Poisťovňa

Infolinka ČSOB Poisťovne

0850 111 303

zo Slovenska

Po - Pia: 8:00 - 17:00
Asistenčná služba

+421 2 4445 0050

Vyťaženosť Infolinky

00:00 Nízka vyťaženosť linky
00
 
 
03
 
 
06
 
 
09
 
 
12
 
 
15
 
 
18
 
 
21
 
23
 
 
 

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese poistovna@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO

31 325 416

IČ DPH

SK 702 00 002 18

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 444/B

dohľad vykonáva:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Podateľňa

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava

Úradné hodiny

7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

Adresa pre zasielanie dokladov k poistnej udalosti

ČSOB Poisťovňa, a.s.
P.O.BOX 815 63
815 63 Bratislava