Pobočky firemnej klientely (klienti s obratom nad 1,5 mil EUR)

Pobočka ČSOB Banky Banská Bystrica

 

Horná 69 - Kamenná vila
974 01 Banská Bystrica

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.bb@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Bratislava

 

Nám. SNP 29
811 01 Bratislava

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.ba@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Košice

 

Nám. Osloboditeľov 5
040 01 Košice

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.ke@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Nitra

 

Fraňa Mojtu 4
949 01 Nitra

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.nr@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Prešov

 

Hlavná 96
080 01 Prešov

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.po@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Poprad

 

1. mája 23
058 01 Poprad

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.pp@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Trnava

 

Štefánikova 25
917 01 Trnava

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.tt@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Trenčín

 

Vajanského 3
911 01 Trenčín

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.tn@csob.sk

Pobočka ČSOB Banky Žilina

 

Jána Milca 14
010 01 Žilina

tel: 0850 111 777
e-mail: sme.za@csob.sk