
Úrokové deriváty Kvalita vykonávania pokynov
Menové deriváty Miesta výkonu
Menové deriváty Kvalita vykonávania pokynov
Komoditné deriváty Miesta výkonu
Komoditné deriváty Kvalita vykonávania pokynov
Iné nástroje Miesta výkonu
Iné nástroje Kvalita vykonávania pokynov

MiFID II RTS 27 – kvalita vykonávania transakcií

Príslušný regulačný technický predpis upravuje, okrem iného, povinnosti banky, ktorá vykonáva pokyny klientov ako systematický internalizátor, raz za štvrťrok vypracovať a zverejniť súhrn informácií o kvalite vykonávania pokynov klientov, a to za transakcie na kvartálnej báze.