Prevzatie hotovosti z prevádzky

 • bez rizika prevozu hotovosti

 • ušetríte čas potrebný na nosenie hotovosti do banky

 • bez viazanosti na otváracie hodiny pobočky

Ďalšie výhody

 • zabezpečíme zvoz hotovosti priamo z vašich prevádzok
 • dostupné v rámci celej SR
 • ručíme za vašu hotovosť od momentu odovzdania bezpečnostnej službe
 • ušetríte na poplatkoch za vklad bankoviek a mincí

Ako to funguje

1

Na prevádzke zabalíte tržbu do prepravného obalu.

2

V dohodnutý čas príde bezpečnostná služba do vašej prevádzky a prevezme zabalenú hotovosť.

3

Bezpečnostná služba prepraví hotovosť do ČSOB.

4

Nasledujúci pracovný deň bude tržba pripísaná na váš účet vedený v ČSOB.


Postup pre zriadenie služby

 • Základná podmienka: podnikateľský účet v mene EUR v ČSOB
 • Určíte si počet prevádzok, ako často a kedy požadujete zvoz, odhadovaný objem hotovosti, mincí. Zadajte tieto informácie do formulára na stránke a odošlite.
 • V krátkom časovom období Vám zašleme cenovú ponuku služby
 • Podpísanie zmluvy na pobočke
 • Na základe zmluvne dohodnutých podmienok ČSOB zabezpečí prevzatie hotovosti z vašej prevádzky
 • Prevzatá hotovosť bude pripísaná na váš účet v nasledujúci pracovný deň