Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Rizikové životné poistenie Life Komfort

  • možnosť výberu z rôznych pripoistení,

  • flexibilita v zmenách výšky poistných súm.

  • O produkte

Výhody

  • zľavy v závislosti na výške poistnej sumy,
  • možnosť poistenia úrazových rizík aj v prípade nepriaznivého zdravotného stavu,
  • dvojnásobné plnenie pri dopravnej nehode,
  • produkt vhodný na zabezpečenie úveru.

Pripoistenia

Okrem poistenia smrti alebo invalidity následkom choroby alebo úrazu si môžete zvoliť aj pripoistenia:

  • dlhodobá pracovná neschopnosť,
  • trvalé telesné poškodenie následkom úrazu.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Poisťovňe:

0850 111 303