Podnikateľský úver online

  • Riešenie z pohodlia kdekoľvek s pripojením na internet
  • Šetrí čas potrebný pre rozvoj podnikania
  • Kvalifikovaný elektronický podpis nahrádza osobnú návštevu pobočky


Požiadať o úver online

V ČSOB neustále pracujeme na digitalizovaní služieb pre našich klientov.
Preto prinášame možnosť získať úver podnikateľom moderným spôsobom.

4 kroky pre získanie podnikateľského úveru online

1.

Ak ste náš klient, žiadosť priamo v Moja ČSOB alebo v SmartBankingu. Ak ešte nie ste naším klientom, vyplňte formulár „Mám záujem o úver online“ nižšie.

2.

Bude vás kontaktovať bankový pracovník a na váš e-mail vám zašleme žiadosť o úver.

3.

Po dodaní potrebných podkladov prejde vaša žiadosť schvaľovacím procesom. O výsledku budete oboznámený.

4.

Pomocou Kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) podpíšete zmluvnú dokumentáciu a načerpáte úver.

 
 
Investičný úver

Splátkový úver určený na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľností, nákup áut, strojov, prevádzkové potreby, či refinancovanie a konsolidáciu úverov s úverovým limitom od 4 000 EUR do 500 000 EUR, v závislosti od účelu a typu zabezpečenia. Doba splatnosti sa pohybuje v rozmedzí 1 až 15 rokov.

Viac informácií
Kontokorentný úver

Prevádzkový úver určený na financovanie prevádzkových nákladov, vrátane nákupu zásob od 4 000 do 300 000 €, v závislosti od účelu a typu zabezpečenia. Tento typ úverov sa poskytuje na dobu neurčitú, s možnosťou bezplatného ukončenia.

Viac informácií
EFEKTIV úver

Predstavuje jednoduchú formu prefinancovania poskytnutých úverov formou investičného alebo kontokorentného úveru od 4 000 až do 500 000€, v závislosti od účelu a typu zabezpečenia

Viac informácií
Firemná kreditná karta

Finančná rezerva na prevádzku firmy, s možnosťou neobmedzeného počtu kariet, bezúročným obdobím na 45 dní. Výška limitu Firemnej kreditnej karty je až do výšky 85 000 €.

Viac informácií
 

Často kladené otázky

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014, je to uznaná forma elektronického podpisovania dokumentov. KEP zaručuje autenticitu, integritu a nepopierateľnosť podpisu, vyhotoveného na elektronickom dokumente. Pre účely podpisovania dokumentácie je Kvalifikovaný elektronický podpis plnohodnotnou náhradou vlastnoručného podpisu.

Podpis dokumentu prostredníctvom KEP-u nájdete jednoducho spracovaný v postupe TU

Dĺžka úverového procesu závisí od typu úveru, ktorý klient preferuje – v prípade zložitejších požiadaviek je potrebné zdokladovať viaceré dokumenty zo strany klienta, čo trvá dlhšie. Online žiadosť o úver, vrátane doplnenia podkladov v prípade využitia KEP-u, klientovi zaberie cca 2 hodiny času. Eliminovaním návštevy pobočky sa tým pádom klientovi výrazne znižuje čas, ktorý musí venovať vybavovaniu úveru.

  • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
  • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 2 účtovné obdobia,
  • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 2 účtovné obdobia,
  • potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky.

O výsledku schvaľovacieho procesu budete informovaní našim úverovým špecialistom telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom videohovoru.
 

Splácanie úveru v ČSOB je možné len z bežného účtu, ktorý má klient vedený v našej banke. V čase žiadosti o úver však ešte podnikateľ nemusí mať zriadený účet, účet bude otvorený až pri čerpaní poskytnutého úveru.

Detaily jednotlivých produktov sa nachádzajú na webe Podnikatelia a Firmy, časť Financovanie

Na webe Podnikatelia a Firmy - ČSOB (csob.sk) má klient k dispozícii kontaktný formulár, ktorého zaslaním prejavuje záujem o konzultáciu. Samotný záujem v tejto fáze nie je považovaný záväzný. V rámci konzultácie budú podnikateľovi vysvetlené ďalšie kroky a žiadosť o úver mu bude zaslaná len v prípade, že o to prejaví záujem aj po tejto konzultácií.

 
 

Kontaktný formulár

Predtým, ako vás budeme telefonicky kontaktovať, je potrebné uviesť základné informácie, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše potreby. Vďaka vyplnenému formuláru vám ušijeme nezáväznú ponuku presne na mieru vášho podnikania.

 

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Na aký účel plánujete využiť prostriedky úveru?

Vyberte jednu alebo viacero z možností kliknutím na tlačítko

Nákup zásob

Nákup technológií

Rozšírenie výroby

Výplata miezd

Spojenie úverov

Iné

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.