Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Vývoj podielových a investičných fondov | ČSOB

Prehľad podielových a investičných fondov

Vyberte si fond podľa svojich cieľov

  • Profesionálna správa majetku skúsenými manažérmi

  • Pod palcom kedykoľvek v aplikácii ČSOB SmartBanking

 

Objavte fondy budúcnosti

Investujte do spoločensky zodpovedných fondov ČSOB Fér Vyvážený, ČSOB Fér Rastový, KBC Eco Fund Water a KBC Eco Fund Climate Change Classic Shares CAP a zabezpečte krajšiu budúcnosť sebe aj planéte.

Pozrite si náš blog Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?

Pre začínajúcich investorov je jednoduchšou formou pravidelné investovanie. Fondy určené pre pravidelné investovanie nájdete tu


Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.
0,10
0,045096
EUR
16.05.2022
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.
0,24
0,044961
EUR
16.05.2022
KBC Eco Fund Water
0,36
1930,28
EUR
16.05.2022
KBC Eco Fund Climate Change Classic Shares CAP
0,11
748,55
EUR
16.05.2022
Sivek Global Low Div
0,07
152,53
EUR
16.05.2022
Horizon 2030
0,13
107,80
EUR
16.05.2022
Horizon 2035
0,16
109,45
EUR
16.05.2022
Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,10
962,51
EUR
16.05.2022
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,19
1042,73
EUR
16.05.2022
Horizon Flexible Plan
0,09
56,41
EUR
16.05.2022
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,15
0,042695
EUR
16.05.2022
ČSOB Rastový o.p.f.
0,30
0,048101
EUR
16.05.2022
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
1,02
0,081491
EUR
17.05.2022
KBC Equity Fund World
0,39
592,76
EUR
16.05.2022
KBC Equity Fund High Dividend
0,03
1986,42
EUR
16.05.2022
KBC Equity Fund New Asia
0,13
916,66
EUR
16.05.2022
KBC Equity Fund Pharma
0,32
2414,23
EUR
16.05.2022
KBC Equity Fund Communication Services
0,69
497,53
EUR
16.05.2022
Zobraziť všetky fondy

Výkonnosti pri konkrétnych fondoch nezohľadňujú vstupné poplatky a prípadnú zrážkovú daň.
Stupeň rizika (SRRI) a Stupeň rizika (Produktové skóre) sú podrobne špecifikované vo zverejnenom dokumente Rizikové kategórie fondov.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

Začínate investovať?

Vhodnou formou pre začínajúcich investorov môže byť pravidelné investovanie v menších sumách.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám