ČSOB Finančná skupina 

 • jedna z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku

 • široké portfólio finančných produktov a riešení

 • profesionálny finančný servis pre retailový, podnikateľský, korporátny a privátny segment

ČSOB Finančná skupina vznikla v roku 2006 s cieľom sústrediť všetky svoje dcérske spoločnosti pod „jednu strechu“. V tom čase to boli ČSOB Banka, ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB d.s.s. a ČSOB Faktoring. Vývoj na slovenskom finančnom trhu, ako aj meniace sa finančné potreby obyvateľstva postupne ovplyvňovali aj jednotlivé spoločnosti patriace do ČSOB Finančnej skupiny, a preto sú jej členmi aktuálne tieto spoločnosti:

ČSOB Finančná skupina je v súčasnosti jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. Vďaka svojim jednotlivým entitám vyniká širokým portfóliom služieb a produktov, medzi ktorými nájdete hypotéky, spotrebné úvery, bežné účty, sporiace a investičné produkty, spoločensky zodpovedné fondy, služby elektronického bankovníctva, produkty životného a neživotného poistenia, lízingové produkty, ale tiež správu cenných papierov či poradenské služby pri generačnej výmene v rodinných firmách. Medzi kľúčové piliere ČSOB sa radí spoločenská zodpovednosť, preto sú prirodzenou súčasťou skupiny aj nadačné aktivity.

Sídlom spoločností patriacich do ČSOB Finančnej skupiny je budova na nábreží Dunaja v mestskej štvrti Zuckermandel v Bratislave, na ulici Žižkova 11. V okolí budovy centrály ČSOB Finančnej skupiny nájdete nielen Bratislavský hrad či budovu Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj dunajskú promenádu a Pamätník Chatama Sofera. V bezprostrednej blízkosti budovy centrály môžete taktiež obdivovať unikátny súbor búst Charakterové hlavy od Františka Xavera Messerschmidta, ako aj geologický unikát – Skalný nos – výbežok z 200-metrového skalného hradného brala, ktorý je najjužnejšou časťou pohoria Malé Karpaty.

Budova centrály ČSOB Finančnej skupiny bola certifikovaná ako trvaloudržateľná budova a okrem prostriedkov mestskej hromadnej dopravy je veľmi dobre dostupná aj ekologickými dopravnými prostriedkami - bicyklom, kolobežkou alebo peši.

1964 - Vznik Československej obchodnej banky (ČSOB)

Na založení ČSOB sa podieľal štát prostredníctvom majoritného akcionára Štátnej banky Československej. Vo vtedajšom Československu bola ČSOB jedinou bankou, ktorá zabezpečovala financovanie zahraničného obchodu a dohľad nad pôžičkami v zahraničných menách z medzinárodných trhov.


1989 - Rozšírenie poskytovaných služieb

Po Nežnej revolúcii rozšírila ČSOB svoje služby z vtedajších podnikov zahraničného obchodu aj o služby pre novovznikajúce podnikateľské subjekty a fyzické osoby. S produktovou expanziou súviselo aj zvýšenie počtu obchodných miest/pobočiek.

CSOB budova Belopotockeho ulica

Budova ČSOB v Bratislave v roku 1972


1992 - Vznik ČSOB Poisťovne

ČSOB Poisťovňa vstúpila na poistný trh už v roku 1992. Svoju činnosť však začala pod obchodným názvom ERGO poisťovňa ako špecializovaná poisťovňa. K zmene názvu na ČSOB Poisťovňu došlo až v roku 2002, kedy sa jej akcionárom na základe akvizičných zmlúv stala belgická poisťovňa KBC Insurance NV.


1996 - Vznik ČSOB Leasing

Spoločnosť ČSOB Leasing vznikla na základe premenovania spoločnosti OB-Leasing, ktorá bola dovtedy 100% dcérskou spoločnosťou ČSOB. Stalo sa tak 10. decembra v roku 1996.


