Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Kurzový lístok | ČSOB

Kurzový lístok

Platný ku dňu Aktualizované
Mena
Krajina
Zmena %
Nákup
Predaj
Kurz ECB
Prirážka nákup k ECB
Prirážka predaj k ECB
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/CHF.png flag
CHF
Švajčiarsko
0,17
1,0621
1,0365
1,0457
1,57%
0,88%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/HRK.png flag
HRK
Chorvátsko
0,07
7,6264
7,4426
7,5245
1,35%
1,09%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/DKK.png flag
DKK
Dánsko
0,01
7,5321
7,3505
7,4414
1,22%
1,22%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/CAD.png flag
CAD
Kanada
0,03
1,3655
1,3325
1,3517
1,02%
1,42%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/USD.png flag
USD
USA
0,08
1,0653
1,0397
1,0541
1,06%
1,37%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/XDR.png flag
XDR
MMF SDR
0,04
0,7969
0,7777
0,7890
1,00%
1,43%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/NOK.png flag
NOK
Nórsko
0,07
10,3590
10,1090
10,1780
1,78%
0,68%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/CNY.png flag
CNY
Čína
0,00
7,1977
7,0241
7,0899
1,52%
0,93%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/AUD.png flag
AUD
Austrália
0,11
1,5177
1,4811
1,4993
1,23%
1,21%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/RON.png flag
RON
Rumunsko
0,02
5,0073
4,8865
4,9478
1,20%
1,24%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/JPY.png flag
JPY
Japonsko
0,13
137,3600
134,0400
136,3200
0,76%
1,67%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/PLN.png flag
PLN
Poľsko
0,46
4,6944
4,5812
4,6488
0,98%
1,45%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/GBP.png flag
GBP
V.Británia
0,09
0,8580
0,8374
0,8440
1,66%
0,78%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/CZK.png flag
CZK
Česko
0,18
24,9510
24,3490
24,7120
0,97%
1,47%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/HUF.png flag
HUF
Maďarsko
0,72
387,3500
378,0100
386,3000
0,27%
2,15%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/SEK.png flag
SEK
Švédsko
0,00
10,5970
10,3410
10,4393
1,51%
0,94%
/o/speed-theme/images/speed/exchange_rates/flags/TRY.png flag
TRY
Turecko
0,12
17,1270
16,4550
16,6027
3,16%
0,89%

MENOVÁ KALKULAČKA

Platný ku dňu
Devízy
Valuty
Mám Dostanem
Currency Flag From
Currency Flag To
1 {{selectedCurrencyFrom}} = {{exchangeRateLeftInfo | number : fractionDigitsCount }} {{selectedCurrencyTo}}
1 {{selectedCurrencyTo}} = {{exchangeRateRightInfo | number : fractionDigitsCount }} {{selectedCurrencyFrom}}

V dôsledku vývoja na medzibankovom trhu je dočasne pozastavené obchodovanie s menou RUB a nie je možné prevádzať konverzie. Z tohoto dôvodu nie je kurz v kurzovom lístku ČSOB uvedený.

Uvedené kurzy devíz sú platne pre konverzie do výšky 20 000 €/ekvivalent. Pre konverzie devíz vo vyšších objemoch ČSOB Banka stanovuje individuálne kurzy. Mena CNY je ponúkaná iba korporátnym klientom.

Pre porovnanie: Kurzový lístok ECB

Tento kurzový lístok je stanovený a aktualizovaný najmä na základe aktuálnych cien na medzibankovom trhu pre každý pracovný deň. Československá obchodná banka, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti. Suma platobnej operácie sa prepočítava kurzom podľa kurzového lístka Československej obchodnej banky, a. s. platného v čase spracovania platobnej operácie a pokiaľ protihodnota v mene EUR prevyšuje limit stanovený bankou, použije sa kurz stanovený na základe aktuálneho kurzu na medzibankovom devízovom trhu platným v deň vykonania platobnej operácie.

Banka vykonáva zmenárenskú činnosť  len s nasledovnými valutami: USD, CZK, GBP a CHF.

Nákup – vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za 1 €.
Predaj – vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.