Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Kontokorentný úver - Podnikatelia a Firmy | ČSOB

Kontokorentný úver

 • čerpáte podľa svojich potrieb
 • splácate podľa svojich možností
 • platíte úroky len z vyčerpanej sumy

Parametre

 • úverový limit od 4 000 € do 300 000 €,
 • splatnosť na dobu neurčitú,
 • s možnosťou bezplatného ukončenia,
 • úver dostupný na čokoľvek,
 • úver sa viaže k podnikateľskému kontu,
 • zabezpečenie formou vyhlásenia ručiteľa.

Výhody

 • úverový limit na dobu neurčitú s možnosťou bezplatného ukončenia,
 • bez potreby hmotného zabezpečenia,
 • možnosť získať Firemnú kreditnú kartu so zvýhodnenými podmienkami,
 • možnosť získať Predschválený úver pri pravidelnom využívaní vášho podnikateľského konta v ČSOB,
 • možnosť poistenia kľúčovej osoby.

Predschválený úver do výšky 50 000 €

Výhody predschváleného úveru

 • bez potreby predkladať finančné výkazy,
 • rýchly a jednoduchý prístup k financovaniu.

Podmienky zriadenia v pobočke

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,

Parametre

 • úver formou debetného limitu k bežnému účtu,
 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky,
 • úročená je iba čerpaná suma,
 • finančné prostriedky v mene EUR alebo iných menách.

Zriadenie

Podmienky

 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR,
 • aktívne podnikáte na území SR minimálne 12 mesiacov,
 • máte ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €,
 • spĺňate ostatné bankou stanovené podmienky pre poskytnutie úveru.

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky,
 • prípadne ďalšie dokumenty.

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.