Kontokorentný úver

 • čerpáte podľa svojich potrieb
 • splácate podľa svojich možností
 • platíte úroky len z vyčerpanej sumy

Parametre

 • úverový limit od 4 000 € do 300 000 €,
 • splatnosť na dobu neurčitú,
 • s možnosťou bezplatného ukončenia,
 • úver dostupný na čokoľvek,
 • úver sa viaže k podnikateľskému kontu,
 • zabezpečenie formou vyhlásenia ručiteľa.

Výhody

 • úverový limit na dobu neurčitú s možnosťou bezplatného ukončenia,
 • bez potreby hmotného zabezpečenia,
 • možnosť získať Firemnú kreditnú kartu so zvýhodnenými podmienkami,
 • možnosť získať Predschválený úver pri pravidelnom využívaní vášho podnikateľského konta v ČSOB,
 • možnosť poistenia kľúčovej osoby.

Predschválený úver do výšky 50 000 €

Výhody predschváleného úveru

 • bez potreby predkladať finančné výkazy,
 • rýchly a jednoduchý prístup k financovaniu.

Podmienky zriadenia v pobočke

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,

Parametre

 • úver formou debetného limitu k bežnému účtu,
 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky,
 • úročená je iba čerpaná suma,
 • finančné prostriedky v mene EUR alebo iných menách.

Zriadenie

Podmienky

 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR,
 • aktívne podnikáte na území SR minimálne 12 mesiacov,
 • máte ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €,
 • spĺňate ostatné bankou stanovené podmienky pre poskytnutie úveru.

Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnickú osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky,
 • prípadne ďalšie dokumenty.

Kontaktný formulár

Predtým, ako vás budeme telefonicky kontaktovať, je potrebné uviesť základné informácie, ktoré nám pomôžu analyzovať vaše potreby. Vďaka vyplnenému formuláru vám ušijeme nezáväznú ponuku presne na mieru vášho podnikania.

 

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Na aký účel plánujete využiť prostriedky úveru?

Vyberte jednu alebo viacero z možností kliknutím na tlačítko

Nákup zásob

Nákup technológií

Rozšírenie výroby

Výplata miezd

Spojenie úverov

Iné

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.