KBC

1999 - Vstup akcionára KBC Bank

Výsledkom privatizácie bankových domov vo vtedajšom Československu bol predaj akcií ČSOB belgickej banke KBC Bank, ktorá patrí do finančnej skupiny KBC Group – jednej z najväčších a najsilnejších finančných skupín v Európe.


2000 - Založenie ČSOB stavebnej sporiteľne

ČSOB stavebnú sporiteľňu založila ČSOB v roku 2000 ako špecializovanú banku na stavebné sporenie a je jej 100% dcérskou spoločnosťou. Licenciu pre svoju činnosť získala v októbri 2000 a svoje služby začala následne ponúkať od 1. decembra 2000.


2002 - Začiatok bankopoisťovacieho modelu

Základným krokom k preneseniu bankopoisťovacieho konceptu na Slovensko bola kúpa ERGO poisťovne, ktorá sa následne premenovala na ČSOB Poisťovňu. O rok na to sa poistné produkty začali predávať cez bankovú sieť.


2003 - Vznik ČSOB Asset Management

ČSOB Asset Management na Slovensku bol založený v júni 2003 a do Obchodného registra zapísaný v roku 2004. Predmetom jeho činnosti bolo napríklad vytváranie a spravovanie podielových fondov alebo úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami.


2004 - Vznik ČSOB d.s.s.

ČSOB d.s.s vznikla v roku 2004 ako 100% dcérska spoločnosť ČSOB v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporení a na základe povolenia Úradu pre finančný trh.


2006 - Vznik ČSOB Faktoring

Spoločnosť ČSOB Faktoring vznikla odkúpením českej faktoringovej spoločnosti OB HELLER Factoring (s dovtedajším 12% podielom na slovenskom trhu). ČSOB sa stala jej 100% vlastníkom v apríli 2006. Predmetom činnosti ČSOB Faktoring bolo financovanie a správa pohľadávok.


2006 - Sformovanie ČSOB Finančnej skupiny

Snaha sústrediť všetky svoje dcérske spoločnosti pod jednu „strechu" vyústila do vytvorenia ČSOB Finančnej skupiny. Jej súčasťou vtedy boli: ČSOB Banka, ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB d.s.s. a ČSOB Faktoring.

KBC

2008 - Osamostatnenie ČSOB na Slovensku

K 1. januáru 2008 sa ČSOB na Slovensku, dovtedy pôsobiaca ako pobočka zahraničnej banky ČSOB Praha, osamostatnila a stala sa novou akciovou spoločnosťou. 100% vlastníkom ČSOB zostala aj naďalej KBC Bank.


2009 - Kúpa Istrobanky

S cieľom zvýšenia trhového podielu na Slovensku pristúpila belgická finančná skupina KBC k odkúpeniu Istrobanky – dovtedy patriacej do rakúskej skupiny BAWAG P.S.K. Právnym nástupcom Istrobanky sa tak od 1. júla 2009 stala ČSOB.


2010 – Založenie ČSOB nadácie

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010 s cieľom podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločností patriacich do ČSOB Finančnej skupiny.


2011 - Predaj akcií ČSOB d.s.s.

Na základe súhlasu Národnej banky Slovenska sa stopercentným vlastníkom akcií ČSOB d.s.s. dňa 17. mája 2011 stala Poštová banka.


2011 – Predstavenie aplikácie ČSOB SmartBanking

V decembri 2011 predstavila ČSOB prvú verziu svojej mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking, ktorá od uvedenia na trh získala mnohé ocenenia od verejnosti či odborných porôt. Postupne sa stala vlajkovou loďou elektronického bankovníctva ČSOB.


2012 - Transformácia ČSOB Asset Management

Spoločnosť ČSOB Asset Management začala proces transformácie na zahraničnú pobočku KBC Asset Management. Cieľom transformácie bola centralizácia aktivít spojených s riadením portfólií, ako aj posilnenie lokálneho zastúpenia v oblasti podpory distribúcie a vývoja investičných produktov.


