Investičná hra

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako by ste zúročili svoje financie, keby ste sa mohli vrátiť v čase? My v ČSOB vám to teraz umožníme. Cestujte s nami do minulosti a predstavte si, že vám na cestu pribalíme virtuálny rozpočet 10 000 eur.

Rok 2012 má za sebou nie veľmi priaznivý štart. Už v januári prišlo Francúzsko o AAA rating (najvyšší možný rating krajiny, vyjadrujúci jej spoľahlivosť ako dlžníka) a rating bol znížený aj ďalším ôsmim krajinám eurozóny. V Európe panujú obavy z recesie, v Číne sa spomaľuje tempo ekonomického rastu. Rok 2012 je aj rokom, keď Európa zachraňuje zadĺžené Grécko, v Sýrii prerastie konflikt do občianskej vojny a USA čakajú na jeseň prezidentské voľby.

Vy máte k dispozícii 10 000 eur, ktoré môžete investovať na 10 rokov. Skúste svoje peniaze rozložiť tak, aby ste na jar 2022 dosiahli čo najvyšší zisk. Nezabúdajte, investovať môžete s rôznou mierou rizika.

Pravidelné investovanie si môžete zriadiť jednoducho aj cez ČSOB SmartBanking.
Nízke riziko s potenciálom nižšieho výnosu

Vyvážený pomer rizika a potenciálneho výnosu

Vysoké riziko s potenciálom vysokého výnosu{{ box.label }}

Môžete
investovať ešte

{{ (10000 - eur).toLocaleString().replace(',',' ') }} €

Pozrite sa, ako by ste zhodnotili sumu {{ eur }} eurV roku 2022 by ste mali mať: {{ (parseInt((eur * percentaAll / 10) + eur)).toLocaleString().replace(',',' ')}} €
Zhodnotili by ste tak svoje peniaze o: {{ parseInt(percentaAll * 10) }} %
Miera rizika, ktorú by ste podstúpili:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nízky stupeň
rizika
Vysoký stupeň
rizika

Aký typ investora ste?

Zdá sa, že keď sa rozhodujete o zhodnotení svojich úspor, postupujete nanajvýš opatrne. Uprednostňujete istotu pred možnosťou vyššieho, no menej istého výnosu. Obozretnosť je vždy namieste, ale príliš veľká opatrnosť môže podstatne oddialiť šance na dosiahnutie vašich strednodobých a dlhodobých cieľov.
Navštívte pobočku ČSOB alebo si dohodnite osobné stretnutie, radi vám poradíme.

Zdá sa, že keď sa rozhodujete o zhodnotení svojich peňazí, postupujete rozvážne. Hľadáte zlatú strednú cestu, usilujete sa o kompromis medzi rizikom a výnosom. Pri investíciách máte možnosti prispôsobiť riešenie vždy konkrétnemu cieľu a vďaka doplnkovým investíciám získať dodatočný potenciál výnosu pre svoje dlhodobé ciele.
Navštívte pobočku ČSOB alebo si dohodnite osobné stretnutie, radi vám poradíme.

Zdá sa, že keď sa rozhodujete o zhodnotení svojich úspor, postupujete odvážne. Máte záujem o vysoký výnos a idete si za ním. Z rizika si ťažkú hlavu nerobíte. Keď finančné trhy rastú, je to v poriadku. Netreba však zabúdať na to, že finančné trhy podliehajú výkyvom. Vždy je dobré mať v zálohe rýchlo a ľahko dostupnú rezervu, ktorá kolísaniu trhov odolá.
Navštívte pobočku ČSOB alebo si dohodnite osobné stretnutie, radi vám poradíme.


Upozornenie:

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Hodnota investície môže v priebehu jej trvania kolísať, pričom investor nemusí dostať späť investovanú čiastku. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou ČSOB/KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Východiská, poplatky a dane
Investičná hra vychádza z minulej výkonnosti vybraných fondov ČSOB / KBC AM reprezentujúcich vyššie uvedené zameranie investície dosiahnutej za obdobie 10 rokov od 15.3.2012 do 15.3.2022. Riziko odzrkadľuje priemerné Produktové skóre zodpovedajúce zvolenému rozloženiu investície, viac v dokumente Rizikové kategórie fondov. Investičná hra nezohľadňuje vstupné ani výstupné poplatky, ktoré sa môžu s investíciami do fondov spájať. Investičná hra však zohľadňuje orientačnú výšku nákladov na správu investície. Zhodnotenie zobrazené v investičnej hre nezohľadňuje zdanenie. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.