Preklenovací poľnohospodársky úver

 • k dispozícii už pred predložením žiadosti

 • jednoduché zabezpečenie


Parametre produktu

 • pre klientov s ročným obratom od 1,5 mil. €,
 • finančné prostriedky v čase medzi podaním žiadosti o podporu
  a poskytnutím podpory,
 • jednorazové alebo postupné čerpanie,
 • splácanie úveru po vyplatení podpory z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ale aj možnosť skoršieho splatenia,
 • možnosť obnovy úveru.

Zriadenie produktu

Podmienky

 • aktívna podnikateľská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  minimálne 2 roky,
 • príjemca podpory z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
  za minulý dotačný rok,
 • žiadateľ o podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
  za príslušný dotačný rok.

Doklady

Požadované podklady minimálne v rozsahu:

 • doklad oprávňujúci podnikať nie starší ako 3 mesiace,
 • daňové priznanie a finančné výkazy,
 • dokumenty súvisiace so žiadosťami a schválením podpôr z Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
 • ďalšie doklady podľa potreby.

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.