2015 - Kúpa VB Leasing SK

ČSOB Leasing odkúpil 100% podiel v spoločnosti VB Leasing SK a zaradil sa medzi popredné lízingové spoločnosti na slovenskom trhu.


2016 - Ukončenie činnosti ČSOB Faktoring

Spoločnosť ČSOB Faktoring ukončila svoju samostatnú pôsobnosť inkorporáciou svojich služieb do portfólia produktov a služieb ČSOB.


2017 - Nová centrála ČSOB

Spoločnosti patriace do ČSOB Finančnej skupiny sa presťahovali do novej centrály v mestskej štvrti Zuckermandel na Žižkovej ulici v Bratislave.

KBC

2018 – Vznik ČSOB Advisory

Spoločnosť ČSOB Advisory vznikla v roku 2018 s cieľom poskytovať profesionálne poradenstvo pri generačnej výmene v rodinných firmách. Vlastníkom ČSOB Advisory je ČSOB.


2020 - Kúpa OTP Banky Slovensko

Novým akcionárom OTP Banky Slovensko sa stala belgická KBC Bank, ktorá je súčasťou jednej z najväčších a najsilnejších finančných skupín v Európe – KBC Group. K 1. októbru 2021 sa právnym nástupcom OTP Banky Slovensko stala ČSOB, a to na základe podpísanej zmluvy o zlúčení v zmysle príslušných právnych predpisov.


2023 - Ukončenie pôsobenia ČSOB stavebnej sporiteľne

S účinnosťou od 1.12.2023 sa ČSOB stavebná sporiteľňa zlúčila s ČSOB. Dovtedajší klienti ČSOB stavebnej sporiteľne sa tak automaticky stali klientmi ČSOB. Zlúčenie obidvoch spoločností bolo schválené príslušnými orgánmi bankového dohľadu.

Global Finance
Global Finance

Global Finance

 • Najlepšia banka v obchodovaní na devízovom trhu na Slovensku
  (Best Foreign Exchange Provider)
  - za rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 a 2009
 • Najlepšia banka v správe a úschove cenných papierov na Slovensku
  (Best Sub-custodian Bank)
  - za rok 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2016, 2015, 2014 a 2011
 • Najlepšia banka v obchodnom financovaní na Slovensku
  (Best Trade Finance provider)
  - za rok 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2009
European Customer Centricity Awards 2021

European Customer Centricity Awards

 • 2022 - 1. miesto v kategórii Najlepšie používanie mobilnej aplikácie (Best use of mobile) a umiestnenie v TOP3 v kategórii Najlepší CX tím (Best CX team)
 • 2021 - 2. miesto v kategórii Najlepšia stratégia zákazníckej skúsenosti (Best customer experience strategy) a 2. miesto v kategórii Orientácia na zákazníka (Customer-centric culture)
Office roka

Office roka

 • ČSOB v rámci súťaže Office roka 2018 získala cenu za najzdravšie pracovné prostredie.
Via Bona 2019

Via Bona Slovakia

 • 2020 ČSOB vyhrala kategóriu Dobre spravovaná firma
 • 2019 Projekt Digitálna inteligencia od ČSOB sa umiestnil medzi 3 najlepšími projektami v rámci kategórie Sociálne inovácie
Global Custodian

