Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Zoznam obchodníkov

Zoznam obchodníkov

Meno Telefón E-mail
Ing. Stanislav Krivý 02/5966 8805 skrivy@csob.sk
Ing. Rastislav Paulíny 02/5966 8806 rapauliny@csob.sk
Ing. Jaroslav Sobolič 02/5966 8807 jsobolic@csob.sk
Ing. Iveta Komáčková Nováková 02/5966 8820 ikomackovanovakova@csob.sk
Ing. Robert Žubor 02/5966 8821 rzubor@csob.sk
Peter Galgóci 02/5966 8824 pgalgoci@csob.sk
Ing. Tibor Mlynka 02/5966 8825 tmlynka@csob.sk
Ing. Boris Kullman 02/5966 8800 bkullman@csob.sk
Ing. Eva Smolinská 02/5966 8822 evsmolinska@csob.sk