Zlatý klinec

 • 2023 ČSOB získala 2 klince - strieborný klinec v kategórii Online film a video za kampaň Nová výbava Arogance a bronzový klinec v kategórii Digitálna kampaň za kampaň Nová výbava Arogance. Obe kampane boli pripravené pre ČSOB Poisťovňu.
 • 2022 ČSOB získala 6 klincov - 3 klince (Nemíňaj litre na fast fashion), 2 klince (Neživá panoráma), 1 klinec (Budúcnosť môže mať lepšiu príchuť)
 • 2021 ČSOB získala 9 klincov - 4 klince (Maratónske psy), 2 klince (Deň všetkých sviatočných), 2 klince (Vypočujte si skutočného lekára), 1 klinec (ČSOB Audiotrek)
 • 2020 ČSOB získala 1 bronzový klinec (Spoilerová linka)
 • 2019 ČSOB získala 5 klincov - 3 zlaté klince (ČSOB SmartFolder), 1 bronzový klinec (Investičný servis), 1 bronzový klinec (rozhlasový spot ku kampani pre podnikateľov)
Europe Structure Products Awards

Europe Structured Products & Derivatives Awards

 • Najlepší distribútor a Najlepšia výkonnosť štruktúrovaných produktov na Slovensku za rok 2015
 • Najlepšia distribúcia, Najlepšie predaje a Najlepšia výkonnosť štruktúrovaných produktov za rok 2014
 • Najlepšia výkonnosť štruktúrovaných fondov na Slovensku za rok 2020
 Euromoney

Euromoney

 • ČSOB Privátne bankovníctvo je držiteľom viacerých prvenstiev v rôznych kategóriách v rámci Euromoney Private Banking & Wealth Management Survey za roky 2021, 2019, 2018, 2014 a 2013
Bankár roka

Bankár roka

 • Daniel Kollár, CEO ČSOB sa stal v roku 2019 Bankárom roka a obhájil tak titul z roku 2018. Rovnaký titul získal aj v roku 2015.
TREND Top

TREND Top

 • ČSOB Poisťovňa najúspešnejšou poisťovňou roka na Slovensku – za rok 2020, 2016, 2015, 2014, 2013 (1. miesto), za rok 2019, 2017 (2. miesto) a za rok 2012 (3. miesto)
 • ČSOB Banka získala 2. miesto v kategórii Banka roka 2020 na Slovensku
Smart Poisťovňa

Smart Banka - MôjAndroid

 • Aplikácia ČSOB SmartBanking získala 3. miesto v ankete Smart Banka pre rok 2023.

Smart Poisťovňa - MôjAndroid

 • ČSOB Poisťovňa získala 2. miesto v kategórii Komerčná Smart Poisťovňa 2023
Mastercard Awards

Mastercard Awards

 • Najväčší nárast transaktovaných objemov v oblasti prémiových kariet (2018)
 • Inovatívny prístup v oblasti platieb kartou (2018)
 • Najlepšia marketingová kampaň (2019)
 • Vydavateľ kreditných kariet (2024, 2021, 2020, 2019)
 • Najvyšší nárast mobilných transakcií v počte a hodnote platieb (2021)
 • Najlepšia fintech inovácia za rok 2022 - SmartSlužby+ v aplikácii ČSOB SmartBanking
 • Projekt akceptácie v oblasti charitatívnych zbierok (2024)
TOP FOND SLOVAKIA

TOP FOND SLOVAKIA

2023: 1. miesto v kategórii "Dlhopisové" - KBC Multi Interest Cash USD

2022:

Čisté predaje

 • 1. miesto v kategórii „Zmiešané a štruktúrované fondy konzervatívne“ – Horizon Start 100
 • 3. miesto v kategórii „Dlhopisové“ – KBC Multi Interest Cash USD
 • 1. miesto v kategórii „Nový podielový fond“ – Horizon Start 100
 • 3. miesto v kategórii „Nový podielový fond“ – KBC Eco Fund Climate Change

Výnos - riziko

 • 1. miesto v kategórii „Akciové fondy“ - PRE ZDRAVIE - KBC Equity Fund We Care Responsible Investing
 • 2. miesto v kategórii „Dlhopisové“ - KBC Multi Interest Cash CZK
 • 3. miesto v kategórii „Zmiešané a štruktúrované fondy konzervatívne“ – Horizon CSOB Financie 1
PRokop

PRokop

 • V súťaži PR projektov PRokop za rok 2020 získala kampaň ČSOB Maratónske psy 1. miesto v kategórii Community relations a kampaň ČSOB Poisťovne Scestná kolekcia získala 2. miesto v kategórii Business to consumer PR.
TOP FOND SLOVAKIA

SASP - Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

 • ČSOB Poisťovňa získala v oceneniach SASP 2020 dve 3. miesta - prvé v kategórii Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov a druhé v kategórii Neživotné poistenie
ZLATA MINCA

Zlatá minca

 • 2023 ČSOB SmartBanking - 3.miesto v kategórii Mobile banking, Moja ČSOB - 3. miesto v kategórii Internetbanking, Hypotéka ČSOB - 2.miesto v kategórii Úvery na bývanie, Investičný úver ČSOB - 3.miesto v kategórii Podnikateľské úvery
 • 2022 SmartSlužby+ v aplikácii ČSOB SmartBanking - Objav roka, Úver pre zdravšiu Zem - Eko produkt roka, Hypotéka od ČSOB - 3. miesto v kategórii Úvery na bývanie, Investičný úver od ČSOB - 2. miesto v kategórii Podnikateľské úvery, KBC ECO FUND WATER od KBC AM Slovensko - 2. miesto v kategórii ESG fondy
 • 2020 Spotrebný úver od ČSOB - 2. miesto v kategórii Spotrebné úvery, Hypotéka od ČSOB - 3. miesto v kategórii Úvery na bývanie, Profit Maxi od ČSOB stavebnej sporiteľne - 2. miesto v kategórii Stavebné sporenie, Investičný úver od ČSOB - 2. miesto v kategórii Podnikateľské úvery
Finparáda

Finparáda - finančný produkt roka

 • 2023: Spotrebný úver od ČSOB získal 1. miesto v kategórii Spotrebný úver a hypotéka od ČSOB získala 3. miesto v kategórii Hypotéky.
 • 2022: Spotrebný úver od ČSOB získal 2. miesto v kategórii Spotrebiteľské úvery a hypotéka od ČSOB získala 3. miesto v kategórii Hypotéky.
HERMES Komunikátor roka 2022

HERMES Komunikátor roka 2022

 • ČSOB získala vo verejnom hlasovaní 2. miesto v kategórii Bankovníctvo a ČSOB Poisťovňa rovnako vo verejnom hlasovaní 3. miesto v kategórii Poisťovníctvo.
Mobil roka 2022

Mobil roka 2022

 • Aplikácia ČSOB SmartBanking sa umiestnila na 2. mieste v kategórii Aplikácia roka 2022 v rámci ankety Mobil roka 2022.

Skupina KBC (KBC Group) je jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín v Európe. Do jej portfólia patrí aj ČSOB Finančná skupina, ktorej je 100% akcionárom. KBC vznikla v roku 1998 zlúčením 2 belgických bánk (Kredietbank a CERA Bank) a belgickej poisťovne ABB Insurance. Sídli v Bruseli.

 
KBC

Skupina KBC pôsobí na 5 hlavných trhoch v Európe: Belgicko, Česká Republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko. Spolu obsluhuje viac ako 12 miliónov klientov, má približne 1 200 pobočiek a 40 000 zamestnancov.

Ratingy Skupiny KBC sú uverejnené tu: https://www.kbc.com/en/investor-relations/credit-ratings

Sídlo KBC v Belgicku

ČSOB Real, s.r.o.
Žižkova 11
8100 02 Bratislava

IČO 47 735 104

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 98281/B

Výročné správy

Názov Za rok Veľkosť
Výročná správa 2023 1,8 MB
Výročná správa 2022 1,5 MB
Výročná správa 2021 2,5 MB
Výročná správa 2020 1,38 MB
Výročná správa 2019 2 MB
Výročná správa 2018 1,73 MB
Výročná správa 2017 1,2 MB